Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Erik Gunnar Braathen

Rapportdato: 2021-10-17

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 14 924 og med ett samlet driftsresultat på -83 606. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 8 av virksomhetene driftsunderskudd, og 4 av virksomhetene driftsoverskudd. 16 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 36.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Flyr AS Styrets leder 2021 - Aktiv 0 -9 379
Bb Computerteknikk AS Styrets leder 2015 - Aktiv 38 751 9 076
Dyna AS Styrets leder 2014 - Aktiv 1 233 -6
- Adm. direktør 2014 - Aktiv 1 233 -6
Visa Eiendom AS Styre­medlem 2014 - Aktiv 9 568 7 607
Maskinveien Kontorbygg AS Styre­medlem 2014 - Aktiv 0 -154

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Protector Forsikring ASA Nestleder styre 2014 - 2019
Protector Forsikring ASA Styre­medlem 2009 - 2014
Rococoballet Styrets leder 2012 - 2013
Pareto Bank ASA Vara­medlem 2012 - 2015
Kubberød Sportshorses Invest AS Styre­medlem 2010 - 2012
Bank2 ASA Styre­medlem 2010 - 2012

Flyr AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Flyr AS - 925566004
Lufttransport med passasjerer
Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
247
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
4 671 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 651 000
Egenkapital
15 564 000
Gjeld
10 839 000
Driftscore
2020
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 8
Totalt 8
Resultatregnskap
2020
Driftsinntekter 0
Driftsresultat -9 379
Resultat før skatt -9 466
Ordinært resultat -9 466
Årsresultat -9 466
Balanseregnskap
2020
Sum anleggsmidler 10 651
Sum omløpsmidler 15 753
Sum eiendeler 26 404
Sum egenkapital 15 564
Sum langsiktig gjeld 2 067
Sum kortsiktig gjeld 8 772

Bb Computerteknikk AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bb Computerteknikk AS - 983977413
Programmeringstjenester
Erik Børresens Alle 2, 3015 Drammen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 6,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
14
Styremedlemmer
0
Omsetning
38 751 000
Personalkostnader
14 601 000
Lederlønn
1 175 000
Anleggsmidler
1 941 000
Egenkapital
19 850 000
Gjeld
5 178 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 13 0
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 20 18 0
Kontantstrøm fra drift 20 18 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 10 8 2
Totalt 96 88 13
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 38 751 31 547 35 594
Driftsresultat 9 076 4 582 -2 479
Resultat før skatt 7 128 3 378 -2 430
Ordinært resultat 7 128 3 378 -2 430
Årsresultat 7 128 3 378 -2 430
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 1 941 3 934 4 861
Sum omløpsmidler 23 087 16 138 15 799
Sum eiendeler 25 028 20 072 20 660
Sum egenkapital 19 850 12 723 5 246
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5 178 7 349 15 414

Dyna AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Dyna AS - 912766020
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Dyna Brygge 7, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 6,9 år
Adm. direktør 2014 Aktiv 6,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 233 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
14 794 000
Egenkapital
16 894 000
Gjeld
15 771 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 6 3
Kapitalomsetningshastighet 0 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 1
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 4
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 10 8
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 42 74 46
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 1 233 2 515 1 074
Driftsresultat -6 1 351 -60
Resultat før skatt 279 1 751 606
Ordinært resultat 279 1 751 606
Årsresultat 279 1 751 606
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 14 794 15 329 16 100
Sum omløpsmidler 17 869 19 431 16 156
Sum eiendeler 32 664 34 760 32 256
Sum egenkapital 16 894 17 163 16 545
Sum langsiktig gjeld 15 719 17 585 15 265
Sum kortsiktig gjeld 52 11 447

Visa Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Visa Eiendom AS - 979637640
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Haakon Viis gate 1, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 Aktiv 7,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 568 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
53 957 000
Egenkapital
10 935 000
Gjeld
48 929 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 10 10 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 8 8
Likviditetsgrad II 10 8 0
Totalt 78 74 63
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 9 568 9 394 9 108
Driftsresultat 7 607 6 925 6 611
Resultat før skatt 4 899 4 029 3 836
Ordinært resultat 4 899 4 029 3 836
Årsresultat 4 899 4 029 3 836
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 53 957 54 940 58 247
Sum omløpsmidler 5 907 3 738 1 441
Sum eiendeler 59 864 58 678 59 688
Sum egenkapital 10 935 6 267 2 419
Sum langsiktig gjeld 47 165 50 165 54 040
Sum kortsiktig gjeld 1 764 2 246 3 230

