Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Sigve Erland

Rapportdato: 2019-11-13

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 5 912 049 og med ett samlet driftsresultat på 299 560. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 6 av virksomhetene driftsunderskudd, og 6 av virksomhetene driftsoverskudd. 6 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 7 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 36.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Salt Capital AS Styrets leder 2019 - Aktiv 4 976 4 032
Folke Hermansen AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 5 669 284 256 140
Tomte Forvaltning AS Styrets leder 2017 - Aktiv 20 771 16 550
Salt Value AS Styrets leder 2017 - Aktiv 34 212 -10 858
Bergen Dieselcontact AS Styrets leder 2016 - Aktiv 13 388 -643

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Folke Hermansen AS Vara­medlem 2016 - 2017
Oscarsgate 16 AS Styre­medlem 2016 - 2017
Renseri Support AS Styrets leder 2014 - 2019
Renseri Partner AS Styrets leder 2014 - 2019
Tomte Holding AS Styrets leder 2014 - 2018
Tomte Holding AS Styre­medlem 2008 - 2014

Salt Capital AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Salt Capital AS - 917986517
Fondsforvaltningsvirksomhet
Østervåg 5, 4006 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 976 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
30 000
Gjeld
4 132 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 0
Kapitalomsetningshastighet 6 10 0
Fordringsomsetningshastighet 5 4 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 4 4 0
Totalt 90 93 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 4 976 2 124 0
Driftsresultat 4 032 901 0
Resultat før skatt 3 084 661 4
Ordinært resultat 3 084 661 4
Årsresultat 3 084 661 4
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 4
Sum omløpsmidler 4 162 904 15
Sum eiendeler 4 162 904 19
Sum egenkapital 30 30 19
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4 132 874 0

Folke Hermansen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Folke Hermansen AS - 931531573
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kongsgårdbakken 1, 4005 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,3 år
Vara­medlem 2016 2017 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 669 284 000
Personalkostnader
2 648 758 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 003 323 000
Egenkapital
1 517 888 000
Gjeld
4 718 299 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 3 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 8 8 8
Kontantstrøm fra drift 14 14 14
Rentedekningsgrad 6 6 4
Likviditetsgrad II 4 4 2
Totalt 46 46 42
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 5 669 284 5 910 129 5 883 316
Driftsresultat 256 140 177 672 207 943
Resultat før skatt 92 003 71 455 33 651
Ordinært resultat 92 003 71 455 33 651
Årsresultat 91 488 72 067 33 004
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 5 003 323 4 881 464 5 118 047
Sum omløpsmidler 1 232 864 1 161 280 1 205 006
Sum eiendeler 6 236 187 6 042 744 6 323 053
Sum egenkapital 1 517 888 1 425 666 1 419 778
Sum langsiktig gjeld 3 650 432 3 581 816 3 563 551
Sum kortsiktig gjeld 1 067 867 1 035 262 1 339 724

Tomte Forvaltning AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tomte Forvaltning AS - 919206977
Eiendomsforvaltning
Granneslia 40, 4044 Hafrsfjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
20 771 000
Personalkostnader
1 294 000
Lederlønn
319 000
Anleggsmidler
132 242 000
Egenkapital
784 274 000
Gjeld
63 411 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10
Resultatgrad 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20
Rentedekningsgrad 10 10
Likviditetsgrad II 10 10
Totalt 72 74
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 20 771 25 292
Driftsresultat 16 550 23 522
Resultat før skatt 15 411 24 104
Ordinært resultat 15 411 24 104
Årsresultat 15 411 24 104
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 132 242 151 568
Sum omløpsmidler 715 443 698 790
Sum eiendeler 847 685 850 358
Sum egenkapital 784 274 849 299
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 63 411 1 058

Salt Value AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Salt Value AS - 917984247
Investeringsselskaper/-fond åpne for allmennheten
Østervåg 5, 4006 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
34 212 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
4 351 000
Anleggsmidler
1 390 000
Egenkapital
438 397 000
Gjeld
503 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 6 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 10 10 0
Totalt 12 76 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 34 212 23 802 0
Driftsresultat -10 858 19 983 0
Resultat før skatt -8 269 19 663 4
Ordinært resultat -8 269 19 663 4
Årsresultat -8 269 19 663 4
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 390 0 4
Sum omløpsmidler 437 511 366 264 15
Sum eiendeler 438 901 366 264 19
Sum egenkapital 438 397 364 667 19
Sum langsiktig gjeld 0 1 199 0
Sum kortsiktig gjeld 503 398 0

