Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Lars Petter Leinonen

Rapportdato: 2019-12-07

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 10 521 og med ett samlet driftsresultat på 616. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Resultat Compagniet AS Styrets leder 2017 - Aktiv 7 849 507
Leinonen AS Styrets leder 2014 - Aktiv 2 672 109

Inaktive Roller

Ingen inaktive roller funnet

Resultat Compagniet AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Resultat Compagniet AS - 987296828
Regnskap og bokføring
Arbins gate 4, 0253 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 849 000
Personalkostnader
5 316 000
Lederlønn
742 000
Anleggsmidler
150 000
Egenkapital
606 000
Gjeld
2 003 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 13 13
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 3 4 3
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 8
Resultatgrad 12 12 12
Kontantstrøm fra drift 7 7 5
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 4 8
Totalt 66 68 69
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 7 849 7 496 6 384
Driftsresultat 507 463 360
Resultat før skatt 397 349 234
Ordinært resultat 397 349 234
Årsresultat 397 349 234
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 150 460 0
Sum omløpsmidler 2 459 1 727 1 507
Sum eiendeler 2 609 2 187 1 507
Sum egenkapital 606 580 554
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 003 1 607 953

Leinonen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Leinonen AS - 912434427
Regnskap og bokføring
Arbins gate 4, 0253 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 5,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 672 000
Personalkostnader
2 122 000
Lederlønn
276 000
Anleggsmidler
3 684 000
Egenkapital
1 511 000
Gjeld
3 640 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 0
Resultatgrad 8 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 8 2 0
Totalt 63 6 4
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 672 1 700 1 338
Driftsresultat 109 -1 477 -2 097
Resultat før skatt 474 -1 205 -3 053
Ordinært resultat 474 -1 205 -3 053
Årsresultat 474 -1 205 -3 053
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 684 3 514 3 573
Sum omløpsmidler 1 467 1 053 632
Sum eiendeler 5 151 4 567 4 205
Sum egenkapital 1 511 1 037 -1 757
Sum langsiktig gjeld 2 985 1 722 3 058
Sum kortsiktig gjeld 655 1 807 2 904