Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Nina Strømme Andersen

Rapportdato: 2021-07-24

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 903 705 og med ett samlet driftsresultat på 792 992. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 6 av virksomhetene driftsunderskudd, og 10 av virksomhetene driftsoverskudd. 6 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 12 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Viking Venture II B AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 0 -8 938
Viking Venture II AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 0 -16 045
Argentum Primary AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 0 0
Af2019 Alpha AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 0 -1 469
Argentum 2019 AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 0 -1 688

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Argentum Secondary Iv AS Styre­medlem 2020 - 2021

Argentum Secondary Iv AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Argentum Secondary Iv AS - 925510572
Uoppgitt
Bradbenken 1, 5003 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 2021 < 1 år

Viking Venture II B AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Viking Venture II B AS - 994491946
Aktive eierfond
Nedre Bakklandet 77, 7014 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-588 000
Gjeld
592 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 10 10
Totalt 0 10 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -8 938 -14 126 -3 516
Resultat før skatt -8 904 -14 155 -3 538
Ordinært resultat -8 904 -14 155 -3 538
Årsresultat -8 904 -14 155 -3 538
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 4 8 905 22 915
Sum eiendeler 4 8 905 22 915
Sum egenkapital -588 8 316 22 471
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 592 589 444

Viking Venture II AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Viking Venture II AS - 987493550
Aktive eierfond
Nedre Bakklandet 77, 7014 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
16 901 000
Gjeld
411 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 10 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -16 045 -10 848 -3 929
Resultat før skatt -20 727 -10 475 -3 604
Ordinært resultat -20 727 -10 475 -3 604
Årsresultat -20 727 -10 475 -3 604
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 17 312 36 792 45 411
Sum eiendeler 17 312 36 792 45 411
Sum egenkapital 16 901 36 450 45 125
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 411 343 286

Argentum Primary AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Argentum Primary AS - 923565361
Aktive eierfond
Bradbenken 1, 5003 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,7 år

Af2019 Alpha AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Af2019 Alpha AS - 922704597
Aktive eierfond
Bradbenken 1, 5003 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
313 837 000
Gjeld
3 661 000
Driftscore
2019
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 10
Totalt 10
Resultatregnskap
2019
Driftsinntekter 0
Driftsresultat -1 469
Resultat før skatt -1 469
Ordinært resultat -1 469
Årsresultat -1 469
Balanseregnskap
2019
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 317 498
Sum eiendeler 317 498
Sum egenkapital 313 837
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 3 661

Argentum 2019 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Argentum 2019 AS - 922988978
Aktive eierfond
Bradbenken 1, 5003 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
126 067 000
Gjeld
1 681 000
Driftscore
2019
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 10
Totalt 10
Resultatregnskap
2019
Driftsinntekter 0
Driftsresultat -1 688
Resultat før skatt -1 679
Ordinært resultat -1 679
Årsresultat -1 679
Balanseregnskap
2019
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 127 748
Sum eiendeler 127 748
Sum egenkapital 126 067
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 1 681

Nsa Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nsa Invest AS - 923767312
Uoppgitt
Sjøveien 3f, 5114 Tertnes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 1,7 år

Argentum Secondary 2019 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Argentum Secondary 2019 AS - 922704562
Fondsforvaltningsvirksomhet
Bradbenken 1, 5003 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
12 579 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
322 021 000
Gjeld
12 000
Driftscore
2019
Totalrentabilitet 3
Kapitalomsetningshastighet 2
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10
Resultatgrad 20
Kontantstrøm fra drift 20
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 10
Totalt 75
Resultatregnskap
2019
Driftsinntekter 12 579
Driftsresultat 11 591
Resultat før skatt 13 635
Ordinært resultat 13 635
Årsresultat 13 635
Balanseregnskap
2019
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 322 034
Sum eiendeler 322 034
Sum egenkapital 322 021
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 12

Argentum Secondary 2018b AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Argentum Secondary 2018b AS - 921689071
Fondsforvaltningsvirksomhet
Bradbenken 1, 5003 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
705 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
167 647 000
Gjeld
0
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 6 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20
Rentedekningsgrad 10 0
Likviditetsgrad II 0 10
Totalt 58 52
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 705 -2 374
Driftsresultat 12 668 -14 477
Resultat før skatt 12 592 -14 476
Ordinært resultat 12 592 -14 476
Årsresultat 12 592 -14 476
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 167 647 154 771
Sum eiendeler 167 647 154 771
Sum egenkapital 167 647 152 164
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 2 607

Argentum 2018 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Argentum 2018 AS - 921166613
Aktive eierfond
Bradbenken 1, 5003 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 358 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
190 362 000
Gjeld
1 680 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 0
Resultatgrad 14 0
Kontantstrøm fra drift 14 0
Rentedekningsgrad 10 0
Likviditetsgrad II 10 10
Totalt 60 12
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 6 358 634
Driftsresultat 535 -92
Resultat før skatt 572 -82
Ordinært resultat 572 -82
Årsresultat 572 -82
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 192 042 71 644
Sum eiendeler 192 042 71 644
Sum egenkapital 190 362 70 918
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 680 726

Argentum Secondary 2018a AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Argentum Secondary 2018a AS - 921349548
Fondsforvaltningsvirksomhet
C/o Argentum Fondsinvesteringer AS Bradbenken 1, 5003 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 751 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
142 691 000
Gjeld
0
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 2 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10
Resultatgrad 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20
Rentedekningsgrad 10 10
Likviditetsgrad II 0 10
Totalt 54 78
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 2 751 10 842
Driftsresultat 2 689 10 780
Resultat før skatt 2 865 10 750
Ordinært resultat 2 865 10 750
Årsresultat 2 865 10 750
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 142 691 154 997
Sum eiendeler 142 691 154 997
Sum egenkapital 142 691 154 935
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 62

