Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Stig Arne Jøraholmen

Rapportdato: 2020-03-28

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 10 751 og med ett samlet driftsresultat på -223. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 5 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 8.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
1pluss1 Ettervern AS Styrets leder 2020 - Aktiv 0 0
1pluss1 Kompetanse AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 238 76
Stig Jøraholmen Kunst og Kultur Innehaver 2016 - Aktiv 0 0
1 Pluss 1 Bo og Omsorgsbaser AS Styre­medlem 2013 - Aktiv 9 641 -670
Three Chords Holding AS Styre­medlem 2013 - Aktiv 0 -33
- Adm. direktør 2013 - Aktiv 0 -33
Priorat AS Adm. direktør 2007 - Aktiv 872 404
- Styre­medlem 2006 - Aktiv 872 404

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Analog AS Styre­medlem 2016 - 2017
1 Pluss 1 Vestland AS Styre­medlem 2015 - 2019
1 Pluss 1 Bo og Omsorgsbaser AS Adm. direktør 2013 - 2018
1 Pluss 1 Bo og Omsorgsbaser AS Adm. direktør 2007 - 2014
1 Pluss 1 Bo og Omsorgsbaser AS Styre­medlem 2006 - 2014
1 Pluss 1 Kompetanse DA Styrets leder 2010 - 2018
1 Pluss 1 Kompetanse DA Styre­medlem 2007 - 2010
1 Pluss 1 Kompetanse DA Styre­medlem 2007 - 2010

1pluss1 Ettervern AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 1pluss1 Ettervern AS - 924571772
Sosialtjenester for rusmiddelmisbrukere uten botilbud
Ryggeveien 39, 1523 Moss
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv < 1 år

1pluss1 Kompetanse AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 1pluss1 Kompetanse AS - 818779542
Barneverntjenester
Ryggeveien 39, 1523 Moss
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
238 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
64 000
Gjeld
52 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 15 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0
Resultatgrad 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 0
Rentedekningsgrad 10 0
Likviditetsgrad II 8 2
Totalt 97 17
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 238 93
Driftsresultat 76 -18
Resultat før skatt 65 -18
Ordinært resultat 65 -18
Årsresultat 65 -18
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 115 19
Sum eiendeler 115 19
Sum egenkapital 64 -1
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 52 20

Stig Jøraholmen Kunst og Kultur

Foretaksinfo
(Aktiv) Stig Jøraholmen Kunst og Kultur - 816501652
Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk
Bjørn Kristensens vei 3, 1532 Moss
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2016 Aktiv 4,2 år

1 Pluss 1 Bo og Omsorgsbaser AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 1 Pluss 1 Bo og Omsorgsbaser AS - 912595625
Barneverntjenester
Ryggeveien 39, 1523 Moss
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 Aktiv 6,4 år
Adm. direktør 2013 2018 5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
21
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 641 000
Personalkostnader
7 448 000
Lederlønn
734 000
Anleggsmidler
2 995 000
Egenkapital
7 370 000
Gjeld
1 445 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 3 15
Kapitalomsetningshastighet 4 4 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 8 10
Resultatgrad 0 8 18
Kontantstrøm fra drift 0 7 18
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 19 55 90
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 9 641 12 027 16 960
Driftsresultat -670 437 2 798
Resultat før skatt -526 374 2 103
Ordinært resultat -526 374 2 103
Årsresultat -526 374 2 103
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 995 2 709 1 497
Sum omløpsmidler 5 819 6 298 8 858
Sum eiendeler 8 814 9 007 10 355
Sum egenkapital 7 370 7 389 7 219
Sum langsiktig gjeld 20 0 13
Sum kortsiktig gjeld 1 425 1 618 3 123

Three Chords Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Three Chords Holding AS - 912415848
Barneverntjenester
Ryggeveien 39, 1523 Moss
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 Aktiv 6,6 år
Adm. direktør 2013 Aktiv 6,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 728 000
Egenkapital
756 000
Gjeld
5 144 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 14 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -33 -51 -135
Resultat før skatt -26 165 -135
Ordinært resultat -26 165 -135
Årsresultat -26 165 -135
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 5 728 5 721 5 601
Sum omløpsmidler 171 0 352
Sum eiendeler 5 899 5 721 5 954
Sum egenkapital 756 782 617
Sum langsiktig gjeld 4 755 4 550 0
Sum kortsiktig gjeld 389 389 5 337

Priorat AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Priorat AS - 889729252
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Ryggeveien 39, 1523 Moss
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2007 Aktiv 12,5 år
Styre­medlem 2006 Aktiv 13,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
872 000
Personalkostnader
114 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 106 000
Egenkapital
4 223 000
Gjeld
4 012 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 12 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 2
Resultatgrad 20 20 16
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 8
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 66 77 48
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 872 2 060 627
Driftsresultat 404 1 415 77
Resultat før skatt 463 1 078 30
Ordinært resultat 463 1 078 30
Årsresultat 463 1 078 30
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 8 106 8 207 8 131
Sum omløpsmidler 128 152 36
Sum eiendeler 8 234 8 359 8 166
Sum egenkapital 4 223 4 410 3 332
Sum langsiktig gjeld 68 261 370
Sum kortsiktig gjeld 3 944 3 688 4 464

Analog AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Analog AS - 917535337
Drift av restauranter og kafeer
Bjørn Kristensens vei 3, 1532 Moss
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2017 1,2 år

1 Pluss 1 Vestland AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) 1 Pluss 1 Vestland AS - 916008511
Barneverntjenester
Hafstadvegen 36, 6800 Førde
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2019 4,1 år

1 Pluss 1 Kompetanse DA

Foretaksinfo
(Inaktiv) 1 Pluss 1 Kompetanse DA - 991545506
Barneverntjenester
Kasernegaten 47, 1632 Gamle Fredrikstad
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 2018 8 år
Styre­medlem 2007 2010 3,3 år

1 Pluss 1 Bo og Omsorgsbaser AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) 1 Pluss 1 Bo og Omsorgsbaser AS - 889940972
Barneverntjenester
Kasernegaten 47, 1632 Gamle Fredrikstad
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2007 2014 6,4 år
Styre­medlem 2006 2014 7,7 år

1 Pluss 1 Bo & Omsorgsbaser DA

Foretaksinfo
(Inaktiv) 1 Pluss 1 Bo & Omsorgsbaser DA - 985080828
Barneverntjenester
Kasernegaten 47, 1632 Gamle Fredrikstad
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2016 14,1 år