Bergen Dieselcontact AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bergen Dieselcontact AS - 960009290
Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transport og tjenesteyting ellers
Damsgårdsveien 131, 5160 Laksevåg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 3,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
13 388 000
Personalkostnader
3 474 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
392 000
Egenkapital
1 235 000
Gjeld
7 512 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 3 0
Kapitalomsetningshastighet 4 8 8
Fordringsomsetningshastighet 2 2 3
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 0
Resultatgrad 0 4 0
Kontantstrøm fra drift 0 1 0
Rentedekningsgrad 0 4 0
Likviditetsgrad II 8 4 2
Totalt 14 28 13
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 13 388 26 091 29 414
Driftsresultat -643 293 -2 706
Resultat før skatt -1 152 11 -3 146
Ordinært resultat -1 152 11 -3 146
Årsresultat -1 152 11 -3 146
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 392 656 611
Sum omløpsmidler 8 355 11 054 11 238
Sum eiendeler 8 747 11 710 11 849
Sum egenkapital 1 235 1 087 -1 424
Sum langsiktig gjeld 3 506 4 136 3 714
Sum kortsiktig gjeld 4 006 6 488 9 559

Tredic Riga AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tredic Riga AS - 914942462
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
C/o Fred S. Dahl Bloksbergveien 5b, 3132 Husøysund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 4,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-3 708 000
Gjeld
5 713 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 7 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 2 0
Likviditetsgrad II 0 2 2
Totalt 0 11 2
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -29 -61 -70
Resultat før skatt -1 229 -1 211 -490
Ordinært resultat -1 229 -1 211 -490
Årsresultat -1 229 -1 211 -490
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 2 004 2 970 3 641
Sum eiendeler 2 004 2 970 3 641
Sum egenkapital -3 708 -2 479 -1 268
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5 713 5 449 4 909

Lagårdsveien Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lagårdsveien Holding AS - 889558822
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 Aktiv 5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
36 514 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
431 537 000
Egenkapital
48 473 000
Gjeld
390 074 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 10 6
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 58 60 54
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 36 514 36 100 34 870
Driftsresultat 29 142 28 722 25 213
Resultat før skatt 19 106 18 687 6 916
Ordinært resultat 19 106 18 687 6 916
Årsresultat 19 106 18 687 6 916
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 431 537 437 045 409 230
Sum omløpsmidler 7 011 2 784 3 000
Sum eiendeler 438 547 439 829 412 230
Sum egenkapital 48 473 44 367 55 508
Sum langsiktig gjeld 363 523 369 566 331 082
Sum kortsiktig gjeld 26 551 25 896 25 640

Sigurd Vinnes AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sigurd Vinnes AS - 991971815
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Jakob Askelandsvei 2, 4314 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 Aktiv 11,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 139 000
Egenkapital
1 588 000
Gjeld
251 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 12 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 38 40 40
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -10 -10 -10
Resultat før skatt 231 322 266
Ordinært resultat 231 322 266
Årsresultat 231 322 266
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 139 1 139 1 139
Sum omløpsmidler 700 594 472
Sum eiendeler 1 838 1 732 1 611
Sum egenkapital 1 588 1 457 1 410
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 251 275 201

Geir Vinnes AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Geir Vinnes AS - 939006087
Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler
Jakob Askelands vei 2, 4314 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2007 Aktiv 12 år
Styrets leder 2003 2007 4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 542 000
Egenkapital
1 167 000
Gjeld
3 001 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 10 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 8
Totalt 32 32 31
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -32 -24 -55
Resultat før skatt 400 585 449
Ordinært resultat 400 585 449
Årsresultat 400 585 449
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 542 3 692 3 692
Sum omløpsmidler 626 932 1 113
Sum eiendeler 4 167 4 624 4 805
Sum egenkapital 1 167 1 268 1 787
Sum langsiktig gjeld 2 494 2 618 2 517
Sum kortsiktig gjeld 507 738 501

