Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Ole Erik Haugstad

Rapportdato: 2021-09-29

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 48 625 og med ett samlet driftsresultat på 8 878. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 6 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 10.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Furuvegen 6 AS Styre­medlem 2021 - Aktiv 3 465 1 299
Furu Holding AS Styre­medlem 2021 - Aktiv 0 0
Shae Invest AS Styrets leder 2021 - Aktiv 0 0
- Kontakt­person 2021 - Aktiv 0 0
Aktiv Bane Drift AS Styrets leder 2017 - Aktiv 3 122 488
- Adm. direktør 2017 - Aktiv 3 122 488
Nana Eiendom AS Styrets leder 2014 - Aktiv 286 -54
Ole Erik Haugstad Limited Styrets leder 2011 - Aktiv 41 752 7 145
- Adm. direktør 2011 - Aktiv 41 752 7 145

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Frits Rail AS Adm. direktør 2019 - 2020
Norsk Rail Service AS Styrets leder 2019 - 2020
Norsk Rail Service AS Adm. direktør 2019 - 2021
Maur Bygg og Anlegg AS Styrets leder 2019 - 2021
Maur Bygg og Anlegg AS Adm. direktør 2019 - 2021
Østlandske Grunnarbeid AS Styrets leder 2013 - 2018
Østlandske Grunnarbeid AS Adm. direktør 2013 - 2018
Tb-eiendom AS Styre­medlem 2013 - 2013
Nana Eiendom DA Adm. direktør 2006 - 2013
Nana Eiendom DA Adm. direktør 2006 - 2013

Furuvegen 6 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Furuvegen 6 AS - 922589895
Uoppgitt
Brobekkveien 115, 0582 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 465 000
Personalkostnader
631 000
Lederlønn
272 000
Anleggsmidler
17 232 000
Egenkapital
6 717 000
Gjeld
13 953 000
Driftscore
2020 2019
Totalrentabilitet 7 13
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 10
Resultatgrad 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20
Rentedekningsgrad 8 10
Likviditetsgrad II 4 8
Totalt 70 86
Resultatregnskap
2020 2019
Driftsinntekter 3 465 3 488
Driftsresultat 1 299 809
Resultat før skatt 1 160 8 314
Ordinært resultat 1 160 8 314
Årsresultat 1 160 8 314
Balanseregnskap
2020 2019
Sum anleggsmidler 17 232 19 301
Sum omløpsmidler 3 437 18 051
Sum eiendeler 20 669 37 353
Sum egenkapital 6 717 17 387
Sum langsiktig gjeld 10 781 11 582
Sum kortsiktig gjeld 3 172 8 383

Furu Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Furu Holding AS - 927054302
Uoppgitt
Brobekkveien 115, 0582 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv < 1 år

Shae Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Shae Invest AS - 926940996
Uoppgitt
Kristenbrøtvegen 4, 3550 Gol
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv < 1 år
Kontakt­person 2021 Aktiv < 1 år

Aktiv Bane Drift AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aktiv Bane Drift AS - 918722068
Private vakttjenester
C/o Ole Erik Haugstad Kristenbrøtvegen 4, 3550 Gol
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 4,5 år
Adm. direktør 2017 Aktiv 4,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 122 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
595 000
Gjeld
1 102 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 0
Kapitalomsetningshastighet 8 10 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 0
Resultatgrad 18 18 0
Kontantstrøm fra drift 18 18 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 8 6 0
Totalt 90 85 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 3 122 1 479 0
Driftsresultat 488 239 0
Resultat før skatt 381 184 0
Ordinært resultat 381 184 0
Årsresultat 381 184 0
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1 697 676 30
Sum eiendeler 1 697 676 30
Sum egenkapital 595 214 30
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 102 462 0

Nana Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nana Eiendom AS - 912792072
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Vinterroveien 17, 3517 Hønefoss
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 7,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
286 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
315 000
Gjeld
650 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 4 4
Resultatgrad 0 18 20
Kontantstrøm fra drift 0 18 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 6 8 6
Totalt 6 64 66
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 286 302 304
Driftsresultat -54 43 83
Resultat før skatt -51 35 65
Ordinært resultat -51 35 65
Årsresultat -51 35 65
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 965 860 1 116
Sum eiendeler 965 860 1 116
Sum egenkapital 315 366 331
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 650 494 786

