Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Keith John Palmer

Rapportdato: 2021-09-21

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 54 429 og med ett samlet driftsresultat på -16 841. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 4 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 5 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Quality Intervention Operation AS Styrets leder 2020 - Aktiv 53 508 3 284
Annulus Intervention System AS Styrets leder 2020 - Aktiv 368 -5 135
Quality Intervention Technology AS Styrets leder 2020 - Aktiv 124 -889
Quality Intervention AS Styrets leder 2020 - Aktiv 0 -750
Coilhose AS Styrets leder 2020 - Aktiv 429 -13 351

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Quality Intervention Operation AS Styre­medlem 2019 - 2020
Annulus Intervention System AS Styre­medlem 2019 - 2020
Quality Intervention Technology AS Styre­medlem 2019 - 2020
Quality Intervention AS Styre­medlem 2019 - 2020
Coilhose AS Styre­medlem 2019 - 2020

Quality Intervention Operation AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Quality Intervention Operation AS - 916125224
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Energivegen 12a, 4056 Tananger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 1,4 år
Styre­medlem 2019 2020 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
22
Styremedlemmer
0
Omsetning
53 508 000
Personalkostnader
18 845 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 314 000
Egenkapital
6 078 000
Gjeld
56 153 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 10 10
Kapitalomsetningshastighet 4 6 10
Fordringsomsetningshastighet 3 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 6
Resultatgrad 12 12 12
Kontantstrøm fra drift 7 7 14
Rentedekningsgrad 6 8 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 46 56 69
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 53 508 39 318 40 518
Driftsresultat 3 284 2 605 3 059
Resultat før skatt 2 546 2 284 3 232
Ordinært resultat 2 546 2 284 3 232
Årsresultat 2 546 2 284 3 232
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 3 314 717 385
Sum omløpsmidler 58 918 25 991 24 180
Sum eiendeler 62 232 26 708 24 565
Sum egenkapital 6 078 4 901 2 617
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 56 153 21 806 21 948

Annulus Intervention System AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Annulus Intervention System AS - 918622373
Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk
Hammaren 9a, 4056 Tananger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 1,4 år
Styre­medlem 2019 2020 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
368 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
27 026 000
Egenkapital
-5 592 000
Gjeld
35 679 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 2 2 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 368 148 0
Driftsresultat -5 135 -328 -350
Resultat før skatt -6 587 -1 278 -351
Ordinært resultat -6 587 -1 278 -351
Årsresultat -6 587 -1 278 -351
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 27 026 23 136 17 679
Sum omløpsmidler 3 061 3 249 1 431
Sum eiendeler 30 087 26 385 19 111
Sum egenkapital -5 592 30 30
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 35 679 26 355 19 080

Quality Intervention Technology AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Quality Intervention Technology AS - 916125127
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Hammaren 9a, 4056 Tananger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 1,4 år
Styre­medlem 2019 2020 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
124 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
366 000
Egenkapital
-934 000
Gjeld
1 491 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 4
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 5 20
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 2 0
Totalt 2 11 26
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 124 558 168
Driftsresultat -889 -385 -264
Resultat før skatt -964 -343 -245
Ordinært resultat -964 -343 -245
Årsresultat -964 -343 -245
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 366 599 956
Sum omløpsmidler 191 835 412
Sum eiendeler 557 1 433 1 368
Sum egenkapital -934 30 31
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 491 1 403 1 337

Quality Intervention AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Quality Intervention AS - 918615512
Reparasjon av maskiner
Hammaren 9a, 4056 Tananger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 1,4 år
Styre­medlem 2019 2020 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
513 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
120 000
Egenkapital
59 155 000
Gjeld
4 241 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 3 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 31 33 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -750 -359 -14
Resultat før skatt 1 684 1 558 -9
Ordinært resultat 1 684 1 558 -9
Årsresultat 1 684 1 558 -9
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 120 120 146
Sum omløpsmidler 63 276 61 931 45 700
Sum eiendeler 63 396 62 051 45 846
Sum egenkapital 59 155 59 449 39 491
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4 241 2 602 6 355

Coilhose AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Coilhose AS - 918622462
Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk
Hammaren 9a, 4056 Tananger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 1,4 år
Styre­medlem 2019 2020 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
429 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
19 733 000
Egenkapital
-6 076 000
Gjeld
31 525 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 6 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 10
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 0 6 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 2 60 77
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 429 3 819 6 612
Driftsresultat -13 351 1 371 5 169
Resultat før skatt -14 289 646 5 164
Ordinært resultat -14 289 646 5 164
Årsresultat -14 289 646 5 164
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 19 733 20 082 14 076
Sum omløpsmidler 5 716 2 039 1 408
Sum eiendeler 25 448 22 121 15 484
Sum egenkapital -6 076 5 830 5 184
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 31 525 16 291 10 300