Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Richard Arnesen

Rapportdato: 2019-11-17

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 18 256 609 og med ett samlet driftsresultat på 1 438 211. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 7 av virksomhetene driftsunderskudd, og 8 av virksomhetene driftsoverskudd. 13 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 4 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 56.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Forenede Shipping AS Styrets leder 2019 - Aktiv 157 -428
Stiftelsen Hans Rasmus Astrup Styrets leder 2018 - Aktiv 5 772 -6 560
Boligsameiet Dagaliveien 54 Styre­medlem 2017 - Aktiv 0 0
Forenede Industrier Finans AS Styrets leder 2016 - Aktiv -7 100 -7 829
Forenede Industrier Eiendom AS Styrets leder 2012 - Aktiv 752 61

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Forenede Shipping AS Vara­medlem 2000** - 2019
Stiftelsen Hans Rasmus Astrup Nestleder styre 2013 - 2018
Christiania Jægerklub Styrets leder 2015 - 2018
Forenede Shipping II AS Vara­medlem 2013 - 2018
Forenede Shipping II AS Vara­medlem 2013 - 2018

Forenede Shipping AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Forenede Shipping AS - 979665113
Utenriks sjøfart med gods
Dronning Eufemias gate 11, 0150 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv < 1 år
Vara­medlem 2000 2019 18,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
157 000
Personalkostnader
103 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
31 171 000
Egenkapital
13 644 000
Gjeld
18 715 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 15 3
Kapitalomsetningshastighet 0 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 10 0
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 6 10 2
Likviditetsgrad II 10 6 10
Totalt 46 43 35
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 157 0 3 711
Driftsresultat -428 -827 3 305
Resultat før skatt 992 132 344 -6 134
Ordinært resultat 992 132 344 -6 134
Årsresultat 992 132 344 -6 134
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 31 171 38 629 105 992
Sum omløpsmidler 1 188 1 758 2 455
Sum eiendeler 32 359 40 387 108 446
Sum egenkapital 13 644 12 651 82 753
Sum langsiktig gjeld 18 500 26 500 25 500
Sum kortsiktig gjeld 215 1 235 193

Stiftelsen Hans Rasmus Astrup

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen Hans Rasmus Astrup - 912214648
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 1,7 år
Nestleder styre 2013 2018 4,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 772 000
Personalkostnader
1 182 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 514 201 000
Egenkapital
1 537 192 000
Gjeld
2 912 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 52 32 32
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 5 772 0 0
Driftsresultat -6 560 -7 454 -3 470
Resultat før skatt 17 717 16 904 22 731
Ordinært resultat 17 717 16 904 22 731
Årsresultat 17 717 16 904 22 731
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 514 201 1 504 082 1 478 044
Sum omløpsmidler 25 904 15 593 24 728
Sum eiendeler 1 540 104 1 519 675 1 502 772
Sum egenkapital 1 537 192 1 519 475 1 502 572
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 912 200 200

Boligsameiet Dagaliveien 54

Foretaksinfo
(Aktiv) Boligsameiet Dagaliveien 54 - 914177413
Ikke tilgjengelig
Dagaliveien 54, 0783 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,1 år

Forenede Industrier Finans AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Forenede Industrier Finans AS - 917787344
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Dronning Eufemias gate 11, 0150 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
-7 100 000
Personalkostnader
96 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 375 000
Egenkapital
103 531 000
Gjeld
18 224 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 3 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 0 6 6
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 50 61 60
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter -7 100 5 138 604
Driftsresultat -7 829 4 611 289
Resultat før skatt -9 375 2 907 232
Ordinært resultat -9 375 2 907 232
Årsresultat -9 375 2 907 232
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 375 777 117
Sum omløpsmidler 120 380 107 912 25 392
Sum eiendeler 121 755 108 689 25 509
Sum egenkapital 103 531 8 139 5 232
Sum langsiktig gjeld 18 000 100 301 20 000
Sum kortsiktig gjeld 224 249 277

