Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Øystein Back

Rapportdato: 2022-01-23

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 57 963 og med ett samlet driftsresultat på -7 082. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 13.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Back Me Up AS Styrets leder 2019 - Aktiv 5 -19
- Adm. direktør 2019 - Aktiv 5 -19
Back Me Up Innehaver 2017 - Aktiv 0 0
Omni Sa Styre­medlem 2010 - Aktiv 1 140 2
Axxe AS Adm. direktør 2008 - Aktiv 56 818 -7 065

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Unitech Holding AS Styre­medlem 2016 - 2021
Haldens Svømmeklub Nestleder styre 2014 - 2017
Berg Eiendom Holding AS Styrets leder 2013 - 2019
Berg Eiendom Holding AS Adm. direktør 2013 - 2019
Berg Eiendom Holding AS Styrets leder 2013 - 2013
Berg Eiendom Holding AS Styre­medlem 2007 - 2013
Isebakke Eiendom AS Styrets leder 2013 - 2021
Isebakke Eiendom AS Adm. direktør 2013 - 2021
Isebakke Eiendom AS Styrets leder 2012 - 2013
Isebakke Eiendom AS Adm. direktør 2012 - 2013
Halden Arbeid og Vekst AS Styre­medlem 2011 - 2014
Halden Arbeid og Vekst AS Styre­medlem 2011 - 2014
Axxe AS Styre­medlem 2007 - 2020

Back Me Up AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Back Me Up AS - 923571477
Uoppgitt
Busterudkleiva 9, 1778 Halden
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 2,3 år
Adm. direktør 2019 Aktiv 2,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 667 000
Egenkapital
5 665 000
Gjeld
120 000
Driftscore
2020 2019
Totalrentabilitet 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 2
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0
Rentedekningsgrad 10 10
Likviditetsgrad II 2 10
Totalt 42 24
Resultatregnskap
2020 2019
Driftsinntekter 5 0
Driftsresultat -19 -6
Resultat før skatt 23 11
Ordinært resultat 23 11
Årsresultat 23 11
Balanseregnskap
2020 2019
Sum anleggsmidler 5 667 0
Sum omløpsmidler 118 5 513
Sum eiendeler 5 784 5 513
Sum egenkapital 5 665 4 905
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 120 608

Back Me Up

Foretaksinfo
(Aktiv) Back Me Up - 918437061
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Busterudkleiva 9, 1778 Halden
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2017 Aktiv 4,8 år

Omni Sa

Foretaksinfo
(Aktiv) Omni Sa - 995392925
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
C/o Wireless Power & Communication Vige Havnevei 78, 4633 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 Aktiv 11,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 140 000
Personalkostnader
2 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
23 000
Gjeld
180 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 12 15
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 8
Resultatgrad 2 8 8
Kontantstrøm fra drift 0 3 5
Rentedekningsgrad 6 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 2
Totalt 29 58 63
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 1 140 2 463 2 575
Driftsresultat 2 75 106
Resultat før skatt -3 58 67
Ordinært resultat -3 58 67
Årsresultat -3 58 67
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 203 393 246
Sum eiendeler 203 393 246
Sum egenkapital 23 25 -33
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 180 368 279

Axxe AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Axxe AS - 990212945
Produksjon av måle-, kontroll- og navigasjonsinstrumenter
Isebakkeveien 25, 1788 Halden
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2008 Aktiv 13,8 år
Styre­medlem 2007 2020 13,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
48
Styremedlemmer
0
Omsetning
56 818 000
Personalkostnader
23 704 000
Lederlønn
929 000
Anleggsmidler
4 505 000
Egenkapital
7 273 000
Gjeld
30 751 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 6
Kapitalomsetningshastighet 4 8 6
Fordringsomsetningshastighet 3 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 6
Resultatgrad 0 0 8
Kontantstrøm fra drift 0 0 7
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 2 6 2
Totalt 9 18 49
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 56 818 81 805 63 881
Driftsresultat -7 065 -1 607 2 035
Resultat før skatt -6 649 -1 721 1 909
Ordinært resultat -6 649 -1 721 1 909
Årsresultat -6 649 -1 721 1 909
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 4 505 3 307 2 402
Sum omløpsmidler 33 519 35 537 32 199
Sum eiendeler 38 024 38 844 34 601
Sum egenkapital 7 273 13 922 15 643
Sum langsiktig gjeld 5 411 7 317 2 415
Sum kortsiktig gjeld 25 340 17 605 16 543

