Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Alf Martinsen

Rapportdato: 2021-02-25

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 0 og med ett samlet driftsresultat på -2 556. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 9.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Am Utvikling AS Styrets leder 2017 - Aktiv 0 -4
- Adm. direktør 2017 - Aktiv 0 -4
Alf Martinsen Invest AS Kontakt­person 2011 - Aktiv 0 -2 552
- Styrets leder 2005 - Aktiv 0 -2 552

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Flexit Eiendom AS Styrets leder 2017 - 2017
Flexit Eiendom AS Styre­medlem 2005 - 2017
Flexit Holding AS Adm. direktør 2012 - 2017
Flexit Holding AS Styre­medlem 2005 - 2017
Flexit AS Styrets leder 2008 - 2013
Flexit AS Styre­medlem 2000** - 2017
Pål Martinsen AS Styre­medlem 2005 - 2011
Martinsen Eiendom AS Styrets leder 2000** - 2017
Martinsen Eiendom AS Styrets leder 2000** - 2017

Am Utvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Am Utvikling AS - 918824707
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Haldenveien 177, 1870 Ørje
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 3,9 år
Adm. direktør 2017 Aktiv 3,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 053 000
Egenkapital
-162 000
Gjeld
3 253 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -4 -16 -9
Resultat før skatt -79 -79 -44
Ordinært resultat -79 -79 -44
Årsresultat -79 -79 -44
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 3 053 3 031 3 010
Sum omløpsmidler 38 42 58
Sum eiendeler 3 091 3 073 3 067
Sum egenkapital -162 -83 -4
Sum langsiktig gjeld 3 253 3 157 3 071
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Alf Martinsen Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Alf Martinsen Invest AS - 888428402
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Haldenveien 177, 1870 Ørje
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2011 Aktiv 9,9 år
Styrets leder 2005 Aktiv 15,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
1 337 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
25 996 000
Egenkapital
341 569 000
Gjeld
1 266 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 2 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 2 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 37 14 45
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -2 552 -2 097 -1 091
Resultat før skatt 33 191 -10 770 345 761
Ordinært resultat 33 191 -10 770 345 761
Årsresultat 33 191 -10 770 345 761
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 25 996 65 202 56 622
Sum omløpsmidler 316 839 254 181 293 133
Sum eiendeler 342 835 319 383 349 755
Sum egenkapital 341 569 318 378 329 148
Sum langsiktig gjeld 421 0 262
Sum kortsiktig gjeld 845 1 006 20 345

Flexit Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Flexit Eiendom AS - 988965073
Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transport og tjenesteyting ellers
Televeien 15, 1870 Ørje
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2017 < 1 år
Styre­medlem 2005 2017 11,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 122 000
Personalkostnader
103 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
13 886 000
Egenkapital
13 778 000
Gjeld
3 813 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 10 15
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 4 10
Totalt 78 74 87
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 4 122 3 987 5 899
Driftsresultat 2 713 3 123 5 229
Resultat før skatt 2 157 2 492 4 037
Ordinært resultat 2 157 2 492 4 037
Årsresultat 2 157 2 492 4 037
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 13 886 13 466 14 007
Sum omløpsmidler 3 705 9 274 6 710
Sum eiendeler 17 591 22 739 20 717
Sum egenkapital 13 778 13 774 18 544
Sum langsiktig gjeld 754 753 791
Sum kortsiktig gjeld 3 059 8 212 1 383

Flexit Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Flexit Holding AS - 988428493
Produksjon av kjøle- og ventilasjonsanlegg, unntatt til husholdningsbruk
Televeien 15, 1870 Ørje
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2012 2017 4,8 år
Styre­medlem 2005 2017 11,8 år

Flexit AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Flexit AS - 926398806
Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transport og tjenesteyting ellers
Televeien 15, 1870 Ørje
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2013 5,3 år
Styre­medlem 2000 2017 16,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
143
Styremedlemmer
0
Omsetning
560 661 000
Personalkostnader
151 043 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
549 379 000
Egenkapital
409 322 000
Gjeld
376 139 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 6
Resultatgrad 14 14 14
Kontantstrøm fra drift 18 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 4 4
Totalt 68 66 64
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 560 661 549 227 512 769
Driftsresultat 45 394 49 351 42 846
Resultat før skatt 33 078 38 906 32 784
Ordinært resultat 33 078 38 906 32 784
Årsresultat 33 078 38 906 32 784
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 549 379 572 272 600 286
Sum omløpsmidler 236 082 229 115 216 342
Sum eiendeler 785 461 801 387 816 628
Sum egenkapital 409 322 547 076 549 195
Sum langsiktig gjeld 273 483 114 941 127 636
Sum kortsiktig gjeld 102 656 139 370 139 797

Pål Martinsen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Pål Martinsen AS - 988428434
Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transport og tjenesteyting ellers
Televeien 15, 1870 Ørje
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2011 5,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
560 661 000
Personalkostnader
151 214 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
549 380 000
Egenkapital
390 272 000
Gjeld
368 589 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 6 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 4 2
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 2
Resultatgrad 12 14 4
Kontantstrøm fra drift 18 18 7
Rentedekningsgrad 10 10 2
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 64 66 27
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 560 661 549 227 273 513
Driftsresultat 44 373 48 691 7 634
Resultat før skatt 26 500 31 574 -3 941
Ordinært resultat 26 500 31 574 -3 941
Årsresultat 26 500 31 574 -3 941
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 549 380 572 272 600 286
Sum omløpsmidler 209 481 213 384 209 629
Sum eiendeler 758 861 785 656 809 915
Sum egenkapital 390 272 370 688 347 387
Sum langsiktig gjeld 273 483 308 838 352 362
Sum kortsiktig gjeld 95 106 106 131 110 166

Martinsen Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Martinsen Eiendom AS - 943226784
Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transport og tjenesteyting ellers
Televeien 15, 1870 Ørje
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2017 16,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
240 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 008 000
Egenkapital
1 372 000
Gjeld
358 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 3
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 6
Resultatgrad 18 18 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 10 8
Totalt 66 72 74
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 240 240 240
Driftsresultat 43 35 84
Resultat før skatt 41 38 81
Ordinært resultat 41 38 81
Årsresultat 41 38 81
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 008 1 088 1 169
Sum omløpsmidler 722 654 1 176
Sum eiendeler 1 730 1 742 2 345
Sum egenkapital 1 372 1 540 1 501
Sum langsiktig gjeld 79 126 192
Sum kortsiktig gjeld 279 76 652

Anne- Mari Martinsen AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Anne- Mari Martinsen AS - 974463997
Ikke tilgjengelig
Storgata 69 Leilighet 216, 1870 Ørje
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år