Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Richard Arnesen

Rapportdato: 2020-09-28

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 330 544 og med ett samlet driftsresultat på 202 257. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 6 av virksomhetene driftsunderskudd, og 7 av virksomhetene driftsoverskudd. 11 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 4 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 58.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Forenede Shipping AS Styrets leder 2019 - Aktiv 75 -87
Stiftelsen Hans Rasmus Astrup Styrets leder 2018 - Aktiv 103 765 91 573
Boligsameiet Dagaliveien 54 Styre­medlem 2017 - Aktiv 0 0
Forenede Industrier Finans AS Styrets leder 2016 - Aktiv 28 510 28 039
Forenede Industrier Eiendom AS Styrets leder 2012 - Aktiv 0 -553

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Forenede Shipping AS Vara­medlem 2000** - 2019
Stiftelsen Hans Rasmus Astrup Nestleder styre 2013 - 2018
Christiania Jægerklub Styrets leder 2015 - 2018
Forenede Shipping II AS Vara­medlem 2013 - 2018
Forenede Shipping II AS Vara­medlem 2013 - 2018

Forenede Shipping AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Forenede Shipping AS - 979665113
Utenriks sjøfart med gods
Dronning Eufemias gate 11, 0150 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 1 år
Vara­medlem 2000 2019 18,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
75 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
12 964 000
Egenkapital
13 802 000
Gjeld
183 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 6 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 4 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 2 6 10
Likviditetsgrad II 10 10 6
Totalt 49 46 43
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 75 157 0
Driftsresultat -87 -428 -827
Resultat før skatt 159 992 132 344
Ordinært resultat 159 992 132 344
Årsresultat 159 992 132 344
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 12 964 31 171 38 629
Sum omløpsmidler 1 022 1 188 1 758
Sum eiendeler 13 986 32 359 40 387
Sum egenkapital 13 802 13 644 12 651
Sum langsiktig gjeld 0 18 500 26 500
Sum kortsiktig gjeld 183 215 1 235

Stiftelsen Hans Rasmus Astrup

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen Hans Rasmus Astrup - 912214648
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 2,6 år
Nestleder styre 2013 2018 4,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
103 765 000
Personalkostnader
1 593 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 573 720 000
Egenkapital
1 628 947 000
Gjeld
3 124 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 76 52 32
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 103 765 5 772 0
Driftsresultat 91 573 -6 560 -7 454
Resultat før skatt 91 755 17 717 16 904
Ordinært resultat 91 755 17 717 16 904
Årsresultat 91 755 17 717 16 904
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 573 720 1 514 201 1 504 082
Sum omløpsmidler 58 351 25 904 15 593
Sum eiendeler 1 632 071 1 540 104 1 519 675
Sum egenkapital 1 628 947 1 537 192 1 519 475
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 124 2 912 200

Boligsameiet Dagaliveien 54

Foretaksinfo
(Aktiv) Boligsameiet Dagaliveien 54 - 914177413
Ikke tilgjengelig
Dagaliveien 54, 0783 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 3 år

Forenede Industrier Finans AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Forenede Industrier Finans AS - 917787344
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Dronning Eufemias gate 11, 0150 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
28 510 000
Personalkostnader
11 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 676 000
Egenkapital
130 975 000
Gjeld
19 001 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 0 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 0 6
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 82 50 61
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 28 510 -7 100 5 138
Driftsresultat 28 039 -7 829 4 611
Resultat før skatt 27 444 -9 375 2 907
Ordinært resultat 27 444 -9 375 2 907
Årsresultat 27 444 -9 375 2 907
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 676 1 375 777
Sum omløpsmidler 148 300 120 380 107 912
Sum eiendeler 149 976 121 755 108 689
Sum egenkapital 130 975 103 531 8 139
Sum langsiktig gjeld 18 900 18 000 100 301
Sum kortsiktig gjeld 101 224 249

