Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Nils Kloumann Selte

Rapportdato: 2020-01-19

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 77 615 485 og med ett samlet driftsresultat på 4 450 742. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 34 av virksomhetene driftsunderskudd, og 23 av virksomhetene driftsoverskudd. 41 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 35 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 86.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Rådhusgaten 24 AS Styrets leder 2020 - Aktiv 3 755 2 315
Aviation Invest AS Styrets leder 2019 - Aktiv 0 0
Arcus ASA Styre­medlem 2019 - Aktiv 2 723 201 257 296
Strømsø Konditori AS Styrets leder 2019 - Aktiv 2 076 -1 213
Strømsø Senter AS Styrets leder 2019 - Aktiv 16 508 5 293

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Arcus ASA Vara­medlem 2018 - 2019
Canica Ecom AS Adm. direktør 2018 - 2018
Snøporten AS Vara­medlem 2017 - 2018
Grensen 17 Hjemmel AS Styrets leder 2018 - 2018
Mb G17 AS Styrets leder 2018 - 2018

Rådhusgaten 24 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Rådhusgaten 24 AS - 992569077
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Axera Business Management AS Haakon Viis gate 6, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 755 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
29 784 000
Egenkapital
3 647 000
Gjeld
27 451 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 3 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 2
Resultatgrad 20 20 8
Kontantstrøm fra drift 20 18 18
Rentedekningsgrad 8 2 2
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 73 60 47
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 755 3 194 4 083
Driftsresultat 2 315 928 183
Resultat før skatt 1 153 -283 -324
Ordinært resultat 1 153 -283 -324
Årsresultat 1 153 -283 -324
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 29 784 30 419 31 180
Sum omløpsmidler 1 314 1 249 1 931
Sum eiendeler 31 098 31 668 33 111
Sum egenkapital 3 647 4 173 4 107
Sum langsiktig gjeld 27 066 27 385 28 868
Sum kortsiktig gjeld 385 110 136

Aviation Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aviation Invest AS - 922404577
Utleie og leasing av lufttransportmateriell
Karenslyst Allé 6, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv < 1 år

Arcus ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Arcus ASA - 987470569
Engroshandel med vin og brennevin
Destilleriveien 11, 1481 Hagan
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år
Vara­medlem 2018 2019 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 723 201 000
Personalkostnader
426 644 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 372 960 000
Egenkapital
1 654 034 000
Gjeld
2 783 328 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 2
Resultatgrad 14 16 14
Kontantstrøm fra drift 10 18 1
Rentedekningsgrad 8 10 4
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 47 59 32
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 723 201 2 575 060 2 582 541
Driftsresultat 257 296 273 293 238 850
Resultat før skatt 164 417 188 222 -24 089
Ordinært resultat 164 417 188 222 -24 089
Årsresultat 158 463 181 278 -24 089
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 372 960 2 418 136 2 290 665
Sum omløpsmidler 2 064 402 2 114 233 2 004 151
Sum eiendeler 4 437 362 4 532 369 4 294 816
Sum egenkapital 1 654 034 1 669 415 1 502 590
Sum langsiktig gjeld 1 072 774 1 041 122 1 013 602
Sum kortsiktig gjeld 1 710 554 1 821 832 1 778 624

Strømsø Konditori AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Strømsø Konditori AS - 968515918
Drift av restauranter og kafeer
Bjørnstjerne Bjørnsons gate 60, 3044 Drammen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 076 000
Personalkostnader
1 581 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
198 000
Egenkapital
1 531 000
Gjeld
333 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 17 17 17
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 076 2 099 1 875
Driftsresultat -1 213 -1 271 -1 291
Resultat før skatt -1 212 -972 -339
Ordinært resultat -1 212 -972 -339
Årsresultat -1 212 -972 -339
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 198 370 555
Sum omløpsmidler 1 666 2 755 4 172
Sum eiendeler 1 864 3 125 4 727
Sum egenkapital 1 531 2 744 2 771
Sum langsiktig gjeld 0 0 1 578
Sum kortsiktig gjeld 333 381 379

Strømsø Senter AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Strømsø Senter AS - 950776773
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Bjørnstjerne Bjørnsons gate 60, 3044 Drammen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
16 508 000
Personalkostnader
241 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
173 033 000
Egenkapital
31 675 000
Gjeld
149 118 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 4 2 2
Likviditetsgrad II 8 8 0
Totalt 63 59 51
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 16 508 15 965 15 111
Driftsresultat 5 293 4 124 3 712
Resultat før skatt 340 -1 006 -1 510
Ordinært resultat 340 -1 006 -1 510
Årsresultat 340 -1 006 -1 510
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 173 033 200 980 315 629
Sum omløpsmidler 7 760 8 540 24 853
Sum eiendeler 180 793 209 520 340 482
Sum egenkapital 31 675 52 500 124 723
Sum langsiktig gjeld 144 000 152 000 160 000
Sum kortsiktig gjeld 5 118 5 020 55 759

Sofienberggata Næring 1 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sofienberggata Næring 1 AS - 921886020
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Parkveien 33, 0258 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,1 år

Sofienberggata Næring 2 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sofienberggata Næring 2 AS - 921886047
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Parkveien 33, 0258 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,1 år

Classic Norway Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Classic Norway Eiendom AS - 992741376
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Nøisomhed, 6405 Molde
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
538 313 000
Egenkapital
164 449 000
Gjeld
377 416 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 2
Likviditetsgrad II 8 0 0
Totalt 12 4 4
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -1 165 -173 -149
Resultat før skatt -2 247 -737 -2 077
Ordinært resultat -2 247 -737 -2 077
Årsresultat -2 247 -737 -2 077
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 538 313 282 374 178 971
Sum omløpsmidler 3 550 125 132
Sum eiendeler 541 863 282 499 179 103
Sum egenkapital 164 449 34 554 36 227
Sum langsiktig gjeld 375 785 244 514 139 757
Sum kortsiktig gjeld 1 631 3 431 3 118

Canica Ecom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Canica Ecom AS - 921419015
Uoppgitt
Karenslyst Allé 6, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 1,3 år
Adm. direktør 2018 2018 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
164 988 000
Egenkapital
103 372 000
Gjeld
81 277 000
Driftscore
2018
Totalrentabilitet 3
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 10
Totalt 27
Resultatregnskap
2018
Driftsinntekter 0
Driftsresultat -29
Resultat før skatt 5 687
Ordinært resultat 5 687
Årsresultat 5 687
Balanseregnskap
2018
Sum anleggsmidler 164 988
Sum omløpsmidler 19 661
Sum eiendeler 184 649
Sum egenkapital 103 372
Sum langsiktig gjeld 80 198
Sum kortsiktig gjeld 1 079

Grensen 17 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Grensen 17 AS - 921129548
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Karenslyst Allé 6, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 1,5 år
Adm. direktør 2018 Aktiv 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
12 913 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
326 360 000
Egenkapital
3 668 000
Gjeld
330 903 000
Driftscore
2018
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 2
Fordringsomsetningshastighet 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 0
Totalt 4
Resultatregnskap
2018
Driftsinntekter 12 913
Driftsresultat -30 395
Resultat før skatt -32 526
Ordinært resultat -32 526
Årsresultat -32 526
Balanseregnskap
2018
Sum anleggsmidler 326 360
Sum omløpsmidler 8 211
Sum eiendeler 334 571
Sum egenkapital 3 668
Sum langsiktig gjeld 300 000
Sum kortsiktig gjeld 30 903

