Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Arild Gundersen

Rapportdato: 2023-01-30

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 13 255 og med ett samlet driftsresultat på 3 045. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 7.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Amap AS Styrets leder 2019 - Aktiv 0 -211
- Adm. direktør 2018 - Aktiv 0 -211
Agder Industri-automasjon AS Vara­medlem 2018 - Aktiv 12 412 2 609
Haugåsstubben 5 AS Styre­medlem 2000** - Aktiv 843 647
- Adm. direktør 2000** - Aktiv 843 647

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Amap AS Styre­medlem 2018 - 2019
Agder Industri-automasjon AS Styrets leder 2000** - 2018
Rogaland Industri Automasjon AS Styre­medlem 2018 - 2022
Rogaland Industri Automasjon AS Adm. direktør 2018 - 2022
Rogaland Industri Automasjon AS Styre­medlem 2000** - 2018
Rogaland Industri Automasjon AS Styre­medlem 2000** - 2018
Klimaservice AS Styre­medlem 2016 - 2021

Amap AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Amap AS - 920193943
Uoppgitt
Roaldsøyveien 41, 4085 Hundvåg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 3,6 år
Adm. direktør 2018 Aktiv 4,9 år
Styre­medlem 2018 2019 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 388 000
Egenkapital
32 733 000
Gjeld
60 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 7 7 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 2
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 37 37 14
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -211 -45 -49
Resultat før skatt 3 373 2 731 -193
Ordinært resultat 3 373 2 731 -193
Årsresultat 3 373 2 731 -193
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 1 388 663 7 200
Sum omløpsmidler 31 405 28 757 19 512
Sum eiendeler 32 793 29 420 26 712
Sum egenkapital 32 733 29 360 26 629
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 60 60 83

Agder Industri-automasjon AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Agder Industri-automasjon AS - 976853970
Installasjon av industrimaskiner og -utstyr
Narviga 7, 4633 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2018 Aktiv 4,4 år
Styrets leder 2000 2018 17,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
12 412 000
Personalkostnader
4 301 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 000
Egenkapital
3 880 000
Gjeld
2 974 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 2 3 1
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 91 92 90
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 12 412 12 096 11 911
Driftsresultat 2 609 2 650 2 428
Resultat før skatt 2 034 2 080 1 905
Ordinært resultat 2 034 2 080 1 905
Årsresultat 2 034 2 080 1 905
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 5 6 0
Sum omløpsmidler 6 848 6 679 6 306
Sum eiendeler 6 853 6 684 6 306
Sum egenkapital 3 880 3 925 3 750
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 974 2 759 2 555

Haugåsstubben 5 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Haugåsstubben 5 AS - 958551592
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Haugåsstubben 5, 4016 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 22,1 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 22,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
843 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 688 000
Egenkapital
2 206 000
Gjeld
227 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 12 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 85 82 76
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 843 838 807
Driftsresultat 647 318 592
Resultat før skatt 1 377 1 625 495
Ordinært resultat 1 377 1 625 495
Årsresultat 1 377 1 625 495
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 1 688 1 841 6 428
Sum omløpsmidler 745 8 130 2 467
Sum eiendeler 2 433 9 971 8 895
Sum egenkapital 2 206 9 329 8 193
Sum langsiktig gjeld 0 0 19
Sum kortsiktig gjeld 227 642 683

Rogaland Industri Automasjon AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Rogaland Industri Automasjon AS - 920325637
Produksjon av elektriske fordelings- og kontrolltavler og paneler
Haugåsstubben 5, 4016 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 2022 4,7 år
Adm. direktør 2018 2022 4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
16
Styremedlemmer
0
Omsetning
33 268 000
Personalkostnader
12 213 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 463 000
Egenkapital
21 934 000
Gjeld
7 867 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 4 4 6
Fordringsomsetningshastighet 2 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 91 90 91
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 33 268 34 286 39 035
Driftsresultat 7 242 9 630 11 284
Resultat før skatt 6 939 8 618 9 782
Ordinært resultat 6 939 8 618 9 782
Årsresultat 6 939 8 618 9 782
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 4 463 7 175 2 942
Sum omløpsmidler 25 339 25 165 22 906
Sum eiendeler 29 802 32 340 25 848
Sum egenkapital 21 934 23 696 16 017
Sum langsiktig gjeld 393 206 261
Sum kortsiktig gjeld 7 474 8 437 9 571

Klimaservice AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Klimaservice AS - 933956075
Kuldeanlegg- og varmepumpearbeid
Torneroseveien 8, 4315 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2021 4,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7
Styremedlemmer
0
Omsetning
16 213 000
Personalkostnader
5 103 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
81 000
Egenkapital
1 873 000
Gjeld
2 628 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 7 13 3
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 3 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 2
Resultatgrad 4 8 2
Kontantstrøm fra drift 3 5 1
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 6 6
Totalt 51 65 39
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 16 213 24 373 20 547
Driftsresultat 478 1 063 137
Resultat før skatt 365 813 85
Ordinært resultat 365 813 85
Årsresultat 365 813 85
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 81 54 54
Sum omløpsmidler 4 419 4 846 3 610
Sum eiendeler 4 500 4 900 3 664
Sum egenkapital 1 873 1 508 1 495
Sum langsiktig gjeld 2 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 626 3 391 2 168

Rogaland Industri Automasjon AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Rogaland Industri Automasjon AS - 981412281
Produksjon av elektriske fordelings- og kontrolltavler og paneler
Haugåsstubben 5, 4016 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2018 17,5 år
Adm. direktør 2000 2018 17,5 år