Maskinveien Kontorbygg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Maskinveien Kontorbygg AS - 999204333
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Nrp Procurator AS Haakon Viis gate 1, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 Aktiv 7,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
24 230 000
Egenkapital
19 459 000
Gjeld
5 265 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 2 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 8
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 14 14 35
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -154 -147 -136
Resultat før skatt 0 -6 1 918
Ordinært resultat 0 -6 1 918
Årsresultat 0 -6 1 918
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 24 230 24 230 24 230
Sum omløpsmidler 494 253 2 176
Sum eiendeler 24 724 24 482 26 406
Sum egenkapital 19 459 19 459 19 465
Sum langsiktig gjeld 5 225 4 969 6 736
Sum kortsiktig gjeld 40 54 205

Cenzia AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Cenzia AS - 992156120
Verdipapirmegling
Haakon Viis gate 1, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 Aktiv 9,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
16 284 000
Personalkostnader
8 713 000
Lederlønn
1 991 000
Anleggsmidler
0
Egenkapital
6 011 000
Gjeld
5 925 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 4 6 6
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 87 89 85
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 16 284 15 404 13 629
Driftsresultat 3 573 3 532 2 349
Resultat før skatt 2 735 2 691 1 815
Ordinært resultat 2 735 2 691 1 815
Årsresultat 2 735 2 691 1 815
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 11 935 11 962 8 154
Sum eiendeler 11 935 11 962 8 154
Sum egenkapital 6 011 5 774 4 083
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5 925 6 188 4 071

Onida AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Onida AS - 995126923
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Dyna Brygge 7, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2011 Aktiv 9,9 år
Styrets leder 2010 Aktiv 11,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
145 113 000
Gjeld
27 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 10 12 0
Kapitalomsetningshastighet 0 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 10 0 10
Totalt 40 64 50
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 24 440 -2 013
Driftsresultat -74 24 361 -2 101
Resultat før skatt 21 005 24 387 -2 563
Ordinært resultat 21 005 24 387 -2 563
Årsresultat 21 005 24 387 -2 563
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 145 140 124 108 121 284
Sum eiendeler 145 140 124 108 121 284
Sum egenkapital 145 113 124 108 99 721
Sum langsiktig gjeld 0 0 21 537
Sum kortsiktig gjeld 27 0 26

Holmen Fondsforvaltning AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Holmen Fondsforvaltning AS - 995977141
Fondsforvaltningsvirksomhet
Dyna Brygge 7, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 Aktiv 10 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
20 157 000
Personalkostnader
2 646 000
Lederlønn
1 012 000
Anleggsmidler
0
Egenkapital
2 311 000
Gjeld
16 090 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 8
Totalt 79 79 88
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 20 157 14 385 5 550
Driftsresultat 15 748 9 786 2 187
Resultat før skatt 11 828 7 350 1 650
Ordinært resultat 11 828 7 350 1 650
Årsresultat 11 828 7 350 1 650
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 18 401 12 748 4 669
Sum eiendeler 18 401 12 748 4 669
Sum egenkapital 2 311 2 084 2 034
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 16 090 10 664 2 635

Northsea Psv AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Northsea Psv AS - 996126048
Utleie og leasing av sjøtransportmateriell
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 Aktiv 10,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
-46 089 000
Personalkostnader
121 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-8 371 000
Gjeld
21 221 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 3 6
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 2 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 2 2
Resultatgrad 20 18 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 2 2 2
Likviditetsgrad II 2 10 10
Totalt 47 59 46
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter -46 089 42 136 22 380
Driftsresultat -79 868 7 380 -24 087
Resultat før skatt -2 778 -107 -1 255
Ordinært resultat -2 778 -107 -1 255
Årsresultat -2 778 -107 -1 255
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 167 320 175 000
Sum omløpsmidler 12 850 21 950 10 769
Sum eiendeler 12 850 189 270 185 769
Sum egenkapital -8 371 -5 592 -5 485
Sum langsiktig gjeld 0 190 838 188 417
Sum kortsiktig gjeld 21 221 4 025 2 837

