Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Marius Nerbye

Rapportdato: 2019-08-18

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 2 900 735 og med ett samlet driftsresultat på 175 239. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 6 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 3.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Oslo Glass AS Styre­medlem 2016 - Aktiv 2 758 -468
Marius Invest AS Kontakt­person 2009 - Aktiv 158 96
- Styrets leder 2006 - Aktiv 158 96
Gaskraft AS Styrets leder 2008 - Aktiv 0 -5
- Adm. direktør 2008 - Aktiv 0 -5
Elkraft Aksjeselskap Styre­medlem 2000** - Aktiv 2 897 819 175 616
- Adm. direktør 2000** - Aktiv 2 897 819 175 616

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Kaviton AS Vara­medlem 2009 - 2015
Miljø Renhold Nerbye Styrets leder 2000** - 2006
Miljø Renhold Nerbye Styrets leder 2000** - 2006

Oslo Glass AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Oslo Glass AS - 917263922
Glassarbeid
Gamleveien 211d, 1474 Lørenskog
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 3,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 758 000
Personalkostnader
891 000
Lederlønn
553 000
Anleggsmidler
133 000
Egenkapital
22 000
Gjeld
665 000
Driftscore
2017 2016
Totalrentabilitet 0 15
Kapitalomsetningshastighet 10 6
Fordringsomsetningshastighet 5 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10
Resultatgrad 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 20
Rentedekningsgrad 0 10
Likviditetsgrad II 2 8
Totalt 17 90
Resultatregnskap
2017 2016
Driftsinntekter 2 758 1 861
Driftsresultat -468 376
Resultat før skatt -360 282
Ordinært resultat -360 282
Årsresultat -360 282
Balanseregnskap
2017 2016
Sum anleggsmidler 133 31
Sum omløpsmidler 553 1 027
Sum eiendeler 687 1 058
Sum egenkapital 22 382
Sum langsiktig gjeld 0 5
Sum kortsiktig gjeld 665 671

Marius Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Marius Invest AS - 888874712
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Krokusveien 4, 1475 Finstadjordet
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 10,5 år
Styrets leder 2006 Aktiv 13,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
158 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 821 000
Egenkapital
44 242 000
Gjeld
11 613 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 62 85 83
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 158 144 114
Driftsresultat 96 98 64
Resultat før skatt 139 20 446 11 916
Ordinært resultat 139 20 446 11 916
Årsresultat 139 20 446 11 916
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 10 821 10 821 10 821
Sum omløpsmidler 45 034 46 642 32 442
Sum eiendeler 55 855 57 462 43 263
Sum egenkapital 44 242 44 104 23 657
Sum langsiktig gjeld 0 141 86
Sum kortsiktig gjeld 11 613 13 217 19 519

Gaskraft AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gaskraft AS - 990298785
Engroshandel med drivstoff og brensel
Solheimveien 62 B, 1473 Lørenskog
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 Aktiv 11,2 år
Adm. direktør 2008 Aktiv 11,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
75 000
Gjeld
33 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 10 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -5 -5 -6
Resultat før skatt -5 -5 -5
Ordinært resultat -5 -5 -5
Årsresultat -5 -5 -5
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 107 107 107
Sum eiendeler 107 107 107
Sum egenkapital 75 80 85
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 33 27 22

Elkraft Aksjeselskap

Foretaksinfo
(Aktiv) Elkraft Aksjeselskap - 962959318
Handel med elektrisitet
Solheimv 62 B, 1473 Lørenskog
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 18,6 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 18,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
27
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 897 819 000
Personalkostnader
72 226 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
24 667 000
Egenkapital
606 275 000
Gjeld
600 426 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 12 10
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 3 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 6
Resultatgrad 12 12 12
Kontantstrøm fra drift 7 7 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 68 68 63
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 897 819 2 334 205 2 223 860
Driftsresultat 175 616 157 837 120 470
Resultat før skatt 140 530 127 550 96 354
Ordinært resultat 140 530 127 550 96 354
Årsresultat 140 530 127 550 96 354
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 24 667 16 894 25 930
Sum omløpsmidler 1 182 035 1 044 347 860 678
Sum eiendeler 1 206 702 1 061 241 886 609
Sum egenkapital 606 275 469 349 378 910
Sum langsiktig gjeld 9 191 10 111 12 093
Sum kortsiktig gjeld 591 235 581 781 495 605

Kaviton AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Kaviton AS - 994431781
Detaljhandel utenom utsalgssted ellers
Solvangen 4, 3057 Solbergelva
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2009 2015 5,4 år

Miljø Renhold Nerbye

Foretaksinfo
(Inaktiv) Miljø Renhold Nerbye - 963187637
Ikke tilgjengelig
Krokusv 4, 1475 Finstadjordet
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år
Adm. direktør 2000 2006 5,2 år