Unitech Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Unitech Holding AS - 988870714
Engroshandel med elektronikkutstyr og telekommunikasjonsutstyr samt deler
Nesbruveien 75, 1394 Nesbru
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2021 5,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 199 000
Egenkapital
-673 000
Gjeld
2 964 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 2 0 0
Totalt 35 0 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -40 -337 -152
Resultat før skatt 1 012 -1 535 -3 576
Ordinært resultat 1 012 -1 535 -3 576
Årsresultat 1 012 -1 535 -3 576
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 1 199 1 199 2 398
Sum omløpsmidler 1 092 1 0
Sum eiendeler 2 291 1 199 2 398
Sum egenkapital -673 -2 015 -480
Sum langsiktig gjeld 1 788 2 019 1 902
Sum kortsiktig gjeld 1 176 1 195 976

Haldens Svømmeklub

Foretaksinfo
(Aktiv) Haldens Svømmeklub - 875645862
Idrettslag og -klubber
B R A veien 4, 1783 Halden
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2014 2017 3,2 år

Berg Eiendom Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Berg Eiendom Holding AS - 911691205
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Isebakkeveien 25, 1788 Halden
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2019 6,1 år
Adm. direktør 2013 2019 6,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 885 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
21 902 000
Egenkapital
9 585 000
Gjeld
13 599 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 7 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 3 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 8 8
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 68 67 69
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 3 885 4 462 4 133
Driftsresultat 1 873 1 577 1 550
Resultat før skatt 1 261 855 991
Ordinært resultat 1 261 855 991
Årsresultat 1 261 855 991
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 21 902 22 935 23 912
Sum omløpsmidler 1 282 1 521 1 839
Sum eiendeler 23 183 24 456 25 751
Sum egenkapital 9 585 9 235 9 160
Sum langsiktig gjeld 11 785 13 495 14 471
Sum kortsiktig gjeld 1 814 1 725 2 120

Isebakke Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Isebakke Eiendom AS - 811691232
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Isebakkeveien 25, 1788 Halden
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2021 8 år
Adm. direktør 2013 2021 8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 333 000
Egenkapital
3 426 000
Gjeld
98 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 15 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 10 0
Likviditetsgrad II 8 2 0
Totalt 10 37 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -59 -182 -34
Resultat før skatt 0 19 878 -34
Ordinært resultat 0 19 878 -34
Årsresultat 0 19 878 -34
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 3 333 5 200 8 261
Sum omløpsmidler 191 502 53
Sum eiendeler 3 524 5 702 8 314
Sum egenkapital 3 426 5 137 1 759
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 98 565 6 555

Berg Eiendom Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Berg Eiendom Holding AS - 992060840
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Isebakken 25, 1787 Halden
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2013 < 1 år
Styre­medlem 2007 2013 5,1 år

Isebakke Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Isebakke Eiendom AS - 999184308
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Isebakkeveien 25, 1788 Halden
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 2013 < 1 år
Adm. direktør 2012 2013 < 1 år

Halden Arbeid og Vekst AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Halden Arbeid og Vekst AS - 917715378
Arbeidstrening for ordinært arbeidsmarked
Båstadlundveien 6a, 1781 Halden
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2014 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
42
Styremedlemmer
0
Omsetning
37 661 000
Personalkostnader
24 118 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
30 259 000
Egenkapital
45 780 000
Gjeld
7 739 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 3 6 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 8 12 8
Kontantstrøm fra drift 18 18 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 10
Totalt 66 71 62
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 37 661 39 172 37 141
Driftsresultat 1 758 2 036 1 486
Resultat før skatt 1 993 2 546 2 092
Ordinært resultat 1 993 2 546 2 092
Årsresultat 1 993 2 546 2 092
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 30 259 35 205 23 494
Sum omløpsmidler 23 260 16 239 25 706
Sum eiendeler 53 519 51 445 49 201
Sum egenkapital 45 780 43 787 43 464
Sum langsiktig gjeld 619 614 0
Sum kortsiktig gjeld 7 120 7 044 5 737

Norway Innovation Group Sa

Foretaksinfo
(Inaktiv) Norway Innovation Group Sa - 994648586
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
C/o Jotne Ankers AS Flatebyveien 1, 1792 Tistedal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2013 3,8 år