Forenede Industrier Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Forenede Industrier Eiendom AS - 998911060
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Dronning Eufemias gate 11, 0150 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 Aktiv 8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
68 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
63 277 000
Egenkapital
48 422 000
Gjeld
15 589 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 14 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 2 0
Likviditetsgrad II 10 8 0
Totalt 10 26 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 752 0
Driftsresultat -553 61 -624
Resultat før skatt -982 -284 -745
Ordinært resultat -982 -284 -745
Årsresultat -982 -284 -745
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 63 277 62 824 63 910
Sum omløpsmidler 734 888 577
Sum eiendeler 64 011 63 712 64 487
Sum egenkapital 48 422 49 404 49 688
Sum langsiktig gjeld 15 500 14 000 7 500
Sum kortsiktig gjeld 89 308 7 300

Forenede Industrier Shipping AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Forenede Industrier Shipping AS - 998911087
Forsyning og andre sjøtransporttjenester for offshore
Dronning Eufemias gate 11, 0150 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 Aktiv 8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 256 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
340 575 000
Egenkapital
131 281 000
Gjeld
210 064 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 0 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 20 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 2 0 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 37 8 85
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 5 256 289 105 570
Driftsresultat 3 995 -1 294 103 590
Resultat før skatt -45 950 -27 765 99 897
Ordinært resultat -45 950 -27 765 99 897
Årsresultat -45 950 -27 765 99 897
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 340 575 380 325 372 884
Sum omløpsmidler 770 805 1 556
Sum eiendeler 341 345 381 131 374 440
Sum egenkapital 131 281 177 230 204 996
Sum langsiktig gjeld 209 700 203 445 168 835
Sum kortsiktig gjeld 364 456 610

Forenede Industrier Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Forenede Industrier Holding AS - 998883563
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Dronning Eufemias gate 11, 0150 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 Aktiv 8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
426 000
Personalkostnader
140 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
291 782 000
Egenkapital
109 535 000
Gjeld
183 184 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 6 3
Kapitalomsetningshastighet 0 2 0
Fordringsomsetningshastighet 1 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 4 2
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 5
Rentedekningsgrad 0 6 2
Likviditetsgrad II 10 4 0
Totalt 11 62 32
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 426 22 354 7 000
Driftsresultat -1 681 19 655 4 900
Resultat før skatt -9 153 13 879 172
Ordinært resultat -9 153 13 879 172
Årsresultat -9 153 13 879 172
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 291 782 290 469 240 638
Sum omløpsmidler 937 23 625 8 063
Sum eiendeler 292 719 314 094 248 701
Sum egenkapital 109 535 118 687 22 041
Sum langsiktig gjeld 182 900 172 050 206 050
Sum kortsiktig gjeld 284 23 357 20 609

Major og Advokat Eivind Eckbos Legat

Foretaksinfo
(Aktiv) Major og Advokat Eivind Eckbos Legat - 958542410
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Dronning Eufemias gate 11, 0150 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 Aktiv 11 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
34 757 000
Personalkostnader
922 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
391 333 000
Egenkapital
393 822 000
Gjeld
7 024 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 10 10
Totalt 72 76 77
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 34 757 36 689 54 370
Driftsresultat 21 535 27 569 44 635
Resultat før skatt 20 108 27 154 38 746
Ordinært resultat 20 108 27 154 38 746
Årsresultat 1 182 16 306 29 335
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 391 333 327 074 230 618
Sum omløpsmidler 9 513 71 251 150 945
Sum eiendeler 400 846 398 325 381 563
Sum egenkapital 393 822 392 640 376 334
Sum langsiktig gjeld 0 0 890
Sum kortsiktig gjeld 7 024 5 685 4 339

Karto AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Karto AS - 987633182
Produksjon av maling og lakk, trykkfarger og tetningsmidler
Dagaliveien 54, 0783 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 11,6 år
Vara­medlem 2004 Aktiv 15,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
25 519 000
Egenkapital
27 852 000
Gjeld
78 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 6 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 4 0
Totalt 37 30 27
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -165 -194 -216
Resultat før skatt 2 592 2 280 3 414
Ordinært resultat 2 592 2 280 3 414
Årsresultat 2 592 2 280 3 414
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 25 519 30 171 35 662
Sum omløpsmidler 2 412 928 839
Sum eiendeler 27 930 31 099 36 501
Sum egenkapital 27 852 30 259 33 502
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 78 839 2 999