Snøporten AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Snøporten AS - 918660526
Drift av fornøyelses- og temaparker
Silurveien 2, 0380 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,5 år
Vara­medlem 2017 2018 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
14 030 000
Personalkostnader
22 576 000
Lederlønn
2 914 000
Anleggsmidler
1 271 776 000
Egenkapital
643 574 000
Gjeld
775 870 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 0 12
Kapitalomsetningshastighet 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10
Resultatgrad 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 20
Rentedekningsgrad 0 10
Likviditetsgrad II 6 10
Totalt 8 82
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 14 030 116 125
Driftsresultat -37 394 86 789
Resultat før skatt -43 700 54 039
Ordinært resultat -43 700 54 039
Årsresultat -43 700 54 039
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 1 271 776 146 587
Sum omløpsmidler 147 667 341 685
Sum eiendeler 1 419 444 488 272
Sum egenkapital 643 574 356 589
Sum langsiktig gjeld 665 114 23 917
Sum kortsiktig gjeld 110 756 107 766

Rådhusgata 9 Oslo AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Rådhusgata 9 Oslo AS - 920158242
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Parkveien 33, 0258 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 162 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
33 191 000
Egenkapital
27 890 000
Gjeld
5 516 000
Driftscore
2018
Totalrentabilitet 2
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6
Resultatgrad 4
Kontantstrøm fra drift 20
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 2
Totalt 49
Resultatregnskap
2018
Driftsinntekter 3 162
Driftsresultat 77
Resultat før skatt 423
Ordinært resultat 423
Årsresultat 423
Balanseregnskap
2018
Sum anleggsmidler 33 191
Sum omløpsmidler 215
Sum eiendeler 33 406
Sum egenkapital 27 890
Sum langsiktig gjeld 5 087
Sum kortsiktig gjeld 429

Cama Kvadraturen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Cama Kvadraturen AS - 920445365
Uoppgitt
Parkveien 33, 0258 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
106 736 000
Egenkapital
40 932 000
Gjeld
66 001 000
Driftscore
2018
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 0
Totalt 0
Resultatregnskap
2018
Driftsinntekter 0
Driftsresultat -13
Resultat før skatt -2 078
Ordinært resultat -2 078
Årsresultat -2 078
Balanseregnskap
2018
Sum anleggsmidler 106 736
Sum omløpsmidler 197
Sum eiendeler 106 933
Sum egenkapital 40 932
Sum langsiktig gjeld 65 000
Sum kortsiktig gjeld 1 001

Gullaug Næring 1 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gullaug Næring 1 AS - 914944740
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Scandinavian Development AS Parkveien 33, 0258 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
507 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 367 000
Egenkapital
1 718 000
Gjeld
532 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 10 10
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 10
Totalt 78 78 82
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 507 504 491
Driftsresultat 337 278 337
Resultat før skatt 412 193 232
Ordinært resultat 412 193 232
Årsresultat 412 193 232
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 367 1 329 1 462
Sum omløpsmidler 884 529 926
Sum eiendeler 2 250 1 858 2 387
Sum egenkapital 1 718 1 614 1 421
Sum langsiktig gjeld 0 2 703
Sum kortsiktig gjeld 532 242 263

Kirkegårdsgata 2-4-6 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kirkegårdsgata 2-4-6 AS - 915833977
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Parkveien 33, 0258 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 019 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 482 000
Egenkapital
3 243 000
Gjeld
734 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 8 0
Totalt 77 83 73
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 019 3 068 2 923
Driftsresultat 1 780 1 051 1 592
Resultat før skatt 1 369 808 1 215
Ordinært resultat 1 369 808 1 215
Årsresultat 1 369 808 1 215
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 482 1 370 3 565
Sum omløpsmidler 494 1 184 573
Sum eiendeler 3 976 2 554 4 138
Sum egenkapital 3 243 1 872 1 064
Sum langsiktig gjeld 0 0 3
Sum kortsiktig gjeld 734 682 3 071

Millskvartalet AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Millskvartalet AS - 918562060
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Parkveien 33, 0258 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
387 701 000
Egenkapital
88 718 000
Gjeld
299 479 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 2 0
Likviditetsgrad II 0 0
Totalt 2 0
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -43 -31
Resultat før skatt -11 291 -31
Ordinært resultat -11 291 -31
Årsresultat -11 291 -31
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 387 701 387 701
Sum omløpsmidler 496 40
Sum eiendeler 388 197 387 741
Sum egenkapital 88 718 9
Sum langsiktig gjeld 280 000 0
Sum kortsiktig gjeld 19 479 387 732

Sofienberggata 21-23 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sofienberggata 21-23 AS - 915833942
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Parkveien 33, 0258 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
103 187 000
Egenkapital
10 380 000
Gjeld
95 510 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 3 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 6 10
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 2 59 75
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 3 197 57 043
Driftsresultat -11 908 1 238 55 539
Resultat før skatt -10 067 922 41 521
Ordinært resultat -10 067 922 41 521
Årsresultat -10 067 922 41 521
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 103 187 33 662 76 301
Sum omløpsmidler 2 703 5 549 16 069
Sum eiendeler 105 890 39 211 92 370
Sum egenkapital 10 380 22 234 21 313
Sum langsiktig gjeld 81 404 0 0
Sum kortsiktig gjeld 14 106 16 977 71 057

Tollbugata 8 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tollbugata 8 AS - 915796680
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Canica AS Karenslyst Allé 6, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
14 191 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
187 671 000
Egenkapital
-24 516 000
Gjeld
215 476 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 2
Likviditetsgrad II 10 0 4
Totalt 63 4 8
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 14 191 0 0
Driftsresultat 3 387 -262 -196
Resultat før skatt -561 -1 268 -1 412
Ordinært resultat -561 -1 268 -1 412
Årsresultat -561 -1 268 -1 412
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 187 671 250 047 183 465
Sum omløpsmidler 3 289 19 13 732
Sum eiendeler 190 960 250 065 197 197
Sum egenkapital -24 516 54 675 43 442
Sum langsiktig gjeld 214 630 194 922 140 561
Sum kortsiktig gjeld 846 469 13 193

Akersveien Eiendomsinvest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Akersveien Eiendomsinvest AS - 914531012
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
C/o Canica AS Karenslyst Allé 6, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
642 379 000
Egenkapital
128 527 000
Gjeld
562 220 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 2
Likviditetsgrad II 10 0 0
Totalt 14 0 4
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -112 -516 -517
Resultat før skatt 12 831 -18 280 -16 573
Ordinært resultat 12 831 -18 280 -16 573
Årsresultat 12 831 -18 280 -16 573
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 642 379 609 366 644 510
Sum omløpsmidler 48 369 79 556
Sum eiendeler 690 748 609 444 645 066
Sum egenkapital 128 527 80 696 183 075
Sum langsiktig gjeld 559 988 526 500 460 000
Sum kortsiktig gjeld 2 232 2 249 1 991

Akersveien 24 og 26 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Akersveien 24 og 26 AS - 989471902
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
C/o Canica AS Karenslyst Allé 6, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
36 622 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
389 555 000
Egenkapital
356 768 000
Gjeld
35 318 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 10 8
Totalt 73 76 74
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 36 622 36 227 35 166
Driftsresultat 27 496 27 574 27 857
Resultat før skatt 29 769 27 599 26 551
Ordinært resultat 29 769 27 599 26 551
Årsresultat 29 769 27 599 26 551
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 389 555 361 249 368 231
Sum omløpsmidler 2 531 755 3 171
Sum eiendeler 392 086 362 003 371 402
Sum egenkapital 356 768 361 999 361 100
Sum langsiktig gjeld 0 0 8 445
Sum kortsiktig gjeld 35 318 4 1 857

