Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Harald Knut Andersen

Rapportdato: 2019-08-18

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 3 161 og med ett samlet driftsresultat på -30 030. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 5 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 5 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 5.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Prestegårdsskogen Va Drift AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 68 27
Gammelseteråsen II Styrets leder 2016 - Aktiv 0 0
Vitis Invest AS Styre­medlem 2014 - Aktiv 0 -10
Auka AS Styre­medlem 2012 - Aktiv 3 093 -26 151
Kfg AS Vara­medlem 2010 - Aktiv 0 -34
Alba AS Kontakt­person 2009 - Aktiv 0 -2 501
- Styrets leder 2004 - Aktiv 0 -2 501
Brava Invest AS Vara­medlem 2000** - Aktiv 0 -1 361

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Alba Ocean AS Styrets leder 2009 - 2010
Alba Ocean AS Adm. direktør 2009 - 2009
Brava Shipping AS Vara­medlem 2008 - 2010
Brava Shipping AS Vara­medlem 2008 - 2010
Verifone Nordic Holding AS Styre­medlem 2000** - 2013

Prestegårdsskogen Va Drift AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Prestegårdsskogen Va Drift AS - 921142692
Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann
Prestegårdsskogen 18, 3280 Tjodalyng
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
68 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
400 000
Egenkapital
50 000
Gjeld
454 000
Driftscore
2018
Totalrentabilitet 6
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2
Resultatgrad 20
Kontantstrøm fra drift 20
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 0
Totalt 58
Resultatregnskap
2018
Driftsinntekter 68
Driftsresultat 27
Resultat før skatt 20
Ordinært resultat 20
Årsresultat 20
Balanseregnskap
2018
Sum anleggsmidler 400
Sum omløpsmidler 104
Sum eiendeler 504
Sum egenkapital 50
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 454

Gammelseteråsen II

Foretaksinfo
(Aktiv) Gammelseteråsen II - 914395658
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
C/o Nrp Procurator AS Haakon Viis gate 1, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 3,2 år

Vitis Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vitis Invest AS - 988836095
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Langlia 23, 0854 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 Aktiv 4,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 500 000
Egenkapital
2 549 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 25 35 35
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -10 -15 -12
Resultat før skatt 1 286 1 281 1 122
Ordinært resultat 1 286 1 281 1 122
Årsresultat 1 286 1 281 1 122
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 500 2 500 2 500
Sum omløpsmidler 49 34 23
Sum eiendeler 2 549 2 534 2 523
Sum egenkapital 2 549 1 263 1 252
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 1 270 1 270

Auka AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Auka AS - 995073064
Andre tjenester tilknyttet informasjonsteknologi
Tordenskiolds gate 8-10, 0160 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 Aktiv 7,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
35
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 093 000
Personalkostnader
20 635 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
257 000
Egenkapital
29 127 000
Gjeld
4 517 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 12 17 85
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 093 11 049 41 977
Driftsresultat -26 151 -14 888 9 697
Resultat før skatt -26 128 -14 914 9 729
Ordinært resultat -26 128 -14 914 9 729
Årsresultat -26 128 -14 914 9 729
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 257 299 179
Sum omløpsmidler 33 387 44 742 59 671
Sum eiendeler 33 644 45 041 59 851
Sum egenkapital 29 127 41 640 55 994
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4 517 3 402 3 857

Kfg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kfg AS - 996182428
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
C/o Holmenfellesskapet Dronning Mauds gate 1, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2010 Aktiv 8,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
92 000
Egenkapital
5 987 000
Gjeld
97 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 4 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 39 45 45
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -34 -4 -11
Resultat før skatt 304 2 890 2 009
Ordinært resultat 304 2 890 2 009
Årsresultat 304 2 890 2 009
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 92 92 92
Sum omløpsmidler 5 992 5 707 3 051
Sum eiendeler 6 085 5 799 3 143
Sum egenkapital 5 987 5 684 3 129
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 97 115 14

Alba AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Alba AS - 987534192
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Dagaliveien 24 C, 0776 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 10,5 år
Styrets leder 2004 Aktiv 14,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
2 279 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
116 766 000
Egenkapital
160 036 000
Gjeld
10 861 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 10 10
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 8 4
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 43 38 34
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -2 501 -1 365 -2 607
Resultat før skatt 30 503 12 713 3 081
Ordinært resultat 30 503 12 713 3 081
Årsresultat 30 503 12 713 3 081
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 116 766 112 715 90 230
Sum omløpsmidler 54 130 38 133 55 430
Sum eiendeler 170 897 150 848 145 660
Sum egenkapital 160 036 143 987 141 945
Sum langsiktig gjeld 8 519 5 508 0
Sum kortsiktig gjeld 2 342 1 353 3 714

Brava Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Brava Invest AS - 983371795
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
C/o Bjørn Skyberg Nobels gate 37, 0268 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 Aktiv 18,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
1 154 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
71 272 000
Egenkapital
97 123 000
Gjeld
3 276 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 10 10
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 6 6 6
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 36 36 36
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -1 361 -1 049 -789
Resultat før skatt 7 934 4 780 5 367
Ordinært resultat 7 934 4 780 5 367
Årsresultat 7 934 4 780 5 367
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 71 272 73 599 54 895
Sum omløpsmidler 29 127 18 562 42 948
Sum eiendeler 100 399 92 160 97 843
Sum egenkapital 97 123 89 268 96 658
Sum langsiktig gjeld 2 174 2 092 594
Sum kortsiktig gjeld 1 102 800 591

Alba Ocean AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Alba Ocean AS - 994044702
Eiendomsforvaltning
Dagaliveien 24 C, 0776 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2010 < 1 år
Adm. direktør 2009 2009 < 1 år

Brava Shipping AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Brava Shipping AS - 992116080
Porteføljeinvesteringsselskaper
Dagaliveien 2e, 0775 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2008 2010 2 år

Alba Sea AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Alba Sea AS - 892116202
Porteføljeinvesteringsselskaper
Dagaliveien 24c, 0776 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2010 2 år

Verifone Nordic Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Verifone Nordic Holding AS - 946924563
Engroshandel med datamaskiner, tilleggsutstyr til datamaskiner samt programvare
Østre Aker vei 24, 0581 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2013 12,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 872 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
439 592 000
Egenkapital
325 452 000
Gjeld
235 085 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 15 12 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 2
Likviditetsgrad II 2 10 6
Totalt 57 60 32
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 8 872 6 549 71 436
Driftsresultat -150 -286 -18 151
Resultat før skatt 224 841 52 738 -124
Ordinært resultat 224 841 52 738 -124
Årsresultat 224 841 52 738 -124
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 439 592 365 637 394 877
Sum omløpsmidler 120 946 145 198 116 604
Sum eiendeler 560 537 510 835 511 482
Sum egenkapital 325 452 270 611 217 873
Sum langsiktig gjeld 62 132 209 192 210 340
Sum kortsiktig gjeld 172 953 31 032 83 269