Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Renate Cecilie Gjertsen

Rapportdato: 2022-08-14

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 19 142 og med ett samlet driftsresultat på 1 503. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 2.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Cecilie Invest AS Styrets leder 2019 - Aktiv 0 -31
1 Pluss 1 Bo og Omsorgsbaser AS Adm. direktør 2018 - Aktiv 19 142 1 534

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Cecilie Invest AS Adm. direktør 2019 - 2020
Cecilie Invest AS Adm. direktør 2019 - 2020

Cecilie Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Cecilie Invest AS - 922540322
Uoppgitt
Lenafjellet 18b, 1621 Gressvik
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 3,4 år
Adm. direktør 2019 2020 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
283 000
Egenkapital
2 570 000
Gjeld
12 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 15 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 10 8 10
Totalt 45 43 10
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -31 -8 -1
Resultat før skatt 3 157 1 392 -1
Ordinært resultat 3 157 1 392 -1
Årsresultat 3 157 1 392 -1
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 283 22 0
Sum omløpsmidler 2 299 1 394 24
Sum eiendeler 2 582 1 416 24
Sum egenkapital 2 570 613 21
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 12 803 3

1 Pluss 1 Bo og Omsorgsbaser AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 1 Pluss 1 Bo og Omsorgsbaser AS - 912595625
Barneverntjenester
Ryggeveien 39, 1523 Moss
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2018 Aktiv 3,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
23
Styremedlemmer
0
Omsetning
19 142 000
Personalkostnader
14 226 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 385 000
Egenkapital
9 258 000
Gjeld
2 966 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 10 7 0
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 2
Resultatgrad 14 12 0
Kontantstrøm fra drift 10 10 1
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 8 6 10
Totalt 73 66 24
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 19 142 18 035 14 131
Driftsresultat 1 534 1 144 -204
Resultat før skatt 1 184 874 -170
Ordinært resultat 1 184 874 -170
Årsresultat 1 184 874 -170
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 7 385 7 762 3 337
Sum omløpsmidler 4 839 2 320 5 893
Sum eiendeler 12 224 10 082 9 230
Sum egenkapital 9 258 8 074 7 200
Sum langsiktig gjeld 98 217 240
Sum kortsiktig gjeld 2 868 1 791 1 791

Renate Cecilie Gjertsen

Foretaksinfo
(Inaktiv) Renate Cecilie Gjertsen - 997027930
Barneverntjenester
Lenafjellet 18b, 1621 Gressvik
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2019 7,8 år