Reime Produkter AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Reime Produkter AS - 989459570
Produksjon av jordbruks- og skogbruksmaskiner
Jernbanevegen 21, 4365 Nærbø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 Aktiv 13,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
53 410 000
Personalkostnader
16 840 000
Lederlønn
979 000
Anleggsmidler
3 937 000
Egenkapital
2 991 000
Gjeld
19 698 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 0 2
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 4 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 4
Resultatgrad 4 0 2
Kontantstrøm fra drift 5 0 3
Rentedekningsgrad 4 0 4
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 34 15 30
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 53 410 61 809 67 776
Driftsresultat 743 -2 303 454
Resultat før skatt 132 -2 918 301
Ordinært resultat 132 -2 918 301
Årsresultat 132 -2 918 301
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 937 4 884 6 237
Sum omløpsmidler 18 752 17 523 22 835
Sum eiendeler 22 690 22 407 29 072
Sum egenkapital 2 991 2 859 9 327
Sum langsiktig gjeld 5 344 5 555 1 262
Sum kortsiktig gjeld 14 354 13 993 18 484

Jærkonsult AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Jærkonsult AS - 989459597
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp Stasjon
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 Aktiv 13,8 år
Adm. direktør 2006 Aktiv 13,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
62 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 601 000
Egenkapital
2 601 000
Gjeld
51 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 6 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 8
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 4 10 0
Totalt 6 78 68
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 62 192 199
Driftsresultat -32 103 92
Resultat før skatt -30 186 263
Ordinært resultat -30 186 263
Årsresultat -30 186 263
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 601 2 596 3 134
Sum omløpsmidler 51 150 169
Sum eiendeler 2 652 2 746 3 303
Sum egenkapital 2 601 2 631 2 445
Sum langsiktig gjeld 5 81 355
Sum kortsiktig gjeld 46 34 503

Anlegg og Marine Service AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Anlegg og Marine Service AS - 977250722
Reparasjon av maskiner
Energivegen 10, 4056 Tananger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 Aktiv 14,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
25
Styremedlemmer
0
Omsetning
79 432 000
Personalkostnader
21 172 000
Lederlønn
1 188 000
Anleggsmidler
4 367 000
Egenkapital
20 363 000
Gjeld
21 358 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 10 0
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 2 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 0
Resultatgrad 12 12 0
Kontantstrøm fra drift 10 10 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 6 6 2
Totalt 61 65 11
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 79 432 76 960 69 492
Driftsresultat 4 557 4 792 -5 147
Resultat før skatt 4 277 4 472 -5 741
Ordinært resultat 4 277 4 472 -5 741
Årsresultat 4 277 4 472 -5 741
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 4 367 4 592 5 493
Sum omløpsmidler 37 355 33 728 35 028
Sum eiendeler 41 721 38 320 40 521
Sum egenkapital 20 363 22 243 16 373
Sum langsiktig gjeld 3 506 4 136 3 714
Sum kortsiktig gjeld 17 852 11 941 20 434

Oscarsgate 16 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Oscarsgate 16 AS - 911812428
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Børehaugen 1, 4006 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2017 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
11 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 933 000
Egenkapital
-5 998 000
Gjeld
16 144 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 10
Totalt 0 0 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 920
Driftsresultat -196 -310 -1 573
Resultat før skatt -740 -840 -2 356
Ordinært resultat -740 -840 -2 356
Årsresultat -740 -840 -2 356
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 8 933 8 958 8 991
Sum omløpsmidler 1 212 1 053 6 356
Sum eiendeler 10 146 10 011 15 348
Sum egenkapital -5 998 -5 258 -4 418
Sum langsiktig gjeld 12 889 13 049 19 049
Sum kortsiktig gjeld 3 255 2 221 716