Wergelandsveien AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Wergelandsveien AS - 996241025
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Canica AS Karenslyst Allé 6, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 105 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
94 013 000
Egenkapital
22 034 000
Gjeld
72 254 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 3 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 6 6
Likviditetsgrad II 0 4 2
Totalt 55 57 55
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 6 105 6 018 5 791
Driftsresultat 4 215 3 875 3 838
Resultat før skatt 2 410 2 090 1 959
Ordinært resultat 2 410 2 090 1 959
Årsresultat 2 410 2 090 1 959
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 94 013 94 227 95 590
Sum omløpsmidler 275 3 185 3 035
Sum eiendeler 94 288 97 412 98 625
Sum egenkapital 22 034 21 803 21 147
Sum langsiktig gjeld 67 178 72 636 73 066
Sum kortsiktig gjeld 5 076 2 973 4 412

Kremmerhuset Ting & Sånt AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kremmerhuset Ting & Sånt AS - 975965120
Butikkhandel ikke nevnt annet sted
Kveldroveien 19, 1407 Vinterbro
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 Aktiv 2,7 år
Styre­medlem 2015 2017 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
520
Styremedlemmer
0
Omsetning
264 195 000
Personalkostnader
104 151 000
Lederlønn
3 469 000
Anleggsmidler
21 223 000
Egenkapital
27 018 000
Gjeld
66 267 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 12
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 8
Resultatgrad 0 0 12
Kontantstrøm fra drift 0 0 7
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 15 15 64
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 264 195 283 193 298 819
Driftsresultat -22 134 -9 383 16 823
Resultat før skatt -18 300 -11 257 11 571
Ordinært resultat -18 300 -11 257 11 571
Årsresultat -18 300 -11 257 11 571
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 21 223 13 135 13 692
Sum omløpsmidler 72 062 59 580 76 995
Sum eiendeler 93 285 72 715 90 687
Sum egenkapital 27 018 20 318 31 574
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 66 267 52 397 59 112

Stove Phoenix AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Stove Phoenix AS - 918701419
Utenriks sjøfart med gods
C/o Eastern Bulk Holding AS Strandveien 17, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
28 668 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
74 765 000
Egenkapital
46 558 000
Gjeld
48 099 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 7 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 2
Resultatgrad 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 18
Rentedekningsgrad 10 0
Likviditetsgrad II 10 10
Totalt 75 30
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 28 668 13 561
Driftsresultat 8 015 -574
Resultat før skatt 6 911 -553
Ordinært resultat 6 911 -553
Årsresultat 6 911 -553
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 74 765 78 604
Sum omløpsmidler 19 891 6 314
Sum eiendeler 94 656 84 918
Sum egenkapital 46 558 39 647
Sum langsiktig gjeld 46 016 43 872
Sum kortsiktig gjeld 2 083 1 400

Kongensgate 22 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kongensgate 22 AS - 971126140
Eiendomsforvaltning
Karenslyst Allé 6, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 3 år
Kontakt­person 2017 Aktiv 3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
14 750 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
121 995 000
Egenkapital
13 523 000
Gjeld
111 939 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 6 2
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 6 6
Likviditetsgrad II 2 8 0
Totalt 68 67 54
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 14 750 13 989 7 583
Driftsresultat 11 567 6 343 2 934
Resultat før skatt 6 086 2 865 1 185
Ordinært resultat 6 086 2 865 1 185
Årsresultat 6 086 2 865 1 185
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 121 995 122 514 108 011
Sum omløpsmidler 3 467 3 061 10 780
Sum eiendeler 125 462 125 575 118 790
Sum egenkapital 13 523 11 663 9 545
Sum langsiktig gjeld 105 035 112 309 1 062
Sum kortsiktig gjeld 6 904 1 603 108 183

Cara Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Cara Invest AS - 918173927
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Canica AS Karenslyst Allé 6, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
4 339 000
Gjeld
4 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 15 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 2
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 10 8
Likviditetsgrad II 10 10
Totalt 45 22
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -16 -6
Resultat før skatt 3 071 283
Ordinært resultat 3 071 283
Årsresultat 3 071 283
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 0 16 722
Sum omløpsmidler 4 343 589
Sum eiendeler 4 343 17 311
Sum egenkapital 4 339 1 268
Sum langsiktig gjeld 0 16 039
Sum kortsiktig gjeld 4 4

H25 Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) H25 Holding AS - 917509220
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Parkveien 33, 0258 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 3,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
12 778 000
Egenkapital
312 000
Gjeld
12 515 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 15 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 10 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 35 6
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -143 -756 -21
Resultat før skatt -10 189 22 719 96
Ordinært resultat -10 189 22 719 96
Årsresultat -10 189 22 719 96
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 12 778 25 214 143 071
Sum omløpsmidler 49 234 729
Sum eiendeler 12 827 25 447 143 800
Sum egenkapital 312 23 001 20 202
Sum langsiktig gjeld 0 0 122 123
Sum kortsiktig gjeld 12 515 2 447 1 475

Kongens gate 12 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kongens gate 12 AS - 990441944
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Karenslyst Allé 6, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 338 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
31 559 000
Egenkapital
12 381 000
Gjeld
22 169 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 7 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 4 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 10 8
Likviditetsgrad II 10 2 8
Totalt 75 70 69
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 5 338 5 073 5 092
Driftsresultat 2 798 3 391 4 096
Resultat før skatt 1 653 1 984 2 191
Ordinært resultat 1 653 1 984 2 191
Årsresultat 1 653 1 984 2 191
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 31 559 31 995 31 979
Sum omløpsmidler 2 991 1 853 2 419
Sum eiendeler 34 549 33 848 34 398
Sum egenkapital 12 381 10 728 8 744
Sum langsiktig gjeld 21 179 21 204 24 393
Sum kortsiktig gjeld 990 1 917 1 260

Kirkegaten 5 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kirkegaten 5 AS - 989981056
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Karenslyst Allé 6, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 369 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
50 425 000
Egenkapital
7 185 000
Gjeld
47 429 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 7
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 8
Likviditetsgrad II 4 0 2
Totalt 64 58 66
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 7 369 7 280 7 493
Driftsresultat 4 091 3 693 4 809
Resultat før skatt 2 251 1 888 2 530
Ordinært resultat 2 251 1 888 2 530
Årsresultat 2 251 1 888 2 530
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 50 425 51 692 53 529
Sum omløpsmidler 4 188 1 397 5 371
Sum eiendeler 54 613 53 089 58 901
Sum egenkapital 7 185 7 690 7 991
Sum langsiktig gjeld 43 273 40 904 45 398
Sum kortsiktig gjeld 4 156 4 494 5 511

Tollbugata 20 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tollbugata 20 AS - 991268111
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Karenslyst Allé 6, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 402 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
76 623 000
Egenkapital
9 458 000
Gjeld
71 587 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 7 7
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 8
Likviditetsgrad II 2 0 8
Totalt 63 59 67
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 9 402 10 468 10 131
Driftsresultat 7 444 7 666 7 797
Resultat før skatt 4 206 4 221 4 061
Ordinært resultat 4 206 4 221 4 061
Årsresultat 4 206 4 221 4 061
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 76 623 77 904 78 727
Sum omløpsmidler 4 421 1 552 5 502
Sum eiendeler 81 045 79 456 84 229
Sum egenkapital 9 458 8 707 7 833
Sum langsiktig gjeld 66 569 63 379 73 439
Sum kortsiktig gjeld 5 018 7 370 2 958

