Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Arnfinn Waag

Rapportdato: 2021-12-04

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 6 496 og med ett samlet driftsresultat på 769. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 6.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
A. Waag & Co. AS Vara­medlem 2018 - Aktiv 6 496 769

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
A. Waag & Co. AS Styrets leder 2008 - 2018
A. Waag & Co. AS Adm. direktør 2008 - 2018
Skagerrak Sparebank Vara­medlem 2016 - 2017
ANS Olsen & Waag Malermestere Styrets leder 2000** - 2006
A Waag Styrets leder 2000** - 2018
A Waag Styrets leder 2000** - 2018

A. Waag & Co. AS

Foretaksinfo
(Aktiv) A. Waag & Co. AS - 992414561
Malerarbeid
Asvallveien 17, 3961 Stathelle
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2018 Aktiv 3,9 år
Styrets leder 2008 2018 9,9 år
Adm. direktør 2008 2018 9,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
13
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 496 000
Personalkostnader
3 578 000
Lederlønn
733 000
Anleggsmidler
1 059 000
Egenkapital
609 000
Gjeld
2 436 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 8 8 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 16 18 18
Kontantstrøm fra drift 18 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 2 2
Totalt 84 86 84
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 6 496 6 736 6 172
Driftsresultat 769 1 179 1 093
Resultat før skatt 590 909 829
Ordinært resultat 590 909 829
Årsresultat 590 909 829
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 1 059 963 973
Sum omløpsmidler 1 987 2 231 2 121
Sum eiendeler 3 046 3 194 3 095
Sum egenkapital 609 569 511
Sum langsiktig gjeld 583 475 609
Sum kortsiktig gjeld 1 853 2 150 1 976

Skagerrak Sparebank

Foretaksinfo
(Aktiv) Skagerrak Sparebank - 937891245
Bankvirksomhet ellers
Kirkegata 26, 3770 Kragerø
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2016 2017 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
81
Styremedlemmer
0
Omsetning
247 060 000
Personalkostnader
77 953 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
764 863 000
Egenkapital
1 320 219 000
Gjeld
10 447 369 000
Driftscore
2020 2019
Totalrentabilitet 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2
Resultatgrad 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20
Rentedekningsgrad 10 10
Likviditetsgrad II 4 4
Totalt 58 58
Resultatregnskap
2020 2019
Driftsinntekter 247 060 260 987
Driftsresultat 89 097 108 571
Resultat før skatt 77 324 100 002
Ordinært resultat 77 324 100 002
Årsresultat 60 680 77 773
Balanseregnskap
2020 2019
Sum anleggsmidler 764 863 713 864
Sum omløpsmidler 11 002 725 9 919 575
Sum eiendeler 11 767 588 10 633 439
Sum egenkapital 1 320 219 1 116 561
Sum langsiktig gjeld 116 223 200 564
Sum kortsiktig gjeld 10 331 146 9 316 314

ANS Olsen & Waag Malermestere

Foretaksinfo
(Inaktiv) ANS Olsen & Waag Malermestere - 959617384
Ikke tilgjengelig
Avstikkern 6, 3960 Stathelle
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

A Waag

Foretaksinfo
(Inaktiv) A Waag - 955632354
Malerarbeid
Strandgata 58, 3960 Stathelle
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2018 17,4 år
Adm. direktør 2000 2004 3,1 år