Renseri Support AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Renseri Support AS - 913842170
Engroshandel med maskiner og utstyr til industri ellers
Lauvåsvågen 12, 4311 Hommersåk
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 2019 5,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
30 000
Gjeld
40 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 10 0
Totalt 8 10 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -15 -10 -15
Resultat før skatt -15 -10 -15
Ordinært resultat -15 -10 -15
Årsresultat -15 -10 -15
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 70 31 30
Sum eiendeler 70 31 30
Sum egenkapital 30 30 30
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 40 1 0

Renseri Partner AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Renseri Partner AS - 913842251
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Lauvåsvågen 12, 4311 Hommersåk
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 2019 5,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
419 000
Personalkostnader
327 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
87 000
Egenkapital
38 000
Gjeld
664 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 4 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 10 0
Totalt 6 10 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 419 0 0
Driftsresultat -529 -24 -15
Resultat før skatt -531 -24 -15
Ordinært resultat -531 -24 -15
Årsresultat -531 -24 -15
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 87 0 0
Sum omløpsmidler 616 31 30
Sum eiendeler 702 31 30
Sum egenkapital 38 30 30
Sum langsiktig gjeld 2 0 0
Sum kortsiktig gjeld 662 1 0

Tomte Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Tomte Holding AS - 987541946
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Øvre Strandgate 118, 4005 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 2018 4,2 år
Styre­medlem 2008 2014 5,6 år

Reime Nofatek AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Reime Nofatek AS - 979874626
Produksjon av maskiner og utstyr til nærings- og nytelsesmiddelindustri
Jernbanevegen 21, 4365 Nærbø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2014 1,1 år
Styrets leder 2013 2018 4,3 år

R-eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) R-eiendom AS - 990912998
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Lauvåsvågen 12, 4311 Hommersåk
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 2019 7,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 281 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
13 621 000
Egenkapital
1 431 000
Gjeld
12 225 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 7 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 6
Likviditetsgrad II 0 0 8
Totalt 65 65 71
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 281 2 380 2 161
Driftsresultat 1 374 1 447 1 367
Resultat før skatt 1 031 1 143 613
Ordinært resultat 1 031 1 143 613
Årsresultat 1 031 1 143 613
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 13 621 13 528 13 588
Sum omløpsmidler 36 66 6 558
Sum eiendeler 13 657 13 593 20 146
Sum egenkapital 1 431 1 557 1 651
Sum langsiktig gjeld 10 216 9 692 16 284
Sum kortsiktig gjeld 2 009 2 344 2 210

Breilito Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Breilito Invest AS - 998367344
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Lauvåsvågen 12, 4311 Hommersåk
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 2019 7,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
1 022 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
25 452 000
Egenkapital
6 138 000
Gjeld
25 305 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 7 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 8
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 8 10 2
Totalt 24 31 32
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -1 174 -245 -109
Resultat før skatt 858 2 183 3 783
Ordinært resultat 858 2 183 3 783
Årsresultat 858 2 183 3 783
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 25 452 25 038 15 354
Sum omløpsmidler 5 991 7 394 8 185
Sum eiendeler 31 443 32 432 23 539
Sum egenkapital 6 138 9 189 8 123
Sum langsiktig gjeld 21 492 21 368 6 225
Sum kortsiktig gjeld 3 813 1 875 9 191

Renseriet Sandnes AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Renseriet Sandnes AS - 980991547
Vaskeri- og renserivirksomhet
Hovebakken, Kvelluren Næringspark, 4306 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 2019 7,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
48
Styremedlemmer
0
Omsetning
25 503 000
Personalkostnader
13 763 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 386 000
Egenkapital
1 429 000
Gjeld
8 051 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 13 15
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 12 14 18
Kontantstrøm fra drift 14 18 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 67 76 80
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 25 503 24 644 26 201
Driftsresultat 1 380 2 448 4 101
Resultat før skatt 1 012 1 828 3 030
Ordinært resultat 1 012 1 828 3 030
Årsresultat 1 012 1 828 3 030
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 5 386 6 165 6 124
Sum omløpsmidler 4 094 3 822 6 374
Sum eiendeler 9 480 9 988 12 498
Sum egenkapital 1 429 1 592 1 515
Sum langsiktig gjeld 356 1 417 426
Sum kortsiktig gjeld 7 695 6 979 10 557

