Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Rodrigo A Lavin Belda

Rapportdato: 2021-05-05

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 126 105 og med ett samlet driftsresultat på 7 029. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 8 av virksomhetene driftsunderskudd, og 5 av virksomhetene driftsoverskudd. 10 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 15 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Delicatessen Tromsø AS Styre­medlem 2021 - Aktiv 0 -2
Crc Friluftservering AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 0 0
- Kontakt­person 2020 - Aktiv 0 0
Cebiche AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 45 43
- Kontakt­person 2020 - Aktiv 45 43
Delicatessen Bodø AS Kontakt­person 2020 - Aktiv 1 675 -236
- Styre­medlem 2016 - Aktiv 1 675 -236
Delicatessen Fredrikstad AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 14 115 -466
- Kontakt­person 2019 - Aktiv 14 115 -466

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Delicatessen Majorstuen AS Adm. direktør 2011 - 2016
Salud AS Styre­medlem 2014 - 2019
Alimentaria AS Adm. direktør 2014 - 2018

Delicatessen Tromsø AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Delicatessen Tromsø AS - 923840931
Drift av restauranter og kafeer
Nordøstpassasjen 37, 9008 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
29 000
Gjeld
2 000
Driftscore
2019
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 10
Totalt 10
Resultatregnskap
2019
Driftsinntekter 0
Driftsresultat -2
Resultat før skatt -1
Ordinært resultat -1
Årsresultat -1
Balanseregnskap
2019
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 30
Sum eiendeler 30
Sum egenkapital 29
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 2

Crc Friluftservering AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Crc Friluftservering AS - 925700444
Drift av restauranter og kafeer
Olaf Schous vei 2, 0572 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv < 1 år
Kontakt­person 2020 Aktiv < 1 år

Cebiche AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Cebiche AS - 913640519
Drift av restauranter og kafeer
St. Olavs gate 21b, 0165 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv < 1 år
Kontakt­person 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
45 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-17 000
Gjeld
63 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 0 0
Kapitalomsetningshastighet 6 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 81 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 45 0 0
Driftsresultat 43 -11 -2
Resultat før skatt 43 -11 -2
Ordinært resultat 43 -11 -2
Årsresultat 43 -11 -2
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 46 1 11
Sum eiendeler 46 1 11
Sum egenkapital -17 -59 -49
Sum langsiktig gjeld 63 60 60
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Delicatessen Bodø AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Delicatessen Bodø AS - 917007705
Drift av restauranter og kafeer
Sjøgata 33b, 8006 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2020 Aktiv 1,1 år
Styre­medlem 2016 Aktiv 5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
13
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 675 000
Personalkostnader
495 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
5 936 000
Gjeld
115 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 4 8
Fordringsomsetningshastighet 1 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 2
Totalt 43 19 15
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 675 6 878 11 800
Driftsresultat -236 -4 484 -997
Resultat før skatt 247 -3 792 -1 069
Ordinært resultat 247 -3 792 -1 069
Årsresultat 247 -3 792 -1 069
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 433 2 910
Sum omløpsmidler 6 051 5 084 1 345
Sum eiendeler 6 051 5 518 4 255
Sum egenkapital 5 936 3 972 -833
Sum langsiktig gjeld 0 0 3 578
Sum kortsiktig gjeld 115 1 545 1 510

Delicatessen Fredrikstad AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Delicatessen Fredrikstad AS - 922091536
Drift av restauranter og kafeer
Storgata 11, 1607 Fredrikstad
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 2,3 år
Kontakt­person 2019 Aktiv 2,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
11
Styremedlemmer
0
Omsetning
14 115 000
Personalkostnader
6 173 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 000
Egenkapital
523 000
Gjeld
2 098 000
Driftscore
2019
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 10
Fordringsomsetningshastighet 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 4
Totalt 19
Resultatregnskap
2019
Driftsinntekter 14 115
Driftsresultat -466
Resultat før skatt -366
Ordinært resultat -366
Årsresultat -366
Balanseregnskap
2019
Sum anleggsmidler 6
Sum omløpsmidler 2 615
Sum eiendeler 2 621
Sum egenkapital 523
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 2 098

Delicatessen Restaurants AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Delicatessen Restaurants AS - 921676255
Drift av restauranter og kafeer
St. Olavs gate 21b, 0165 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,5 år
Kontakt­person 2018 Aktiv 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
80 000
Lederlønn
70 000
Anleggsmidler
43 228 000
Egenkapital
43 028 000
Gjeld
325 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 10 0
Totalt 10 0
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -107 -6
Resultat før skatt -82 -6
Ordinært resultat -82 -6
Årsresultat -82 -6
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 43 228 0
Sum omløpsmidler 125 25
Sum eiendeler 43 353 25
Sum egenkapital 43 028 25
Sum langsiktig gjeld 308 0
Sum kortsiktig gjeld 17 0