Okana AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Okana AS - 995934957
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Dyna Brygge 7, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2011 Aktiv 10,5 år
Styrets leder 2010 Aktiv 11 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
46 825 000
Gjeld
55 756 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 15 3
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 2
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 8
Likviditetsgrad II 10 0 0
Totalt 43 75 55
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 25 442 2 469
Driftsresultat -101 25 364 2 378
Resultat før skatt 20 792 18 847 1 145
Ordinært resultat 20 792 18 847 1 145
Årsresultat 20 792 18 847 1 145
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 102 582 76 450 47 581
Sum eiendeler 102 582 76 450 47 581
Sum egenkapital 46 825 26 033 7 187
Sum langsiktig gjeld 55 729 50 416 40 394
Sum kortsiktig gjeld 27 0 0

Ojada AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ojada AS - 978698549
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Dyna Brygge 7, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 12,7 år
Styrets leder 2000 Aktiv 20,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
-24 980 000
Personalkostnader
2 934 000
Lederlønn
400 000
Anleggsmidler
176 661 000
Egenkapital
414 881 000
Gjeld
2 765 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 6 0
Kapitalomsetningshastighet 0 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 50 78 50
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter -24 980 27 869 -156 785
Driftsresultat -29 352 23 966 -161 534
Resultat før skatt -26 168 27 724 -156 986
Ordinært resultat -26 168 27 724 -156 986
Årsresultat -26 168 27 724 -156 986
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 176 661 135 044 145 308
Sum omløpsmidler 240 985 306 428 289 070
Sum eiendeler 417 646 441 472 434 378
Sum egenkapital 414 881 441 049 411 682
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 765 423 22 696

Sayonara AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sayonara AS - 984543433
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Dyna Brygge 7, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2002 Aktiv 19,4 år
Adm. direktør 2002 Aktiv 19,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
330 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
86 326 000
Egenkapital
439 778 000
Gjeld
223 226 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 10 10 2
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 4
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 38 82 68
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 85 184 12 470
Driftsresultat -676 84 001 11 916
Resultat før skatt 75 227 70 114 10 645
Ordinært resultat 75 227 70 114 10 645
Årsresultat 75 227 70 114 10 645
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 86 326 87 167 95 567
Sum omløpsmidler 576 678 488 690 451 924
Sum eiendeler 663 004 575 856 547 490
Sum egenkapital 439 778 409 551 369 437
Sum langsiktig gjeld 223 019 157 236 177 852
Sum kortsiktig gjeld 207 9 070 202

Protector Forsikring ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Protector Forsikring ASA - 985279721
Skadeforsikring
Aker Brygge Støperigata 2, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2014 2019 5 år
Styre­medlem 2009 2014 5,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
186
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 633 023 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
84 134 000
Egenkapital
3 030 473 000
Gjeld
13 719 778 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 6 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 0
Resultatgrad 12 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 2 0
Likviditetsgrad II 6 10 6
Totalt 65 20 12
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 4 633 023 4 158 023 2 843 377
Driftsresultat 246 591 -163 029 -4 104
Resultat før skatt 884 860 -76 079 -20 731
Ordinært resultat 884 860 -76 079 -20 731
Årsresultat 979 204 -4 534 -295 400
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 84 134 81 478 63 324
Sum omløpsmidler 16 666 117 14 660 727 12 768 729
Sum eiendeler 16 750 251 14 742 205 12 832 053
Sum egenkapital 3 030 473 2 019 335 2 033 073
Sum langsiktig gjeld 1 615 399 9 701 657 1 361 727
Sum kortsiktig gjeld 12 104 379 3 021 213 9 437 253

Rococoballet

Foretaksinfo
(Aktiv) Rococoballet - 999081983
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 2013 < 1 år

Pareto Bank ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Pareto Bank ASA - 990906475
Bankvirksomhet ellers
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2012 2015 2,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
52
Styremedlemmer
0
Omsetning
754 515 000
Personalkostnader
93 091 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
151 594 000
Egenkapital
3 535 831 000
Gjeld
15 941 929 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 3 3 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 61 61 60
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 754 515 692 304 563 158
Driftsresultat 609 994 554 254 443 292
Resultat før skatt 428 367 397 629 330 779
Ordinært resultat 428 367 397 629 330 779
Årsresultat 428 367 397 629 330 779
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 151 594 130 854 150 033
Sum omløpsmidler 19 326 165 17 379 681 15 456 919
Sum eiendeler 19 477 759 17 510 535 15 606 952
Sum egenkapital 3 535 831 3 057 463 2 307 807
Sum langsiktig gjeld 462 099 469 820 470 432
Sum kortsiktig gjeld 15 479 830 13 983 252 12 828 713