Tritec AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tritec AS - 983923062
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2016 4,6 år
Styrets leder 2004 2011 6,8 år

Cahe AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Cahe AS - 989134167
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Børehaugen 1, 4006 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2017 6,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
42 000
Egenkapital
315 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 10 0
Totalt 0 10 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -27 -68 -28
Resultat før skatt -27 -67 -28
Ordinært resultat -27 -67 -28
Årsresultat -27 -67 -28
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 42 42 42
Sum omløpsmidler 273 337 517
Sum eiendeler 315 380 559
Sum egenkapital 315 342 559
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 38 0

Cahe Finans AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Cahe Finans AS - 989059319
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Børehaugen 1, 4006 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2017 6,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
416 000
Personalkostnader
107 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
45 110 000
Egenkapital
61 679 000
Gjeld
17 106 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 3 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 8 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 2 10 4
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 15 51 39
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 416 408 271
Driftsresultat -1 -12 -553
Resultat før skatt -4 476 2 237 -26
Ordinært resultat -4 476 2 237 -26
Årsresultat -4 476 2 237 -26
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 45 110 42 496 42 349
Sum omløpsmidler 33 675 33 951 32 558
Sum eiendeler 78 785 76 447 74 906
Sum egenkapital 61 679 67 905 65 919
Sum langsiktig gjeld 6 151 6 566 6 758
Sum kortsiktig gjeld 10 955 1 976 2 230

Jfh Finans AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Jfh Finans AS - 989059254
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Ragnhilds gate 42, 4044 Hafrsfjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2019 8,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
71 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 483 000
Egenkapital
56 165 000
Gjeld
682 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 14 14 33
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -415 -383 -374
Resultat før skatt -5 608 -1 633 2 345
Ordinært resultat -5 608 -1 633 2 345
Årsresultat -5 608 -1 633 2 345
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 10 483 11 278 26 320
Sum omløpsmidler 46 364 61 570 48 829
Sum eiendeler 56 848 72 848 75 149
Sum egenkapital 56 165 72 238 74 281
Sum langsiktig gjeld 34 0 0
Sum kortsiktig gjeld 648 610 868

Jfh AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Jfh AS - 989133896
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Ragnhilds gate 42, 4044 Hafrsfjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2019 8,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
42 000
Egenkapital
674 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -23 -22 -21
Resultat før skatt -21 -21 -19
Ordinært resultat -21 -21 -19
Årsresultat -21 -21 -19
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 42 42 42
Sum omløpsmidler 632 653 574
Sum eiendeler 674 695 616
Sum egenkapital 674 695 616
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Storesletten Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Storesletten Holding AS - 985148244
Utenriks sjøfart med gods
Kaien 11, 4250 Kopervik
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2009 < 1 år

Timber Line Henriette AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Timber Line Henriette AS - 985811636
Utenriks sjøfart med gods
Kaien 11, 4250 Kopervik
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2009 < 1 år

Timber Line II AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Timber Line II AS - 983185924
Utenriks sjøfart med gods
Kaien 11, 4250 Kopervik
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2009 < 1 år

Timber Line Helene AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Timber Line Helene AS - 987011416
Utenriks sjøfart med gods
Kaien 11, 4250 Kopervik
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2009 < 1 år

Tomte Pe AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Tomte Pe AS - 991795200
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Øvre Strandgate 118, 4005 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2011 2,4 år

Favoritthytten AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Favoritthytten AS - 990733171
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Luramyrveien 65, 4313 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2008 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
60 054 000
Personalkostnader
3 044 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 949 000
Egenkapital
34 677 000
Gjeld
96 034 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 3 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 3
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 6
Resultatgrad 12 12 16
Kontantstrøm fra drift 5 3 20
Rentedekningsgrad 6 4 8
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 37 33 63
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 60 054 45 940 61 746
Driftsresultat 4 765 3 459 7 914
Resultat før skatt 2 244 682 11 245
Ordinært resultat 2 244 682 11 245
Årsresultat 2 244 682 11 245
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 7 949 7 985 8 915
Sum omløpsmidler 122 761 108 300 125 087
Sum eiendeler 130 710 116 285 134 002
Sum egenkapital 34 677 32 433 31 751
Sum langsiktig gjeld 51 716 47 752 51 563
Sum kortsiktig gjeld 44 318 36 100 50 688

