Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Jørn Johannessen

Rapportdato: 2022-08-20

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 852 og med ett samlet driftsresultat på 412. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 4 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 14.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Kulltangen AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 173 -95
Jørn Johannessen Innehaver 2019 - Aktiv 150 145
Rajehøgda Veilag Styre­medlem 2019 - Aktiv 0 0
Vesterøy Invest AS Styrets leder 2007 - Aktiv 0 -12
- Adm. direktør 2007 - Aktiv 0 -12
Advokathusets Eiendomsmegling ANS Styre­medlem 2002 - Aktiv 0 0
Advokathuset Sandefjord Eiendom AS Styrets leder 2000** - Aktiv 529 374

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Jørn Johannessen Styrets leder 2002 - 2019
Firsthand Holding AS Styre­medlem 2009 - 2010
Ses-x Marine Technologies AS Styrets leder 2007 - 2009
Ses-x Marine Technologies AS Styre­medlem 2002 - 2019
Ses-x Marine Technologies AS Adm. direktør 2002 - 2005
Vestfold Fugl AS Styrets leder 2006 - 2007
Vestfold Fugl AS Styre­medlem 2000** - 2006
Borgeskogen 42 AS Styre­medlem 2006 - 2007

Kulltangen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kulltangen AS - 925064998
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Rådhusgata 6, 3210 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv 2,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
173 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 461 000
Egenkapital
-856 000
Gjeld
3 340 000
Driftscore
2021 2020
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 0 0
Totalt 0 0
Resultatregnskap
2021 2020
Driftsinntekter 173 0
Driftsresultat -95 -606
Resultat før skatt -219 -667
Ordinært resultat -219 -667
Årsresultat -219 -667
Balanseregnskap
2021 2020
Sum anleggsmidler 2 461 2 169
Sum omløpsmidler 24 76
Sum eiendeler 2 485 2 245
Sum egenkapital -856 -637
Sum langsiktig gjeld 3 193 2 661
Sum kortsiktig gjeld 147 221

Jørn Johannessen

Foretaksinfo
(Aktiv) Jørn Johannessen - 983790194
Juridisk tjenesteyting
Sjøbakkveien 4, 3234 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv 3,3 år
Styrets leder 2002 2019 17,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
150 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
0
Gjeld
0
Driftscore
2012 2011 2010
Totalrentabilitet 0 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 10 8
Totalt 50 86 84
Resultatregnskap
2012 2011 2010
Driftsinntekter 150 1 280 1 174
Driftsresultat 145 921 772
Resultat før skatt 145 915 766
Ordinært resultat 145 915 766
Årsresultat 145 915 766
Balanseregnskap
2012 2011 2010
Sum anleggsmidler 0 17 17
Sum omløpsmidler 0 630 446
Sum eiendeler 0 647 463
Sum egenkapital 0 445 283
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 202 180

Rajehøgda Veilag

Foretaksinfo
(Aktiv) Rajehøgda Veilag - 922148864
Eiendomsforvaltning
Gauterødveien 92e, 3114 Tønsberg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 3,5 år

Vesterøy Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vesterøy Invest AS - 991995765
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Rådhusgata 6, 3210 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 Aktiv 14,7 år
Adm. direktør 2007 Aktiv 14,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
15 000
Egenkapital
1 384 000
Gjeld
83 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 2
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 30 30 14
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -12 -12 -10
Resultat før skatt 33 18 -137
Ordinært resultat 33 18 -137
Årsresultat 33 18 -137
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 15 0 0
Sum omløpsmidler 1 451 1 410 1 391
Sum eiendeler 1 466 1 410 1 391
Sum egenkapital 1 384 1 351 1 333
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 83 59 58

Advokathusets Eiendomsmegling ANS

Foretaksinfo
(Aktiv) Advokathusets Eiendomsmegling ANS - 984095368
Eiendomsmegling
Rådhusgata 6, 3210 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 Aktiv 20,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
0
Gjeld
0
Driftscore
2012 2011 2010
Totalrentabilitet 0 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 2 3
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 1 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 0 6 6
Totalt 0 23 9
Resultatregnskap
2012 2011 2010
Driftsinntekter 0 1 278 1 403
Driftsresultat 0 -3 -380
Resultat før skatt 0 5 -385
Ordinært resultat 0 5 -385
Årsresultat 0 5 -385
Balanseregnskap
2012 2011 2010
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 574 470
Sum eiendeler 0 574 470
Sum egenkapital 0 140 135
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 434 335