Kubberød Sportshorses Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Kubberød Sportshorses Invest AS - 995682400
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Kubberød Gård Kubberødalleen 41, 1519 Moss
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2012 1,4 år

Bank2 ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Bank2 ASA - 988257133
Bankvirksomhet ellers
Henrik Ibsens gate 60b, 0255 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2012 2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
33
Styremedlemmer
0
Omsetning
334 365 000
Personalkostnader
69 648 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
152 263 000
Egenkapital
924 158 000
Gjeld
4 506 227 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 3 3 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 55 59 58
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 334 365 336 317 261 304
Driftsresultat 173 390 181 066 126 206
Resultat før skatt 70 495 124 447 90 544
Ordinært resultat 70 495 124 447 90 544
Årsresultat 70 495 122 732 90 544
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 152 263 122 329 74 435
Sum omløpsmidler 5 278 122 5 305 240 4 862 163
Sum eiendeler 5 430 385 5 427 569 4 936 598
Sum egenkapital 924 158 859 908 590 831
Sum langsiktig gjeld 107 149 121 672 120 000
Sum kortsiktig gjeld 4 399 078 4 445 989 4 225 767

Norwegian Air Shuttle ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Norwegian Air Shuttle ASA - 965920358
Lufttransport med passasjerer
Oksenøyveien 3, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2009 2009 < 1 år
Styrets leder 2004 2009 5,1 år
Styre­medlem 2002 2004 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
374
Styremedlemmer
0
Omsetning
43 522 000 000
Personalkostnader
6 817 000 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
70 734 000 000
Egenkapital
4 125 000 000
Gjeld
81 218 000 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 0
Resultatgrad 4 0 0
Kontantstrøm fra drift 18 1 0
Rentedekningsgrad 2 0 0
Likviditetsgrad II 2 0 2
Totalt 36 8 8
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 43 522 000 40 265 000 30 948 264
Driftsresultat 856 000 -3 852 000 -2 002 111
Resultat før skatt -1 609 000 -1 455 000 -1 793 705
Ordinært resultat -1 609 000 -1 455 000 -1 793 705
Årsresultat -1 609 000 -1 455 000 -1 793 705
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 70 734 000 44 207 000 34 327 725
Sum omløpsmidler 14 609 000 11 778 000 9 194 943
Sum eiendeler 85 343 000 55 985 000 43 522 668
Sum egenkapital 4 125 000 1 704 000 2 098 405
Sum langsiktig gjeld 57 192 000 26 663 000 25 026 454
Sum kortsiktig gjeld 24 026 000 27 618 000 16 397 809

Trico Subsea AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Trico Subsea AS - 989941372
Utenriks sjøfart med gods
Karmsundgata 74, 5529 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2007 2008 < 1 år

Trico Subsea Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Trico Subsea Holding AS - 990653305
Slepebåter
Karmsundgata 74, 5529 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 2008 1,1 år

Sameiet Parkveien 43

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Parkveien 43 - 990080682
Ikke tilgjengelig
Parkveien 43, 0258 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2016 9,7 år

Well Diagnostics AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Well Diagnostics AS - 981543807
Ikke tilgjengelig
Sykehusveien 23 Forskningsparken, 9294 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2008 1,8 år

Ipnett AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ipnett AS - 964176442
Programmeringstjenester
Vollsveien 2 B, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2009 3,1 år
Styre­medlem 2000 2006 5,4 år

Proventor Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Proventor Invest AS - 984543506
Ikke tilgjengelig
Olav Vs gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2006 2,7 år
Styrets leder 2002 2004 1,9 år
Adm. direktør 2002 2006 4,5 år

Arctic Fishoil Company AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Arctic Fishoil Company AS - 985458928
Ikke tilgjengelig
Grimelundshaugen 37, 0374 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2006 2,6 år

Getmedic AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Getmedic AS - 981700538
Ikke tilgjengelig
Øvre Slottsgate 2 B, 0157 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2002 2006 3,8 år
Styre­medlem 2000 2002 1,9 år

Inventron AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Inventron AS - 884614902
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Melkeveien 39 B, 0779 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2008 5,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
148 000
Gjeld
3 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 10 6 6
Totalt 10 6 41
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -20 -28 -45
Resultat før skatt -20 -27 330
Ordinært resultat -20 -27 330
Årsresultat -20 -27 330
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 151 677 703
Sum eiendeler 151 677 703
Sum egenkapital 148 169 196
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 509 508

