Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Herman Korsgaard

Rapportdato: 2021-07-27

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 2 056 579 og med ett samlet driftsresultat på 1 100 696. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 5 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 8 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 5.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Sbanken ASA Styre­medlem 2021 - Aktiv 1 799 829 1 072 589
Altor Invest 4 AS Styrets leder 2020 - Aktiv 0 -59
Altor Invest 3 AS Styrets leder 2020 - Aktiv 0 -226
Hubble Invest AS Styrets leder 2020 - Aktiv 2 995 2 984
Fermi Invest AS Styrets leder 2019 - Aktiv 0 0
- Adm. direktør 2019 - Aktiv 0 0
Norwegian Wool AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 113 978 8 797
Dale Of Norway AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 139 777 16 611

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Altor Invest 4 AS Styre­medlem 2017 - 2020
Altor Invest 3 AS Styre­medlem 2017 - 2020
Hubble Invest AS Adm. direktør 2020 - 2021
Dale Of Norway Holding AS Styre­medlem 2020 - 2020
Dale Of Norway Holding AS Styre­medlem 2020 - 2020

Sbanken ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Sbanken ASA - 915287700
Bankvirksomhet ellers
Folke Bernadottes vei 38, 5147 Fyllingsdalen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
345
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 799 829 000
Personalkostnader
342 921 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
810 741 000
Egenkapital
6 886 398 000
Gjeld
86 119 287 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 58 58 58
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 799 829 1 646 214 1 479 761
Driftsresultat 1 072 589 1 004 223 865 213
Resultat før skatt 710 052 722 720 658 603
Ordinært resultat 710 052 722 720 658 603
Årsresultat 710 052 722 720 658 603
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 810 741 622 412 332 225
Sum omløpsmidler 92 194 944 90 888 295 83 200 368
Sum eiendeler 93 005 685 91 510 707 83 532 593
Sum egenkapital 6 886 398 6 199 367 5 606 292
Sum langsiktig gjeld 1 135 701 889 127 894 310
Sum kortsiktig gjeld 84 983 586 84 422 213 77 031 991

Altor Invest 4 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Altor Invest 4 AS - 916539703
Investeringsselskaper/-fond åpne for allmennheten
Tjuvholmen Allé 19, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 1,1 år
Styre­medlem 2017 2020 3,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
622 081 000
Egenkapital
250 178 000
Gjeld
373 081 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 4 2 4
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 19 14 18
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -59 -109 -2 320
Resultat før skatt 6 030 -4 798 1 656
Ordinært resultat 6 030 -4 798 1 656
Årsresultat 6 030 -4 798 1 656
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 622 081 622 041 622 041
Sum omløpsmidler 1 177 8 122 12 800
Sum eiendeler 623 258 630 163 634 841
Sum egenkapital 250 178 244 148 248 946
Sum langsiktig gjeld 372 980 384 643 384 643
Sum kortsiktig gjeld 101 1 373 1 253

Altor Invest 3 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Altor Invest 3 AS - 916539738
Investeringsselskaper/-fond åpne for allmennheten
Tjuvholmen Allé 19, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 1,1 år
Styre­medlem 2017 2020 3,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
622 081 000
Egenkapital
250 000 000
Gjeld
373 105 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 4 2 4
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 19 14 18
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -226 -118 -2 320
Resultat før skatt 5 863 -4 807 1 656
Ordinært resultat 5 863 -4 807 1 656
Årsresultat 5 863 -4 807 1 656
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 622 081 622 041 622 041
Sum omløpsmidler 1 023 8 110 12 798
Sum eiendeler 623 105 630 152 634 840
Sum egenkapital 250 000 244 137 248 944
Sum langsiktig gjeld 372 980 384 643 384 643
Sum kortsiktig gjeld 125 1 372 1 253