Forenede Industrier Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Forenede Industrier Eiendom AS - 998911060
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Dronning Eufemias gate 11, 0150 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 Aktiv 7,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
752 000
Personalkostnader
228 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
62 824 000
Egenkapital
49 404 000
Gjeld
14 308 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 14 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 0
Likviditetsgrad II 8 0 2
Totalt 26 0 2
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 752 0 0
Driftsresultat 61 -624 -751
Resultat før skatt -284 -745 -884
Ordinært resultat -284 -745 -884
Årsresultat -284 -745 -884
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 62 824 63 910 62 623
Sum omløpsmidler 888 577 198
Sum eiendeler 63 712 64 487 62 821
Sum egenkapital 49 404 49 688 57 432
Sum langsiktig gjeld 14 000 7 500 5 000
Sum kortsiktig gjeld 308 7 300 389

Forenede Industrier Shipping AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Forenede Industrier Shipping AS - 998911087
Forsyning og andre sjøtransporttjenester for offshore
Dronning Eufemias gate 11, 0150 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 Aktiv 7,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
289 000
Personalkostnader
240 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
380 325 000
Egenkapital
177 230 000
Gjeld
203 901 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 15 10
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 8
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 10
Totalt 8 85 80
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 289 105 570 30 762
Driftsresultat -1 294 103 590 29 678
Resultat før skatt -27 765 99 897 26 705
Ordinært resultat -27 765 99 897 26 705
Årsresultat -27 765 99 897 26 705
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 380 325 372 884 225 874
Sum omløpsmidler 805 1 556 2 237
Sum eiendeler 381 131 374 440 228 112
Sum egenkapital 177 230 204 996 105 099
Sum langsiktig gjeld 203 445 168 835 122 615
Sum kortsiktig gjeld 456 610 398

Forenede Industrier Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Forenede Industrier Holding AS - 998883563
Uoppgitt
Dronning Eufemias gate 11, 0150 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 Aktiv 7,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
22 354 000
Personalkostnader
489 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
290 469 000
Egenkapital
118 687 000
Gjeld
195 407 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 3 2
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 5 0
Rentedekningsgrad 6 2 2
Likviditetsgrad II 4 0 0
Totalt 62 32 4
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 22 354 7 000 0
Driftsresultat 19 655 4 900 -2 970
Resultat før skatt 13 879 172 -4 407
Ordinært resultat 13 879 172 -4 407
Årsresultat 13 879 172 -4 407
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 290 469 240 638 235 714
Sum omløpsmidler 23 625 8 063 4 661
Sum eiendeler 314 094 248 701 240 375
Sum egenkapital 118 687 22 041 41 869
Sum langsiktig gjeld 172 050 206 050 177 050
Sum kortsiktig gjeld 23 357 20 609 21 455

Major og Advokat Eivind Eckbos Legat

Foretaksinfo
(Aktiv) Major og Advokat Eivind Eckbos Legat - 958542410
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Dronning Eufemias gate 11, 0150 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 Aktiv 10,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
34 757 000
Personalkostnader
922 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
391 333 000
Egenkapital
393 822 000
Gjeld
7 024 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 10 10
Totalt 72 76 77
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 34 757 36 689 54 370
Driftsresultat 21 535 27 569 44 635
Resultat før skatt 20 108 27 154 38 746
Ordinært resultat 20 108 27 154 38 746
Årsresultat 1 182 16 306 29 335
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 391 333 327 074 230 618
Sum omløpsmidler 9 513 71 251 150 945
Sum eiendeler 400 846 398 325 381 563
Sum egenkapital 393 822 392 640 376 334
Sum langsiktig gjeld 0 0 890
Sum kortsiktig gjeld 7 024 5 685 4 339

Karto AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Karto AS - 987633182
Produksjon av maling og lakk, trykkfarger og tetningsmidler
Dagaliveien 54, 0783 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 10,7 år
Vara­medlem 2004 Aktiv 14,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
30 171 000
Egenkapital
30 259 000
Gjeld
839 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 7 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 0 8
Totalt 30 27 34
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -194 -216 -176
Resultat før skatt 2 280 3 414 2 849
Ordinært resultat 2 280 3 414 2 849
Årsresultat 2 280 3 414 2 849
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 30 171 35 662 34 811
Sum omløpsmidler 928 839 7 099
Sum eiendeler 31 099 36 501 41 910
Sum egenkapital 30 259 33 502 39 488
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 839 2 999 2 422