Riga Kungu AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Riga Kungu AS - 888729062
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Gunnhildsvei 3, 4311 Hommersåk
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2015 8,5 år

Otium AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Otium AS - 945725540
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Grottenveien 18a, 1177 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2012 6,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 255 000
Egenkapital
-263 323 000
Gjeld
273 131 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 13 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 8 2 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 30 15 2
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 0 456
Driftsresultat -702 -3 923 -15 422
Resultat før skatt 51 -1 856 -6 180
Ordinært resultat 51 -1 856 -6 180
Årsresultat 51 -1 856 -6 180
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 255 2 262 2 262
Sum omløpsmidler 7 553 8 180 11 908
Sum eiendeler 9 808 10 443 14 170
Sum egenkapital -263 323 -264 723 -250 704
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 273 131 275 166 264 874

Reime Network Implementation Services AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Reime Network Implementation Services AS - 981446534
Telekommunikasjon ellers
Danholmen 25, 3128 Nøtterøy
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2007 1,5 år

Rogaland Maskinservice AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Rogaland Maskinservice AS - 980436365
Produksjon av maskiner og utstyr til bergverksdrift og bygge- og anleggsvirksomhet
Jærvegen 144, 4340 Bryne
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2004 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
21
Styremedlemmer
0
Omsetning
28 452 000
Personalkostnader
9 680 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 128 000
Egenkapital
3 816 000
Gjeld
10 892 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 10 12
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 3 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 14 14 16
Kontantstrøm fra drift 14 10 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 6
Totalt 69 62 74
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 28 452 25 443 24 858
Driftsresultat 2 652 2 040 2 535
Resultat før skatt 2 045 1 564 1 926
Ordinært resultat 2 045 1 564 1 926
Årsresultat 2 045 1 564 1 926
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 128 2 775 808
Sum omløpsmidler 12 580 11 984 12 314
Sum eiendeler 14 708 14 759 13 122
Sum egenkapital 3 816 6 271 6 207
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10 892 8 488 6 915

Skagen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Skagen AS - 867462732
Fondsforvaltningsvirksomhet
Skagen 3, 4006 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2010 7,6 år
Vara­medlem 2000 2002 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
76
Styremedlemmer
0
Omsetning
683 831 000
Personalkostnader
203 096 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 895 000
Egenkapital
218 000 000
Gjeld
532 498 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 15 12
Kapitalomsetningshastighet 2 4 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 10 8
Resultatgrad 12 20 18
Kontantstrøm fra drift 7 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 8 8
Totalt 47 87 78
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 683 831 1 019 574 1 000 088
Driftsresultat 45 184 207 790 189 553
Resultat før skatt 26 708 218 223 147 801
Ordinært resultat 26 708 218 223 147 801
Årsresultat 26 708 218 223 147 801
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 5 895 31 230 91 900
Sum omløpsmidler 744 603 950 548 956 793
Sum eiendeler 750 498 981 777 1 048 693
Sum egenkapital 218 000 418 188 411 500
Sum langsiktig gjeld 0 188 0
Sum kortsiktig gjeld 532 498 563 401 637 192

Auto Industri Service AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Auto Industri Service AS - 951944483
Ikke tilgjengelig
Nikkelv 10, 4313 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2001 2004 2,6 år

Amr Routers AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Amr Routers AS - 929898575
Ikke tilgjengelig
Risavik Havnering 247, 4098 Tananger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2002 1,6 år

Jærkonsult Sigve Erland

Foretaksinfo
(Inaktiv) Jærkonsult Sigve Erland - 983190243
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp Stasjon
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2018 18 år
Adm. direktør 2000 2018 18 år

C Middelthons Spedisjon AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) C Middelthons Spedisjon AS - 979972377
Ikke tilgjengelig
Koppholen 20, 4066 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Gjensidige Forsikring Rogaland

Foretaksinfo
(Inaktiv) Gjensidige Forsikring Rogaland - 954175847
Ikke tilgjengelig
Strandkaien 2, 4002 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2006 5,2 år