Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Marius Nerbye

Rapportdato: 2019-06-16

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 2 337 107 og med ett samlet driftsresultat på 157 462. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 6 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 3.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Oslo Glass AS Styre­medlem 2016 - Aktiv 2 758 -468
Marius Invest AS Kontakt­person 2009 - Aktiv 144 98
- Styrets leder 2006 - Aktiv 144 98
Gaskraft AS Styrets leder 2008 - Aktiv 0 -5
- Adm. direktør 2008 - Aktiv 0 -5
Elkraft Aksjeselskap Styre­medlem 2000** - Aktiv 2 334 205 157 837
- Adm. direktør 2000** - Aktiv 2 334 205 157 837

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Kaviton AS Vara­medlem 2009 - 2015
Miljø Renhold Nerbye Styrets leder 2000** - 2006
Miljø Renhold Nerbye Styrets leder 2000** - 2006

Oslo Glass AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Oslo Glass AS - 917263922
Glassarbeid
Gamleveien 211d, 1474 Lørenskog
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 758 000
Personalkostnader
891 000
Lederlønn
553 000
Anleggsmidler
133 000
Egenkapital
22 000
Gjeld
665 000
Driftscore
2017 2016
Totalrentabilitet 0 15
Kapitalomsetningshastighet 10 6
Fordringsomsetningshastighet 5 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10
Resultatgrad 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 20
Rentedekningsgrad 0 10
Likviditetsgrad II 2 8
Totalt 17 90
Resultatregnskap
2017 2016
Driftsinntekter 2 758 1 861
Driftsresultat -468 376
Resultat før skatt -360 282
Ordinært resultat -360 282
Årsresultat -360 282
Balanseregnskap
2017 2016
Sum anleggsmidler 133 31
Sum omløpsmidler 553 1 027
Sum eiendeler 687 1 058
Sum egenkapital 22 382
Sum langsiktig gjeld 0 5
Sum kortsiktig gjeld 665 671

Marius Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Marius Invest AS - 888874712
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Krokusveien 4, 1475 Finstadjordet
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 10,3 år
Styrets leder 2006 Aktiv 13,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
144 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 821 000
Egenkapital
44 104 000
Gjeld
13 358 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 4
Totalt 85 83 57
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 144 114 75
Driftsresultat 98 64 -88
Resultat før skatt 20 446 11 916 10 051
Ordinært resultat 20 446 11 916 10 051
Årsresultat 20 446 11 916 10 051
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 10 821 10 821 10 821
Sum omløpsmidler 46 642 32 442 29 287
Sum eiendeler 57 462 43 263 40 108
Sum egenkapital 44 104 23 657 11 741
Sum langsiktig gjeld 141 86 75
Sum kortsiktig gjeld 13 217 19 519 28 291

Gaskraft AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gaskraft AS - 990298785
Engroshandel med drivstoff og brensel
Solheimveien 62 B, 1473 Lørenskog
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 Aktiv 11 år
Adm. direktør 2008 Aktiv 11 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
75 000
Gjeld
33 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 10 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -5 -5 -6
Resultat før skatt -5 -5 -5
Ordinært resultat -5 -5 -5
Årsresultat -5 -5 -5
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 107 107 107
Sum eiendeler 107 107 107
Sum egenkapital 75 80 85
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 33 27 22

Elkraft Aksjeselskap

Foretaksinfo
(Aktiv) Elkraft Aksjeselskap - 962959318
Handel med elektrisitet
Solheimv 62 B, 1473 Lørenskog
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 18,5 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 18,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
30
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 334 205 000
Personalkostnader
73 265 000
Lederlønn
1 856 000
Anleggsmidler
16 894 000
Egenkapital
469 349 000
Gjeld
591 892 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 12 10 7
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 3 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 6
Resultatgrad 12 12 8
Kontantstrøm fra drift 7 7 5
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 68 63 54
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 2 334 205 2 223 860 1 701 321
Driftsresultat 157 837 120 470 84 035
Resultat før skatt 127 550 96 354 65 077
Ordinært resultat 127 550 96 354 65 077
Årsresultat 127 550 96 354 65 077
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 16 894 25 930 11 878
Sum omløpsmidler 1 044 347 860 678 783 790
Sum eiendeler 1 061 241 886 609 795 669
Sum egenkapital 469 349 378 910 328 747
Sum langsiktig gjeld 10 111 12 093 12 780
Sum kortsiktig gjeld 581 781 495 605 454 142

Kaviton AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Kaviton AS - 994431781
Detaljhandel utenom utsalgssted ellers
Solvangen 4, 3057 Solbergelva
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2009 2015 5,4 år

Miljø Renhold Nerbye

Foretaksinfo
(Inaktiv) Miljø Renhold Nerbye - 963187637
Ikke tilgjengelig
Krokusv 4, 1475 Finstadjordet
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år
Adm. direktør 2000 2006 5,2 år