Advokathuset Sandefjord Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Advokathuset Sandefjord Eiendom AS - 978646727
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Rådhusgata 6, 3210 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 21,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
529 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 018 000
Egenkapital
1 967 000
Gjeld
113 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 12 10 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 10 8
Totalt 79 80 80
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 529 481 503
Driftsresultat 374 301 385
Resultat før skatt 289 233 298
Ordinært resultat 289 233 298
Årsresultat 289 233 298
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 2 018 2 072 1 946
Sum omløpsmidler 62 396 310
Sum eiendeler 2 080 2 468 2 256
Sum egenkapital 1 967 2 377 2 145
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 113 91 111

Firsthand Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Firsthand Holding AS - 993948411
Leasing av immateriell eiendom og lignende produkter, unntatt opphavsrettsbeskyttede verker
Lågaveien 1, 3262 Larvik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2010 < 1 år

Ses-x Marine Technologies AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ses-x Marine Technologies AS - 984262612
Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk
Hovfaret 13, 0275 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2009 2,7 år
Styre­medlem 2002 2019 17,7 år
Adm. direktør 2002 2005 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
16
Styremedlemmer
0
Omsetning
500 000
Personalkostnader
9 640 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 315 000
Egenkapital
4 921 000
Gjeld
8 371 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 8
Resultatgrad 0 0 12
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 2
Likviditetsgrad II 10 4 0
Totalt 12 4 46
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 500 0 1 064
Driftsresultat -16 882 -4 717 67
Resultat før skatt -16 894 -4 909 -31
Ordinært resultat -16 894 -4 909 -31
Årsresultat -16 894 -4 909 -31
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 4 315 4 293 3 733
Sum omløpsmidler 8 977 974 149
Sum eiendeler 13 292 5 267 3 882
Sum egenkapital 4 921 -3 185 1 725
Sum langsiktig gjeld 6 269 7 542 0
Sum kortsiktig gjeld 2 102 910 2 157

Vestfold Fugl AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Vestfold Fugl AS - 981975375
Bearbeiding og konservering av fjørfekjøtt
Borgeskogen 42, 3160 Stokke
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2007 1,3 år
Styre­medlem 2000 2006 5,6 år

Borgeskogen 42 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Borgeskogen 42 AS - 988958484
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Clarksons Platou Ppt. Mgt. AS Munkedamsveien 62c, 0270 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2007 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 630 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
43 929 000
Egenkapital
34 845 000
Gjeld
9 501 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 10 10 10
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 70 70 66
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 7 630 7 504 7 390
Driftsresultat 6 583 6 402 6 201
Resultat før skatt 5 138 4 252 4 087
Ordinært resultat 5 138 4 252 4 087
Årsresultat 5 138 4 252 4 087
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 43 929 44 738 45 548
Sum omløpsmidler 418 122 134
Sum eiendeler 44 347 44 860 45 681
Sum egenkapital 34 845 36 682 9 250
Sum langsiktig gjeld 3 071 2 967 31 311
Sum kortsiktig gjeld 6 430 5 211 5 121

Kulinar Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Kulinar Invest AS - 988238163
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Torggata 12, 3210 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2008 2,4 år
Vara­medlem 2005 2006 < 1 år

Nevion AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nevion AS - 976584201
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Lysaker Torg 5, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2005 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
77
Styremedlemmer
0
Omsetning
302 034 000
Personalkostnader
143 885 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
141 372 000
Egenkapital
143 319 000
Gjeld
122 036 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 4 4 2
Fordringsomsetningshastighet 2 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 4 8 8
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 5 10 10
Rentedekningsgrad 0 0 2
Likviditetsgrad II 2 4 6
Totalt 17 29 33
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 302 034 351 222 257 063
Driftsresultat -28 701 -30 990 -32 944
Resultat før skatt -30 089 -27 254 -24 549
Ordinært resultat -30 089 -27 254 -24 549
Årsresultat -30 089 -27 254 -24 549
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 141 372 143 692 154 967
Sum omløpsmidler 123 983 123 312 115 136
Sum eiendeler 265 355 267 004 270 104
Sum egenkapital 143 319 166 507 196 421
Sum langsiktig gjeld 812 225 121
Sum kortsiktig gjeld 121 224 100 272 73 561

Surface Effect Ships Europe AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Surface Effect Ships Europe AS - 979832788
Bygging av skip og skrog over 100 br.tonn
Thor Dahlsgate 1 A Brygga Kompetansesenter, 3210 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2019 18 år

Advokatfirma Gunnar Hallenstvedt & Co ANS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Advokatfirma Gunnar Hallenstvedt & Co ANS - 957666345
Juridisk tjenesteyting
Kongens g 25, 3211 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,8 år

Viken Kapitalforvaltning AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Viken Kapitalforvaltning AS - 868878142
Ikke tilgjengelig
Asnesåsen 11 B, 3222 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2002 1 år