Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Knut Aanesen

Rapportdato: 2022-09-30

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 29 081 og med ett samlet driftsresultat på 4 134. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 7 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 8 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 6 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 22.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Forstaden Eiendom AS Styre­medlem 2021 - Aktiv 22 588 2 394
Neskroken Holding AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 0 -74
Neskroken Utvikling AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 0 -71
Agras AS Styrets leder 2019 - Aktiv 0 -183
Fredbovegen Holding AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 0 -169

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Hwh Furulunden AS Styre­medlem 2020 - 2022
Agraf Eiendom AS Styrets leder 2019 - 2020
Fredbovegen Utvikling AS Styre­medlem 2018 - 2021
Agraf Holding AS Styre­medlem 2000** - 2008
Finnborg 2 AS Styrets leder 2015 - 2017

Forstaden Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Forstaden Eiendom AS - 922712735
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Olav Vs gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
22 588 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 148 000
Egenkapital
1 410 000
Gjeld
20 149 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 10 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 0
Resultatgrad 16 8 20
Kontantstrøm fra drift 14 0 0
Rentedekningsgrad 10 2 2
Likviditetsgrad II 8 0 10
Totalt 66 12 34
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 22 588 160 80
Driftsresultat 2 394 7 22
Resultat før skatt 2 013 -42 -583
Ordinært resultat 2 013 -42 -583
Årsresultat 2 013 -42 -583
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 6 148 5 757 0
Sum omløpsmidler 15 411 25 223 16 690
Sum eiendeler 21 559 30 980 16 690
Sum egenkapital 1 410 -603 -561
Sum langsiktig gjeld 19 783 17 328 17 061
Sum kortsiktig gjeld 366 14 255 189

Neskroken Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Neskroken Holding AS - 923115463
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Neskroken 5, 3233 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 059 000
Egenkapital
-154 000
Gjeld
5 240 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -74 -24 -17
Resultat før skatt -309 -24 -17
Ordinært resultat -309 -24 -17
Årsresultat -309 -24 -17
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 5 059 3 586 1 269
Sum omløpsmidler 27 424 265
Sum eiendeler 5 086 4 010 1 534
Sum egenkapital -154 154 178
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5 240 3 856 1 356

Neskroken Utvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Neskroken Utvikling AS - 923193510
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Neskroken 5, 3233 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 531 000
Egenkapital
-54 000
Gjeld
10 604 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 2 6
Totalt 0 2 6
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -71 -478 -38
Resultat før skatt -386 -479 -37
Ordinært resultat -386 -479 -37
Årsresultat -386 -479 -37
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 10 531 6 699 3 957
Sum omløpsmidler 18 180 46
Sum eiendeler 10 550 6 879 4 004
Sum egenkapital -54 332 963
Sum langsiktig gjeld 10 392 6 299 3 007
Sum kortsiktig gjeld 212 248 34

Agras AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Agras AS - 922949964
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Dagaliveien 48b, 0783 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
79 000
Egenkapital
-222 000
Gjeld
3 262 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 10 20
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -183 -154 -4
Resultat før skatt -143 -120 1
Ordinært resultat -143 -120 1
Årsresultat -143 -120 1
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 79 414 5
Sum omløpsmidler 2 961 22 38
Sum eiendeler 3 040 436 44
Sum egenkapital -222 -79 41
Sum langsiktig gjeld 3 094 514 0
Sum kortsiktig gjeld 168 1 2

Fredbovegen Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fredbovegen Holding AS - 921583400
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Fredbovegen 61, 3919 Porsgrunn
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 3,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
45 539 000
Egenkapital
9 975 000
Gjeld
35 752 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 15 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 35 0
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -169 -28 -23
Resultat før skatt -2 084 11 101 -20
Ordinært resultat -2 084 11 101 -20
Årsresultat -2 084 11 101 -20
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 45 539 19 151 5 233
Sum omløpsmidler 187 217 224
Sum eiendeler 45 726 19 368 5 457
Sum egenkapital 9 975 12 058 957
Sum langsiktig gjeld 33 016 4 500 0
Sum kortsiktig gjeld 2 736 2 810 4 500

Latpro 2 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Latpro 2 AS - 997691598
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Engebrets vei 5, 0275 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 4,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
49 365 000
Egenkapital
43 963 000
Gjeld
5 846 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 2 10 2
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 4 44 8
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 167 978
Driftsresultat -55 -59 -612
Resultat før skatt -37 565 -850
Ordinært resultat -37 565 -850
Årsresultat -37 565 -850
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 49 365 60 017 59 236
Sum omløpsmidler 445 141 1 720
Sum eiendeler 49 809 60 158 60 955
Sum egenkapital 43 963 59 500 58 936
Sum langsiktig gjeld 0 184 49
Sum kortsiktig gjeld 5 846 475 1 971