Canica Eiendom 2 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Canica Eiendom 2 AS - 916616120
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Karenslyst Allé 6, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 4 år
Kontakt­person 2016 Aktiv 4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
361 691 000
Egenkapital
122 513 000
Gjeld
254 796 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 3 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 6 6 2
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 21 21 14
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -112 -99 -4 383
Resultat før skatt 4 276 3 775 -4 021
Ordinært resultat 4 276 3 775 -4 021
Årsresultat 4 276 3 775 -4 021
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 361 691 360 460 365 812
Sum omløpsmidler 15 619 24 365 5 741
Sum eiendeler 377 310 384 825 371 553
Sum egenkapital 122 513 121 355 110 969
Sum langsiktig gjeld 253 291 262 080 260 000
Sum kortsiktig gjeld 1 505 1 390 585

Vinterbro Næringspark AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vinterbro Næringspark AS - 989551868
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Karenslyst Allé 6, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 4,4 år
Adm. direktør 2015 Aktiv 4,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
15 222 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
158 403 000
Egenkapital
19 635 000
Gjeld
150 907 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 2
Resultatgrad 20 20 14
Kontantstrøm fra drift 20 20 7
Rentedekningsgrad 6 2 2
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 68 63 44
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 15 222 6 694 4 640
Driftsresultat 9 925 1 989 397
Resultat før skatt 4 325 -1 946 -3 243
Ordinært resultat 4 325 -1 946 -3 243
Årsresultat 4 325 -1 946 -3 243
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 158 403 157 537 156 663
Sum omløpsmidler 12 139 11 158 17 644
Sum eiendeler 170 542 168 695 174 307
Sum egenkapital 19 635 15 310 17 256
Sum langsiktig gjeld 150 023 153 293 156 843
Sum kortsiktig gjeld 884 91 208

Valdres Alpinsenter AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Valdres Alpinsenter AS - 932457040
Fritidsetablissement
, 2910 Aurdal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 5,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
28
Styremedlemmer
0
Omsetning
10 741 000
Personalkostnader
3 533 000
Lederlønn
716 000
Anleggsmidler
8 341 000
Egenkapital
3 232 000
Gjeld
8 465 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 3 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 6
Resultatgrad 18 8 16
Kontantstrøm fra drift 20 18 20
Rentedekningsgrad 10 8 10
Likviditetsgrad II 2 0 2
Totalt 77 49 67
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 10 741 9 766 9 299
Driftsresultat 2 006 483 1 112
Resultat før skatt 1 434 359 818
Ordinært resultat 1 434 359 818
Årsresultat 1 434 359 818
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 8 341 7 815 7 961
Sum omløpsmidler 3 356 2 481 4 034
Sum eiendeler 11 697 10 297 11 995
Sum egenkapital 3 232 2 298 3 066
Sum langsiktig gjeld 4 354 4 633 5 043
Sum kortsiktig gjeld 4 111 3 365 3 886

Valdres Alpin Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Valdres Alpin Holding AS - 914230616
Fritidsetablissement
C/o Punis AS Kristian Kølles vei 5, 1367 Snarøya
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 5,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 200 000
Egenkapital
6 300 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 7 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 17 27 27
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -13 -13 -13
Resultat før skatt 677 629 617
Ordinært resultat 677 629 617
Årsresultat 677 629 617
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 5 200 5 200 5 200
Sum omløpsmidler 1 100 1 069 1 056
Sum eiendeler 6 300 6 269 6 256
Sum egenkapital 6 300 5 623 4 994
Sum langsiktig gjeld 0 646 1 262
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

The Well AS

Foretaksinfo
(Aktiv) The Well AS - 814152162
Drift av fornøyelses- og temaparker
Kongeveien 65, 1412 Sofiemyr
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 Aktiv 5,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
239
Styremedlemmer
0
Omsetning
81 200 000
Personalkostnader
44 859 000
Lederlønn
1 943 000
Anleggsmidler
8 622 000
Egenkapital
15 648 000
Gjeld
33 323 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 6 4 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 8
Totalt 13 11 15
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 81 200 79 284 55 609
Driftsresultat -38 119 -35 361 -44 322
Resultat før skatt -38 597 -35 000 -34 125
Ordinært resultat -38 597 -35 000 -34 125
Årsresultat -38 597 -35 000 -34 125
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 8 622 8 182 6 116
Sum omløpsmidler 40 349 35 576 76 451
Sum eiendeler 48 971 43 757 82 567
Sum egenkapital 15 648 12 244 47 245
Sum langsiktig gjeld 0 0 10
Sum kortsiktig gjeld 33 323 31 513 35 312

Stein Erik Hagen Stiftelse for Klinisk Hjerteforskning

Foretaksinfo
(Aktiv) Stein Erik Hagen Stiftelse for Klinisk Hjerteforskning - 991181512
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Kirkeveien 166, 0450 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2014 Aktiv 5,5 år
Styre­medlem 2007 Aktiv 12,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
36 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
6 268 000
Gjeld
10 000 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 36 0 0
Driftsresultat -5 023 -5 059 -5 068
Resultat før skatt -4 781 -3 956 -3 007
Ordinært resultat -4 781 -3 956 -3 007
Årsresultat -4 781 -3 956 -3 007
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 16 268 21 049 25 005
Sum eiendeler 16 268 21 049 25 005
Sum egenkapital 6 268 11 049 15 005
Sum langsiktig gjeld 10 000 10 000 10 000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Orkla ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Orkla ASA - 910747711
Produksjon av ferdigmat
Drammensveien 149a, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 Aktiv 5,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
240
Styremedlemmer
0
Omsetning
40 837 000 000
Personalkostnader
7 734 000 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
37 707 000 000
Egenkapital
34 080 000 000
Gjeld
18 429 000 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 12 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 8
Resultatgrad 16 16 16
Kontantstrøm fra drift 18 20 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 6 2
Totalt 67 80 67
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 40 837 000 39 561 000 37 758 000
Driftsresultat 4 295 000 4 434 000 3 916 000
Resultat før skatt 3 354 000 8 657 000 4 375 000
Ordinært resultat 3 354 000 8 657 000 4 375 000
Årsresultat 3 272 000 8 567 000 4 299 000
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 37 707 000 35 712 000 42 529 000
Sum omløpsmidler 14 802 000 17 696 000 13 075 000
Sum eiendeler 52 509 000 53 408 000 55 604 000
Sum egenkapital 34 080 000 34 838 000 33 876 000
Sum langsiktig gjeld 9 401 000 9 554 000 11 318 000
Sum kortsiktig gjeld 9 028 000 9 016 000 10 410 000

Komplett AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Komplett AS - 980213250
Engroshandel med datamaskiner, tilleggsutstyr til datamaskiner samt programvare
Østre Kullerød 4, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 5,9 år
Styre­medlem 2010 2014 3,8 år
Vara­medlem 2009 2010 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 556 882 000
Personalkostnader
526 542 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
922 952 000
Egenkapital
897 209 000
Gjeld
1 809 306 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 10 2
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 2
Resultatgrad 0 0 4
Kontantstrøm fra drift 0 7 1
Rentedekningsgrad 0 8 8
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 15 46 32
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 8 556 882 8 484 414 7 757 741
Driftsresultat -304 030 -10 986 113 190
Resultat før skatt -256 699 282 672 34 762
Ordinært resultat -256 699 282 672 34 762
Årsresultat -254 347 284 236 34 059
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 922 952 1 780 843 1 414 151
Sum omløpsmidler 1 783 564 2 089 298 1 990 233
Sum eiendeler 2 706 516 3 870 141 3 404 384
Sum egenkapital 897 209 1 344 347 1 165 092
Sum langsiktig gjeld 52 378 470 866 441 874
Sum kortsiktig gjeld 1 756 928 2 054 929 1 797 418

