Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Harald Knut Andersen

Rapportdato: 2019-06-16

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 11 049 og med ett samlet driftsresultat på -17 321. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 5 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 5 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 5.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Prestegårdsskogen Va Drift AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 0 0
Gammelseteråsen II Styrets leder 2016 - Aktiv 0 0
Vitis Invest AS Styre­medlem 2014 - Aktiv 0 -15
Auka AS Styre­medlem 2012 - Aktiv 11 049 -14 888
Kfg AS Vara­medlem 2010 - Aktiv 0 -4
Alba AS Kontakt­person 2009 - Aktiv 0 -1 365
- Styrets leder 2004 - Aktiv 0 -1 365
Brava Invest AS Vara­medlem 2000** - Aktiv 0 -1 049

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Alba Ocean AS Styrets leder 2009 - 2010
Alba Ocean AS Adm. direktør 2009 - 2009
Brava Shipping AS Vara­medlem 2008 - 2010
Brava Shipping AS Vara­medlem 2008 - 2010
Verifone Nordic Holding AS Styre­medlem 2000** - 2013

Prestegårdsskogen Va Drift AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Prestegårdsskogen Va Drift AS - 921142692
Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann
Prestegårdsskogen 18, 3280 Tjodalyng
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv < 1 år

Gammelseteråsen II

Foretaksinfo
(Aktiv) Gammelseteråsen II - 914395658
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
C/o Nrp Procurator AS Haakon Viis gate 1, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 3 år

Vitis Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vitis Invest AS - 988836095
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Langlia 23, 0854 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 Aktiv 4,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 500 000
Egenkapital
1 263 000
Gjeld
1 270 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 35 35 35
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -15 -12 -11
Resultat før skatt 1 281 1 122 1 123
Ordinært resultat 1 281 1 122 1 123
Årsresultat 1 281 1 122 1 123
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 2 500 2 500 2 500
Sum omløpsmidler 34 23 27
Sum eiendeler 2 534 2 523 2 527
Sum egenkapital 1 263 1 252 1 400
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 270 1 270 1 127

Auka AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Auka AS - 995073064
Andre tjenester tilknyttet informasjonsteknologi
Tordenskiolds gate 8-10, 0160 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 Aktiv 7,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
33
Styremedlemmer
0
Omsetning
11 049 000
Personalkostnader
15 897 000
Lederlønn
1 004 000
Anleggsmidler
299 000
Egenkapital
41 640 000
Gjeld
3 402 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 12 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 17 85 88
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 11 049 41 977 47 622
Driftsresultat -14 888 9 697 23 821
Resultat før skatt -14 914 9 729 23 850
Ordinært resultat -14 914 9 729 23 850
Årsresultat -14 914 9 729 23 850
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 299 179 176
Sum omløpsmidler 44 742 59 671 49 374
Sum eiendeler 45 041 59 851 49 550
Sum egenkapital 41 640 55 994 47 156
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 402 3 857 2 394

Kfg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kfg AS - 996182428
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
C/o Holmenfellesskapet Dronning Mauds gate 1, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2010 Aktiv 8,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
92 000
Egenkapital
5 684 000
Gjeld
115 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 45 45 43
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -4 -11 -19
Resultat før skatt 2 890 2 009 2 118
Ordinært resultat 2 890 2 009 2 118
Årsresultat 2 890 2 009 2 118
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 92 92 92
Sum omløpsmidler 5 707 3 051 2 303
Sum eiendeler 5 799 3 143 2 395
Sum egenkapital 5 684 3 129 1 120
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 115 14 1 276

Alba AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Alba AS - 987534192
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Dagaliveien 24 C, 0776 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 10,3 år
Styrets leder 2004 Aktiv 14,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
1 150 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
112 715 000
Egenkapital
143 987 000
Gjeld
6 861 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 10 10 10
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 8 4 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 38 34 40
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -1 365 -2 607 -3 267
Resultat før skatt 12 713 3 081 18 367
Ordinært resultat 12 713 3 081 18 367
Årsresultat 12 713 3 081 18 367
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 112 715 90 230 40 146
Sum omløpsmidler 38 133 55 430 135 232
Sum eiendeler 150 848 145 660 175 378
Sum egenkapital 143 987 141 945 171 283
Sum langsiktig gjeld 5 508 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 353 3 714 4 095

Brava Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Brava Invest AS - 983371795
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
C/o Bjørn Skyberg Nobels gate 37, 0268 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 Aktiv 18,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
860 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
73 599 000
Egenkapital
89 268 000
Gjeld
2 892 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 10 10 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 6 6 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 36 36 37
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -1 049 -789 -1 837
Resultat før skatt 4 780 5 367 8 828
Ordinært resultat 4 780 5 367 8 828
Årsresultat 4 780 5 367 8 828
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 73 599 54 895 17 345
Sum omløpsmidler 18 562 42 948 84 968
Sum eiendeler 92 160 97 843 102 313
Sum egenkapital 89 268 96 658 100 432
Sum langsiktig gjeld 2 092 594 295
Sum kortsiktig gjeld 800 591 1 586

Alba Ocean AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Alba Ocean AS - 994044702
Eiendomsforvaltning
Dagaliveien 24 C, 0776 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2010 < 1 år
Adm. direktør 2009 2009 < 1 år

Brava Shipping AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Brava Shipping AS - 992116080
Porteføljeinvesteringsselskaper
Dagaliveien 2e, 0775 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2008 2010 2 år

Alba Sea AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Alba Sea AS - 892116202
Porteføljeinvesteringsselskaper
Dagaliveien 24c, 0776 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2010 2 år

Verifone Nordic Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Verifone Nordic Holding AS - 946924563
Engroshandel med datamaskiner, tilleggsutstyr til datamaskiner samt programvare
Østre Aker vei 24, 0581 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2013 12,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 872 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
439 592 000
Egenkapital
325 452 000
Gjeld
235 085 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 15 12 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 2
Likviditetsgrad II 2 10 6
Totalt 57 60 32
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 8 872 6 549 71 436
Driftsresultat -150 -286 -18 151
Resultat før skatt 224 841 52 738 -124
Ordinært resultat 224 841 52 738 -124
Årsresultat 224 841 52 738 -124
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 439 592 365 637 394 877
Sum omløpsmidler 120 946 145 198 116 604
Sum eiendeler 560 537 510 835 511 482
Sum egenkapital 325 452 270 611 217 873
Sum langsiktig gjeld 62 132 209 192 210 340
Sum kortsiktig gjeld 172 953 31 032 83 269