Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Arnfinn Matre

Rapportdato: 2021-09-21

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 277 552 og med ett samlet driftsresultat på 566. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 5 av virksomhetene driftsunderskudd, og 5 av virksomhetene driftsoverskudd. 8 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 5 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 11.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Desert Control AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 1 041 -4 093
Evolift AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 6 -29
Pickr AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 2 696 -1 094
Bithammer AS Vara­medlem 2016 - Aktiv 0 -27
- Adm. direktør 2016 - Aktiv 0 -27
Arnfinn Consulting AS Styrets leder 2010 - Aktiv 735 -34
- Adm. direktør 2010 - Aktiv 735 -34

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Arnfinn Holding AS Styrets leder 2016 - 2017
Arnfinn Holding AS Adm. direktør 2016 - 2016
Arnfinn Invest AS Styrets leder 2016 - 2017
Arnfinn Invest AS Adm. direktør 2016 - 2016
Clicklift AS Adm. direktør 2015 - 2017
Clicklift AS Styrets leder 2012 - 2017
West Petrolution AS Styrets leder 2014 - 2016
Engineering Group Consulting AS Vara­medlem 2013 - 2016

Desert Control AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Desert Control AS - 919415630
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Fomo Works Grenseveien 21, 4313 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 041 000
Personalkostnader
4 369 000
Lederlønn
1 322 000
Anleggsmidler
11 329 000
Egenkapital
41 064 000
Gjeld
3 054 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 12 10 10
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 1 041 346 490
Driftsresultat -4 093 -4 835 -619
Resultat før skatt -4 209 -4 834 -605
Ordinært resultat -4 209 -4 834 -605
Årsresultat -4 209 -4 834 -605
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 11 329 6 409 2
Sum omløpsmidler 32 789 41 006 2 490
Sum eiendeler 44 118 47 414 2 492
Sum egenkapital 41 064 43 605 2 393
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 054 3 809 99

Evolift AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Evolift AS - 917891710
Engroshandel med maskiner og utstyr til industri ellers
Bjørnøygeilen 14a, 4085 Hundvåg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
200 000
Egenkapital
-289 000
Gjeld
1 202 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 4 6
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 4 6 6
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 6 380 51
Driftsresultat -29 -106 -79
Resultat før skatt -29 -107 -79
Ordinært resultat -29 -107 -79
Årsresultat -29 -107 -79
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 200 0 0
Sum omløpsmidler 713 468 52
Sum eiendeler 913 468 52
Sum egenkapital -289 -260 -153
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 202 728 205

Pickr AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Pickr AS - 917604797
Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk
Fabrikkveien 29, 4033 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 696 000
Personalkostnader
1 077 000
Lederlønn
275 000
Anleggsmidler
9 103 000
Egenkapital
7 968 000
Gjeld
3 213 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 0
Resultatgrad 0 2 0
Kontantstrøm fra drift 0 1 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 8 2 0
Totalt 10 21 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 2 696 2 379 200
Driftsresultat -1 094 6 -633
Resultat før skatt -1 100 19 -633
Ordinært resultat -1 100 19 -633
Årsresultat -1 100 19 -633
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 9 103 6 931 3 135
Sum omløpsmidler 2 078 519 67
Sum eiendeler 11 181 7 449 3 202
Sum egenkapital 7 968 6 468 35
Sum langsiktig gjeld 2 400 0 2 163
Sum kortsiktig gjeld 813 981 1 004

Bithammer AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bithammer AS - 817333362
Programmeringstjenester
Dronningåsen 51, 4032 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2016 Aktiv 5,2 år
Adm. direktør 2016 Aktiv 5,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
21 000
Egenkapital
183 000
Gjeld
0
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 7
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 70
Driftsresultat -27 -59 -12
Resultat før skatt -21 -46 -10
Ordinært resultat -21 -46 -10
Årsresultat -21 -46 -10
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 21 19 14
Sum omløpsmidler 163 185 236
Sum eiendeler 183 204 250
Sum egenkapital 183 204 250
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Arnfinn Consulting AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Arnfinn Consulting AS - 995210452
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Dronningåsen 51, 4032 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 Aktiv 11,6 år
Adm. direktør 2010 Aktiv 11,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
735 000
Personalkostnader
515 000
Lederlønn
459 000
Anleggsmidler
0
Egenkapital
269 000
Gjeld
290 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 15
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 19 18 94
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 735 687 658
Driftsresultat -34 -130 223
Resultat før skatt -33 -129 223
Ordinært resultat -33 -129 223
Årsresultat -33 -129 223
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 35
Sum omløpsmidler 560 619 650
Sum eiendeler 560 619 685
Sum egenkapital 269 303 432
Sum langsiktig gjeld 175 175 175
Sum kortsiktig gjeld 115 141 78

Matre & Co AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Matre & Co AS - 914223520
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Brubakken 52, 5420 Rubbestadneset
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 Aktiv 14,2 år
Styrets leder 2004 2007 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
135 061 000
Personalkostnader
52 336 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
65 639 000
Egenkapital
79 022 000
Gjeld
116 296 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 2 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 4
Resultatgrad 4 0 12
Kontantstrøm fra drift 7 3 10
Rentedekningsgrad 4 2 8
Likviditetsgrad II 8 2 4
Totalt 33 15 48
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 135 061 152 175 153 089
Driftsresultat 3 048 -2 008 9 217
Resultat før skatt 186 -2 341 4 726
Ordinært resultat 186 -2 341 4 726
Årsresultat 154 -1 014 2 191
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 65 639 69 610 68 779
Sum omløpsmidler 129 679 131 507 127 839
Sum eiendeler 195 318 201 117 196 618
Sum egenkapital 79 022 80 165 83 363
Sum langsiktig gjeld 80 336 62 067 56 531
Sum kortsiktig gjeld 35 960 58 885 56 725

