Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Morten Lie

Rapportdato: 2021-06-13

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 31 462 og med ett samlet driftsresultat på 772. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 7 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 23.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Stoneart AS Adm. direktør 2014 - Aktiv 30 394 666
Hvittingfoss Ved Lågen Kontakt­person 2009 - Aktiv 0 0
Advestor AS Vara­medlem 2005 - Aktiv 0 -32
Vittingfoss Vel AS Styrets leder 2004 - Aktiv 286 266
- Adm. direktør 2004 - Aktiv 286 266
Grubesand AS Adm. direktør 2002 - Aktiv 782 -128
- Styrets leder 2002 - Aktiv 782 -128

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Stoneart AS Styrets leder 2011 - 2014
Hvittingfoss Ved Lågen Styre­medlem 2009 - 2017
Sparebank 1 Sørøst-norge Styre­medlem 2008 - 2011
Sandsvær Sparebank Nestleder styre 2008 - 2008
Sandsvær Sparebank Styre­medlem 2004 - 2008
Sandsvær Sparebank Vara­medlem 2002 - 2004
Brubakken Home AS Vara­medlem 2006 - 2020

Stoneart AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Stoneart AS - 988692166
Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted
Kanalgata 14, 3263 Larvik
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2014 Aktiv 6,5 år
Styrets leder 2011 2014 3,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7
Styremedlemmer
0
Omsetning
30 394 000
Personalkostnader
4 529 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
425 000
Egenkapital
12 305 000
Gjeld
2 237 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 7 7
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 4 8 8
Kontantstrøm fra drift 3 5 5
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 49 59 59
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 30 394 27 831 23 219
Driftsresultat 666 1 096 1 151
Resultat før skatt 380 719 774
Ordinært resultat 380 719 774
Årsresultat 380 719 774
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 425 145 106
Sum omløpsmidler 14 117 12 934 11 386
Sum eiendeler 14 542 13 079 11 492
Sum egenkapital 12 305 9 725 9 006
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 237 3 354 2 486

Hvittingfoss Ved Lågen

Foretaksinfo
(Aktiv) Hvittingfoss Ved Lågen - 994591746
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
C/o Vibeke Eik Landehagen 3, 3647 Hvittingfoss
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 11,7 år
Styre­medlem 2009 2017 7,4 år

Advestor AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Advestor AS - 988072095
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Ørneveien 37, 1357 Bekkestua
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2005 Aktiv 16,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
658 000
Egenkapital
14 195 000
Gjeld
22 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 15 13
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 43 45 43
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -32 -30 -40
Resultat før skatt 3 426 2 897 1 824
Ordinært resultat 3 426 2 897 1 824
Årsresultat 3 426 2 897 1 824
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 658 658 658
Sum omløpsmidler 13 559 10 135 8 221
Sum eiendeler 14 217 10 793 8 879
Sum egenkapital 14 195 10 769 8 872
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 22 24 7

Vittingfoss Vel AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vittingfoss Vel AS - 986417850
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Brubakken 17, 3647 Hvittingfoss
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 Aktiv 17,4 år
Adm. direktør 2004 Aktiv 17,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
286 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
555 000
Gjeld
267 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 4
Totalt 85 83 77
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 286 283 276
Driftsresultat 266 258 258
Resultat før skatt 214 211 209
Ordinært resultat 214 211 209
Årsresultat 214 211 209
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 822 648 855
Sum eiendeler 822 648 855
Sum egenkapital 555 341 129
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 267 307 726

Grubesand AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Grubesand AS - 979431864
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Grubesandveien 63, 3234 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2002 Aktiv 19,3 år
Styrets leder 2002 Aktiv 19,4 år
Styre­medlem 2000 2002 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
782 000
Personalkostnader
642 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
11 907 000
Egenkapital
18 742 000
Gjeld
2 626 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 2 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 1 3
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 10
Resultatgrad 0 18 20
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 6 2 6
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 60 35 86
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 782 1 347 1 172
Driftsresultat -128 193 306
Resultat før skatt 1 387 -27 2 221
Ordinært resultat 1 387 -27 2 221
Årsresultat 1 387 -27 2 221
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 11 907 9 902 10 185
Sum omløpsmidler 9 461 9 027 8 569
Sum eiendeler 21 368 18 929 18 754
Sum egenkapital 18 742 17 356 17 982
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 626 1 573 772

Sparebank 1 Sørøst-norge

Foretaksinfo
(Aktiv) Sparebank 1 Sørøst-norge - 944521836
Bankvirksomhet ellers
Jernbanealleen 23, 3210 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2011 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
249
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 255 462 000
Personalkostnader
344 184 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 262 405 000
Egenkapital
5 193 174 000
Gjeld
33 629 267 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 58 58 58
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 255 462 1 198 831 1 211 786
Driftsresultat 667 128 732 648 613 021
Resultat før skatt 538 563 596 086 508 738
Ordinært resultat 538 563 596 086 508 738
Årsresultat 537 929 594 891 508 738
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 262 405 2 050 360 1 974 015
Sum omløpsmidler 36 560 036 34 530 547 32 496 859
Sum eiendeler 38 822 441 36 580 907 34 470 874
Sum egenkapital 5 193 174 4 848 433 4 515 560
Sum langsiktig gjeld 506 645 494 360 638 330
Sum kortsiktig gjeld 33 122 622 31 238 114 29 316 984

