Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Arild Vik

Rapportdato: 2021-05-05

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 4 og med ett samlet driftsresultat på -1 030. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 3 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 5.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Clean Power AS Adm. direktør 2019 - Aktiv 0 -11
Vestre Sletten Veglag Nestleder styre 2018 - Aktiv 0 0
Energy Research Group AS Styre­medlem 2012 - Aktiv 0 -9
Hystorsys AS Styre­medlem 2010 - Aktiv 4 -1 010

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Probio AS Styre­medlem 2017 - 2021
Prodea AS Adm. direktør 2011 - 2012
Prodea AS Styre­medlem 2008 - 2013
Pipetech Innovation AS Styrets leder 2009 - 2013
Pipetech Innovation AS Styrets leder 2009 - 2013

Clean Power AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Clean Power AS - 917675589
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Fantoftvegen 38, 5072 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2019 Aktiv 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
20 000
Egenkapital
25 000
Gjeld
4 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 8 10 10
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -11 -28 -6
Resultat før skatt -9 -11 -6
Ordinært resultat -9 -11 -6
Årsresultat -9 -11 -6
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 20 17 0
Sum omløpsmidler 8 20 54
Sum eiendeler 28 37 54
Sum egenkapital 25 33 44
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4 4 9

Vestre Sletten Veglag

Foretaksinfo
(Aktiv) Vestre Sletten Veglag - 920942539
Eiendomsforvaltning
C/o Gisle Frantzen Slettenvegen 100, 5258 Blomsterdalen
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2018 Aktiv 2,9 år

Energy Research Group AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Energy Research Group AS - 999224946
Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk
Fantoftvegen 38, 5072 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 Aktiv 8,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-178 000
Gjeld
214 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -9 -13 -25
Resultat før skatt -9 -13 -25
Ordinært resultat -9 -13 -25
Årsresultat -9 -13 -25
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 36 46 59
Sum eiendeler 36 46 59
Sum egenkapital -178 -168 -155
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 214 214 214

Hystorsys AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hystorsys AS - 989001841
Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted
Instituttveien 18, 2007 Kjeller
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 Aktiv 11,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 000
Personalkostnader
371 000
Lederlønn
265 000
Anleggsmidler
1 428 000
Egenkapital
-1 857 000
Gjeld
3 696 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 6 8 10
Totalt 8 10 17
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 4 720 155
Driftsresultat -1 010 -337 -460
Resultat før skatt -1 209 -449 -583
Ordinært resultat -1 209 -449 -583
Årsresultat -1 209 -449 -583
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 428 1 125 633
Sum omløpsmidler 412 314 615
Sum eiendeler 1 840 1 439 1 248
Sum egenkapital -1 857 -648 -198
Sum langsiktig gjeld 3 403 1 934 1 242
Sum kortsiktig gjeld 293 153 204

Probio AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Probio AS - 919334665
Produksjon av elektrisitet fra biobrensel, avfallsforbrenning og deponigass
Leirvikveien 34a, 5179 Godvik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2021 3,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 033 000
Egenkapital
22 000
Gjeld
2 026 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 0
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 56 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 51 0
Driftsresultat -28 26 -6
Resultat før skatt -28 26 -5
Ordinært resultat -28 26 -5
Årsresultat -28 26 -5
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 033 2 768 1 685
Sum omløpsmidler 16 813 340
Sum eiendeler 2 049 3 581 2 025
Sum egenkapital 22 50 25
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 026 3 531 2 000

Prodea AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Prodea AS - 892893462
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Fantoftveien 38, 5892 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2011 2012 1,3 år
Styre­medlem 2008 2013 4,6 år

Pipetech Innovation AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Pipetech Innovation AS - 986108912
Annen teknisk konsulentvirksomhet
C/o Prototech AS Fantoftvegen 38, 5072 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2013 3,8 år
Styre­medlem 2003 2009 6,2 år