Løvenskioldbanen Skytesenter AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Løvenskioldbanen Skytesenter AS - 944449515
Andre sportsaktiviteter
Dælimosen 50, 1359 Eiksmarka
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 Aktiv 13 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
14
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 387 000
Personalkostnader
2 435 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 586 000
Egenkapital
4 452 000
Gjeld
5 859 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 3 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 4
Resultatgrad 0 12 0
Kontantstrøm fra drift 18 18 7
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 33 58 20
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 8 387 8 475 8 588
Driftsresultat -31 463 -283
Resultat før skatt -9 351 -221
Ordinært resultat -9 351 -221
Årsresultat -9 351 -221
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 7 586 8 151 8 171
Sum omløpsmidler 2 726 2 437 2 706
Sum eiendeler 10 311 10 588 10 877
Sum egenkapital 4 452 4 462 4 110
Sum langsiktig gjeld 3 840 4 363 4 450
Sum kortsiktig gjeld 2 019 1 763 2 316

Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup - 939551077
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 Aktiv 14,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 077 000
Personalkostnader
868 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
114 840 000
Egenkapital
261 510 000
Gjeld
770 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 5
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 12 12 39
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 3 077 5 165 10 847
Driftsresultat -9 964 -10 327 -4 152
Resultat før skatt -5 961 -2 286 287
Ordinært resultat -5 961 -2 286 287
Årsresultat -5 961 -2 286 287
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 114 840 104 695 112 423
Sum omløpsmidler 147 440 163 166 157 861
Sum eiendeler 262 280 267 861 270 284
Sum egenkapital 261 510 267 470 269 756
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 770 391 528

Astrup Fearnley Museet AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Astrup Fearnley Museet AS - 952469029
Drift av kunst- og kunstindustrimuseer
Albert Nordengens Plass 2, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 19,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
86
Styremedlemmer
0
Omsetning
52 123 000
Personalkostnader
18 668 000
Lederlønn
1 293 000
Anleggsmidler
1 495 000
Egenkapital
12 852 000
Gjeld
4 772 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 3 15
Kapitalomsetningshastighet 6 6 10
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 6 10
Resultatgrad 14 2 16
Kontantstrøm fra drift 18 1 18
Rentedekningsgrad 10 8 10
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 83 34 87
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 52 123 52 518 62 570
Driftsresultat 4 976 405 7 321
Resultat før skatt 4 967 348 7 190
Ordinært resultat 4 967 348 7 190
Årsresultat 4 967 348 7 190
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 495 976 448
Sum omløpsmidler 16 130 12 758 12 942
Sum eiendeler 17 625 13 735 13 389
Sum egenkapital 12 852 7 885 7 537
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4 772 5 850 5 853

Odd Gleditsch AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Odd Gleditsch AS - 928957136
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Thor Dahls gate 1, 3210 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 19,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
61 004 000
Personalkostnader
292 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
198 084 000
Egenkapital
429 154 000
Gjeld
55 185 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 10 10 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 80 80 82
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 61 004 60 570 72 651
Driftsresultat 58 319 57 788 70 969
Resultat før skatt 67 129 59 742 75 090
Ordinært resultat 67 129 59 742 75 090
Årsresultat 67 129 59 742 75 090
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 198 084 197 572 187 493
Sum omløpsmidler 286 255 259 290 250 165
Sum eiendeler 484 339 456 862 437 658
Sum egenkapital 429 154 413 545 392 443
Sum langsiktig gjeld 2 867 4 148 4 859
Sum kortsiktig gjeld 52 318 39 169 40 356

