Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Steinar Johan Leganger

Rapportdato: 2021-07-26

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 41 001 og med ett samlet driftsresultat på -85. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 5 av virksomhetene driftsoverskudd. 6 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 4 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 19.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Sjøholt Næringsbygg AS Styrets leder 2020 - Aktiv 4 294 -9 573
Hjulhuset AS Nestleder styre 2020 - Aktiv 360 180
Ørskog Elveeigarlag Styre­medlem 2019 - Aktiv 0 0
Steinar Leganger Innehaver 2019 - Aktiv 0 0
Ask Safety AS Styre­medlem 2014 - Aktiv 31 679 8 869

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Hjulhuset AS Styrets leder 2019 - 2020
Steinar Leganger Styrets leder 2002 - 2019
Ask Safety Prosjekt AS Styre­medlem 2014 - 2014
Storfjordens Automobil Klubb Styre­medlem 2009 - 2011
J. Valde AS Styrets leder 2010 - 2013

Sjøholt Næringsbygg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sjøholt Næringsbygg AS - 996105733
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Øyratun, 6240 Ørskog
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 294 000
Personalkostnader
97 000
Lederlønn
85 000
Anleggsmidler
55 798 000
Egenkapital
-7 297 000
Gjeld
65 147 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 18 18
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 2 2
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 15 37 37
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 4 294 4 866 4 329
Driftsresultat -9 573 808 782
Resultat før skatt -12 444 -1 910 -1 882
Ordinært resultat -12 444 -1 910 -1 882
Årsresultat -12 444 -1 910 -1 882
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 55 798 67 451 69 317
Sum omløpsmidler 2 052 2 904 2 724
Sum eiendeler 57 850 70 355 72 041
Sum egenkapital -7 297 5 147 7 057
Sum langsiktig gjeld 64 650 64 650 64 650
Sum kortsiktig gjeld 497 559 334

Hjulhuset AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hjulhuset AS - 920511333
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Håem Næringsområde 73, 6260 Skodje
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2020 Aktiv 1 år
Styrets leder 2019 2020 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
360 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 307 000
Egenkapital
225 000
Gjeld
6 326 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 0 6
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 4
Resultatgrad 20 0 20
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 2 0 10
Likviditetsgrad II 6 0 0
Totalt 52 7 67
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 360 949 1 013
Driftsresultat 180 -197 484
Resultat før skatt -10 -402 347
Ordinært resultat -10 -402 347
Årsresultat -10 -402 347
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 6 307 6 448 6 297
Sum omløpsmidler 244 65 159
Sum eiendeler 6 551 6 513 6 456
Sum egenkapital 225 35 437
Sum langsiktig gjeld 6 136 6 205 5 463
Sum kortsiktig gjeld 190 273 556

Ørskog Elveeigarlag

Foretaksinfo
(Aktiv) Ørskog Elveeigarlag - 924011505
Eiendomsforvaltning
C/o Helene B. Fjørtoft Giskemovegen 20, 6240 Ørskog
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,6 år

Steinar Leganger

Foretaksinfo
(Aktiv) Steinar Leganger - 985025762
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Nedrevoll, 6240 Ørskog
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv 2,2 år
Styrets leder 2002 2019 16,5 år

Ask Safety AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ask Safety AS - 813907682
Annen undervisning ikke nevnt annet sted
Trippevegen 1, 6009 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 Aktiv 7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
30
Styremedlemmer
0
Omsetning
31 679 000
Personalkostnader
10 769 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
13 185 000
Egenkapital
9 730 000
Gjeld
24 469 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 12 2
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 6
Resultatgrad 20 18 0
Kontantstrøm fra drift 20 18 7
Rentedekningsgrad 10 10 2
Likviditetsgrad II 6 10 10
Totalt 88 85 36
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 31 679 29 499 24 126
Driftsresultat 8 869 4 274 -379
Resultat før skatt 6 699 3 229 -101
Ordinært resultat 6 699 3 229 -101
Årsresultat 6 699 3 229 -101
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 13 185 11 139 6 102
Sum omløpsmidler 21 015 16 142 13 028
Sum eiendeler 34 200 27 281 19 131
Sum egenkapital 9 730 13 162 10 072
Sum langsiktig gjeld 9 855 11 005 5 918
Sum kortsiktig gjeld 14 614 3 114 3 141