Ole Erik Haugstad Limited

Foretaksinfo
(Aktiv) Ole Erik Haugstad Limited - 996441520
Private vakttjenester
Kristenbrøtvegen 4, 3550 Gol
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 Aktiv 10,7 år
Adm. direktør 2011 Aktiv 10,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
11
Styremedlemmer
0
Omsetning
41 752 000
Personalkostnader
4 178 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 250 000
Egenkapital
14 041 000
Gjeld
8 532 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 13 6
Kapitalomsetningshastighet 6 8 6
Fordringsomsetningshastighet 5 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 6
Resultatgrad 18 14 12
Kontantstrøm fra drift 18 10 5
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 6
Totalt 90 74 55
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 41 752 51 556 35 572
Driftsresultat 7 145 4 400 1 831
Resultat før skatt 5 552 3 540 866
Ordinært resultat 5 552 3 540 866
Årsresultat 5 552 3 540 866
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 3 250 7 877 13 689
Sum omløpsmidler 19 322 13 438 9 355
Sum eiendeler 22 572 21 315 23 045
Sum egenkapital 14 041 9 558 14 163
Sum langsiktig gjeld 1 728 4 797 2 215
Sum kortsiktig gjeld 6 804 6 960 6 667

Frits Rail AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Frits Rail AS - 823705352
Utleie og leasing av sports- og fritidsutstyr
Innerstøttveien 20, 8159 Støtt
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2019 2020 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 476 000
Personalkostnader
351 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
624 000
Egenkapital
327 000
Gjeld
746 000
Driftscore
2020 2019
Totalrentabilitet 12 13
Kapitalomsetningshastighet 4 2
Fordringsomsetningshastighet 3 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8
Resultatgrad 16 20
Kontantstrøm fra drift 20 20
Rentedekningsgrad 10 10
Likviditetsgrad II 8 8
Totalt 81 81
Resultatregnskap
2020 2019
Driftsinntekter 1 476 524
Driftsresultat 176 238
Resultat før skatt 113 183
Ordinært resultat 113 183
Årsresultat 113 183
Balanseregnskap
2020 2019
Sum anleggsmidler 624 779
Sum omløpsmidler 450 303
Sum eiendeler 1 073 1 083
Sum egenkapital 327 213
Sum langsiktig gjeld 585 671
Sum kortsiktig gjeld 161 198

Norsk Rail Service AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norsk Rail Service AS - 915336159
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Kristenbrøtvegen 4, 3550 Gol
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 2020 1,3 år
Adm. direktør 2019 2021 2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 689 000
Personalkostnader
2 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
341 000
Egenkapital
886 000
Gjeld
625 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 0 15
Kapitalomsetningshastighet 4 8 10
Fordringsomsetningshastighet 4 4 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 10
Resultatgrad 20 0 18
Kontantstrøm fra drift 20 0 18
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 8 0 6
Totalt 91 12 89
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 689 5 338 6 213
Driftsresultat 1 748 -1 643 1 068
Resultat før skatt 1 336 -1 284 814
Ordinært resultat 1 336 -1 284 814
Årsresultat 1 336 -1 284 814
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 341 602 52
Sum omløpsmidler 1 170 844 2 408
Sum eiendeler 1 510 1 446 2 460
Sum egenkapital 886 -450 833
Sum langsiktig gjeld 9 0 9
Sum kortsiktig gjeld 616 1 897 1 617

Maur Bygg og Anlegg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Maur Bygg og Anlegg AS - 921975767
Grunnarbeid
Horndalsvegen 146, 2410 Hernes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 2021 2 år
Adm. direktør 2019 2021 2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 170 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
437 000
Egenkapital
320 000
Gjeld
126 000
Driftscore
2019
Totalrentabilitet 15
Kapitalomsetningshastighet 8
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10
Resultatgrad 20
Kontantstrøm fra drift 20
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 0
Totalt 83
Resultatregnskap
2019
Driftsinntekter 1 170
Driftsresultat 372
Resultat før skatt 290
Ordinært resultat 290
Årsresultat 290
Balanseregnskap
2019
Sum anleggsmidler 437
Sum omløpsmidler 9
Sum eiendeler 446
Sum egenkapital 320
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 126

Østlandske Grunnarbeid AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Østlandske Grunnarbeid AS - 912812340
Grunnarbeid
Olaf Schous vei 18, 0572 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2018 4,6 år
Adm. direktør 2013 2018 4,6 år

Tb-eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tb-eiendom AS - 911989344
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Bjørnsons gate 35, 2003 Lillestrøm
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2013 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 069 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
14 873 000
Egenkapital
2 114 000
Gjeld
15 808 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 8
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 68 66 68
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 2 069 2 369 2 300
Driftsresultat 1 103 1 006 1 230
Resultat før skatt 597 538 689
Ordinært resultat 597 538 689
Årsresultat 597 538 689
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 14 873 15 086 15 300
Sum omløpsmidler 3 049 2 263 2 796
Sum eiendeler 17 921 17 349 18 096
Sum egenkapital 2 114 1 517 979
Sum langsiktig gjeld 15 662 15 493 16 941
Sum kortsiktig gjeld 146 339 175

Nana Eiendom DA

Foretaksinfo
(Aktiv) Nana Eiendom DA - 990116555
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Vinterroveien 17, 3517 Hønefoss
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2006 2013 7,3 år

Ole Erik Haugstad

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ole Erik Haugstad - 982085128
Private vakttjenester
Kristenbrøtvegen 4, 3550 Gol
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2020 19,8 år