AS Meraker Brug

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Meraker Brug - 930151602
Avvirkning
Stasjonsveien 10, 7530 Meråker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 19,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
17
Styremedlemmer
0
Omsetning
33 164 000
Personalkostnader
9 845 000
Lederlønn
1 358 000
Anleggsmidler
101 991 000
Egenkapital
148 880 000
Gjeld
18 557 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 3 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 2 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 10
Resultatgrad 18 18 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 6
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 81 73 80
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 33 164 29 290 37 307
Driftsresultat 6 301 4 354 11 904
Resultat før skatt 10 236 6 512 4 789
Ordinært resultat 10 236 6 512 4 789
Årsresultat 10 236 6 512 4 789
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 101 991 99 639 87 643
Sum omløpsmidler 65 445 65 762 66 908
Sum eiendeler 167 436 165 401 154 552
Sum egenkapital 148 880 140 639 136 121
Sum langsiktig gjeld 8 481 8 998 9 952
Sum kortsiktig gjeld 10 076 15 765 8 479

Christiania Jægerklub

Foretaksinfo
(Aktiv) Christiania Jægerklub - 815963822
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Tangenveien 96, 0758 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2018 3 år

Forenede Shipping II AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Forenede Shipping II AS - 912678210
Utenriks sjøfart med gods
Henrik Ibsens gate 100, 0255 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2013 2018 5,1 år

Sigloo Gas AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sigloo Gas AS - 986716041
Utenriks sjøfart med gods
Bolette Brygge 1, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2012 2014 1,5 år

Ula Vel

Foretaksinfo
(Aktiv) Ula Vel - 975595250
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Ula, 3280 Tjodalyng
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2017 4,9 år

Jason Shipping AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Jason Shipping AS - 977311632
Utenriks sjøfart med gods
Ruseløkkveien 6, 0251 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2013 1,1 år

Hans Rasmus Astrups Stiftelse

Foretaksinfo
(Inaktiv) Hans Rasmus Astrups Stiftelse - 977137098
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2014 3,1 år

Løkkalia Boligsameie

Foretaksinfo
(Aktiv) Løkkalia Boligsameie - 971271477
Lønnet arbeid i private husholdninger
C/o Obos Eiendomsforvaltning AS Hammersborg Torg 1, 0179 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2012 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 662 000
Personalkostnader
169 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-543 000
Gjeld
645 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 13
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 16
Kontantstrøm fra drift 0 0 18
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 0 0 8
Totalt 5 5 80
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 3 662 3 540 3 383
Driftsresultat -243 -1 222 353
Resultat før skatt -260 -1 243 359
Ordinært resultat -260 -1 243 359
Årsresultat -260 -1 243 359
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 103 165 1 706
Sum eiendeler 103 165 1 706
Sum egenkapital -543 -283 960
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 645 448 746

Major og Advokat Eivind Eckbos Legat Til Fremme Av Kristelig og Sosialt Arbeid

Foretaksinfo
(Inaktiv) Major og Advokat Eivind Eckbos Legat Til Fremme Av Kristelig og Sosialt Arbeid - 977127866
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Henrik Ibsens gate 100, 0255 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2013 3,8 år

Major og Advokat Eivind Eckbos Legat Til Fremme Av Fastekurer

Foretaksinfo
(Inaktiv) Major og Advokat Eivind Eckbos Legat Til Fremme Av Fastekurer - 977127939
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Henrik Ibsens gate 100, 0255 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2013 3,8 år

Major og Advokat Eivind Eckbos Legat Til Fordel for Et Folkekursted

Foretaksinfo
(Inaktiv) Major og Advokat Eivind Eckbos Legat Til Fordel for Et Folkekursted - 977127920
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Henrik Ibsens gate 100, 0255 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2013 3,8 år

Major og Advokat Eivind Eckbos Legat Til Fremme Av Folkehelsen

Foretaksinfo
(Inaktiv) Major og Advokat Eivind Eckbos Legat Til Fremme Av Folkehelsen - 977127912
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Henrik Ibsens gate 100, 0255 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2013 3,8 år

Major og Advokat Eivind Eckbos Legat for Barn og Ungdoms Oppdrag- Else og Utdannelse (iii)