Ask Eiendommer AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ask Eiendommer AS - 999643345
Eiendomsforvaltning
Trippevegen 1, 6009 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 Aktiv 8,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 640 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
18 012 000
Egenkapital
9 723 000
Gjeld
9 468 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 3 3 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 6 4
Likviditetsgrad II 8 10 2
Totalt 65 65 55
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 2 640 2 640 2 640
Driftsresultat 851 856 718
Resultat før skatt 367 290 122
Ordinært resultat 367 290 122
Årsresultat 367 290 122
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 18 012 19 251 20 678
Sum omløpsmidler 1 179 5 104 757
Sum eiendeler 19 191 24 355 21 435
Sum egenkapital 9 723 9 745 5 944
Sum langsiktig gjeld 8 704 13 441 14 362
Sum kortsiktig gjeld 764 1 169 1 129

Ask Elearning AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ask Elearning AS - 999277586
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Trippevegen 1, 6009 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 Aktiv 8,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 647 000
Personalkostnader
1 117 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
228 000
Egenkapital
268 000
Gjeld
1 597 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 3 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 5 1
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 0
Resultatgrad 8 0 0
Kontantstrøm fra drift 14 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 53 17 13
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 1 647 1 181 167
Driftsresultat 51 -998 -140
Resultat før skatt 46 -784 -102
Ordinært resultat 46 -784 -102
Årsresultat 46 -784 -102
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 228 295 302
Sum omløpsmidler 1 637 1 712 539
Sum eiendeler 1 865 2 007 841
Sum egenkapital 268 468 468
Sum langsiktig gjeld 1 044 1 217 300
Sum kortsiktig gjeld 553 322 73

Storfjordens Automobil Klubb

Foretaksinfo
(Aktiv) Storfjordens Automobil Klubb - 980058913
Ikke tilgjengelig
Håem Næringsområde 73, 6260 Skodje
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2011 Aktiv 10,4 år
Styre­medlem 2009 2011 2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
381 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
676 000
Egenkapital
1 212 000
Gjeld
2 000
Driftscore
2014 2013
Totalrentabilitet 10 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0
Resultatgrad 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20
Rentedekningsgrad 10 10
Likviditetsgrad II 10 0
Totalt 82 58
Resultatregnskap
2014 2013
Driftsinntekter 381 226
Driftsresultat 155 62
Resultat før skatt 161 66
Ordinært resultat 161 66
Årsresultat 161 66
Balanseregnskap
2014 2013
Sum anleggsmidler 676 666
Sum omløpsmidler 538 386
Sum eiendeler 1 214 1 052
Sum egenkapital 1 212 1 052
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 0

Ask Safety Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ask Safety Holding AS - 975332985
Annen undervisning ikke nevnt annet sted
Larsgården Trippevegen 1, 6009 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 20,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
18 042 000
Egenkapital
23 968 000
Gjeld
7 083 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 3 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 4 8
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 0 0
Totalt 43 17 24
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -618 -298 -49
Resultat før skatt 8 972 784 745
Ordinært resultat 8 972 784 745
Årsresultat 8 972 784 745
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 18 042 22 547 17 142
Sum omløpsmidler 13 009 1 347 1 079
Sum eiendeler 31 051 23 895 18 221
Sum egenkapital 23 968 15 696 15 696
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7 083 8 199 2 525

Driftsselskapet Grimmergaarden BA

Foretaksinfo
(Aktiv) Driftsselskapet Grimmergaarden BA - 957085636
Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner
, 6001 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 20,6 år

Ask Safety Prosjekt AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ask Safety Prosjekt AS - 913907663
Annen undervisning ikke nevnt annet sted
Trippevegen 1, 6009 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2014 < 1 år

J. Valde AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) J. Valde AS - 995871939
Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet
Valle, 6260 Skodje
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 2013 3,3 år

Ørskogbanken Eiendomsmegling AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ørskogbanken Eiendomsmegling AS - 986519629
Ikke tilgjengelig
Kongensgate 1, 6002 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2007 < 1 år
Styre­medlem 2004 2006 2,6 år

First Process Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) First Process Holding AS - 989224263
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Digernes Næringsområde 21, 6260 Skodje
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2007 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
85 473 000
Egenkapital
82 305 000
Gjeld
5 226 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 2
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 4
Likviditetsgrad II 0 4 6
Totalt 35 79 34
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 6 764 6
Driftsresultat -132 6 886 -740
Resultat før skatt 73 475 5 323 164
Ordinært resultat 73 475 5 323 164
Årsresultat 73 475 5 323 164
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 85 473 10 640 16 277
Sum omløpsmidler 2 058 4 687 6 036
Sum eiendeler 87 531 15 327 22 313
Sum egenkapital 82 305 9 830 13 260
Sum langsiktig gjeld 913 1 141 4 982
Sum kortsiktig gjeld 4 313 4 356 4 071