Hubble Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hubble Invest AS - 925255521
Uoppgitt
Gyldenløves gate 19a, 0260 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 1,1 år
Adm. direktør 2020 2021 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 995 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
2 397 000
Gjeld
663 000
Driftscore
2020
Totalrentabilitet 15
Kapitalomsetningshastighet 2
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10
Resultatgrad 20
Kontantstrøm fra drift 20
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 10
Totalt 87
Resultatregnskap
2020
Driftsinntekter 2 995
Driftsresultat 2 984
Resultat før skatt 2 372
Ordinært resultat 2 372
Årsresultat 2 372
Balanseregnskap
2020
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 3 060
Sum eiendeler 3 060
Sum egenkapital 2 397
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 663

Fermi Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fermi Invest AS - 923231633
Uoppgitt
C/o Herman Korsgaard Gyldenløves gate 19a, 0260 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 1,9 år
Adm. direktør 2019 Aktiv 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
188 000
Egenkapital
245 000
Gjeld
0
Driftscore
2020
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 0
Totalt 0
Resultatregnskap
2020
Driftsinntekter 0
Driftsresultat 0
Resultat før skatt 0
Ordinært resultat 0
Årsresultat 0
Balanseregnskap
2020
Sum anleggsmidler 188
Sum omløpsmidler 57
Sum eiendeler 245
Sum egenkapital 245
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0

Norwegian Wool AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norwegian Wool AS - 921657757
Uoppgitt
C/o Altor Equity Partners AS Tjuvholmen Allé 19, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
113 978 000
Personalkostnader
28 593 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
182 646 000
Egenkapital
182 824 000
Gjeld
161 858 000
Driftscore
2019
Totalrentabilitet 3
Kapitalomsetningshastighet 2
Fordringsomsetningshastighet 2
Gjeldsbetjeningsgrad 4
Resultatgrad 12
Kontantstrøm fra drift 18
Rentedekningsgrad 6
Likviditetsgrad II 10
Totalt 57
Resultatregnskap
2019
Driftsinntekter 113 978
Driftsresultat 8 797
Resultat før skatt 3 184
Ordinært resultat 3 184
Årsresultat 3 184
Balanseregnskap
2019
Sum anleggsmidler 182 646
Sum omløpsmidler 162 037
Sum eiendeler 344 682
Sum egenkapital 182 824
Sum langsiktig gjeld 133 982
Sum kortsiktig gjeld 27 876

Dale Of Norway AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Dale Of Norway AS - 991368566
Produksjon av andre klær av trikotasje
, 5722 Dalekvam
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 3,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
86
Styremedlemmer
0
Omsetning
139 777 000
Personalkostnader
40 846 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
80 581 000
Egenkapital
67 134 000
Gjeld
127 554 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 0 13
Kapitalomsetningshastighet 2 2 4
Fordringsomsetningshastighet 2 0 2
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 8
Resultatgrad 16 0 20
Kontantstrøm fra drift 14 0 20
Rentedekningsgrad 6 0 10
Likviditetsgrad II 8 10 6
Totalt 59 12 83
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 139 777 16 730 132 125
Driftsresultat 16 611 -4 075 27 690
Resultat før skatt 8 880 -2 624 17 670
Ordinært resultat 8 880 -2 624 17 670
Årsresultat 8 880 -2 624 17 670
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 80 581 20 500 19 470
Sum omløpsmidler 114 106 158 987 99 077
Sum eiendeler 194 688 179 487 118 547
Sum egenkapital 67 134 56 851 60 249
Sum langsiktig gjeld 103 436 104 611 18 876
Sum kortsiktig gjeld 24 118 18 024 39 422

Dale Of Norway Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Dale Of Norway Holding AS - 922122334
Uoppgitt
C/o Advokatfirmaet Thommessen AS V/advokat Ståle R Kristiansen Haakon Viis gate 10, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 2020 < 1 år

Henice AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Henice AS - 989188461
Uoppgitt
V/adv Gerh. Holm Haakon Vii gt 10 Adv. Fa Thommessen, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2012 2014 2,6 år