Foretaksinfo
(Inaktiv) Major og Advokat Eivind Eckbos Legat for Barn og Ungdoms Oppdrag- Else og Utdannelse (iii) - 969290812
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Henrik Ibsens gate 100, 0255 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2013 3,8 år

Major og Advokat Eivind Eckbos Legat Til Oppdragende Helsearbeid Idrett og Forsvar

Foretaksinfo
(Inaktiv) Major og Advokat Eivind Eckbos Legat Til Oppdragende Helsearbeid Idrett og Forsvar - 977127904
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Henrik Ibsens gate 100, 0255 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2013 3,8 år

Major og Advokat Eivind Eckbos Familielegat

Foretaksinfo
(Inaktiv) Major og Advokat Eivind Eckbos Familielegat - 977127874
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Henrik Ibsens gate 100, 0255 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2013 3,8 år

Major og Advokat Eivind Eckbos Legat Til Reiser og Utenlandsopphold

Foretaksinfo
(Inaktiv) Major og Advokat Eivind Eckbos Legat Til Reiser og Utenlandsopphold - 977127890
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Henrik Ibsens gate 100, 0255 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2013 3,8 år

Major og Advokat Eivind Eckbos Legat Til Fremme Av Landbruk og Kultur

Foretaksinfo
(Inaktiv) Major og Advokat Eivind Eckbos Legat Til Fremme Av Landbruk og Kultur - 977127858
Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk
Henrik Ibsens gate 100, 0255 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2013 3,8 år

Major og Advokat Eivind Eckbos Legat Xi

Foretaksinfo
(Inaktiv) Major og Advokat Eivind Eckbos Legat Xi - 989135600
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Henrik Ibsens gate 100, 0255 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2013 3,8 år

Bungaliri AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bungaliri AS - 990281823
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
v Richard Arnesen Løkkalia 5, 0783 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2011 5 år
Vara­medlem 2006 2006 < 1 år

Oslo Rederiforening

Foretaksinfo
(Aktiv) Oslo Rederiforening - 889783842
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Rådhusgata 25, 0158 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2011 5,1 år

Cement Ship Invest II AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Cement Ship Invest II AS - 988976687
Utenriks sjøfart med gods
Haakon Viis gate 10, 0119 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2006 < 1 år

Bs Skautopp AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bs Skautopp AS - 987298529
Ikke tilgjengelig
Parkveien 57 C/o B. Skaugen AS, 0256 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2009 4,3 år

B Skaugen Shipping AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) B Skaugen Shipping AS - 974530821
Ikke tilgjengelig
Dronning Maudsg 1, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2006 3,1 år
Adm. direktør 2000 2006 5,2 år

North Reefer KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) North Reefer KS - 984538014
Ikke tilgjengelig
Haakon Vii gate 1 C/o Ness Risan & Partners AS, 0113 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2006 4,3 år

North Reefer AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) North Reefer AS - 984538049
Ikke tilgjengelig
Dronning Maudsgate 1 C/o B Skaugen Shipping AS, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2002 2007 5 år

Skauholt AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Skauholt AS - 961398231
Ikke tilgjengelig
Dronning Maudsg 1, 0119 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Skaubryn KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Skaubryn KS - 959823316
Ikke tilgjengelig
Dronning Maudsg 1, 0119 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Kristiania Bulkcarriers AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kristiania Bulkcarriers AS - 983027938
Lasting og lossing
Ullevålsveien 47a, 0171 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2005 4,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 262 000
Personalkostnader
23 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 249 000
Egenkapital
13 622 000
Gjeld
369 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 6 6
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 8 8
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 85 70 50
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 4 262 1 002 107
Driftsresultat 3 933 633 -221
Resultat før skatt 4 389 671 600
Ordinært resultat 4 389 671 600
Årsresultat 4 389 671 600
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 6 249 10 710 11 102
Sum omløpsmidler 7 741 5 562 4 509
Sum eiendeler 13 991 16 273 15 611
Sum egenkapital 13 622 11 233 10 562
Sum langsiktig gjeld 0 4 662 4 662
Sum kortsiktig gjeld 369 378 388

Forenede Industrier AS (forina)