Ørskog Breiband AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ørskog Breiband AS - 984983743
Kabelbasert telekommunikasjon
Kyrkjevegen 12, 6240 Ørskog
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2009 4,9 år

Dyrkorn AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Dyrkorn AS - 987129298
Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler
Haukås Næringspark, 6240 Ørskog
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2006 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
904 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 733 000
Egenkapital
463 000
Gjeld
9 729 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 6 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 18 0
Rentedekningsgrad 6 4 0
Likviditetsgrad II 10 4 0
Totalt 66 50 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 904 144 0
Driftsresultat 614 42 -5
Resultat før skatt 272 1 -4
Ordinært resultat 272 1 -4
Årsresultat 272 1 -4
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 8 733 8 642 0
Sum omløpsmidler 1 459 50 191
Sum eiendeler 10 192 8 692 191
Sum egenkapital 463 190 189
Sum langsiktig gjeld 9 663 8 455 2
Sum kortsiktig gjeld 66 47 0

Ørskog Sparebank

Foretaksinfo
(Aktiv) Ørskog Sparebank - 837900212
Bankvirksomhet ellers
Sjøholtvegen 21, 6240 Ørskog
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2004 2009 4,9 år
Styre­medlem 2000 2004 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
24
Styremedlemmer
0
Omsetning
70 169 000
Personalkostnader
19 227 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
96 915 000
Egenkapital
336 025 000
Gjeld
2 658 782 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 58 58 58
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 70 169 66 791 57 753
Driftsresultat 26 413 29 756 24 894
Resultat før skatt 18 427 21 239 19 305
Ordinært resultat 18 427 21 239 19 305
Årsresultat 18 427 21 239 19 305
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 96 915 85 135 52 287
Sum omløpsmidler 2 897 892 2 724 513 2 526 799
Sum eiendeler 2 994 807 2 809 648 2 579 086
Sum egenkapital 336 025 310 820 290 320
Sum langsiktig gjeld 49 698 32 591 32 773
Sum kortsiktig gjeld 2 609 084 2 466 237 2 255 993

First Process AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) First Process AS - 985701768
Produksjon av maskiner og utstyr til nærings- og nytelsesmiddelindustri
Øyravegen 7, 6240 Ørskog
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2007 3,5 år

T-holmen Turistsenter AS

Foretaksinfo
(Aktiv) T-holmen Turistsenter AS - 943224463
Uoppgitt
, 6089 Sandshamn
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2014 11,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
0
Gjeld
0
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 162
Resultat før skatt 0 0 162
Ordinært resultat 0 0 162
Årsresultat 0 0 162
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0
Sum eiendeler 0 0 0
Sum egenkapital 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Nordvestconsult AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nordvestconsult AS - 950375396
Ikke tilgjengelig
Rasmus Rønnebergsg 21, 6001 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2000 2006 5,2 år

Ørskog Bilsenter AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ørskog Bilsenter AS - 950375108
Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler
Haukås Næringspark, 6240 Ørskog
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2003 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
26
Styremedlemmer
0
Omsetning
20 743 000
Personalkostnader
8 030 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 808 000
Egenkapital
1 583 000
Gjeld
4 480 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 13 7 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 0
Resultatgrad 12 4 0
Kontantstrøm fra drift 10 5 0
Rentedekningsgrad 10 8 0
Likviditetsgrad II 4 2 2
Totalt 72 47 17
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 20 743 20 482 19 809
Driftsresultat 1 455 427 -213
Resultat før skatt 1 222 312 -340
Ordinært resultat 1 222 312 -340
Årsresultat 1 222 312 -340
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 1 808 1 699 1 928
Sum omløpsmidler 4 255 3 563 3 810
Sum eiendeler 6 063 5 263 5 738
Sum egenkapital 1 583 964 -238
Sum langsiktig gjeld 1 265 1 564 2 309
Sum kortsiktig gjeld 3 215 2 734 3 667

Steleg Arms International Steinar J Leganger

Foretaksinfo
(Inaktiv) Steleg Arms International Steinar J Leganger - 954456633
Uoppgitt
Lindsetvikvegen 39, 6240 Ørskog
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2018 17,9 år
Adm. direktør 2000 2018 17,9 år

Korsvold Brokers AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Korsvold Brokers AS - 957820816
Ikke tilgjengelig
Haakon Viis g 5, 0116 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2006 5,2 år