Delicatessen Majorstuen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Delicatessen Majorstuen AS - 896458922
Drift av restauranter og kafeer
Vibes gate 8a, 0356 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2016 Aktiv 4,6 år
Styre­medlem 2011 Aktiv 10,3 år
Adm. direktør 2011 2016 5,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
16
Styremedlemmer
0
Omsetning
19 878 000
Personalkostnader
7 612 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 977 000
Egenkapital
536 000
Gjeld
4 950 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 13 13
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 14 8 12
Kontantstrøm fra drift 10 7 7
Rentedekningsgrad 10 10 8
Likviditetsgrad II 2 2 6
Totalt 69 58 69
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 19 878 19 180 21 171
Driftsresultat 1 625 938 1 530
Resultat før skatt 1 258 717 743
Ordinært resultat 1 258 717 743
Årsresultat 1 258 717 743
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 977 922 1 351
Sum omløpsmidler 3 509 3 692 5 265
Sum eiendeler 5 486 4 614 6 616
Sum egenkapital 536 565 2 879
Sum langsiktig gjeld 34 65 104
Sum kortsiktig gjeld 4 916 3 984 3 633

Delicatessen Grünerløkka AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Delicatessen Grünerløkka AS - 980147622
Drift av restauranter og kafeer
Søndre gate 8, 0550 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2016 Aktiv 4,6 år
Styre­medlem 2012 Aktiv 8,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
14
Styremedlemmer
0
Omsetning
22 513 000
Personalkostnader
7 684 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 533 000
Egenkapital
488 000
Gjeld
6 664 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 10 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 10
Resultatgrad 18 16 12
Kontantstrøm fra drift 18 14 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 2 8
Totalt 86 73 88
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 22 513 21 665 22 840
Driftsresultat 3 690 2 174 1 807
Resultat før skatt 2 897 1 579 4 529
Ordinært resultat 2 897 1 579 4 529
Årsresultat 2 897 1 579 4 529
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 3 533 131 339
Sum omløpsmidler 3 619 5 484 9 257
Sum eiendeler 7 152 5 615 9 596
Sum egenkapital 488 399 5 113
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6 664 5 216 4 483

Aymara AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aymara AS - 913649532
Drift av restauranter og kafeer
Parkveien 64, 0254 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2016 Aktiv 4,6 år
Styre­medlem 2014 Aktiv 7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
13
Styremedlemmer
0
Omsetning
12 788 000
Personalkostnader
5 324 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 183 000
Egenkapital
2 941 000
Gjeld
2 092 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 6 6
Totalt 21 19 19
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 12 788 12 388 11 949
Driftsresultat -897 -859 -3 380
Resultat før skatt -749 -544 -2 834
Ordinært resultat -749 -544 -2 834
Årsresultat -749 -544 -2 834
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 183 1 475 1 873
Sum omløpsmidler 3 850 4 535 2 796
Sum eiendeler 5 033 6 010 4 669
Sum egenkapital 2 941 2 988 2 244
Sum langsiktig gjeld 0 0 637
Sum kortsiktig gjeld 2 092 3 022 1 787

Cr Catering AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Cr Catering AS - 911657236
Cateringvirksomhet
Olaf Schous vei 2, 0572 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2016 Aktiv 4,6 år
Styre­medlem 2013 Aktiv 8,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
10 431 000
Personalkostnader
3 208 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 418 000
Egenkapital
3 676 000
Gjeld
2 371 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 13
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 5 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 4 8
Resultatgrad 0 0 16
Kontantstrøm fra drift 0 1 14
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 19 23 79
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 10 431 10 960 10 660
Driftsresultat -896 -188 1 260
Resultat før skatt -698 -139 801
Ordinært resultat -698 -139 801
Årsresultat -698 -139 801
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 418 1 668 1 818
Sum omløpsmidler 4 629 3 656 4 444
Sum eiendeler 6 047 5 324 6 262
Sum egenkapital 3 676 3 593 3 732
Sum langsiktig gjeld 103 80 126
Sum kortsiktig gjeld 2 268 1 651 2 404