Jernia AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Jernia AS - 913807146
Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvarmingsutstyr
Kveldroveien 19, 1407 Vinterbro
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2014 Aktiv 5,9 år
Styre­medlem 2005 2014 8,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
132
Styremedlemmer
0
Omsetning
825 309 000
Personalkostnader
82 860 000
Lederlønn
3 156 000
Anleggsmidler
321 447 000
Egenkapital
308 339 000
Gjeld
297 747 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 4
Resultatgrad 0 0 2
Kontantstrøm fra drift 0 0 3
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 11 11 32
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 825 309 791 524 824 972
Driftsresultat -12 424 -34 473 3 577
Resultat før skatt -69 434 -48 923 3 298
Ordinært resultat -69 434 -48 923 3 298
Årsresultat -69 434 -48 923 3 298
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 321 447 339 983 315 817
Sum omløpsmidler 284 638 271 802 273 427
Sum eiendeler 606 085 611 785 589 244
Sum egenkapital 308 339 342 779 391 703
Sum langsiktig gjeld 1 413 0 93
Sum kortsiktig gjeld 296 334 269 005 197 448

Gullaug Utvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gullaug Utvikling AS - 993320714
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
C/o Scandinavian Development AS Parkveien 33, 0258 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 Aktiv 7,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 968 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
241 273 000
Egenkapital
220 230 000
Gjeld
21 803 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 8 10
Likviditetsgrad II 0 6 0
Totalt 61 71 67
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 4 968 5 034 4 736
Driftsresultat 1 402 2 197 1 681
Resultat før skatt 635 1 092 1 211
Ordinært resultat 635 1 092 1 211
Årsresultat 635 1 092 1 211
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 241 273 231 664 227 951
Sum omløpsmidler 760 686 328
Sum eiendeler 242 033 232 350 228 279
Sum egenkapital 220 230 219 596 218 503
Sum langsiktig gjeld 0 12 216 9 000
Sum kortsiktig gjeld 21 803 538 775

Kullerød Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kullerød Eiendom AS - 982057485
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Karenslyst Allé 6, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 Aktiv 7,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
23 298 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
195 669 000
Egenkapital
11 269 000
Gjeld
186 087 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 6 10
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 63 62 68
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 23 298 18 634 15 429
Driftsresultat 19 164 15 288 12 863
Resultat før skatt 12 605 9 411 8 668
Ordinært resultat 12 605 9 411 8 668
Årsresultat 12 605 9 411 8 668
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 195 669 230 735 99 779
Sum omløpsmidler 1 687 2 348 4 459
Sum eiendeler 197 356 233 083 104 237
Sum egenkapital 11 269 26 741 22 198
Sum langsiktig gjeld 154 594 191 082 61 826
Sum kortsiktig gjeld 31 493 15 260 20 213

Sjøflyhavna Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sjøflyhavna Eiendom AS - 894194642
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Parkveien 33, 0258 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 Aktiv 7,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 715 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
12 070 000
Egenkapital
2 503 000
Gjeld
9 897 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 6
Likviditetsgrad II 8 2 8
Totalt 66 60 64
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 715 1 794 1 659
Driftsresultat 901 972 817
Resultat før skatt 497 550 318
Ordinært resultat 497 550 318
Årsresultat 497 550 318
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 12 070 11 982 12 263
Sum omløpsmidler 331 168 284
Sum eiendeler 12 401 12 150 12 546
Sum egenkapital 2 503 2 006 2 456
Sum langsiktig gjeld 9 678 9 896 9 931
Sum kortsiktig gjeld 219 249 159

Verket Bolig Felt 2 og 3 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Verket Bolig Felt 2 og 3 AS - 897115662
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Erteløkka 7, 1384 Asker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 Aktiv 8,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
257 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 204 000
Egenkapital
-181 000
Gjeld
5 491 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 2 0 2
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 257 0 750
Driftsresultat -132 -483 -286
Resultat før skatt -362 -612 -474
Ordinært resultat -362 -612 -474
Årsresultat -362 -612 -474
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 204 1 167 1 040
Sum omløpsmidler 4 107 4 443 5 322
Sum eiendeler 5 311 5 609 6 362
Sum egenkapital -181 181 793
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5 491 5 428 5 569

Kongeveien Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kongeveien Eiendom AS - 990971838
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Karenslyst Allé 6, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 Aktiv 9,3 år
Adm. direktør 2010 Aktiv 9,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
16 240 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
428 613 000
Egenkapital
421 536 000
Gjeld
8 453 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 0 4 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 0 6 0
Likviditetsgrad II 2 2 10
Totalt 39 44 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 16 240 20 000 20 000
Driftsresultat -3 340 567 -148 107
Resultat før skatt -4 295 -1 350 -113 159
Ordinært resultat -4 295 -1 350 -113 159
Årsresultat -4 295 -1 350 -113 159
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 428 613 429 449 442 645
Sum omløpsmidler 1 375 1 628 6 926
Sum eiendeler 429 988 431 077 449 572
Sum egenkapital 421 536 425 831 427 181
Sum langsiktig gjeld 6 963 2 963 22 123
Sum kortsiktig gjeld 1 490 2 283 268

Canica Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Canica Eiendom AS - 891450052
Eiendomsforvaltning
Karenslyst Allé 6, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 Aktiv 10,8 år
Adm. direktør 2009 2018 8,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
950 078 000
Personalkostnader
8 180 000
Lederlønn
1 391 000
Anleggsmidler
1 859 788 000
Egenkapital
885 703 000
Gjeld
1 014 618 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 6 13
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 6 10
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 10 0
Totalt 82 32 33
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 950 078 0 0
Driftsresultat 932 028 -1 101 -131
Resultat før skatt 811 613 119 446 231 797
Ordinært resultat 811 613 119 446 231 797
Årsresultat 811 613 119 446 231 797
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 859 788 1 954 111 1 128 844
Sum omløpsmidler 40 533 49 764 40 665
Sum eiendeler 1 900 321 2 003 875 1 169 509
Sum egenkapital 885 703 1 022 931 936 092
Sum langsiktig gjeld 881 442 974 622 150 225
Sum kortsiktig gjeld 133 176 6 322 83 192

Nipa Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nipa Eiendom AS - 892627932
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Canica AS Karenslyst Allé 6, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2008 Aktiv 11,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 363 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
36 828 000
Egenkapital
6 740 000
Gjeld
35 279 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 3 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 8 0
Likviditetsgrad II 2 4 10
Totalt 67 57 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 4 363 4 395 4 005
Driftsresultat 2 976 2 251 -899
Resultat før skatt 2 214 996 -1 350
Ordinært resultat 2 214 996 -1 350
Årsresultat 2 214 996 -1 350
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 36 828 34 174 35 112
Sum omløpsmidler 5 191 11 603 9 449
Sum eiendeler 42 019 45 777 44 562
Sum egenkapital 6 740 5 066 14 070
Sum langsiktig gjeld 29 888 29 888 29 888
Sum kortsiktig gjeld 5 391 10 823 604

Korsholmen Havstue AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Korsholmen Havstue AS - 989140175
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Nøisomhed, 6405 Molde
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 Aktiv 12,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 000 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
14 936 000
Egenkapital
11 600 000
Gjeld
4 211 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 2
Resultatgrad 16 14 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 18
Rentedekningsgrad 2 2 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 56 56 30
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 000 1 000 1 000
Driftsresultat 109 81 -333
Resultat før skatt 16 -10 -324
Ordinært resultat 16 -10 -324
Årsresultat 16 -10 -324
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 14 936 15 059 15 450
Sum omløpsmidler 874 145 196
Sum eiendeler 15 810 15 204 15 646
Sum egenkapital 11 600 11 584 11 593
Sum langsiktig gjeld 4 185 3 591 4 000
Sum kortsiktig gjeld 26 29 53