Foretaksinfo
(Aktiv) Forenede Industrier AS (forina) - 911757796
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Dronning Eufemias gate 11, 0150 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2016 15,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 297 000
Personalkostnader
21 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 276 000
Egenkapital
6 892 000
Gjeld
1 324 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 2 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 8 10
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 10 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 2 10 10
Totalt 4 47 84
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 2 297 3 259 3 371
Driftsresultat -1 964 -38 1 419
Resultat før skatt -1 420 65 1 100
Ordinært resultat -1 420 65 1 100
Årsresultat -1 420 65 1 100
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 7 276 9 527 7 738
Sum omløpsmidler 940 3 033 5 301
Sum eiendeler 8 216 12 559 13 039
Sum egenkapital 6 892 11 669 12 122
Sum langsiktig gjeld 329 335 469
Sum kortsiktig gjeld 995 555 447

Amarone AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Amarone AS - 971071206
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
C/o B. Skaugen AS Parkveien 57, 0256 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2005 4,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
387 000
Egenkapital
2 775 000
Gjeld
19 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 10 0 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 40 10 45
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -37 -26 -57
Resultat før skatt 401 -417 3 225
Ordinært resultat 401 -417 3 225
Årsresultat 401 -417 3 225
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 387 649 1 488
Sum omløpsmidler 2 407 1 997 2 777
Sum eiendeler 2 794 2 645 4 266
Sum egenkapital 2 775 2 626 4 247
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 19 19 19

B Skaugen Fast AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) B Skaugen Fast AS - 977052114
Ikke tilgjengelig
Dronning Maudsg 1, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Skaufire AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Skaufire AS - 971161582
Ikke tilgjengelig
Dronning Maudsg 1, 0119 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Skaufast AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Skaufast AS - 961399025
Ikke tilgjengelig
Dronning Maudsg 1, 0119 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Skaufire KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Skaufire KS - 971161590
Ikke tilgjengelig
Dronning Maudsg 1, 0119 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Jotun A/S

Foretaksinfo
(Aktiv) Jotun A/S - 923248579
Produksjon av maling og lakk, trykkfarger og tetningsmidler
Hystadveien 167, 3209 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2020 19,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1032
Styremedlemmer
0
Omsetning
20 148 673 000
Personalkostnader
3 128 356 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
9 137 140 000
Egenkapital
9 584 207 000
Gjeld
9 551 330 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 10 7 7
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 2 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 6
Resultatgrad 16 12 12
Kontantstrøm fra drift 18 10 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 4 4
Totalt 74 55 55
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 20 148 673 18 043 610 16 937 795
Driftsresultat 2 320 477 1 360 814 1 354 264
Resultat før skatt 1 549 484 673 565 797 570
Ordinært resultat 1 549 484 673 565 797 570
Årsresultat 1 549 484 673 565 797 570
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 9 137 140 7 743 349 7 300 885
Sum omløpsmidler 9 998 397 8 971 212 8 407 311
Sum eiendeler 19 135 537 16 714 561 15 708 196
Sum egenkapital 9 584 207 8 469 264 8 254 357
Sum langsiktig gjeld 3 938 638 2 565 284 2 381 895
Sum kortsiktig gjeld 5 612 692 5 680 013 5 071 944

Skauborg AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Skauborg AS - 960932544
Ikke tilgjengelig
Dronning Maudsg 1, 0119 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Skaugran AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Skaugran AS - 959823405
Ikke tilgjengelig
Dronning Maudsg 1, 0119 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Thor Dahl Shipmanagement AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Thor Dahl Shipmanagement AS - 951814938
Tjenester tilknyttet sjøtransport ellers
Jernbanealleen 17, 3210 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2011 10,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
10 309 000
Personalkostnader
5 751 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
2 069 000
Gjeld
3 445 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 18 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 94 92 94
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 10 309 8 899 9 231
Driftsresultat 2 798 1 530 2 444
Resultat før skatt 2 024 1 426 1 795
Ordinært resultat 2 024 1 426 1 795
Årsresultat 2 024 1 426 1 795
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 5 514 5 310 5 721
Sum eiendeler 5 514 5 310 5 721
Sum egenkapital 2 069 2 075 2 085
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 445 3 234 3 637