Alimentaria AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Alimentaria AS - 913390210
Engroshandel med vin og brennevin
St. Olavs gate 21b, 0165 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 Aktiv 7,1 år
Adm. direktør 2014 2018 3,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 737 000
Personalkostnader
80 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
513 000
Gjeld
2 350 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 12 3
Kapitalomsetningshastighet 10 8 8
Fordringsomsetningshastighet 3 3 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 6 2
Resultatgrad 20 12 8
Kontantstrøm fra drift 20 7 3
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 90 60 41
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 7 737 3 411 1 622
Driftsresultat 1 599 265 50
Resultat før skatt 1 187 193 35
Ordinært resultat 1 187 193 35
Årsresultat 1 187 193 35
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 115 0
Sum omløpsmidler 2 863 1 632 1 052
Sum eiendeler 2 863 1 747 1 052
Sum egenkapital 513 496 303
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 350 1 251 750

Delicatessen Aker Brygge AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Delicatessen Aker Brygge AS - 911578476
Drift av restauranter og kafeer
Holmens gate 2, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 Aktiv 8,2 år
Kontakt­person 2013 Aktiv 8,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
19
Styremedlemmer
0
Omsetning
31 477 000
Personalkostnader
10 577 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 424 000
Egenkapital
1 225 000
Gjeld
8 315 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 10
Resultatgrad 16 16 16
Kontantstrøm fra drift 18 18 14
Rentedekningsgrad 10 10 8
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 84 86 80
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 31 477 31 151 31 295
Driftsresultat 3 344 4 024 3 480
Resultat før skatt 2 584 3 075 1 949
Ordinært resultat 2 584 3 075 1 949
Årsresultat 2 584 3 075 1 949
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 3 424 2 807 3 387
Sum omløpsmidler 6 115 6 255 3 571
Sum eiendeler 9 539 9 061 6 958
Sum egenkapital 1 225 1 284 1 097
Sum langsiktig gjeld 35 50 24
Sum kortsiktig gjeld 8 280 7 727 5 837

Concept Restaurants AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Concept Restaurants AS - 999162398
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
St. Olavs gate 21b, 0165 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 Aktiv 8,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 446 000
Personalkostnader
4 468 000
Lederlønn
899 000
Anleggsmidler
50 412 000
Egenkapital
44 879 000
Gjeld
19 931 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 2
Kapitalomsetningshastighet 2 0 2
Fordringsomsetningshastighet 3 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 2
Resultatgrad 0 0 8
Kontantstrøm fra drift 20 20 7
Rentedekningsgrad 8 6 6
Likviditetsgrad II 4 2 8
Totalt 62 56 40
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 5 446 3 166 5 624
Driftsresultat -643 -1 814 216
Resultat før skatt 22 093 5 533 212
Ordinært resultat 22 093 5 533 212
Årsresultat 22 093 5 533 212
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 50 412 34 440 24 254
Sum omløpsmidler 14 398 8 285 9 673
Sum eiendeler 64 810 42 726 33 927
Sum egenkapital 44 879 27 651 23 788
Sum langsiktig gjeld 7 503 3 111 3 811
Sum kortsiktig gjeld 12 428 11 964 6 328

Belda-torp Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Belda-torp Invest AS - 998879132
Drift av restauranter og kafeer
Stordamsnaret 44, 0671 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 Aktiv 8,6 år
Adm. direktør 2012 Aktiv 8,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 179 000
Egenkapital
5 228 000
Gjeld
204 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 6 3 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 0 2
Totalt 34 43 23
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 16 0
Driftsresultat -25 -7 -32
Resultat før skatt 361 193 168
Ordinært resultat 361 193 168
Årsresultat 361 193 168
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 5 179 5 191 5 164
Sum omløpsmidler 254 30 164
Sum eiendeler 5 432 5 221 5 328
Sum egenkapital 5 228 5 017 4 824
Sum langsiktig gjeld 54 204 204
Sum kortsiktig gjeld 150 0 300

Salud AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Salud AS - 993750506
Engroshandel med vin og brennevin
Søndre Borgen 37, 1388 Borgen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2019 4,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 132 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
62 000
Egenkapital
-988 000
Gjeld
3 855 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 3 7
Kapitalomsetningshastighet 6 10 8
Fordringsomsetningshastighet 4 4 3
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 4
Resultatgrad 0 4 12
Kontantstrøm fra drift 0 1 7
Rentedekningsgrad 0 6 10
Likviditetsgrad II 2 0 2
Totalt 12 30 53
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 5 132 8 053 3 142
Driftsresultat -1 654 90 212
Resultat før skatt -1 641 40 142
Ordinært resultat -1 641 40 142
Årsresultat -1 641 40 142
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 62 0 0
Sum omløpsmidler 2 806 2 939 2 245
Sum eiendeler 2 868 2 939 2 245
Sum egenkapital -988 315 275
Sum langsiktig gjeld 1 892 781 0
Sum kortsiktig gjeld 1 963 1 843 1 969