Arnfinn AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Arnfinn AS - 988975761
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Dronningåsen 51, 4032 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 Aktiv 15,7 år
Adm. direktør 2006 Aktiv 15,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
538 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 079 000
Egenkapital
8 194 000
Gjeld
17 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 6 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 78 74 74
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 538 252 234
Driftsresultat 506 223 213
Resultat før skatt 506 224 216
Ordinært resultat 506 224 216
Årsresultat 506 224 216
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 7 079 7 031 7 105
Sum omløpsmidler 1 132 784 489
Sum eiendeler 8 211 7 815 7 594
Sum egenkapital 8 194 7 688 7 575
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 17 127 20

Servogear Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Servogear Holding AS - 924810475
Produksjon av lagre, gir, tannhjulsutvekslinger og andre innretninger for kraftoverføring
, 5420 Rubbestadneset
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 Aktiv 16,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 963 000
Personalkostnader
57 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
22 087 000
Egenkapital
18 120 000
Gjeld
5 278 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 7 2 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 0 4
Totalt 71 58 68
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 1 963 1 927 1 863
Driftsresultat 1 142 682 1 109
Resultat før skatt 1 621 371 1 582
Ordinært resultat 1 621 371 1 582
Årsresultat 1 621 371 1 582
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 22 087 22 561 22 923
Sum omløpsmidler 1 310 385 2 436
Sum eiendeler 23 398 22 946 25 359
Sum egenkapital 18 120 17 249 17 478
Sum langsiktig gjeld 4 187 4 778 5 565
Sum kortsiktig gjeld 1 091 919 2 316

Servogear AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Servogear AS - 980414159
Produksjon av lagre, gir, tannhjulsutvekslinger og andre innretninger for kraftoverføring
Brubakken 73, 5420 Rubbestadneset
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 Aktiv 16,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
49
Styremedlemmer
0
Omsetning
78 121 000
Personalkostnader
29 842 000
Lederlønn
1 094 000
Anleggsmidler
13 178 000
Egenkapital
23 422 000
Gjeld
65 512 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 0 7
Kapitalomsetningshastighet 2 4 4
Fordringsomsetningshastighet 2 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 6
Resultatgrad 4 0 12
Kontantstrøm fra drift 5 0 10
Rentedekningsgrad 2 0 10
Likviditetsgrad II 4 2 2
Totalt 23 8 53
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 78 121 98 401 104 937
Driftsresultat 893 -2 757 7 408
Resultat før skatt -610 -3 246 5 098
Ordinært resultat -610 -3 246 5 098
Årsresultat -610 -3 246 5 098
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 13 178 16 523 14 411
Sum omløpsmidler 75 756 73 422 74 308
Sum eiendeler 88 934 89 945 88 720
Sum egenkapital 23 422 25 033 28 279
Sum langsiktig gjeld 39 307 27 326 23 495
Sum kortsiktig gjeld 26 205 37 586 36 945

Matre Maskin AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Matre Maskin AS - 936279198
Produksjon av pumper og kompressorer ellers
Brubakken 52, 5420 Rubbestadneset
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 Aktiv 17,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
35
Styremedlemmer
0
Omsetning
57 391 000
Personalkostnader
22 306 000
Lederlønn
1 070 000
Anleggsmidler
17 355 000
Egenkapital
13 085 000
Gjeld
45 325 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 2 3
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 2 0 0
Kontantstrøm fra drift 1 1 1
Rentedekningsgrad 2 0 0
Likviditetsgrad II 4 2 2
Totalt 18 9 10
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 57 391 55 193 50 567
Driftsresultat 254 -997 -277
Resultat før skatt -1 174 -1 423 -1 411
Ordinært resultat -1 174 -1 423 -1 411
Årsresultat -1 174 -1 423 -1 411
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 17 355 15 787 15 615
Sum omløpsmidler 41 055 45 053 41 017
Sum eiendeler 58 410 60 841 56 632
Sum egenkapital 13 085 13 808 15 231
Sum langsiktig gjeld 33 109 25 009 20 209
Sum kortsiktig gjeld 12 216 22 023 21 191

Arnfinn Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Arnfinn Holding AS - 917894302
Uoppgitt
Dronningåsen 51, 4032 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 2017 < 1 år
Adm. direktør 2016 2016 < 1 år

Arnfinn Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Arnfinn Invest AS - 917894329
Uoppgitt
Dronningåsen 51, 4032 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 2017 < 1 år
Adm. direktør 2016 2016 < 1 år

Clicklift AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Clicklift AS - 999109861
Produksjon av løfte- og håndteringsutstyr ellers
Dronningåsen 51, 4032 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2015 2017 1,6 år
Styrets leder 2012 2017 4,2 år

West Petrolution AS

Foretaksinfo
(Aktiv) West Petrolution AS - 913164210
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Maskinveien 9, 4033 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 2016 2,8 år

Engineering Group Consulting AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Engineering Group Consulting AS - 911994801
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Myrveien 58, 4326 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2013 2016 3,6 år

Engineering Group AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Engineering Group AS - 911953900
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Myrveien 58, 4326 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2013 2018 4,7 år

Arnfinn Matre

Foretaksinfo
(Inaktiv) Arnfinn Matre - 996253244
Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk
Dronningåsen 51, 4032 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 2018 7,9 år