Løvenskioldbanen Skytesenter AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Løvenskioldbanen Skytesenter AS - 944449515
Andre sportsaktiviteter
Dælimosen 50, 1359 Eiksmarka
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 Aktiv 12,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
12
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 475 000
Personalkostnader
2 402 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 151 000
Egenkapital
4 462 000
Gjeld
6 126 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 4
Resultatgrad 12 0 0
Kontantstrøm fra drift 18 7 10
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 58 20 23
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 8 475 8 588 8 453
Driftsresultat 463 -283 -95
Resultat før skatt 351 -221 -58
Ordinært resultat 351 -221 -58
Årsresultat 351 -221 -58
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 8 151 8 171 7 945
Sum omløpsmidler 2 437 2 706 2 844
Sum eiendeler 10 588 10 877 10 789
Sum egenkapital 4 462 4 110 4 331
Sum langsiktig gjeld 4 363 4 450 4 447
Sum kortsiktig gjeld 1 763 2 316 2 010

Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup - 939551077
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 Aktiv 13,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 165 000
Personalkostnader
857 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
104 695 000
Egenkapital
267 470 000
Gjeld
391 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 5 18
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 12 39 52
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 5 165 10 847 11 888
Driftsresultat -10 327 -4 152 -3 073
Resultat før skatt -2 286 287 1 419
Ordinært resultat -2 286 287 1 419
Årsresultat -2 286 287 1 419
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 104 695 112 423 116 689
Sum omløpsmidler 163 166 157 861 153 649
Sum eiendeler 267 861 270 284 270 338
Sum egenkapital 267 470 269 756 269 469
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 391 528 869

Astrup Fearnley Museet AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Astrup Fearnley Museet AS - 952469029
Drift av kunst- og kunstindustrimuseer
Albert Nordengens Plass 2, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 18,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
90
Styremedlemmer
0
Omsetning
52 518 000
Personalkostnader
18 954 000
Lederlønn
1 245 000
Anleggsmidler
976 000
Egenkapital
7 885 000
Gjeld
5 850 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 15 0
Kapitalomsetningshastighet 6 10 10
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 10 0
Resultatgrad 2 16 0
Kontantstrøm fra drift 1 18 0
Rentedekningsgrad 8 10 0
Likviditetsgrad II 8 8 2
Totalt 34 87 12
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 52 518 62 570 40 318
Driftsresultat 405 7 321 -2 245
Resultat før skatt 348 7 190 -2 339
Ordinært resultat 348 7 190 -2 339
Årsresultat 348 7 190 -2 339
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 976 448 497
Sum omløpsmidler 12 758 12 942 3 670
Sum eiendeler 13 735 13 389 4 167
Sum egenkapital 7 885 7 537 347
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5 850 5 853 3 820

Odd Gleditsch AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Odd Gleditsch AS - 928957136
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Thor Dahls gate 1, 3210 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 18,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
60 570 000
Personalkostnader
573 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
197 572 000
Egenkapital
413 545 000
Gjeld
43 317 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 12 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 80 82 82
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 60 570 72 651 72 647
Driftsresultat 57 788 70 969 59 574
Resultat før skatt 59 742 75 090 62 518
Ordinært resultat 59 742 75 090 62 518
Årsresultat 59 742 75 090 62 518
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 197 572 187 493 186 085
Sum omløpsmidler 259 290 250 165 215 769
Sum eiendeler 456 862 437 658 401 854
Sum egenkapital 413 545 392 443 355 993
Sum langsiktig gjeld 4 148 4 859 5 523
Sum kortsiktig gjeld 39 169 40 356 40 338

