Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Olav Eik-Nes

Rapportdato: 2021-05-12

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 228 432 og med ett samlet driftsresultat på 2 229. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 3 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 6 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 21.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Norsvin R&d AS Styrets leder 2015 - Aktiv 24 890 448
Aninova AS Styrets leder 2015 - Aktiv 1 962 -1 308
Geninova AS Styrets leder 2015 - Aktiv 0 -13
Biobank AS Styrets leder 2007 - Aktiv 18 610 2 184
Norsvin International Holding AS Adm. direktør 2014 - Aktiv 0 -35
Norsvin Sa Adm. direktør 2011 - Aktiv 182 970 953

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Vinjeveien/lauvåsen Løypelag Sa Vara­medlem 2020 - 2020
Geninova AS Styre­medlem 2000** - 2008
Geninova AS Adm. direktør 2000** - 2005
Biobank AS Styre­medlem 2014 - 2020
Biobank AS Vara­medlem 2005 - 2007
Stasjonsveien 14 AS Styrets leder 2014 - 2018
Norsvin Fagutvikling AS Styrets leder 2013 - 2013

Vinjeveien/lauvåsen Løypelag Sa

Foretaksinfo
(Aktiv) Vinjeveien/lauvåsen Løypelag Sa - 915386083
Drift av idrettsanlegg
Storgata 121, 2480 Koppang
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2020 2020 < 1 år

Stasjonsveien 14 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Stasjonsveien 14 AS - 912825140
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Stasjonsvegen 14, 2340 Løten
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 2018 4,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
909 000
Personalkostnader
205 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 502 000
Egenkapital
-214 000
Gjeld
5 975 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 0 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 3 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 4
Resultatgrad 20 0 20
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 6 0 8
Likviditetsgrad II 2 0 0
Totalt 62 0 59
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 909 834 780
Driftsresultat 473 -659 564
Resultat før skatt 219 -881 276
Ordinært resultat 219 -881 276
Årsresultat 219 -881 276
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 5 502 5 623 5 639
Sum omløpsmidler 259 76 133
Sum eiendeler 5 761 5 699 5 772
Sum egenkapital -214 -433 448
Sum langsiktig gjeld 5 621 5 920 5 054
Sum kortsiktig gjeld 354 211 269

Norsvin Fagutvikling AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Norsvin Fagutvikling AS - 988829676
Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk
Furnesvegen 223, 2319 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2013 < 1 år

Storhamargata 42 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Storhamargata 42 AS - 996080439
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Vangsvegen 111, 2318 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2013 1,2 år

Storhamargata 44 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Storhamargata 44 AS - 896080482
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Vangsvegen 111, 2318 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2013 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 134 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
102 519 000
Egenkapital
43 614 000
Gjeld
65 911 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 3 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 6 8
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 73 68 73
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 8 134 7 863 8 350
Driftsresultat 5 431 5 189 5 880
Resultat før skatt 2 714 2 411 2 769
Ordinært resultat 2 714 2 411 2 769
Årsresultat 2 714 2 411 2 769
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 102 519 102 651 105 053
Sum omløpsmidler 7 005 9 305 7 463
Sum eiendeler 109 524 111 956 112 517
Sum egenkapital 43 614 40 899 38 488
Sum langsiktig gjeld 64 511 68 551 72 609
Sum kortsiktig gjeld 1 400 2 506 1 419

Friskus Frisklivsenter AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Friskus Frisklivsenter AS - 976773845
Andre helsetjenester
Stasjonsvegen 14, 2340 Løten
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2018 7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
29
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 594 000
Personalkostnader
1 945 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
573 000
Egenkapital
259 000
Gjeld
1 004 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 6
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 8
Resultatgrad 0 0 4
Kontantstrøm fra drift 3 0 5
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 2 2 4
Totalt 24 17 52
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 4 594 5 500 6 264
Driftsresultat -97 -632 126
Resultat før skatt -85 -661 109
Ordinært resultat -85 -661 109
Årsresultat -85 -661 109
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 573 688 910
Sum omløpsmidler 689 839 844
Sum eiendeler 1 262 1 527 1 754
Sum egenkapital 259 343 1 005
Sum langsiktig gjeld 0 0 4
Sum kortsiktig gjeld 1 004 1 184 745