Nian AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nian AS - 991350713
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Ankerveien 14, 0782 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 Aktiv 12,6 år
Adm. direktør 2007 Aktiv 12,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
15 939 000
Egenkapital
9 654 000
Gjeld
7 725 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 3 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 10
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 0 8 10
Totalt 0 27 77
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 764
Driftsresultat -41 -34 668
Resultat før skatt -241 757 1 214
Ordinært resultat -241 757 1 214
Årsresultat -241 757 1 214
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 15 939 0 2 315
Sum omløpsmidler 1 440 17 375 8 947
Sum eiendeler 17 379 17 375 11 262
Sum egenkapital 9 654 11 395 10 638
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7 725 5 980 623

Tvist 7 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tvist 7 AS - 991142770
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Karenslyst Allé 6, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 Aktiv 12,7 år
Adm. direktør 2007 Aktiv 12,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 921 000
Egenkapital
7 908 000
Gjeld
109 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 0 0
Totalt 30 22 22
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -13 -13 -13
Resultat før skatt 170 174 174
Ordinært resultat 170 174 174
Årsresultat 170 174 174
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 7 921 7 978 8 053
Sum omløpsmidler 96 114 126
Sum eiendeler 8 017 8 092 8 179
Sum egenkapital 7 908 7 738 7 787
Sum langsiktig gjeld 47 62 80
Sum kortsiktig gjeld 62 292 312

Nipa Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nipa Invest AS - 990015570
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Canica AS Karenslyst Allé 6, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 Aktiv 13,2 år
Adm. direktør 2006 Aktiv 13,5 år
Styrets leder 2006 2006 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
663 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
31 573 000
Egenkapital
42 067 000
Gjeld
9 044 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 13 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 10 4
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 12 43 26
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -708 -690 -793
Resultat før skatt 241 10 665 565
Ordinært resultat 241 10 665 565
Årsresultat 241 10 665 565
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 31 573 36 855 27 528
Sum omløpsmidler 19 538 15 885 16 636
Sum eiendeler 51 111 52 741 44 165
Sum egenkapital 42 067 44 825 36 161
Sum langsiktig gjeld 5 399 5 645 5 890
Sum kortsiktig gjeld 3 645 2 271 2 114

Damsgårdsveien 82 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Damsgårdsveien 82 AS - 936233406
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Erteløkka 7, 1384 Asker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 Aktiv 13,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 185 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
22 384 000
Egenkapital
5 872 000
Gjeld
19 547 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 8 6
Totalt 37 35 35
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 185 1 095 1 395
Driftsresultat -295 -248 -200
Resultat før skatt -591 -496 -437
Ordinært resultat -591 -496 -437
Årsresultat -591 -496 -437
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 22 384 21 404 22 476
Sum omløpsmidler 3 035 1 398 1 625
Sum eiendeler 25 418 22 802 24 101
Sum egenkapital 5 872 6 815 7 896
Sum langsiktig gjeld 18 637 15 062 15 029
Sum kortsiktig gjeld 910 925 1 176

Damsgård Utvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Damsgård Utvikling AS - 989877526
Kjøp og salg av egen fast eiendom
C/o Profier AS Erteløkka 7, 1384 Asker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 Aktiv 13,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
11 800 000
Egenkapital
-2 866 000
Gjeld
20 622 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 8 8 8
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -80 -66 -47
Resultat før skatt -1 062 -842 -740
Ordinært resultat -1 062 -842 -740
Årsresultat -1 062 -842 -740
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 11 800 11 442 11 546
Sum omløpsmidler 5 956 6 294 6 084
Sum eiendeler 17 757 17 736 17 631
Sum egenkapital -2 866 -1 891 -1 050
Sum langsiktig gjeld 20 622 19 627 18 680
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Tvist 3 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tvist 3 AS - 988843296
Postordre-/internetthandel med elektriske husholdningsapparater, radio, fjernsyn, plater, kassetter
Karenslyst Allé 6, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 Aktiv 14,2 år
Adm. direktør 2005 Aktiv 14,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
45 846 000
Egenkapital
58 606 000
Gjeld
273 698 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 10
Totalt 39 39 32
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -20 -20 -55
Resultat før skatt 268 397 268 300 85
Ordinært resultat 268 397 268 300 85
Årsresultat 268 397 268 300 85
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 45 846 45 846 45 846
Sum omløpsmidler 286 457 286 275 16 100
Sum eiendeler 332 304 332 122 61 946
Sum egenkapital 58 606 60 209 61 909
Sum langsiktig gjeld 1 782 1 863 0
Sum kortsiktig gjeld 271 916 270 050 37

Tvist 1 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tvist 1 AS - 988844322
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Karenslyst Allé 6, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 Aktiv 14,2 år
Adm. direktør 2005 Aktiv 14,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
11 813 388 000
Personalkostnader
1 191 435 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
17 603 378 000
Egenkapital
12 027 657 000
Gjeld
10 129 833 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 7 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 4
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 14 20 7
Rentedekningsgrad 6 10 6
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 36 52 28
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 11 813 388 11 050 584 10 220 381
Driftsresultat -123 037 -229 518 -236 991
Resultat før skatt 470 895 1 791 986 336 774
Ordinært resultat 470 895 1 791 986 336 774
Årsresultat 76 445 179 199 33 677
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 17 603 378 18 946 493 15 701 742
Sum omløpsmidler 4 554 111 4 103 165 4 099 766
Sum eiendeler 22 157 490 23 049 657 19 801 508
Sum egenkapital 12 027 657 12 205 040 10 879 657
Sum langsiktig gjeld 6 795 715 7 366 354 6 168 275
Sum kortsiktig gjeld 3 334 118 3 478 264 2 753 575

Tvist 5 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tvist 5 AS - 980322939
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Karenslyst Allé 6, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 Aktiv 14,2 år
Adm. direktør 2005 Aktiv 14,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 372 330 000
Egenkapital
4 545 345 000
Gjeld
832 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 2
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 10
Totalt 8 28 34
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -39 -37 -49
Resultat før skatt -650 895 867 200 542 421
Ordinært resultat -650 895 867 200 542 421
Årsresultat -650 895 867 200 542 421
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 4 372 330 5 833 669 4 723 027
Sum omløpsmidler 173 848 45 069 6 136
Sum eiendeler 4 546 177 5 878 738 4 729 163
Sum egenkapital 4 545 345 5 196 240 4 729 041
Sum langsiktig gjeld 832 519 570 0
Sum kortsiktig gjeld 0 162 928 123

Canica Investor AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Canica Investor AS - 885648312
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Karenslyst Allé 6, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 Aktiv 14,3 år
Adm. direktør 2005 Aktiv 14,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 630 412 000
Egenkapital
939 475 000
Gjeld
1 696 195 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 10 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 10 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 4 26 4
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -29 -70 -65
Resultat før skatt -35 856 362 569 -39 087
Ordinært resultat -35 856 362 569 -39 087
Årsresultat -35 856 362 569 -39 087
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 630 412 3 132 072 2 612 502
Sum omløpsmidler 5 258 16 788 3 400
Sum eiendeler 2 635 671 3 148 860 2 615 902
Sum egenkapital 939 475 975 331 912 762
Sum langsiktig gjeld 1 519 106 1 866 949 1 550 040
Sum kortsiktig gjeld 177 089 306 580 153 099