Argentum Private Equity AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Argentum Private Equity AS - 982608724
Aktive eierfond
Bradbenken 1, 5003 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 3,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
40 634 000
Gjeld
188 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 32 32 45
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -237 -59 -626
Resultat før skatt 151 276 19 389
Ordinært resultat 151 276 19 389
Årsresultat 151 276 19 389
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 40 822 40 494 40 221
Sum eiendeler 40 822 40 494 40 221
Sum egenkapital 40 634 40 483 40 207
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 188 11 13

Argentum 2017 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Argentum 2017 AS - 919737425
Aktive eierfond
Bradbenken 1, 5003 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 3,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 111 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
224 265 000
Gjeld
393 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 10 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 74 82 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 8 111 28 258 0
Driftsresultat 4 360 24 679 -2 036
Resultat før skatt 4 499 24 145 -2 078
Ordinært resultat 4 499 24 145 -2 078
Årsresultat 4 499 24 145 -2 078
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 224 657 187 694 13 137
Sum eiendeler 224 657 187 694 13 137
Sum egenkapital 224 265 187 568 12 045
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 393 126 1 091

Argentum Secondary AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Argentum Secondary AS - 993566977
Aktive eierfond
Bradbenken 1, 5003 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 6,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
123 903 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
268 000
Egenkapital
754 510 000
Gjeld
17 973 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 15 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 84 87 78
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 123 903 720 473 113 489
Driftsresultat 121 373 716 449 106 595
Resultat før skatt 121 540 711 351 98 291
Ordinært resultat 121 540 711 351 98 291
Årsresultat 121 540 711 351 98 291
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 268 268 268
Sum omløpsmidler 772 215 1 029 054 1 396 378
Sum eiendeler 772 483 1 029 322 1 396 645
Sum egenkapital 754 510 947 316 1 310 006
Sum langsiktig gjeld 0 0 71 373
Sum kortsiktig gjeld 17 973 82 006 15 266

Argentum Nordic Pep 1 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Argentum Nordic Pep 1 AS - 992643404
Aktive eierfond
Bradbenken 1, 5003 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 6,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
58 388 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
77 674 000
Gjeld
169 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 10 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 87 82 79
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 58 388 12 677 11 281
Driftsresultat 58 364 12 637 11 250
Resultat før skatt 58 596 12 670 11 428
Ordinært resultat 58 596 12 670 11 428
Årsresultat 58 596 12 670 11 428
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 77 843 102 368 110 482
Sum eiendeler 77 843 102 368 110 482
Sum egenkapital 77 674 102 355 110 480
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 169 12 2

Argentum Investment Partner AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Argentum Investment Partner AS - 993404500
Aktive eierfond
Bradbenken 1, 5003 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 6,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
91 829 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
554 266 000
Gjeld
157 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 7 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 0
Totalt 89 79 66
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 91 829 55 591 89 132
Driftsresultat 90 251 54 010 87 798
Resultat før skatt 90 428 53 381 87 634
Ordinært resultat 90 428 53 381 87 634
Årsresultat 90 428 53 381 87 634
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 554 423 546 634 555 189
Sum eiendeler 554 423 546 634 555 189
Sum egenkapital 554 266 546 318 555 189
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 157 317 0

Argentum Npep AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Argentum Npep AS - 997571177
Aktive eierfond
Bradbenken 1, 5003 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 6,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
573 176 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
3 852 071 000
Gjeld
40 782 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 10 6 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 82 78 79
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 573 176 200 951 345 735
Driftsresultat 572 729 200 121 345 105
Resultat før skatt 565 981 199 264 346 884
Ordinært resultat 565 981 199 264 346 884
Årsresultat 565 981 199 264 346 884
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 3 892 853 3 332 708 2 939 741
Sum eiendeler 3 892 853 3 332 708 2 939 741
Sum egenkapital 3 852 071 3 274 820 2 781 355
Sum langsiktig gjeld 17 479 0 0
Sum kortsiktig gjeld 23 303 57 888 158 387

Argentum Nordic Pep Hc AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Argentum Nordic Pep Hc AS - 992885920
Aktive eierfond
Bradbenken 1, 5003 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 6,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
-3 762 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
12 235 000
Gjeld
73 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 10 0 0
Totalt 45 0 2
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter -3 762 0 11 543
Driftsresultat 14 419 -2 824 -8 680
Resultat før skatt 14 548 -2 777 -8 641
Ordinært resultat 14 548 -2 777 -8 641
Årsresultat 14 548 -2 777 -8 641
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 12 309 50 309 49 198
Sum eiendeler 12 309 50 309 49 198
Sum egenkapital 12 235 50 309 49 198
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 73 0 0

Nordic Additional Funding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nordic Additional Funding AS - 996334821
Aktive eierfond
Bradbenken 1, 5003 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 6,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
29 667 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
76 976 000
Gjeld
28 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 2 13
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 12 32 43
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 29 667 0 0
Driftsresultat -67 610 4 217 38 378
Resultat før skatt -67 671 4 268 38 391
Ordinært resultat -67 671 4 268 38 391
Årsresultat -67 671 4 268 38 391
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 77 005 188 055 185 000
Sum eiendeler 77 005 188 055 185 000
Sum egenkapital 76 976 188 050 184 994
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 28 5 6