Agraf Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Agraf Holding AS - 866989532
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Maridalsveien 306, 0872 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2016 Aktiv 6 år
Styrets leder 2008 Aktiv 14,6 år
Styre­medlem 2000 2008 7,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 189 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
18 304 000
Egenkapital
14 613 000
Gjeld
15 428 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 6 2 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 2 10
Resultatgrad 20 0 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 10
Totalt 64 36 82
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 2 189 505 2 427
Driftsresultat 2 033 -184 1 971
Resultat før skatt 1 996 218 2 139
Ordinært resultat 1 996 218 2 139
Årsresultat 1 996 218 2 139
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 18 304 20 676 7 765
Sum omløpsmidler 11 736 7 468 6 040
Sum eiendeler 30 040 28 143 13 805
Sum egenkapital 14 613 12 616 12 399
Sum langsiktig gjeld 2 733 3 000 0
Sum kortsiktig gjeld 12 695 12 527 1 407

Tid for Hår AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tid for Hår AS - 996835758
Frisering og annen skjønnhetspleie
Maridalsveien 306, 0872 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 Aktiv 11,4 år
Kontakt­person 2011 Aktiv 11,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 908 000
Personalkostnader
2 006 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
110 000
Egenkapital
-55 000
Gjeld
576 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 17 17 17
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 2 908 2 792 2 989
Driftsresultat -40 -102 -231
Resultat før skatt -32 -81 -182
Ordinært resultat -32 -81 -182
Årsresultat -32 -81 -182
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 110 101 78
Sum omløpsmidler 412 570 575
Sum eiendeler 521 671 653
Sum egenkapital -55 -23 58
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 576 694 594

Casa Lita Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Casa Lita Invest AS - 996096963
Kjøp og salg av egen fast eiendom
C/o Knut Aanesen Dagaliveien 48b, 0783 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2010 Aktiv 11,9 år
Styrets leder 2010 Aktiv 11,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
504 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 579 000
Egenkapital
2 172 000
Gjeld
2 175 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 6 7 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 1 3
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 71 68 70
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 504 608 636
Driftsresultat 328 437 401
Resultat før skatt 228 296 234
Ordinært resultat 228 296 234
Årsresultat 228 296 234
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 3 579 3 655 3 732
Sum omløpsmidler 768 842 705
Sum eiendeler 4 347 4 497 4 437
Sum egenkapital 2 172 1 944 1 648
Sum langsiktig gjeld 687 1 150 1 593
Sum kortsiktig gjeld 1 488 1 403 1 196

Agraf AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Agraf AS - 935299276
Engroshandel med maskiner og utstyr til industri ellers
Maridalsveien 306, 0872 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 21,8 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 21,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
892 000
Personalkostnader
717 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
162 000
Egenkapital
2 480 000
Gjeld
263 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 3 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 4 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 4
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 7
Rentedekningsgrad 2 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 20 16 21
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 892 1 623 2 432
Driftsresultat -29 -705 -415
Resultat før skatt -383 -410 -129
Ordinært resultat -383 -410 -129
Årsresultat -383 -410 -129
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 162 614 737
Sum omløpsmidler 2 581 3 292 4 072
Sum eiendeler 2 743 3 906 4 809
Sum egenkapital 2 480 2 863 3 273
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 263 1 043 1 536

Hwh Furulunden AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hwh Furulunden AS - 924690747
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Arnstein Arnebergs vei 28, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 2022 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
135 000
Personalkostnader
80 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
257 000
Egenkapital
251 000
Gjeld
22 421 000
Driftscore
2021 2020
Totalrentabilitet 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20
Rentedekningsgrad 2 0
Likviditetsgrad II 6 8
Totalt 32 30
Resultatregnskap
2021 2020
Driftsinntekter 135 154
Driftsresultat -71 -36
Resultat før skatt 85 66
Ordinært resultat 85 66
Årsresultat 85 66
Balanseregnskap
2021 2020
Sum anleggsmidler 257 19 837
Sum omløpsmidler 22 415 1 132
Sum eiendeler 22 672 20 969
Sum egenkapital 251 166
Sum langsiktig gjeld 21 900 20 400
Sum kortsiktig gjeld 521 404

Agraf Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Agraf Eiendom AS - 923525254
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Maridalsveien 306, 0872 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 2020 < 1 år

Fredbovegen Utvikling AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Fredbovegen Utvikling AS - 921509464
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Fredbovegen 61, 3919 Porsgrunn
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 2021 2,3 år

Finnborg 2 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Finnborg 2 AS - 916369042
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Skådalsveien 15, 0781 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2017 1,1 år