Punis AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Punis AS - 986912754
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kristian Kølles vei 5, 1367 Snarøya
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 Aktiv 15,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 548 000
Egenkapital
6 814 000
Gjeld
807 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 2
Likviditetsgrad II 0 2 0
Totalt 0 2 24
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 286 681
Driftsresultat -21 -4 217 219
Resultat før skatt -38 -4 257 -1 038
Ordinært resultat -38 -4 257 -1 038
Årsresultat -38 -4 257 -1 038
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 7 548 7 159 25 122
Sum omløpsmidler 73 695 997
Sum eiendeler 7 621 7 854 26 119
Sum egenkapital 6 814 6 852 15 109
Sum langsiktig gjeld 807 0 11 010
Sum kortsiktig gjeld 0 1 002 0

Canica AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Canica AS - 938701237
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Karenslyst Allé 6, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2002 Aktiv 18,1 år
Styre­medlem 2002 2005 3,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
15
Styremedlemmer
0
Omsetning
11 306 792 000
Personalkostnader
1 182 571 000
Lederlønn
12 023 000
Anleggsmidler
13 795 094 000
Egenkapital
11 816 471 000
Gjeld
6 380 730 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 7 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 8 4
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 5 20 5
Rentedekningsgrad 4 10 4
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 22 52 22
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 11 306 792 10 900 568 10 169 731
Driftsresultat -556 202 -323 329 -268 366
Resultat før skatt 4 004 1 493 092 36 404
Ordinært resultat 4 004 1 493 092 36 404
Årsresultat 439 1 503 722 41 321
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 13 795 094 13 958 430 12 370 200
Sum omløpsmidler 4 402 106 4 172 479 4 028 844
Sum eiendeler 18 197 200 18 130 909 16 399 044
Sum egenkapital 11 816 471 12 160 512 10 951 256
Sum langsiktig gjeld 3 222 950 2 801 557 2 952 561
Sum kortsiktig gjeld 3 157 780 3 168 841 2 495 227

Nærutvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nærutvikling AS - 971055138
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Karenslyst Allé 6, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 19,1 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 19,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
22 550 000
Egenkapital
23 030 000
Gjeld
216 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 10 0 10
Totalt 10 0 30
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -584 -577 -39
Resultat før skatt -573 -535 6
Ordinært resultat -573 -535 6
Årsresultat -573 -535 6
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 22 550 22 550 22 550
Sum omløpsmidler 696 1 053 1 597
Sum eiendeler 23 246 23 603 24 147
Sum egenkapital 23 030 23 603 24 139
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 216 0 9

Stein Erik Hagen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Stein Erik Hagen AS - 977047587
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Karenslyst Allé 6, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 19,1 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 19,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
31 352 000
Egenkapital
490 279 000
Gjeld
9 528 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 12 10
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 10 10
Likviditetsgrad II 10 0 10
Totalt 15 32 40
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -19 -21 -34
Resultat før skatt -95 154 95 680 61 476
Ordinært resultat -95 154 95 680 61 476
Årsresultat -95 154 95 680 61 476
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 31 352 31 352 31 352
Sum omløpsmidler 468 456 563 975 469 166
Sum eiendeler 499 808 595 327 500 518
Sum egenkapital 490 279 585 433 489 753
Sum langsiktig gjeld 9 072 9 893 1 118
Sum kortsiktig gjeld 456 0 9 646

Canica Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Canica Invest AS - 880130102
Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvarmingsutstyr
Karenslyst Allé 6, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 19,1 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 19,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 593 618 000
Egenkapital
2 461 390 000
Gjeld
148 811 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 2
Likviditetsgrad II 10 0 8
Totalt 12 4 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -34 -46 -89
Resultat før skatt -336 222 -403 -99 461
Ordinært resultat -336 222 -403 -99 461
Årsresultat -336 222 -403 -99 461
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 593 618 2 135 265 2 050 268
Sum omløpsmidler 16 583 152 785 1 110
Sum eiendeler 2 610 201 2 288 050 2 051 378
Sum egenkapital 2 461 390 2 047 612 2 048 015
Sum langsiktig gjeld 148 801 240 438 2 643
Sum kortsiktig gjeld 10 0 720

Grensen 17 Hjemmel AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Grensen 17 Hjemmel AS - 890640222
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Karenslyst Allé 6, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 2018 < 1 år

Mb G17 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Mb G17 AS - 914392284
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Karenslyst Allé 6, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 2018 < 1 år

Gjelleråsen Eiendom II AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Gjelleråsen Eiendom II AS - 920551998
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Karenslyst Allé 6, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 2018 < 1 år

Destilleriveien 11 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Destilleriveien 11 AS - 920210597
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Karenslyst Allé 6, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 2018 < 1 år

T8 Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) T8 Holding AS - 912111679
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Canica AS Karenslyst Allé 6, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2018 1 år

Lille Grønnegata 2 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lille Grønnegata 2 AS - 919196408
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Oscars gate 30, 0352 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2019 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
49 285 000
Egenkapital
322 000
Gjeld
48 975 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 0 0
Totalt 0 0
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -199 -25
Resultat før skatt -1 096 -28
Ordinært resultat -1 096 -28
Årsresultat -1 096 -28
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 49 285 6 084
Sum omløpsmidler 13 0
Sum eiendeler 49 298 6 084
Sum egenkapital 322 1 419
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 48 975 4 666

Hegdehaugsveien 25 Næring AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hegdehaugsveien 25 Næring AS - 919196572
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Axera Business Management AS Haakon Viis gate 6, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2017 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 668 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
21 579 000
Egenkapital
6 712 000
Gjeld
17 779 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 12 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6
Resultatgrad 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20
Rentedekningsgrad 10 10
Likviditetsgrad II 10 8
Totalt 87 83
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 5 668 5 561
Driftsresultat 4 524 4 592
Resultat før skatt 3 381 3 233
Ordinært resultat 3 381 3 233
Årsresultat 3 381 3 233
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 21 579 22 061
Sum omløpsmidler 2 913 3 383
Sum eiendeler 24 492 25 444
Sum egenkapital 6 712 6 517
Sum langsiktig gjeld 16 947 17 145
Sum kortsiktig gjeld 832 1 782

Hegdehaugsveien 25 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hegdehaugsveien 25 AS - 990554285
Kjøp og salg av egen fast eiendom
C/o Axera Business Management AS Haakon Viis gate 6, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 2019 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 209 000
Egenkapital
-240 000
Gjeld
5 048 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 4
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 8
Likviditetsgrad II 0 2 10
Totalt 0 2 69
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 4 780
Driftsresultat -38 -44 2 299
Resultat før skatt -148 -193 1 328
Ordinært resultat -148 -193 1 328
Årsresultat -148 -193 1 328
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 209 2 697 23 046
Sum omløpsmidler 1 599 923 7 760
Sum eiendeler 4 808 3 620 30 806
Sum egenkapital -240 -92 5 177
Sum langsiktig gjeld 0 1 997 24 274
Sum kortsiktig gjeld 5 048 1 714 1 356

Hegdehaugsveien 25 Bolig AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hegdehaugsveien 25 Bolig AS - 999019943
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
C/o Axera Business Management AS Haakon Viis gate 6, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 2017 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 043 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
12 744 000
Egenkapital
10 330 000
Gjeld
3 050 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 3 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 10 6 8
Totalt 66 72 68
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 043 1 196 1 230
Driftsresultat 394 536 855
Resultat før skatt 208 371 510
Ordinært resultat 208 371 510
Årsresultat 208 371 510
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 12 744 12 829 15 171
Sum omløpsmidler 637 441 1 443
Sum eiendeler 13 380 13 270 16 614
Sum egenkapital 10 330 10 416 10 046
Sum langsiktig gjeld 2 969 2 488 5 688
Sum kortsiktig gjeld 81 365 881