Jotun A/S

Foretaksinfo
(Aktiv) Jotun A/S - 923248579
Produksjon av maling og lakk, trykkfarger og tetningsmidler
Hystadveien 167, 3209 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 18,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
996
Styremedlemmer
0
Omsetning
18 043 610 000
Personalkostnader
2 829 570 000
Lederlønn
5 408 000
Anleggsmidler
7 743 349 000
Egenkapital
8 469 264 000
Gjeld
8 245 297 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 7 7
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 2 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 8
Resultatgrad 12 12 16
Kontantstrøm fra drift 10 10 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 6
Totalt 55 55 71
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 18 043 610 16 937 795 16 474 202
Driftsresultat 1 360 814 1 354 264 1 762 724
Resultat før skatt 673 565 797 570 1 132 221
Ordinært resultat 673 565 797 570 1 132 221
Årsresultat 673 565 797 570 1 132 221
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 7 743 349 7 300 885 7 026 525
Sum omløpsmidler 8 971 212 8 407 311 8 131 786
Sum eiendeler 16 714 561 15 708 196 15 158 311
Sum egenkapital 8 469 264 8 254 357 8 034 557
Sum langsiktig gjeld 2 565 284 2 381 895 2 678 837
Sum kortsiktig gjeld 5 680 013 5 071 944 4 444 917

AS Meraker Brug

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Meraker Brug - 930151602
Avvirkning
Stasjonsveien 10, 7530 Meråker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 18,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
15
Styremedlemmer
0
Omsetning
29 290 000
Personalkostnader
8 920 000
Lederlønn
1 337 000
Anleggsmidler
99 639 000
Egenkapital
140 639 000
Gjeld
24 763 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 7 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 10
Resultatgrad 18 20 12
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 6 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 73 80 71
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 29 290 37 307 24 753
Driftsresultat 4 354 11 904 1 908
Resultat før skatt 6 512 4 789 3 480
Ordinært resultat 6 512 4 789 3 480
Årsresultat 6 512 4 789 3 480
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 99 639 87 643 85 125
Sum omløpsmidler 65 762 66 908 63 594
Sum eiendeler 165 401 154 552 148 718
Sum egenkapital 140 639 136 121 133 327
Sum langsiktig gjeld 8 998 9 952 9 702
Sum kortsiktig gjeld 15 765 8 479 5 690

AS Kongens gate 7

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Kongens gate 7 - 834644622
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Dronning Eufemias gate 11, 0150 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 Aktiv 18,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
323 000
Egenkapital
332 000
Gjeld
387 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 4 10 10
Totalt 4 10 85
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 2 850
Driftsresultat -232 -674 1 948
Resultat før skatt -189 -888 1 306
Ordinært resultat -189 -888 1 306
Årsresultat -189 -888 1 306
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 323 286 0
Sum omløpsmidler 397 2 646 3 607
Sum eiendeler 720 2 932 3 607
Sum egenkapital 332 2 522 3 410
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 387 410 197

Christiania Jægerklub

Foretaksinfo
(Aktiv) Christiania Jægerklub - 815963822
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Tangenveien 96, 0758 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2018 3 år

Forenede Shipping II AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Forenede Shipping II AS - 912678210
Utenriks sjøfart med gods
Henrik Ibsens gate 100, 0255 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2013 2018 5,1 år

Sigloo Gas AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sigloo Gas AS - 986716041
Utenriks sjøfart med gods
Bolette Brygge 1, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2012 2014 1,5 år

Ula Vel

Foretaksinfo
(Aktiv) Ula Vel - 975595250
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Ula, 3280 Tjodalyng
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2017 4,9 år

Jason Shipping AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Jason Shipping AS - 977311632
Utenriks sjøfart med gods
Ruseløkkveien 6, 0251 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2013 1,1 år

Hans Rasmus Astrups Stiftelse

Foretaksinfo
(Inaktiv) Hans Rasmus Astrups Stiftelse - 977137098
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2014 3,1 år

Løkkalia Boligsameie

Foretaksinfo
(Aktiv) Løkkalia Boligsameie - 971271477
Lønnet arbeid i private husholdninger
C/o Obos Eiendomsforvaltning AS Hammersborg Torg 1, 0179 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2012 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 540 000
Personalkostnader
228 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-283 000
Gjeld
448 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 13 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 16 16
Kontantstrøm fra drift 0 18 18
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 0 8 8
Totalt 5 80 77
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 540 3 383 3 376
Driftsresultat -1 222 353 365
Resultat før skatt -1 243 359 369
Ordinært resultat -1 243 359 369
Årsresultat -1 243 359 369
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 165 1 706 1 200
Sum eiendeler 165 1 706 1 200
Sum egenkapital -283 960 601
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 448 746 599