Flytoget AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Flytoget AS - 965694404
Passasjertransport med jernbane
Biskop Gunnerus gate 14, 0185 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2003 < 1 år
Nestleder styre 2000 2004 3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
316
Styremedlemmer
0
Omsetning
579 748 000
Personalkostnader
243 777 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 318 924 000
Egenkapital
1 027 564 000
Gjeld
668 614 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 15 10
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 10 10
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 18 20 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 10 2 0
Totalt 39 84 77
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 579 748 1 001 832 993 091
Driftsresultat -65 102 442 542 206 397
Resultat før skatt -44 103 348 811 162 677
Ordinært resultat -44 103 348 811 162 677
Årsresultat -44 103 348 811 162 677
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 1 318 924 1 305 050 1 266 300
Sum omløpsmidler 377 253 322 914 144 489
Sum eiendeler 1 696 177 1 627 964 1 410 789
Sum egenkapital 1 027 564 915 368 720 883
Sum langsiktig gjeld 559 712 229 469 324 247
Sum kortsiktig gjeld 108 902 483 126 365 659

Sayonara AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sayonara AS - 984543581
Ikke tilgjengelig
Olav Vs gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2002 2006 4,5 år
Adm. direktør 2002 2006 4,5 år

Braganza AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Braganza AS - 932512556
Uoppgitt
Karenslyst Allé 2, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2002 < 1 år

Linstow AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Linstow AS - 921637284
Ikke tilgjengelig
Bryggeg 9, 0118 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Bramora AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bramora AS - 930310786
Ikke tilgjengelig
Co Braganza AS, 0117 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Linstow AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Linstow AS - 981354400
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Tjuvholmen Allé 3, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2003 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
28
Styremedlemmer
0
Omsetning
805 202 000
Personalkostnader
234 290 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 497 858 000
Egenkapital
1 816 701 000
Gjeld
5 643 309 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 10 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 8 4
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 2 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 6
Totalt 36 78 68
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 805 202 1 676 373 1 321 082
Driftsresultat -29 489 630 270 286 029
Resultat før skatt -38 419 942 937 328 003
Ordinært resultat -38 419 942 937 328 003
Årsresultat -38 419 942 937 328 054
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 6 497 858 5 734 852 5 667 257
Sum omløpsmidler 962 152 1 877 172 1 308 184
Sum eiendeler 7 460 010 7 612 024 6 975 441
Sum egenkapital 1 816 701 1 816 404 1 141 254
Sum langsiktig gjeld 5 223 253 4 915 764 4 905 359
Sum kortsiktig gjeld 420 056 879 856 928 828

Lorentzen & Stemoco AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lorentzen & Stemoco AS - 938053103
Skipsmegling
Munkedamsveien 45, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2003 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
18
Styremedlemmer
0
Omsetning
24 998 000
Personalkostnader
32 028 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
350 000
Egenkapital
-69 157 000
Gjeld
77 705 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 10 4 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 2 2
Totalt 15 11 6
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 24 998 32 469 32 592
Driftsresultat -27 550 -43 285 -18 556
Resultat før skatt -25 154 -47 160 -16 252
Ordinært resultat -25 154 -47 160 -16 252
Årsresultat -25 154 -47 160 -16 252
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 350 433 5 849
Sum omløpsmidler 8 198 7 475 32 627
Sum eiendeler 8 548 7 909 38 476
Sum egenkapital -69 157 -44 003 3 152
Sum langsiktig gjeld 60 146 44 078 370
Sum kortsiktig gjeld 17 559 7 833 34 954

Braganza Asset Management AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Braganza Asset Management AS - 979746903
Ikke tilgjengelig
Olav Vsg 5, 0110 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2002 1,2 år

Ludv g Braathens Rederi AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ludv g Braathens Rederi AS - 831085282
Ikke tilgjengelig
Oksenøyv 3, 1330 Fornebu
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Finans24 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Finans24 AS - 982203759
Ikke tilgjengelig
Øvregaten 25 C/o Centum Finans, 5003 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2005 4,2 år

Bramora AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bramora AS - 979493037
Drift av botaniske og zoologiske hager og naturreservater
Karenlyst Allé 2, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2002 1,4 år

Braconda AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Braconda AS - 974349779
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Karenlyst Allé 2, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2002 1,4 år