Arnesen Richard

Foretaksinfo
(Inaktiv) Arnesen Richard - 981796667
Ikke tilgjengelig
Løkkalia 5, 0783 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Naess Jahre & Partners Management KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Naess Jahre & Partners Management KS - 974784009
Ikke tilgjengelig
Grev Wedelsplass 9, 0150 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Sds Bulk II KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sds Bulk II KS - 952254219
Ikke tilgjengelig
Dronning Maudsg 1, 0119 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Skaufem AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Skaufem AS - 971161612
Ikke tilgjengelig
Dronning Maudsg 1, 0119 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Skauborg KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Skauborg KS - 960932633
Ikke tilgjengelig
Dronning Maudsg 1, 0119 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Sjøfartsbygningen Eiendoms-og Investment AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sjøfartsbygningen Eiendoms-og Investment AS - 834248492
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Dronning Eufemias gate 11, 0150 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2016 15,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
49 999 000
Personalkostnader
73 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
377 120 000
Egenkapital
19 920 000
Gjeld
360 666 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 4
Likviditetsgrad II 0 2 6
Totalt 65 67 65
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 49 999 46 772 42 190
Driftsresultat 24 013 22 168 19 620
Resultat før skatt 16 165 13 889 -1 610
Ordinært resultat 16 165 13 889 -1 610
Årsresultat 16 165 13 889 -1 610
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 377 120 365 179 359 387
Sum omløpsmidler 3 466 17 087 15 496
Sum eiendeler 380 586 382 266 374 884
Sum egenkapital 19 920 3 755 11 866
Sum langsiktig gjeld 353 118 350 815 350 869
Sum kortsiktig gjeld 7 548 27 696 12 149

B Skaugen Tankers AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) B Skaugen Tankers AS - 981495608
Ikke tilgjengelig
Dronning Maudsgate 1, 0119 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Bs Skautopp Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bs Skautopp Holding AS - 979834527
Ikke tilgjengelig
Dronning Maudsg 1, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Seagull Containerships AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Seagull Containerships AS - 979440197
Ikke tilgjengelig
Dronning Maudsg 1, 0119 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Skaufast KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Skaufast KS - 961399114
Ikke tilgjengelig
Dronning Maudsg 1, 0119 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Skaustrand AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Skaustrand AS - 966435682
Utenriks sjøfart med gods
C/o B. Skaugen AS Parkveien 57, 0256 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2010 9,1 år

B Skaugen Bulk Shipping AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) B Skaugen Bulk Shipping AS - 959856494
Ikke tilgjengelig
Dronning Maudsg 1, 0119 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Skaubryn AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Skaubryn AS - 959823227
Ikke tilgjengelig
Co B Skaugen Shipping AS, 0119 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Sds Bulk II AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sds Bulk II AS - 952235648
Ikke tilgjengelig
C/o B Skaugen Shipping AS, 0119 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Kunstavisen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kunstavisen AS - 834644622
Drift av web-portaler
Dronning Eufemias gate 11, 0150 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2019 18,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 103 000
Personalkostnader
46 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
175 000
Egenkapital
629 000
Gjeld
884 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 0 0
Resultatgrad 12 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 8 4 10
Totalt 68 4 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 103 0 0
Driftsresultat 58 -232 -674
Resultat før skatt 296 -189 -888
Ordinært resultat 296 -189 -888
Årsresultat 296 -189 -888
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 175 323 286
Sum omløpsmidler 1 338 397 2 646
Sum eiendeler 1 513 720 2 932
Sum egenkapital 629 332 2 522
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 884 387 410

B Skaugen Tankers AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) B Skaugen Tankers AS - 877052052
Ikke tilgjengelig
Dronning Maudsg 1, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Forenede Shipping II AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Forenede Shipping II AS - 979665148
Ikke tilgjengelig
Munkedamsveien 45 A Vika Ar, 0111 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2006 5,2 år