Se Rådgivning AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Se Rådgivning AS - 994540688
Byggeteknisk konsulentvirksomhet
Storgata 43, 2335 Stange
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2012 < 1 år

Storhamargata Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Storhamargata Eiendom AS - 996041379
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Vangsvegen 111, 2318 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 2016 5,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
63 498 000
Egenkapital
62 712 000
Gjeld
1 677 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 2 2
Likviditetsgrad II 2 2 4
Totalt 34 6 6
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -32 -64 -55
Resultat før skatt 10 248 -53 -63
Ordinært resultat 10 248 -53 -63
Årsresultat 10 248 -53 -63
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 63 498 52 785 52 249
Sum omløpsmidler 891 1 316 1 861
Sum eiendeler 64 389 54 102 54 110
Sum egenkapital 62 712 52 464 52 518
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 677 1 637 1 593

Vekstmiljø AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vekstmiljø AS - 965745629
Engroshandel med korn, råtobakk, såvarer og forvarer
Kvålkroken 4, 4323 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2011 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
54 624 000
Personalkostnader
4 106 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
885 000
Egenkapital
7 911 000
Gjeld
15 280 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 10 10 10
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 3 2 3
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 12 12 12
Kontantstrøm fra drift 7 7 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 58 57 58
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 54 624 52 891 52 622
Driftsresultat 3 279 2 883 3 096
Resultat før skatt 2 391 2 167 2 110
Ordinært resultat 2 391 2 167 2 110
Årsresultat 2 391 2 167 2 110
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 885 617 766
Sum omløpsmidler 22 307 23 620 20 781
Sum eiendeler 23 192 24 237 21 547
Sum egenkapital 7 911 7 920 7 853
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 15 280 16 317 13 694

Biohus AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Biohus AS - 984770189
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Mjølstadnesvegen, 6092 Fosnavåg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2010 1,5 år

Dryppvanning AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Dryppvanning AS - 982727367
Engroshandel med maskiner og utstyr til jordbruk og skogbruk
Sælidvegen 44, 2322 Ridabu
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2009 2011 2,8 år

Sagaplant AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sagaplant AS - 993061158
Planteformering
Prestegardsvegen 17, 3812 Akkerhaugen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2011 3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
14
Styremedlemmer
0
Omsetning
17 672 000
Personalkostnader
7 511 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 820 000
Egenkapital
7 097 000
Gjeld
10 232 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 12 10 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 3 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 2
Resultatgrad 18 16 0
Kontantstrøm fra drift 20 18 3
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 10 8 6
Totalt 84 75 18
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 17 672 18 783 16 830
Driftsresultat 2 663 2 162 -709
Resultat før skatt 1 906 1 555 -565
Ordinært resultat 1 906 1 555 -565
Årsresultat 1 906 1 555 -565
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 6 820 7 316 9 462
Sum omløpsmidler 10 510 8 655 6 388
Sum eiendeler 17 330 15 971 15 851
Sum egenkapital 7 097 5 192 3 637
Sum langsiktig gjeld 7 616 7 995 8 317
Sum kortsiktig gjeld 2 616 2 784 3 897

