Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Karl Josef Zellner

Rapportdato: 2019-05-19

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 427 782 og med ett samlet driftsresultat på 43 355. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 4.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Eb Elektro AS Styrets leder 2019 - Aktiv 73 305 -301
Ctm Lyng AS Styre­medlem 2015 - Aktiv 151 666 27 674
Elteco AS Styrets leder 2012 - Aktiv 90 076 7 087
Maxeta AS Styre­medlem 2011 - Aktiv 112 735 8 895

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Eb Elektro AS Styre­medlem 2015 - 2019
Necks Electric AS Styre­medlem 2016 - 2018
Rutab AS Styrets leder 2016 - 2018
Rutab AS Styrets leder 2016 - 2018

Eb Elektro AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Eb Elektro AS - 914385946
Engroshandel med maskiner og utstyr til kraftproduksjon og installasjon
Brøtergata 3, 2000 Lillestrøm
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv < 1 år
Styre­medlem 2015 2019 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
73 305 000
Personalkostnader
4 789 000
Lederlønn
1 198 000
Anleggsmidler
3 019 000
Egenkapital
13 904 000
Gjeld
22 562 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 8 6 2
Fordringsomsetningshastighet 4 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 3 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 0
Likviditetsgrad II 6 6 4
Totalt 29 17 11
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 73 305 54 286 36 554
Driftsresultat -301 -3 664 -5 915
Resultat før skatt -124 -2 839 -4 402
Ordinært resultat -124 -2 839 -4 402
Årsresultat -124 -2 839 -4 402
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 019 3 985 5 475
Sum omløpsmidler 33 447 20 737 36 216
Sum eiendeler 36 466 24 721 41 691
Sum egenkapital 13 904 11 923 16 412
Sum langsiktig gjeld 0 0 23
Sum kortsiktig gjeld 22 562 12 798 25 256

Ctm Lyng AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ctm Lyng AS - 936285244
Produksjon av annet elektrisk utstyr
Verkstedveien 19, 7125 Vanvikan
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 3,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
75
Styremedlemmer
0
Omsetning
151 666 000
Personalkostnader
44 841 000
Lederlønn
1 479 000
Anleggsmidler
4 084 000
Egenkapital
31 593 000
Gjeld
58 418 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 2 2 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 10
Resultatgrad 18 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 18 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 2 2
Totalt 83 79 85
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 151 666 147 859 151 655
Driftsresultat 27 674 23 297 28 862
Resultat før skatt 21 476 17 801 20 481
Ordinært resultat 21 476 17 801 20 481
Årsresultat 21 476 17 801 20 481
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 4 084 3 435 4 732
Sum omløpsmidler 85 927 78 435 77 056
Sum eiendeler 90 011 81 870 81 788
Sum egenkapital 31 593 27 981 27 567
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 58 418 53 890 54 221

Elteco AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Elteco AS - 988638897
Engroshandel med elektronikkutstyr og telekommunikasjonsutstyr samt deler
Floodmyrvegen 24, 3946 Porsgrunn
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 Aktiv 6,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
25
Styremedlemmer
0
Omsetning
90 076 000
Personalkostnader
20 807 000
Lederlønn
1 431 000
Anleggsmidler
254 000
Egenkapital
9 831 000
Gjeld
26 107 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 13 7
Kapitalomsetningshastighet 8 8 6
Fordringsomsetningshastighet 3 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 4
Resultatgrad 12 16 8
Kontantstrøm fra drift 7 14 5
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 4 4
Totalt 60 76 48
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 90 076 85 182 84 679
Driftsresultat 7 087 9 455 3 018
Resultat før skatt 4 920 7 191 2 273
Ordinært resultat 4 920 7 191 2 273
Årsresultat 4 920 7 191 2 273
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 254 322 1 154
Sum omløpsmidler 35 684 38 704 36 506
Sum eiendeler 35 938 39 026 37 659
Sum egenkapital 9 831 9 800 9 349
Sum langsiktig gjeld 172 41 2 994
Sum kortsiktig gjeld 25 935 29 185 25 316

Maxeta AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Maxeta AS - 864425402
Engroshandel med maskiner og utstyr til kraftproduksjon og installasjon
Amtmand Aalls gate 89, 3716 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 Aktiv 7,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
47
Styremedlemmer
0
Omsetning
112 735 000
Personalkostnader
29 878 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
866 000
Egenkapital
13 353 000
Gjeld
28 583 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 15 10
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 3 4 3
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 6
Resultatgrad 12 14 8
Kontantstrøm fra drift 10 10 5
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 66 71 52
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 112 735 114 194 90 563
Driftsresultat 8 895 10 489 3 893
Resultat før skatt 6 879 8 088 2 953
Ordinært resultat 6 879 8 088 2 953
Årsresultat 6 879 8 088 2 953
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 866 713 760
Sum omløpsmidler 41 070 40 178 34 843
Sum eiendeler 41 936 40 891 35 603
Sum egenkapital 13 353 12 345 11 717
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 28 583 28 546 23 886

Necks Electric AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Necks Electric AS - 865108982
Engroshandel med maskiner og utstyr til kraftproduksjon og installasjon
Brøtergata 3, 2000 Lillestrøm
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2018 1,7 år

Rutab AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Rutab AS - 983612008
Engroshandel med elektronikkutstyr og telekommunikasjonsutstyr samt deler
Amtmand Aalls gate 89, 3716 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 2018 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 048 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
965 000
Gjeld
2 632 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 0
Kapitalomsetningshastighet 4 4 6
Fordringsomsetningshastighet 3 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 6 8 8
Totalt 86 88 18
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 4 048 3 115 3 650
Driftsresultat 911 677 -63
Resultat før skatt 650 521 -184
Ordinært resultat 650 521 -184
Årsresultat 650 521 -184
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 3 597 2 599 2 396
Sum eiendeler 3 597 2 599 2 396
Sum egenkapital 965 915 994
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 632 1 684 1 401

Teleinstrument A/S

Foretaksinfo
(Inaktiv) Teleinstrument A/S - 911774968
Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transport og tjenesteyting ellers
Bjørnerudveien 17, 1266 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2009 3,5 år