Gjelleråsen Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Gjelleråsen Eiendom AS - 992039019
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Professor Kohts vei 9, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 2018 1,5 år

Gjelleråsen Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Gjelleråsen Holding AS - 918064516
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Karenslyst Allé 6, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 2018 2,1 år
Adm. direktør 2016 2018 2,1 år

Canica Eiendom 3 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Canica Eiendom 3 AS - 991983570
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Dronning Mauds gate 10, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 2018 1,9 år

Stein Erik Hagen Allmennyttige Stiftelse

Foretaksinfo
(Inaktiv) Stein Erik Hagen Allmennyttige Stiftelse - 990591334
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Karenslyst Allé 6, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 2018 3,5 år

Energeia AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Energeia AS - 995807866
Produksjon av elektrisitet ellers
Dronningen 1, 0287 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2018 3,9 år
Vara­medlem 2011 2014 3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
15 809 000
Personalkostnader
5 111 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 340 000
Egenkapital
11 201 000
Gjeld
30 056 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 10 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 8
Resultatgrad 16 18 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 8 10
Totalt 65 74 82
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 15 809 13 354 10 337
Driftsresultat 1 812 2 584 3 442
Resultat før skatt 2 480 2 295 2 320
Ordinært resultat 2 480 2 295 2 320
Årsresultat 2 480 2 295 2 320
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 8 340 3 609 3 632
Sum omløpsmidler 32 916 20 208 14 723
Sum eiendeler 41 256 23 817 18 355
Sum egenkapital 11 201 9 918 7 623
Sum langsiktig gjeld 7 059 6 795 6 267
Sum kortsiktig gjeld 22 997 7 104 4 465

Sepas AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sepas AS - 967942162
Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer
Fjordalléen 7, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2019 5,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
915 465 000
Personalkostnader
231 235 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
273 064 000
Egenkapital
378 402 000
Gjeld
289 245 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 3 3
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 8 4 8
Kontantstrøm fra drift 10 7 7
Rentedekningsgrad 10 6 6
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 55 41 45
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 915 465 895 784 900 962
Driftsresultat 42 524 21 923 27 068
Resultat før skatt 28 657 10 178 12 849
Ordinært resultat 28 657 10 178 12 849
Årsresultat 28 657 10 178 12 849
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 273 064 278 209 291 159
Sum omløpsmidler 394 583 353 805 376 734
Sum eiendeler 667 647 632 015 667 893
Sum egenkapital 378 402 350 699 340 521
Sum langsiktig gjeld 145 138 152 000 160 000
Sum kortsiktig gjeld 144 107 129 316 167 372

Eiendom Farris Bad AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Eiendom Farris Bad AS - 983528694
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Thor Halvorsen Holding AS Strandveien 50, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 2020 5,9 år
Styre­medlem 2009 2014 4,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
27 322 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
292 743 000
Egenkapital
61 820 000
Gjeld
282 312 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 8 6
Likviditetsgrad II 2 10 10
Totalt 57 74 73
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 27 322 29 310 27 319
Driftsresultat 14 364 17 084 13 876
Resultat før skatt 6 939 8 560 4 479
Ordinært resultat 6 939 8 560 4 479
Årsresultat 6 939 8 560 4 479
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 292 743 287 532 284 006
Sum omløpsmidler 51 389 14 427 15 283
Sum eiendeler 344 132 301 959 299 289
Sum egenkapital 61 820 83 069 74 509
Sum langsiktig gjeld 220 076 217 028 223 039
Sum kortsiktig gjeld 62 236 1 862 1 741

Verdun Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Verdun Holding AS - 995117045
Eiendomsmegling
Klingenberggata 7, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2014 < 1 år

He-kullerød AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) He-kullerød AS - 988997560
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Oppgang B Slemdalsveien 70, 0370 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 2016 4,1 år

Norwegian Property ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Norwegian Property ASA - 988622036
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Støperigata 2, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 2014 1,9 år
Styre­medlem 2009 2015 6,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
45
Styremedlemmer
0
Omsetning
960 000 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
14 736 700 000
Egenkapital
8 002 800 000
Gjeld
9 061 500 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 7 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 10 8
Likviditetsgrad II 0 4 2
Totalt 57 69 63
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 960 000 1 831 000 1 376 000
Driftsresultat 765 700 1 653 300 1 207 900
Resultat før skatt 490 600 1 348 660 764 500
Ordinært resultat 490 600 1 348 660 764 500
Årsresultat 490 600 1 348 660 764 500
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 14 736 700 15 405 100 14 167 500
Sum omløpsmidler 2 327 600 171 100 163 700
Sum eiendeler 17 064 300 15 576 200 14 331 200
Sum egenkapital 8 002 800 7 654 750 6 488 900
Sum langsiktig gjeld 5 461 000 7 762 500 7 624 100
Sum kortsiktig gjeld 3 600 500 158 950 218 200

Komplett Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Komplett Invest AS - 998038286
Postordre-/internetthandel med elektriske husholdningsapparater, radio, fjernsyn, plater, kassetter
Karenslyst Allé 6, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2014 1,9 år

Handelsbanken Kapitalforvaltning AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Handelsbanken Kapitalforvaltning AS - 973194860
Fondsforvaltningsvirksomhet
Tjuvholmen Allé 11, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2014 3,6 år

Verket Bolig Felt 4 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Verket Bolig Felt 4 AS - 995222310
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
C/o Profier AS Erteløkka 7, 1384 Asker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2018 8,3 år

Sameiet Aurdal Fjellgård Valdres

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Aurdal Fjellgård Valdres - 985032289
Ikke tilgjengelig
Generallunden 3c, 0381 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2013 4,4 år

Ferncliff Asset Management AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ferncliff Asset Management AS - 891658842
Verdipapirmegling
Filipstad Brygge 1 Aker Brygge, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2010 1,9 år

Steen & Strøm AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Steen & Strøm AS - 962073182
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Støperigata 1, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2008 < 1 år
Vara­medlem 2006 2008 2,2 år
Styrets leder 2000 2006 5,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
113
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 085 993 000
Personalkostnader
134 874 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
39 100 281 000
Egenkapital
21 838 252 000
Gjeld
18 027 252 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 7 10
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 65 70 73
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 085 993 3 446 024 4 444 331
Driftsresultat 1 665 592 3 021 540 4 037 542
Resultat før skatt 1 188 896 2 349 978 3 085 323
Ordinært resultat 1 188 896 2 349 978 3 085 323
Årsresultat 1 188 896 2 349 973 3 085 345
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 39 100 281 39 015 865 36 970 013
Sum omløpsmidler 765 223 860 490 1 779 856
Sum eiendeler 39 865 504 39 876 355 38 749 869
Sum egenkapital 21 838 252 21 374 619 19 893 415
Sum langsiktig gjeld 15 412 373 15 117 296 14 144 542
Sum kortsiktig gjeld 2 614 879 3 384 440 4 711 912

Nipa Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nipa Invest AS - 991488367
Porteføljeinvesteringsselskaper
Dronning Mauds gate 1 C/o Canica AS, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2010 2,2 år
Adm. direktør 2007 2010 2,2 år

Solheimsveien 3 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Solheimsveien 3 AS - 884590752
Ikke tilgjengelig
Tordenskioldsgate 6 B C/o Bsa Capital ASA, 0121 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2007 < 1 år

Canica Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Canica Eiendom AS - 980392651
Ikke tilgjengelig
Dronning Maudsgate 1, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2007 < 1 år
Styre­medlem 2002 2006 4 år