Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Andreas Wiig

Rapportdato: 2021-10-17

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 776 481 og med ett samlet driftsresultat på 1 734. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 6.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Andreas Wiig Innehaver 2019 - Aktiv 0 0
Sameiget Vik Vatningslag Styre­medlem 2018 - Aktiv 0 0
Coop Klepp Sa Styre­medlem 2014 - Aktiv 776 481 1 734

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Andreas Wiig Styrets leder 2000** - 2019
Nordgrønt Sa Vara­medlem 2017 - 2018
Nordgrønt Sa Styre­medlem 2012 - 2017
Vinterlandbruksskulen på Jæren Vara­medlem 2008 - 2012
Klepp Svineavlslag Styrets leder 2006 - 2013
Klepp Svineavlslag Styrets leder 2006 - 2013

Andreas Wiig

Foretaksinfo
(Aktiv) Andreas Wiig - 969270803
Dyrking av grønnsaker, meloner, rot- og knollvekster
Nordsjøvegen 1255, 4343 Orre
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv 2,5 år
Styrets leder 2000 2019 18,4 år

Sameiget Vik Vatningslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiget Vik Vatningslag - 921957297
Ikke tilgjengelig
C/o Sigmund Wiig Vikvegen 107, 4343 Orre
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,8 år

Coop Klepp Sa

Foretaksinfo
(Aktiv) Coop Klepp Sa - 913426789
Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
K.k. Kleppes veg 1, 4350 Kleppe
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 Aktiv 7,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
294
Styremedlemmer
0
Omsetning
776 481 000
Personalkostnader
77 353 000
Lederlønn
1 349 000
Anleggsmidler
366 444 000
Egenkapital
240 245 000
Gjeld
345 695 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 7 0
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 8 2
Resultatgrad 2 0 0
Kontantstrøm fra drift 3 14 3
Rentedekningsgrad 6 8 0
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 32 54 22
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 776 481 684 765 637 882
Driftsresultat 1 734 -21 478 -13 349
Resultat før skatt 1 506 44 994 -1 236
Ordinært resultat 1 506 44 994 -1 236
Årsresultat 1 506 44 994 -1 236
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 366 444 351 696 282 275
Sum omløpsmidler 219 496 217 457 214 416
Sum eiendeler 585 941 569 153 496 692
Sum egenkapital 240 245 238 607 193 484
Sum langsiktig gjeld 263 130 273 264 204 547
Sum kortsiktig gjeld 82 565 57 282 98 661

Nordgrønt Sa

Foretaksinfo
(Aktiv) Nordgrønt Sa - 974447568
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Østre Aker vei 264, 0977 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 2018 1 år
Styre­medlem 2012 2017 5,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 646 000
Personalkostnader
300 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
2 444 000
Gjeld
531 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 10 0 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 8
Resultatgrad 20 0 16
Kontantstrøm fra drift 20 0 14
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 80 10 64
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 1 646 1 551 1 573
Driftsresultat 422 -75 176
Resultat før skatt 335 -74 148
Ordinært resultat 335 -74 148
Årsresultat 335 -74 148
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 2 974 2 600 2 557
Sum eiendeler 2 974 2 600 2 557
Sum egenkapital 2 444 2 092 2 022
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 531 509 535

Vinterlandbruksskulen på Jæren

Foretaksinfo
(Aktiv) Vinterlandbruksskulen på Jæren - 971557435
Videregående opplæring innen tekniske og andre yrkesfaglige studieretninger
Jærvegen 996, 4351 Kleppe
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2008 2012 3,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 828 000
Personalkostnader
2 679 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
28 000
Egenkapital
4 987 000
Gjeld
543 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 3 2 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 10
Resultatgrad 8 2 16
Kontantstrøm fra drift 10 5 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 56 42 76
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 3 828 4 334 3 729
Driftsresultat 138 25 452
Resultat før skatt 222 94 507
Ordinært resultat 222 94 507
Årsresultat 222 94 507
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 28 81 67
Sum omløpsmidler 5 501 5 104 5 087
Sum eiendeler 5 529 5 185 5 154
Sum egenkapital 4 987 4 764 4 670
Sum langsiktig gjeld 0 0 20
Sum kortsiktig gjeld 543 421 464

Klepp Svineavlslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Klepp Svineavlslag - 990057249
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
C/o Gustav Grøholt Storhamargata 44, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2013 6,4 år

Jæren Gartnerlag V/mia Bjånes

Foretaksinfo
(Inaktiv) Jæren Gartnerlag V/mia Bjånes - 970553495
Yrkessammenslutninger
Mossige, 4340 Bryne
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2009 3,2 år