Major og Advokat Eivind Eckbos Legat Til Fordel for Et Folkekursted

Foretaksinfo
(Inaktiv) Major og Advokat Eivind Eckbos Legat Til Fordel for Et Folkekursted - 977127920
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Henrik Ibsens gate 100, 0255 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2013 3,8 år

Major og Advokat Eivind Eckbos Legat Til Fremme Av Fastekurer

Foretaksinfo
(Inaktiv) Major og Advokat Eivind Eckbos Legat Til Fremme Av Fastekurer - 977127939
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Henrik Ibsens gate 100, 0255 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2013 3,8 år

Major og Advokat Eivind Eckbos Legat Til Fremme Av Folkehelsen

Foretaksinfo
(Inaktiv) Major og Advokat Eivind Eckbos Legat Til Fremme Av Folkehelsen - 977127912
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Henrik Ibsens gate 100, 0255 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2013 3,8 år

Major og Advokat Eivind Eckbos Legat Til Fremme Av Kristelig og Sosialt Arbeid

Foretaksinfo
(Inaktiv) Major og Advokat Eivind Eckbos Legat Til Fremme Av Kristelig og Sosialt Arbeid - 977127866
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Henrik Ibsens gate 100, 0255 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2013 3,8 år

Major og Advokat Eivind Eckbos Legat Til Fremme Av Landbruk og Kultur

Foretaksinfo
(Inaktiv) Major og Advokat Eivind Eckbos Legat Til Fremme Av Landbruk og Kultur - 977127858
Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk
Henrik Ibsens gate 100, 0255 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2013 3,8 år

Major og Advokat Eivind Eckbos Legat Til Oppdragende Helsearbeid Idrett og Forsvar

Foretaksinfo
(Inaktiv) Major og Advokat Eivind Eckbos Legat Til Oppdragende Helsearbeid Idrett og Forsvar - 977127904
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Henrik Ibsens gate 100, 0255 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2013 3,8 år

Major og Advokat Eivind Eckbos Legat Til Reiser og Utenlandsopphold

Foretaksinfo
(Inaktiv) Major og Advokat Eivind Eckbos Legat Til Reiser og Utenlandsopphold - 977127890
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Henrik Ibsens gate 100, 0255 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2013 3,8 år

Major og Advokat Eivind Eckbos Familielegat

Foretaksinfo
(Inaktiv) Major og Advokat Eivind Eckbos Familielegat - 977127874
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Henrik Ibsens gate 100, 0255 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2013 3,8 år

Major og Advokat Eivind Eckbos Legat for Barn og Ungdoms Oppdrag- Else og Utdannelse (iii)

Foretaksinfo
(Inaktiv) Major og Advokat Eivind Eckbos Legat for Barn og Ungdoms Oppdrag- Else og Utdannelse (iii) - 969290812
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Henrik Ibsens gate 100, 0255 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2013 3,8 år

Major og Advokat Eivind Eckbos Legat Xi

Foretaksinfo
(Inaktiv) Major og Advokat Eivind Eckbos Legat Xi - 989135600
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Henrik Ibsens gate 100, 0255 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2013 3,8 år

Bungaliri AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bungaliri AS - 990281823
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
v Richard Arnesen Løkkalia 5, 0783 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2011 5 år
Vara­medlem 2006 2006 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
495 000
Gjeld
701 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 10 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 10 10
Likviditetsgrad II 8 10 0
Totalt 12 40 12
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -20 -26 -14
Resultat før skatt -113 153 13
Ordinært resultat -113 153 13
Årsresultat -113 153 13
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1 196 1 308 1 155
Sum eiendeler 1 196 1 308 1 155
Sum egenkapital 495 1 307 1 155
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 701 1 0

Oslo Rederiforening

Foretaksinfo
(Aktiv) Oslo Rederiforening - 889783842
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Rådhusgata 25, 0158 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2011 5,1 år

