Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Karl Josef Zellner

Rapportdato: 2021-05-17

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 509 573 og med ett samlet driftsresultat på 52 329. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 4 av virksomhetene driftsoverskudd. 4 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 4.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Eb Elektro AS Styre­medlem 2015 - Aktiv 80 431 7 710
Ctm Lyng AS Styre­medlem 2015 - Aktiv 165 506 16 727
Elteco AS Styrets leder 2012 - Aktiv 116 240 14 257
Maxeta AS Styre­medlem 2011 - Aktiv 147 396 13 635

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Eb Elektro AS Styrets leder 2019 - 2021
Necks Electric AS Styre­medlem 2016 - 2018
Rutab AS Styrets leder 2016 - 2018
Rutab AS Styrets leder 2016 - 2018

Eb Elektro AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Eb Elektro AS - 914385946
Engroshandel med maskiner og utstyr til kraftproduksjon og installasjon
Storgata 18, 2000 Lillestrøm
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 2021 2,3 år
Styre­medlem 2015 Aktiv 5,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
80 431 000
Personalkostnader
5 831 000
Lederlønn
1 491 000
Anleggsmidler
1 134 000
Egenkapital
11 323 000
Gjeld
33 908 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 12 12 2
Kapitalomsetningshastighet 6 10 8
Fordringsomsetningshastighet 4 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 4
Resultatgrad 14 12 0
Kontantstrøm fra drift 14 7 3
Rentedekningsgrad 10 10 2
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 74 68 29
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 80 431 148 720 73 305
Driftsresultat 7 710 7 523 -301
Resultat før skatt 5 950 6 183 -124
Ordinært resultat 5 950 6 183 -124
Årsresultat 5 950 6 183 -124
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 1 134 1 739 3 019
Sum omløpsmidler 44 097 46 493 33 447
Sum eiendeler 45 231 48 233 36 466
Sum egenkapital 11 323 12 705 13 904
Sum langsiktig gjeld 375 0 0
Sum kortsiktig gjeld 33 533 35 528 22 562

Ctm Lyng AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ctm Lyng AS - 936285244
Produksjon av annet elektrisk utstyr
Verkstedveien 19, 7125 Vanvikan
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 5,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
81
Styremedlemmer
0
Omsetning
165 506 000
Personalkostnader
49 250 000
Lederlønn
2 059 000
Anleggsmidler
3 769 000
Egenkapital
36 718 000
Gjeld
54 519 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 12 15 15
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 3 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 16 18 18
Kontantstrøm fra drift 14 18 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 2 4
Totalt 73 79 83
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 165 506 164 034 151 666
Driftsresultat 16 727 26 095 27 674
Resultat før skatt 13 042 20 564 21 476
Ordinært resultat 13 042 20 564 21 476
Årsresultat 13 042 20 564 21 476
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 3 769 4 331 4 084
Sum omløpsmidler 87 468 90 626 85 927
Sum eiendeler 91 237 94 958 90 011
Sum egenkapital 36 718 34 557 31 593
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 54 519 60 401 58 418

Elteco AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Elteco AS - 988638897
Engroshandel med elektronikkutstyr og telekommunikasjonsutstyr samt deler
Floodmyrvegen 24, 3946 Porsgrunn
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 Aktiv 8,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
23
Styremedlemmer
0
Omsetning
116 240 000
Personalkostnader
23 824 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
260 000
Egenkapital
14 227 000
Gjeld
42 650 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 13 12
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 3 2 3
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 6
Resultatgrad 16 16 12
Kontantstrøm fra drift 14 14 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 2
Totalt 78 75 60
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 116 240 102 932 90 076
Driftsresultat 14 257 11 298 7 087
Resultat før skatt 10 966 8 699 4 920
Ordinært resultat 10 966 8 699 4 920
Årsresultat 10 966 8 699 4 920
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 260 274 254
Sum omløpsmidler 56 617 47 855 35 684
Sum eiendeler 56 877 48 129 35 938
Sum egenkapital 14 227 12 036 9 831
Sum langsiktig gjeld 0 0 172
Sum kortsiktig gjeld 42 650 36 094 25 935

Maxeta AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Maxeta AS - 864425402
Engroshandel med maskiner og utstyr til kraftproduksjon og installasjon
Amtmand Aalls gate 89, 3716 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 Aktiv 9,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
51
Styremedlemmer
0
Omsetning
147 396 000
Personalkostnader
32 167 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
503 000
Egenkapital
22 482 000
Gjeld
42 200 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 13 13 13
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 2 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 14 12 12
Kontantstrøm fra drift 14 10 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 2 2
Totalt 73 66 66
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 147 396 126 845 112 735
Driftsresultat 13 635 10 051 8 895
Resultat før skatt 11 795 8 020 6 879
Ordinært resultat 11 795 8 020 6 879
Årsresultat 11 795 8 020 6 879
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 503 733 866
Sum omløpsmidler 64 178 49 059 41 070
Sum eiendeler 64 681 49 792 41 936
Sum egenkapital 22 482 16 537 13 353
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 42 200 33 255 28 583

Necks Electric AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Necks Electric AS - 865108982
Engroshandel med maskiner og utstyr til kraftproduksjon og installasjon
Brøtergata 3, 2000 Lillestrøm
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2018 1,7 år

Rutab AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Rutab AS - 983612008
Engroshandel med elektronikkutstyr og telekommunikasjonsutstyr samt deler
Amtmand Aalls gate 89, 3716 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 2018 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 944 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
1 553 000
Gjeld
2 356 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 13 15 15
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 3 4 3
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 18 20 20
Kontantstrøm fra drift 18 18 20
Rentedekningsgrad 10 8 10
Likviditetsgrad II 8 6 6
Totalt 82 83 86
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 3 944 4 620 4 048
Driftsresultat 688 1 031 911
Resultat før skatt 536 651 650
Ordinært resultat 536 651 650
Årsresultat 536 651 650
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 3 909 3 858 3 597
Sum eiendeler 3 909 3 858 3 597
Sum egenkapital 1 553 1 016 965
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 356 2 842 2 632

Teleinstrument A/S

Foretaksinfo
(Inaktiv) Teleinstrument A/S - 911774968
Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transport og tjenesteyting ellers
Bjørnerudveien 17, 1266 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2009 3,5 år