Eecp AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Eecp AS - 990760497
Spesielle holdingselskaper
Haakon Viis gate 8, 4005 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2017 2,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
1 118 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
92 252 000
Egenkapital
28 432 000
Gjeld
75 572 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 3 7 7
Kapitalomsetningshastighet 0 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 6 6
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 6 8 10
Likviditetsgrad II 10 8 2
Totalt 21 71 25
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 2 500 0
Driftsresultat -1 534 1 192 -2 891
Resultat før skatt 1 905 7 331 10 581
Ordinært resultat 1 905 7 331 10 581
Årsresultat 1 905 7 331 10 581
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 92 252 105 396 105 252
Sum omløpsmidler 11 752 189 2 187
Sum eiendeler 104 004 105 585 107 438
Sum egenkapital 28 432 52 087 47 190
Sum langsiktig gjeld 75 538 53 434 57 295
Sum kortsiktig gjeld 34 64 2 953

Realcom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Realcom AS - 998044197
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Industriveien 1, 2020 Skedsmokorset
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 2017 4,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 093 000
Personalkostnader
4 264 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
160 000
Egenkapital
2 833 000
Gjeld
1 689 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 12 0 15
Kapitalomsetningshastighet 6 4 8
Fordringsomsetningshastighet 1 4 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 10
Resultatgrad 16 0 20
Kontantstrøm fra drift 14 0 20
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 77 16 93
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 7 093 6 086 8 248
Driftsresultat 732 -128 1 748
Resultat før skatt 702 -134 1 733
Ordinært resultat 702 -134 1 733
Årsresultat 702 -134 1 733
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 160 305 160
Sum omløpsmidler 4 362 3 299 4 629
Sum eiendeler 4 522 3 604 4 789
Sum egenkapital 2 833 2 431 2 565
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 689 1 173 2 224

Kalnina 3 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Kalnina 3 AS - 988310417
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Hugins gate 4, 4306 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2015 3,4 år
Styre­medlem 2006 2011 4,9 år

Bcp AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bcp AS - 990241783
Spesielle holdingselskaper
Haakon Viis gate 8, 4005 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2017 7,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
8 650 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
110 150 000
Egenkapital
128 836 000
Gjeld
20 256 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 7 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 10 2 8
Totalt 39 24 8
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -11 745 -5 774 -5 509
Resultat før skatt 22 865 14 530 -20 193
Ordinært resultat 22 865 14 530 -20 193
Årsresultat 22 865 14 530 -20 193
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 110 150 134 370 118 320
Sum omløpsmidler 38 941 18 461 8 209
Sum eiendeler 149 092 152 831 126 528
Sum egenkapital 128 836 102 825 88 295
Sum langsiktig gjeld 16 971 14 099 32 808
Sum kortsiktig gjeld 3 285 35 907 5 425

Aludariu Development AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aludariu Development AS - 893204652
Investeringsselskaper/-fond åpne for allmennheten
Lysaker Torg 8, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2018 8,5 år

Riga Retail AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Riga Retail AS - 990584710
Spesielle holdingselskaper
C/o Sæther Eiendom AS Trudvangveien 67, 3117 Tønsberg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2018 9,7 år
Adm. direktør 2008 2018 9,7 år

Balmas AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Balmas AS - 991889493
Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr
Bredbuktnesveien 44, 9522 Kautokeino
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2010 3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
181 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 636 000
Egenkapital
-3 689 000
Gjeld
6 498 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 7 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 4 0
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 0 2 0
Totalt 0 63 0
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 181 540 0
Driftsresultat -197 377 -175
Resultat før skatt -201 376 -178
Ordinært resultat -201 376 -178
Årsresultat -201 376 -178
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 1 636 626 773
Sum omløpsmidler 1 173 3 277 2 740
Sum eiendeler 2 809 3 903 3 513
Sum egenkapital -3 689 -3 487 -3 863
Sum langsiktig gjeld 1 800 1 800 1 800
Sum kortsiktig gjeld 4 698 5 591 5 576

A/S Finnborg

Foretaksinfo
(Inaktiv) A/S Finnborg - 934150600
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Kjelsåsveien 131b, 0491 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2008 < 1 år
Styre­medlem 2006 2007 1,1 år
Vara­medlem 2000 2006 5,6 år

Marstrandgata 6 DA

Foretaksinfo
(Aktiv) Marstrandgata 6 DA - 962041264
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
St. Olavs Plass 1, 0165 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2002 2005 3,2 år
Styre­medlem 2000 2002 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-17 812 000
Gjeld
17 823 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0
Ordinært resultat 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 11 11 11
Sum eiendeler 11 11 11
Sum egenkapital -17 812 -17 812 -17 812
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 17 823 17 823 17 823

Aanesen Eiendom ANS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aanesen Eiendom ANS - 944694870
Ikke tilgjengelig
C/o Norsafe Breisjåv 38, 0585 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2007 6,7 år

On Press Technologies Opt AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) On Press Technologies Opt AS - 980013936
Ikke tilgjengelig
Professor Birkelandsvei 24 D, 1081 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

AS Malmøgt 1

Foretaksinfo
(Inaktiv) AS Malmøgt 1 - 933621219
Ikke tilgjengelig
St Olavs gate 21 B, 0165 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2005 4,8 år