Cement Ship Invest II AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Cement Ship Invest II AS - 988976687
Utenriks sjøfart med gods
Haakon Viis gate 10, 0119 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2006 < 1 år

Bs Skautopp AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bs Skautopp AS - 987298529
Ikke tilgjengelig
Parkveien 57 C/o B. Skaugen AS, 0256 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2009 4,3 år

B Skaugen Shipping AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) B Skaugen Shipping AS - 974530821
Ikke tilgjengelig
Dronning Maudsg 1, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2006 3,1 år
Adm. direktør 2000 2006 5,2 år

North Reefer KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) North Reefer KS - 984538014
Ikke tilgjengelig
Haakon Vii gate 1 C/o Ness Risan & Partners AS, 0113 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2006 4,3 år

North Reefer AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) North Reefer AS - 984538049
Ikke tilgjengelig
Dronning Maudsgate 1 C/o B Skaugen Shipping AS, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2002 2007 5 år

Forenede Industrier AS (forina)

Foretaksinfo
(Aktiv) Forenede Industrier AS (forina) - 911757796
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Dronning Eufemias gate 11, 0150 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2016 15,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 259 000
Personalkostnader
-98 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
9 527 000
Egenkapital
11 669 000
Gjeld
890 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 7 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 8
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 10 20 18
Rentedekningsgrad 10 10 8
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 47 84 54
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 259 3 371 3 082
Driftsresultat -38 1 419 -155
Resultat før skatt 65 1 100 244
Ordinært resultat 65 1 100 244
Årsresultat 65 1 100 244
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 9 527 7 738 7 796
Sum omløpsmidler 3 033 5 301 4 982
Sum eiendeler 12 559 13 039 12 777
Sum egenkapital 11 669 12 122 11 023
Sum langsiktig gjeld 335 469 1 121
Sum kortsiktig gjeld 555 447 634

B Skaugen Fast AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) B Skaugen Fast AS - 977052114
Ikke tilgjengelig
Dronning Maudsg 1, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Skaufire AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Skaufire AS - 971161582
Ikke tilgjengelig
Dronning Maudsg 1, 0119 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Skaufast AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Skaufast AS - 961399025
Ikke tilgjengelig
Dronning Maudsg 1, 0119 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Skaubryn KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Skaubryn KS - 959823316
Ikke tilgjengelig
Dronning Maudsg 1, 0119 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Skauholt AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Skauholt AS - 961398231
Ikke tilgjengelig
Dronning Maudsg 1, 0119 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Skaufire KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Skaufire KS - 971161590
Ikke tilgjengelig
Dronning Maudsg 1, 0119 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Amarone AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Amarone AS - 971071206
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
C/o B. Skaugen AS Parkveien 57, 0256 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2005 4,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
649 000
Egenkapital
2 626 000
Gjeld
19 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 15 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 10 10 0
Totalt 10 45 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -26 -57 -35
Resultat før skatt -417 3 225 -153
Ordinært resultat -417 3 225 -153
Årsresultat -417 3 225 -153
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 649 1 488 2 374
Sum omløpsmidler 1 997 2 777 27
Sum eiendeler 2 645 4 266 2 401
Sum egenkapital 2 626 4 247 1 620
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 19 19 781

Kristiania Bulkcarriers AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kristiania Bulkcarriers AS - 983027938
Lasting og lossing
Ullevålsveien 47a, 0171 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2005 4,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 002 000
Personalkostnader
23 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 710 000
Egenkapital
11 233 000
Gjeld
5 040 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 20 0 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 70 50 72
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 002 107 348
Driftsresultat 633 -221 63
Resultat før skatt 671 600 974
Ordinært resultat 671 600 974
Årsresultat 671 600 974
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 10 710 11 102 8 613
Sum omløpsmidler 5 562 4 509 6 523
Sum eiendeler 16 273 15 611 15 136
Sum egenkapital 11 233 10 562 9 962
Sum langsiktig gjeld 4 662 4 662 4 662
Sum kortsiktig gjeld 378 388 512

