Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Per Sjølie

Rapportdato: 2021-05-11

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 12 940 og med ett samlet driftsresultat på 558. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 7 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 9.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Skogsbilveglaget Storsjøveien Kontakt­person 2019 - Aktiv 0 0
- Styrets leder 2013 - Aktiv 0 0
Per Sjølie Innehaver 2019 - Aktiv 9 903 485
Sameiet Steinvik Deset Veilag Styre­medlem 2019 - Aktiv 0 0
Deset Skytterlag Styre­medlem 2015 - Aktiv 0 0
Løsset Utmarkslag Styrets leder 2013 - Aktiv 0 0
- Kontakt­person 2009 - Aktiv 0 0
Hovdmoen Terminal AS Styre­medlem 2008 - Aktiv 734 227
Løsseting AS Styre­medlem 2007 - Aktiv 2 303 -154
- Adm. direktør 2007 - Aktiv 2 303 -154

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Per Sjølie Styrets leder 2000** - 2019
Løsset Utmarkslag Styre­medlem 2006 - 2013
Hammeren Euroflis AS Styrets leder 2011 - 2017
Deset Grendeutvalg Styre­medlem 2009 - 2016
Rena Fjernvarme AS Adm. direktør 2009 - 2016
Rena Fjernvarme AS Styre­medlem 2007 - 2016

Skogsbilveglaget Storsjøveien

Foretaksinfo
(Aktiv) Skogsbilveglaget Storsjøveien - 999300413
Eiendomsforvaltning
C/o Per Sjølie Løssetveien 771, 2450 Rena
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2019 Aktiv 1,9 år
Styrets leder 2013 Aktiv 8,3 år

Per Sjølie

Foretaksinfo
(Aktiv) Per Sjølie - 969106612
Avvirkning
Løssetveien 771, 2450 Rena
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv 2 år
Styrets leder 2000 2019 18,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 903 000
Personalkostnader
169 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
66 407 000
Egenkapital
55 092 000
Gjeld
14 378 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 8 2 0
Kontantstrøm fra drift 3 0 0
Rentedekningsgrad 4 2 0
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 33 21 15
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 9 903 12 306 8 068
Driftsresultat 485 70 -694
Resultat før skatt 67 -342 -984
Ordinært resultat 67 -342 -984
Årsresultat 67 -342 -984
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 66 407 65 301 64 415
Sum omløpsmidler 3 063 2 249 3 628
Sum eiendeler 69 470 67 549 68 044
Sum egenkapital 55 092 53 283 51 719
Sum langsiktig gjeld 12 964 13 507 15 034
Sum kortsiktig gjeld 1 414 759 1 290

Sameiet Steinvik Deset Veilag

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Steinvik Deset Veilag - 922178526
Lønnet arbeid i private husholdninger
C/o Johan Ludvig Søderlund Fjeld Desetveien 1196, 2450 Rena
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 2 år

Deset Skytterlag

Foretaksinfo
(Aktiv) Deset Skytterlag - 915573878
Idrettslag og -klubber
Vikkjølveien 71, 2450 Rena
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 5,9 år

Løsset Utmarkslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Løsset Utmarkslag - 870550642
Eiendomsforvaltning
C/o Per Sjølie Søndre Løsset, 2450 Rena
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 Aktiv 8 år
Kontakt­person 2009 Aktiv 12,2 år
Styre­medlem 2006 2013 6,9 år

Hovdmoen Terminal AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hovdmoen Terminal AS - 992292091
Lagring
Jegerstien 18, 2406 Elverum
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 Aktiv 13,3 år
Adm. direktør 2008 2019 11,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
734 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 971 000
Egenkapital
1 397 000
Gjeld
1 263 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 10 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 1 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 8 8 0
Likviditetsgrad II 6 8 6
Totalt 68 73 7
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 734 763 233
Driftsresultat 227 256 -28
Resultat før skatt 127 160 -76
Ordinært resultat 127 160 -76
Årsresultat 127 160 -76
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 971 1 433 1 353
Sum omløpsmidler 687 594 582
Sum eiendeler 2 659 2 027 1 935
Sum egenkapital 1 397 270 110
Sum langsiktig gjeld 805 1 448 1 410
Sum kortsiktig gjeld 458 310 415

Løsseting AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Løsseting AS - 891158882
Grunnarbeid
Søndre Løsset Løssetveien 771, 2450 Rena
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 Aktiv 14 år
Adm. direktør 2007 Aktiv 14 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 303 000
Personalkostnader
1 377 000
Lederlønn
467 000
Anleggsmidler
537 000
Egenkapital
1 001 000
Gjeld
1 465 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 7
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 1 1 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 4 8
Resultatgrad 0 0 12
Kontantstrøm fra drift 0 3 10
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 6 8 8
Totalt 11 20 61
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 2 303 2 485 2 484
Driftsresultat -154 -52 168
Resultat før skatt -136 -39 137
Ordinært resultat -136 -39 137
Årsresultat -136 -39 137
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 537 565 350
Sum omløpsmidler 1 929 1 453 1 463
Sum eiendeler 2 466 2 018 1 812
Sum egenkapital 1 001 1 137 1 176
Sum langsiktig gjeld 0 18 31
Sum kortsiktig gjeld 1 465 863 605

Hammeren Euroflis AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Hammeren Euroflis AS - 997447077
Produksjon av andre trevarer og varer av kork, strå og flettematerialer
Søndre Løsset Løssetveien 771, 2450 Rena
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2017 6,2 år

Deset Grendeutvalg

Foretaksinfo
(Aktiv) Deset Grendeutvalg - 994607243
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2016 6,5 år

Rena Fjernvarme AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Rena Fjernvarme AS - 991744010
Damp- og varmtvannsforsyning
C/o Vekstra Peto AS Brugata 20, 2450 Rena
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2009 2016 6,8 år
Styre­medlem 2007 2016 8,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 172 000
Personalkostnader
627 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
16 481 000
Egenkapital
1 569 000
Gjeld
16 916 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 14 14 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 18
Rentedekningsgrad 2 2 0
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 51 51 31
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 4 172 3 861 3 506
Driftsresultat 408 340 -79
Resultat før skatt -21 -58 -379
Ordinært resultat -21 -58 -379
Årsresultat -21 -58 -379
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 16 481 17 520 17 887
Sum omløpsmidler 2 003 1 599 2 085
Sum eiendeler 18 484 19 118 19 971
Sum egenkapital 1 569 1 590 1 648
Sum langsiktig gjeld 15 788 16 600 17 608
Sum kortsiktig gjeld 1 128 928 715

Storsjøveien Veiforening BA

Foretaksinfo
(Inaktiv) Storsjøveien Veiforening BA - 975551466
Tjenester tilknyttet skogbruk
Åkre, 2485 Rendalen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2017 9,1 år

Landbrukets Hus BA

Foretaksinfo
(Inaktiv) Landbrukets Hus BA - 970902619
Ikke tilgjengelig
Trudvanggata 8, 2450 Rena
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2004 3,6 år