Sandsvær Sparebank

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sandsvær Sparebank - 937889364
Ikke tilgjengelig
Storgata 7, 3611 Kongsberg
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2008 2008 < 1 år
Styre­medlem 2004 2008 3,9 år
Vara­medlem 2002 2004 2 år

Brubakken Home AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Brubakken Home AS - 988970395
Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet
Brubakken 17, 3647 Hvittingfoss
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 2020 14,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
15 407 000
Personalkostnader
2 078 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 114 000
Egenkapital
6 238 000
Gjeld
1 608 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 18 18 18
Kontantstrøm fra drift 18 20 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 10
Totalt 94 94 94
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 15 407 13 615 13 702
Driftsresultat 2 136 2 546 2 195
Resultat før skatt 1 627 1 916 1 606
Ordinært resultat 1 627 1 916 1 606
Årsresultat 1 627 1 916 1 606
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 1 114 1 314 438
Sum omløpsmidler 6 732 5 359 4 972
Sum eiendeler 7 846 6 673 5 410
Sum egenkapital 6 238 4 610 3 994
Sum langsiktig gjeld 6 11 0
Sum kortsiktig gjeld 1 602 2 052 1 415

Brubakken Home AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Brubakken Home AS - 987608358
Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet
Brubakken 17, 3647 Hvittingfoss
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2004 2010 5,6 år

Lågendalen Møbelsnekkeri AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Lågendalen Møbelsnekkeri AS - 987578408
Ikke tilgjengelig
Hem, 3275 Svarstad
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2008 3,1 år
Adm. direktør 2004 2006 1,9 år

Camo Analytics AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Camo Analytics AS - 935743605
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Gaustadalléen 21, 0349 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2006 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
31 472 000
Personalkostnader
28 207 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
29 462 000
Egenkapital
17 771 000
Gjeld
32 915 000
Driftscore
2019
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 2
Fordringsomsetningshastighet 3
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 8
Totalt 13
Resultatregnskap
2019
Driftsinntekter 31 472
Driftsresultat -13 245
Resultat før skatt -13 181
Ordinært resultat -13 181
Årsresultat -13 181
Balanseregnskap
2019
Sum anleggsmidler 29 462
Sum omløpsmidler 21 224
Sum eiendeler 50 686
Sum egenkapital 17 771
Sum langsiktig gjeld 23 278
Sum kortsiktig gjeld 9 637

Lifjellstua AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lifjellstua AS - 985185468
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
Lifjellvegen 934, 3804 Bø i Telemark
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2004 1,5 år
Vara­medlem 2002 2003 < 1 år
Adm. direktør 2002 2004 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
28
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 250 000
Personalkostnader
2 703 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 266 000
Egenkapital
-976 000
Gjeld
3 793 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 6 12
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 6
Resultatgrad 2 4 16
Kontantstrøm fra drift 5 7 18
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 34 46 75
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 6 250 6 193 3 087
Driftsresultat 15 130 352
Resultat før skatt 11 121 344
Ordinært resultat 11 121 344
Årsresultat 11 121 344
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 266 1 267 1 454
Sum omløpsmidler 1 551 951 476
Sum eiendeler 2 817 2 218 1 930
Sum egenkapital -976 -987 -1 108
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 793 3 205 3 038

Lifjellstua Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lifjellstua Eiendom AS - 985186081
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
Lifjellvegen 934, 3804 Bø i Telemark
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2004 1,6 år
Vara­medlem 2002 2003 < 1 år
Adm. direktør 2002 2005 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
552 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 892 000
Egenkapital
-2 663 000
Gjeld
6 082 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 10 7 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 3
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 14 20
Rentedekningsgrad 4 4 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 66 57 86
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 552 552 2 229
Driftsresultat 421 317 1 845
Resultat før skatt 101 3 1 419
Ordinært resultat 101 3 1 419
Årsresultat 101 3 1 419
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 892 1 895 1 936
Sum omløpsmidler 1 527 1 178 1 293
Sum eiendeler 3 419 3 073 3 228
Sum egenkapital -2 663 -2 764 -2 767
Sum langsiktig gjeld 5 616 5 802 5 985
Sum kortsiktig gjeld 466 35 10

Unique AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Unique AS - 952140140
Ikke tilgjengelig
Langg 54, 4301 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Intranet System AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Intranet System AS - 976591747
Ikke tilgjengelig
Strandv 37, 1327 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år
Adm. direktør 2000 2006 5,2 år

Aff Analyse AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aff Analyse AS - 982088496
Drift av web-portaler
Helleveien 30, 5045 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2005 4,4 år

Lie Morten

Foretaksinfo
(Inaktiv) Lie Morten - 980448428
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Grubesandveien 63, 3234 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2021 20,4 år