Skauborg AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Skauborg AS - 960932544
Ikke tilgjengelig
Dronning Maudsg 1, 0119 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Skaugran AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Skaugran AS - 959823405
Ikke tilgjengelig
Dronning Maudsg 1, 0119 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Thor Dahl Shipmanagement AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Thor Dahl Shipmanagement AS - 951814938
Tjenester tilknyttet sjøtransport ellers
Jernbanealleen 17, 3210 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2011 10,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 899 000
Personalkostnader
5 439 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
2 075 000
Gjeld
3 234 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 18 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 92 94 94
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 8 899 9 231 9 689
Driftsresultat 1 530 2 444 2 999
Resultat før skatt 1 426 1 795 2 193
Ordinært resultat 1 426 1 795 2 193
Årsresultat 1 426 1 795 2 193
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 5 310 5 721 4 619
Sum eiendeler 5 310 5 721 4 619
Sum egenkapital 2 075 2 085 2 310
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 234 3 637 2 309

Arnesen Richard

Foretaksinfo
(Inaktiv) Arnesen Richard - 981796667
Ikke tilgjengelig
Løkkalia 5, 0783 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Naess Jahre & Partners Management KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Naess Jahre & Partners Management KS - 974784009
Ikke tilgjengelig
Grev Wedelsplass 9, 0150 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Sds Bulk II KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sds Bulk II KS - 952254219
Ikke tilgjengelig
Dronning Maudsg 1, 0119 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Skaufem AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Skaufem AS - 971161612
Ikke tilgjengelig
Dronning Maudsg 1, 0119 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Skauborg KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Skauborg KS - 960932633
Ikke tilgjengelig
Dronning Maudsg 1, 0119 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Sjøfartsbygningen Eiendoms-og Investment AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sjøfartsbygningen Eiendoms-og Investment AS - 834248492
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Dronning Eufemias gate 11, 0150 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2016 15,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
46 772 000
Personalkostnader
45 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
365 179 000
Egenkapital
3 755 000
Gjeld
378 511 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 4 6
Likviditetsgrad II 2 6 8
Totalt 67 65 71
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 46 772 42 190 41 101
Driftsresultat 22 168 19 620 20 473
Resultat før skatt 13 889 -1 610 9 706
Ordinært resultat 13 889 -1 610 9 706
Årsresultat 13 889 -1 610 9 706
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 365 179 359 387 350 777
Sum omløpsmidler 17 087 15 496 23 389
Sum eiendeler 382 266 374 884 374 166
Sum egenkapital 3 755 11 866 13 475
Sum langsiktig gjeld 350 815 350 869 351 437
Sum kortsiktig gjeld 27 696 12 149 9 254

B Skaugen Tankers AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) B Skaugen Tankers AS - 981495608
Ikke tilgjengelig
Dronning Maudsgate 1, 0119 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Bs Skautopp Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bs Skautopp Holding AS - 979834527
Ikke tilgjengelig
Dronning Maudsg 1, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Seagull Containerships AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Seagull Containerships AS - 979440197
Ikke tilgjengelig
Dronning Maudsg 1, 0119 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Skaufast KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Skaufast KS - 961399114
Ikke tilgjengelig
Dronning Maudsg 1, 0119 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Skaustrand AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Skaustrand AS - 966435682
Utenriks sjøfart med gods
C/o B. Skaugen AS Parkveien 57, 0256 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2010 9,1 år

B Skaugen Bulk Shipping AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) B Skaugen Bulk Shipping AS - 959856494
Ikke tilgjengelig
Dronning Maudsg 1, 0119 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Skaubryn AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Skaubryn AS - 959823227
Ikke tilgjengelig
Co B Skaugen Shipping AS, 0119 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Sds Bulk II AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sds Bulk II AS - 952235648
Ikke tilgjengelig
C/o B Skaugen Shipping AS, 0119 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

B Skaugen Tankers AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) B Skaugen Tankers AS - 877052052
Ikke tilgjengelig
Dronning Maudsg 1, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Forenede Shipping II AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Forenede Shipping II AS - 979665148
Ikke tilgjengelig
Munkedamsveien 45 A Vika Ar, 0111 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2006 5,2 år