Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Glenn Jansen

Rapportdato: 2021-03-04

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 376 og med ett samlet driftsresultat på 170. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 4 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 6 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 10.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Glenn Jansen Innehaver 2019 - Aktiv 0 0
Avitel Invest AS Styrets leder 2019 - Aktiv 0 -1
Avitel Inøst AS Styrets leder 2019 - Aktiv 0 -1
Avitel Eiendom AS Styrets leder 2014 - Aktiv 0 -15
- Adm. direktør 2014 - Aktiv 0 -15
Avitel Installasjon AS Styrets leder 2014 - Aktiv 0 -15
- Adm. direktør 2014 - Aktiv 0 -15
Orval AS Styre­medlem 2014 - Aktiv 376 202
- Adm. direktør 2014 - Aktiv 376 202

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Glenn Jansen Styrets leder 2000** - 2019
Oneco Management AS Styre­medlem 2017 - 2019
Pipeliner AS Styre­medlem 2010 - 2012
Profitek Østfold AS Styre­medlem 2008 - 2011
Follo Big Band Styre­medlem 2006 - 2008
Profitek Oslo AS Styre­medlem 2005 - 2011
Profitek Oslo AS Adm. direktør 2004 - 2009
Profitek Oslo AS Adm. direktør 2004 - 2009
AS Christiesgate 34 Styrets leder 2002 - 2007
AS Christiesgate 34 Vara­medlem 2002 - 2002

Glenn Jansen

Foretaksinfo
(Aktiv) Glenn Jansen - 980428400
Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk
Voldportgaten 69, 1632 Gamle Fredrikstad
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv 1,8 år
Styrets leder 2000 2019 18,4 år

Avitel Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Avitel Invest AS - 922569541
Uoppgitt
Voldportgaten 69, 1632 Gamle Fredrikstad
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
725 000
Egenkapital
2 825 000
Gjeld
0
Driftscore
2019
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 0
Totalt 0
Resultatregnskap
2019
Driftsinntekter 0
Driftsresultat -1
Resultat før skatt -1
Ordinært resultat -1
Årsresultat -1
Balanseregnskap
2019
Sum anleggsmidler 725
Sum omløpsmidler 2 100
Sum eiendeler 2 825
Sum egenkapital 2 825
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0

Avitel Inøst AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Avitel Inøst AS - 922600759
Uoppgitt
Voldportgaten 69, 1632 Gamle Fredrikstad
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
760 000
Egenkapital
1 006 000
Gjeld
0
Driftscore
2019
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 0
Totalt 0
Resultatregnskap
2019
Driftsinntekter 0
Driftsresultat -1
Resultat før skatt -1
Ordinært resultat -1
Årsresultat -1
Balanseregnskap
2019
Sum anleggsmidler 760
Sum omløpsmidler 247
Sum eiendeler 1 006
Sum egenkapital 1 006
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0

Avitel Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Avitel Eiendom AS - 912746313
Uoppgitt
Voldportgaten 69, 1632 Gamle Fredrikstad
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 7,1 år
Adm. direktør 2014 Aktiv 7,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 178 000
Egenkapital
1 000
Gjeld
2 207 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -15 -16 -3
Resultat før skatt -16 -16 -6
Ordinært resultat -16 -16 -6
Årsresultat -16 -16 -6
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 178 50 50
Sum omløpsmidler 31 0 0
Sum eiendeler 2 208 50 50
Sum egenkapital 1 17 32
Sum langsiktig gjeld 2 111 0 0
Sum kortsiktig gjeld 96 33 18

Avitel Installasjon AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Avitel Installasjon AS - 912746496
Elektrisk installasjonsarbeid
Voldportgaten 69, 1632 Gamle Fredrikstad
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 7,1 år
Adm. direktør 2014 Aktiv 7,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
31 000
Egenkapital
-37 000
Gjeld
68 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 6 0
Driftsresultat -15 -8 -6
Resultat før skatt -15 -8 -49
Ordinært resultat -15 -8 -49
Årsresultat -15 -8 -49
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 31 31 18
Sum omløpsmidler 0 0 0
Sum eiendeler 31 31 18
Sum egenkapital -37 -22 -14
Sum langsiktig gjeld 15 0 0
Sum kortsiktig gjeld 53 53 32

Orval AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Orval AS - 984192797
Eiendomsforvaltning
Voldportgaten 69, 1632 Gamle Fredrikstad
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 Aktiv 7,1 år
Adm. direktør 2014 Aktiv 7,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
376 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 283 000
Egenkapital
-2 573 000
Gjeld
5 128 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 7 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 7 7 3
Rentedekningsgrad 2 4 4
Likviditetsgrad II 4 2 2
Totalt 41 42 37
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 376 382 356
Driftsresultat 202 215 191
Resultat før skatt -2 -2 -16
Ordinært resultat -2 -2 -16
Årsresultat -2 -2 -16
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 283 2 307 2 359
Sum omløpsmidler 272 251 168
Sum eiendeler 2 555 2 557 2 527
Sum egenkapital -2 573 -2 571 -2 569
Sum langsiktig gjeld 4 862 4 862 4 860
Sum kortsiktig gjeld 266 267 236

Oneco Management AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Oneco Management AS - 996844722
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Andøyfaret 15, 4623 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2019 2,1 år

Pipeliner AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Pipeliner AS - 988714496
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Hylkjeflaten 14, 5109 Hylkje
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2012 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
10
Styremedlemmer
0
Omsetning
17 085 000
Personalkostnader
9 694 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
907 000
Egenkapital
1 168 000
Gjeld
25 596 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 0
Totalt 16 15 4
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 17 085 12 583 13 839
Driftsresultat -4 283 -9 160 -9 817
Resultat før skatt -3 793 -7 799 -10 488
Ordinært resultat -3 793 -7 799 -10 488
Årsresultat -3 793 -7 799 -10 488
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 907 809 3 362
Sum omløpsmidler 25 857 21 392 7 290
Sum eiendeler 26 765 22 201 10 652
Sum egenkapital 1 168 1 168 -4 077
Sum langsiktig gjeld 21 677 15 269 0
Sum kortsiktig gjeld 3 919 5 763 14 729

Profitek Østfold AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Profitek Østfold AS - 944845755
Elektrisk installasjonsarbeid
Skjelsbu Industriområde, 1684 Vesterøy
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2011 2,7 år

Follo Big Band

Foretaksinfo
(Aktiv) Follo Big Band - 984154321
Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2008 1,9 år

Profitek Oslo AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Profitek Oslo AS - 980494195
Elektrisk installasjonsarbeid
Sinsenveien 53 D, 0585 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2011 5,2 år
Adm. direktør 2004 2009 5,1 år
Styrets leder 2000 2005 4,9 år

AS Christiesgate 34

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Christiesgate 34 - 930862223
Borettslag
Sandakerveien 64, 0484 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2002 2007 5,1 år
Vara­medlem 2002 2002 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 888 000
Personalkostnader
142 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
303 000
Egenkapital
-9 691 000
Gjeld
11 106 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 8
Likviditetsgrad II 10 8 10
Totalt 80 78 75
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 888 1 871 1 858
Driftsresultat 675 619 648
Resultat før skatt 492 452 455
Ordinært resultat 492 452 455
Årsresultat 492 452 455
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 303 303 303
Sum omløpsmidler 1 111 1 189 863
Sum eiendeler 1 415 1 492 1 167
Sum egenkapital -9 691 -10 183 -10 635
Sum langsiktig gjeld 10 834 11 183 11 538
Sum kortsiktig gjeld 272 492 263