Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

Hent management-CV

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Alexander Angell

Rapportdato: 2023-03-24

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 0 og med ett samlet driftsresultat på -12. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Angell Invest AS Adm. direktør 2016 - Aktiv 0 -12

Inaktive Roller

Ingen inaktive roller funnet

Angell Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Angell Invest AS - 995255529
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Lerkeskogen 64, 4083 Hundvåg
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2016 Aktiv 6,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 511 000
Egenkapital
1 780 000
Gjeld
0
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 3 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 8 2 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 11 4 4
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -12 -22 -17
Resultat før skatt 42 -107 -44
Ordinært resultat 42 -107 -44
Årsresultat 42 -107 -44
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 1 511 1 494 1 479
Sum omløpsmidler 269 243 366
Sum eiendeler 1 780 1 737 1 845
Sum egenkapital 1 780 1 737 1 845
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0