Norgro AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norgro AS - 960117883
Engroshandel med korn, råtobakk, såvarer og forvarer
Sælidvegen 44, 2322 Ridabu
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2007 2011 4,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
44
Styremedlemmer
0
Omsetning
297 163 000
Personalkostnader
33 320 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
24 654 000
Egenkapital
39 592 000
Gjeld
55 650 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 7 3
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 4
Resultatgrad 4 4 4
Kontantstrøm fra drift 5 5 3
Rentedekningsgrad 10 10 8
Likviditetsgrad II 2 0 0
Totalt 46 45 35
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 297 163 286 481 273 046
Driftsresultat 5 853 6 703 3 175
Resultat før skatt 4 422 6 095 2 427
Ordinært resultat 4 422 6 095 2 427
Årsresultat 4 422 6 095 2 427
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 24 654 29 538 33 854
Sum omløpsmidler 70 588 75 341 74 875
Sum eiendeler 95 243 104 879 108 729
Sum egenkapital 39 592 37 170 34 075
Sum langsiktig gjeld 141 460 656
Sum kortsiktig gjeld 55 509 67 249 73 997

Stiftelsen Bioinn

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen Bioinn - 990063931
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Biohuset Holsetgata 22, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2020 13,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
25 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
3 000
Gjeld
1 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 0 15
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 10
Resultatgrad 18 0 18
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 10 0 10
Totalt 93 10 93
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 25 19 35
Driftsresultat 5 -7 6
Resultat før skatt 5 -7 6
Ordinært resultat 5 -7 6
Årsresultat 5 -7 6
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 4 0 7
Sum eiendeler 4 0 7
Sum egenkapital 3 -2 6
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 2 1

Norsvin International AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norsvin International AS - 965216383
Engroshandel med levende dyr
Storhamargata 44, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2011 5,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
33 557 000
Personalkostnader
37 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
154 639 000
Egenkapital
153 143 000
Gjeld
16 301 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 6 10
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 2
Resultatgrad 4 4 18
Kontantstrøm fra drift 18 20 5
Rentedekningsgrad 10 10 4
Likviditetsgrad II 6 4 8
Totalt 54 57 50
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 33 557 29 437 27 100
Driftsresultat 807 602 4 994
Resultat før skatt 4 437 10 102 856
Ordinært resultat 4 437 10 102 856
Årsresultat 4 437 10 102 856
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 154 639 152 544 145 025
Sum omløpsmidler 14 805 14 652 14 065
Sum eiendeler 169 444 167 196 159 091
Sum egenkapital 153 143 148 706 138 604
Sum langsiktig gjeld 5 318 5 430 12 436
Sum kortsiktig gjeld 10 983 13 060 8 050

Norsvin Usa AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Norsvin Usa AS - 984853378
Ikke tilgjengelig
Furnesvegen 223, 2319 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 2006 1,3 år

Team Semin BA

Foretaksinfo
(Inaktiv) Team Semin BA - 981580427
Forskning og utviklingsarbeid innen samfunnsvitenskap og humanistiske fag
Irr, Nvh, Ullevålsveien 72, 0454 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2002 2009 7,6 år

Norsvin R&d AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norsvin R&d AS - 916197691
Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi
Storhamargata 44, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 5,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
24 890 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
8 733 000
Gjeld
7 262 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 3 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 4
Fordringsomsetningshastighet 2 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 8
Resultatgrad 4 4 18
Kontantstrøm fra drift 3 5 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 36 39 80
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 24 890 19 428 18 159
Driftsresultat 448 562 2 513
Resultat før skatt 490 559 2 401
Ordinært resultat 490 559 2 401
Årsresultat 490 559 2 401
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 15 995 14 542 16 498
Sum eiendeler 15 995 14 542 16 498
Sum egenkapital 8 733 8 243 7 684
Sum langsiktig gjeld 0 0 500
Sum kortsiktig gjeld 7 262 6 298 8 314

