Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Sverre Hustveit

Rapportdato: 2021-06-12

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 20 563 og med ett samlet driftsresultat på 5 197. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 5 av virksomhetene driftsunderskudd, og 5 av virksomhetene driftsoverskudd. 12 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 4 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 8.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Hustveit Gard Sverre Hustveit Innehaver 2019 - Aktiv 0 0
Vikedal Kro og Motell AS Styrets leder 2018 - Aktiv 3 489 -604
Ask Caravan AS Styrets leder 2016 - Aktiv 1 114 69
- Adm. direktør 2016 - Aktiv 1 114 69
Vindafjord Frp Styrets leder 2015 - Aktiv 0 0
Nor Cut International AS Kontakt­person 2014 - Aktiv 0 0
- Styrets leder 2014 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Hustveit Gard Sverre Hustveit Styrets leder 2000** - 2019
Nor Cut International AS Styre­medlem 2008 - 2013
Nor Cut International AS Adm. direktør 2008 - 2013
Sauda Holding AS Styrets leder 2000** - 2004
Snowsmart AS Styre­medlem 2011 - 2012
Rolvsvåg Industrihavn AS Styrets leder 2009 - 2012
Sauda Drift AS Styrets leder 2008 - 2008
Sauda Drift AS Styrets leder 2008 - 2008

Hustveit Gard Sverre Hustveit

Foretaksinfo
(Aktiv) Hustveit Gard Sverre Hustveit - 882201422
Dyrking av kjernefrukter og steinfrukter
Ølmedalsvegen 476, 5583 Vikedal
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv 2,1 år
Styrets leder 2000 2019 18,4 år

Vikedal Kro og Motell AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vikedal Kro og Motell AS - 920597831
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
Saudavegen 5075, 5583 Vikedal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 3,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 489 000
Personalkostnader
1 366 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 694 000
Egenkapital
-506 000
Gjeld
9 497 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 2 4
Totalt 5 6
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 3 489 314
Driftsresultat -604 -370
Resultat før skatt -763 -373
Ordinært resultat -763 -373
Årsresultat -763 -373
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 6 694 6 394
Sum omløpsmidler 2 298 2 342
Sum eiendeler 8 992 8 736
Sum egenkapital -506 257
Sum langsiktig gjeld 6 985 6 429
Sum kortsiktig gjeld 2 512 2 050

Ask Caravan AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ask Caravan AS - 917854734
Detaljhandel med andre motorvogner, unntatt motorsykler
Ølmedalsvegen 476, 5583 Vikedal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 4,7 år
Adm. direktør 2016 Aktiv 4,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 114 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
20 000
Egenkapital
368 000
Gjeld
262 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 15 0
Kapitalomsetningshastighet 8 10 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 0
Resultatgrad 12 18 0
Kontantstrøm fra drift 7 18 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 2 0 2
Totalt 59 81 8
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 114 1 986 112
Driftsresultat 69 275 -9
Resultat før skatt 53 208 -7
Ordinært resultat 53 208 -7
Årsresultat 53 208 -7
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 20 26 4
Sum omløpsmidler 609 457 500
Sum eiendeler 629 483 504
Sum egenkapital 368 315 107
Sum langsiktig gjeld 10 -9 369
Sum kortsiktig gjeld 252 177 29

Vindafjord Frp

Foretaksinfo
(Aktiv) Vindafjord Frp - 996297136
Partipolitiske organisasjoner
C/o Mats Årvik Øvrehagen 181, 5580 Ølen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 6 år

Nor Cut International AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nor Cut International AS - 993113395
Uoppgitt
Eramet Næringspark, 4200 Sauda
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2014 Aktiv 6,9 år
Styrets leder 2014 Aktiv 7 år
Styre­medlem 2008 2013 5 år
Adm. direktør 2008 2013 4,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
697 000
Egenkapital
-1 078 000
Gjeld
1 775 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0
Resultat før skatt 0 -32 -32
Ordinært resultat 0 -32 -32
Årsresultat 0 -32 -32
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 697 697 729
Sum omløpsmidler 0 0 0
Sum eiendeler 697 697 729
Sum egenkapital -1 078 -1 078 -1 046
Sum langsiktig gjeld 1 775 1 775 1 775
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Sauda Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sauda Holding AS - 981261569
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
, 4200 Sauda
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2012 Aktiv 9 år
Styrets leder 2000 2004 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 358 000
Egenkapital
2 980 000
Gjeld
463 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 2 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 18 14 13
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -2 -3 -2
Resultat før skatt 83 7 78
Ordinært resultat 83 7 78
Årsresultat 83 7 78
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 358 1 946 1 493
Sum omløpsmidler 1 085 1 151 1 396
Sum eiendeler 3 443 3 097 2 890
Sum egenkapital 2 980 2 897 2 890
Sum langsiktig gjeld 463 200 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Wr Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Wr Holding AS - 996294560
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Eramet Næringspark, 4200 Sauda
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2010 Aktiv 10,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 305 000
Egenkapital
2 612 000
Gjeld
370 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 2 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 21 14 12
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -1 -1 -1
Resultat før skatt 112 13 16
Ordinært resultat 112 13 16
Årsresultat 112 13 16
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 305 1 843 1 441
Sum omløpsmidler 677 1 038 1 037
Sum eiendeler 2 982 2 882 2 478
Sum egenkapital 2 612 2 500 2 487
Sum langsiktig gjeld 370 382 -8
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Fehirde AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fehirde AS - 996294633
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Eramet Næringspark, 4200 Sauda
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 Aktiv 10,5 år
Adm. direktør 2010 Aktiv 10,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 680 000
Egenkapital
4 340 000
Gjeld
341 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 20 0 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -1 -229 -245
Resultat før skatt 76 -183 -51
Ordinært resultat 76 -183 -51
Årsresultat 76 -183 -51
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 4 680 4 490 4 405
Sum omløpsmidler 0 1 0
Sum eiendeler 4 681 4 491 4 406
Sum egenkapital 4 340 4 264 4 448
Sum langsiktig gjeld 273 205 -65
Sum kortsiktig gjeld 68 22 23

