Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Magnus Hovdal Moan

Rapportdato: 2022-01-23

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 12 530 og med ett samlet driftsresultat på 660. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Niso-norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon Styre­medlem 2013 - Aktiv 12 530 660
Magnus Hovdal Moan Innehaver 2012 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Ingen inaktive roller funnet

Niso-norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon

Foretaksinfo
(Aktiv) Niso-norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon - 976128494
Arbeidstakerorganisasjoner
Torggata 12, 0181 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 Aktiv 8,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7
Styremedlemmer
0
Omsetning
12 530 000
Personalkostnader
4 510 000
Lederlønn
836 000
Anleggsmidler
4 723 000
Egenkapital
14 246 000
Gjeld
930 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 6 13 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 4
Resultatgrad 12 18 0
Kontantstrøm fra drift 10 20 1
Rentedekningsgrad 10 10 4
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 65 88 28
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 12 530 13 821 10 181
Driftsresultat 660 2 673 -7
Resultat før skatt 962 3 163 16
Ordinært resultat 962 3 163 16
Årsresultat 962 3 163 16
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 4 723 4 515 4 161
Sum omløpsmidler 10 453 9 757 6 803
Sum eiendeler 15 176 14 272 10 964
Sum egenkapital 14 246 13 284 10 122
Sum langsiktig gjeld -20 0 0
Sum kortsiktig gjeld 950 987 842

Magnus Hovdal Moan

Foretaksinfo
(Aktiv) Magnus Hovdal Moan - 998390540
Annen forebyggende helsetjeneste
Østtunvegen 18a, 7023 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2012 Aktiv 9,7 år