Aninova AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aninova AS - 916135513
Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi
Storhamargata 44, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 5,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 962 000
Personalkostnader
951 000
Lederlønn
773 000
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-1 793 000
Gjeld
3 137 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 7 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 2 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 0
Resultatgrad 0 16 0
Kontantstrøm fra drift 0 5 0
Rentedekningsgrad 0 4 0
Likviditetsgrad II 8 8 10
Totalt 15 46 16
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 962 1 872 1 201
Driftsresultat -1 308 208 -365
Resultat før skatt -1 385 46 -485
Ordinært resultat -1 385 46 -485
Årsresultat -1 385 46 -485
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1 344 1 764 1 252
Sum eiendeler 1 344 1 764 1 252
Sum egenkapital -1 793 -409 -455
Sum langsiktig gjeld 2 300 1 500 1 500
Sum kortsiktig gjeld 837 673 207

Geninova AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Geninova AS - 983568823
Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi
Storhamargata 44, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 5,7 år
Styre­medlem 2000 2008 7,6 år
Adm. direktør 2000 2005 4,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
821 000
Gjeld
0
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 6 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 8 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -13 -45 -34
Resultat før skatt 1 -53 -33
Ordinært resultat 1 -53 -33
Årsresultat 1 -53 -33
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 821 820 874
Sum eiendeler 821 820 874
Sum egenkapital 821 820 874
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Biobank AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Biobank AS - 987709324
Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi
Holsetgata 22, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2020 5,7 år
Styrets leder 2007 Aktiv 14,1 år
Vara­medlem 2005 2007 2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
12
Styremedlemmer
0
Omsetning
18 610 000
Personalkostnader
5 971 000
Lederlønn
958 000
Anleggsmidler
2 988 000
Egenkapital
7 347 000
Gjeld
5 777 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 12 15
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 2 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 16 16 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 86 87 92
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 18 610 16 259 16 386
Driftsresultat 2 184 1 796 2 340
Resultat før skatt 1 700 1 714 1 722
Ordinært resultat 1 700 1 714 1 722
Årsresultat 1 700 1 714 1 722
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 988 3 776 3 571
Sum omløpsmidler 10 136 7 075 5 681
Sum eiendeler 13 124 10 851 9 253
Sum egenkapital 7 347 5 647 5 530
Sum langsiktig gjeld 3 308 3 161 1 892
Sum kortsiktig gjeld 2 469 2 043 1 832

Norsvin International Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norsvin International Holding AS - 913691571
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Storhamargata 44, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2014 Aktiv 7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
171 280 000
Egenkapital
97 555 000
Gjeld
74 352 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 6 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 2
Likviditetsgrad II 2 2 4
Totalt 6 10 9
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -35 -33 -61
Resultat før skatt -910 -2 147 -1 023
Ordinært resultat -910 -2 147 -1 023
Årsresultat -910 -2 147 -1 023
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 171 280 169 610 167 457
Sum omløpsmidler 627 431 2 453
Sum eiendeler 171 907 170 041 169 910
Sum egenkapital 97 555 98 464 100 611
Sum langsiktig gjeld 73 414 71 048 67 032
Sum kortsiktig gjeld 938 528 2 267

Norsvin Sa

Foretaksinfo
(Aktiv) Norsvin Sa - 956971322
Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner
Storhamargata 44, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2011 Aktiv 9,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
110
Styremedlemmer
0
Omsetning
182 970 000
Personalkostnader
70 419 000
Lederlønn
1 502 000
Anleggsmidler
218 339 000
Egenkapital
129 965 000
Gjeld
136 912 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 7 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 2 8 8
Kontantstrøm fra drift 18 14 18
Rentedekningsgrad 10 6 8
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 58 55 61
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 182 970 174 518 174 120
Driftsresultat 953 5 887 8 221
Resultat før skatt 22 492 10 302 15 264
Ordinært resultat 22 492 10 302 15 264
Årsresultat 12 645 8 488 11 561
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 218 339 187 144 181 165
Sum omløpsmidler 48 538 46 236 48 104
Sum eiendeler 266 877 233 381 229 270
Sum egenkapital 129 965 105 978 96 450
Sum langsiktig gjeld 107 370 100 981 102 960
Sum kortsiktig gjeld 29 542 26 422 29 859