Imsland Skog og Ved AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Imsland Skog og Ved AS - 974271478
Saging, høvling og impregnering av tre
, 5583 Vikedal
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 12,3 år
Styrets leder 2000 Aktiv 20,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
119 000
Egenkapital
-470 000
Gjeld
434 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 12 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 22 22 22
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -7 -7 -7
Resultat før skatt -12 -17 -17
Ordinært resultat -12 -17 -17
Årsresultat -12 -17 -17
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 119 115 117
Sum omløpsmidler -154 -154 -154
Sum eiendeler -36 -39 -37
Sum egenkapital -470 -458 -441
Sum langsiktig gjeld 477 461 446
Sum kortsiktig gjeld -43 -43 -43

Sauda Maskinering AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sauda Maskinering AS - 992685034
Bearbeiding av metaller
, 4200 Sauda
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 Aktiv 12,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 809 000
Personalkostnader
2 102 000
Lederlønn
733 000
Anleggsmidler
0
Egenkapital
1 456 000
Gjeld
2 336 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 7 0
Kapitalomsetningshastighet 8 6 6
Fordringsomsetningshastighet 2 3 1
Gjeldsbetjeningsgrad 10 4 0
Resultatgrad 18 8 0
Kontantstrøm fra drift 20 7 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 85 47 9
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 7 809 4 907 4 632
Driftsresultat 1 223 202 -259
Resultat før skatt 1 184 212 -300
Ordinært resultat 1 184 212 -300
Årsresultat 1 184 212 -300
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 3 791 2 519 2 751
Sum eiendeler 3 791 2 519 2 751
Sum egenkapital 1 456 272 60
Sum langsiktig gjeld -664 -315 0
Sum kortsiktig gjeld 3 000 2 563 2 691

Sauda Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sauda Eiendom AS - 992685042
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
, 4200 Sauda
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 Aktiv 12,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
624 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
916 000
Gjeld
7 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 13 12 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 85 84 12
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 624 624 552
Driftsresultat 187 135 -136
Resultat før skatt 146 104 -104
Ordinært resultat 146 104 -104
Årsresultat 146 104 -104
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 31
Sum omløpsmidler 924 780 644
Sum eiendeler 924 780 676
Sum egenkapital 916 771 666
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7 10 9

Ølmedal Kraft AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ølmedal Kraft AS - 988779121
Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
Ølmedalsvegen 414, 5583 Vikedal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 Aktiv 15,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 527 000
Personalkostnader
300 000
Lederlønn
139 000
Anleggsmidler
40 675 000
Egenkapital
14 614 000
Gjeld
30 650 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 7 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 2 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 6
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 74 73 70
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 7 527 8 325 6 404
Driftsresultat 4 333 4 694 3 180
Resultat før skatt 2 232 2 392 1 127
Ordinært resultat 2 232 2 392 1 127
Årsresultat 2 232 2 392 1 127
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 40 675 41 548 42 548
Sum omløpsmidler 4 589 4 128 2 318
Sum eiendeler 45 264 45 675 44 866
Sum egenkapital 14 614 13 306 10 914
Sum langsiktig gjeld 29 351 30 386 32 686
Sum kortsiktig gjeld 1 299 1 983 1 266

Snowsmart AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Snowsmart AS - 996488128
Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transport og tjenesteyting ellers
Storebotn Næringspark Storebotn 73, 5309 Kleppestø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2012 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 079 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 032 000
Egenkapital
450 000
Gjeld
613 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 15 0
Kapitalomsetningshastighet 2 10 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 14 0
Kontantstrøm fra drift 0 10 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 2 10 10
Totalt 4 79 12
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 079 4 986 742
Driftsresultat -121 475 -18
Resultat før skatt -125 370 -25
Ordinært resultat -125 370 -25
Årsresultat -125 370 -25
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 032 321 79
Sum omløpsmidler 31 1 035 791
Sum eiendeler 1 063 1 355 870
Sum egenkapital 450 575 205
Sum langsiktig gjeld 555 517 517
Sum kortsiktig gjeld 58 263 148

Rolvsvåg Industrihavn AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Rolvsvåg Industrihavn AS - 994608401
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Nordbygdvegen 7, 3570 Ål
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2012 2,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 767 000
Personalkostnader
476 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
742 000
Egenkapital
-1 366 000
Gjeld
2 230 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 7
Kapitalomsetningshastighet 10 4 2
Fordringsomsetningshastighet 5 4 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 4
Resultatgrad 0 0 16
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 0 2 2
Totalt 15 10 63
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 2 767 1 080 952
Driftsresultat -154 -40 96
Resultat før skatt -163 -40 96
Ordinært resultat -163 -40 96
Årsresultat -163 -40 96
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 742 715 745
Sum omløpsmidler 123 206 189
Sum eiendeler 865 921 934
Sum egenkapital -1 366 -1 203 -1 163
Sum langsiktig gjeld 1 724 1 792 1 792
Sum kortsiktig gjeld 506 333 306

Sauda Drift AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sauda Drift AS - 992684968
Ikke tilgjengelig
, 4200 Sauda
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2008 < 1 år

Sauda Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sauda Eiendom AS - 992685018
Ikke tilgjengelig
, 4200 Sauda
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2008 < 1 år