Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Jim Bratland

Rapportdato: 2020-01-22

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 44 486 og med ett samlet driftsresultat på 2 640. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 4 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 5.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
3net AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 43 364 2 639
Kultnett AS Styrets leder 2019 - Aktiv 1 122 1
Ymber Fiber AS Adm. direktør 2018 - Aktiv 0 0
Akebakkens Venner Styrets leder 2016 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Kultnett AS Styre­medlem 2018 - 2019
Kunnskapsparken Storslett AS Adm. direktør 2009 - 2013
Kunnskapsparken Storslett AS Adm. direktør 2009 - 2013
Ymber Produksjon AS Vara­medlem 2006 - 2010
Sameiet Breigata 19-23/ Motzfeldtsgt 5 Styrets leder 2002 - 2003

3net AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3net AS - 988389846
Kabelbasert telekommunikasjon
Bjørklysvingen 3/7, 9152 Sørkjosen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
17
Styremedlemmer
0
Omsetning
43 364 000
Personalkostnader
8 306 000
Lederlønn
973 000
Anleggsmidler
13 925 000
Egenkapital
2 905 000
Gjeld
20 787 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 15 13
Kapitalomsetningshastighet 8 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 10 8
Resultatgrad 12 12 12
Kontantstrøm fra drift 10 14 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 60 78 70
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 43 364 44 397 41 600
Driftsresultat 2 639 3 419 2 594
Resultat før skatt 2 054 2 584 1 958
Ordinært resultat 2 054 2 584 1 958
Årsresultat 2 054 2 584 1 958
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 13 925 3 729 4 159
Sum omløpsmidler 9 768 7 511 6 860
Sum eiendeler 23 692 11 240 11 019
Sum egenkapital 2 905 2 905 2 904
Sum langsiktig gjeld 9 324 907 1 064
Sum kortsiktig gjeld 11 463 7 428 7 051

Kultnett AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kultnett AS - 918852603
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Hovedvegen 2, 9151 Storslett
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv < 1 år
Styre­medlem 2018 2019 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 122 000
Personalkostnader
283 000
Lederlønn
245 000
Anleggsmidler
0
Egenkapital
40 000
Gjeld
72 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 2 2
Kapitalomsetningshastighet 10 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2
Resultatgrad 2 4
Kontantstrøm fra drift 1 1
Rentedekningsgrad 2 10
Likviditetsgrad II 8 4
Totalt 27 30
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 1 122 312
Driftsresultat 1 4
Resultat før skatt 1 4
Ordinært resultat 1 4
Årsresultat 1 4
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 112 262
Sum eiendeler 112 262
Sum egenkapital 40 39
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 72 223

Ymber Fiber AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ymber Fiber AS - 921683073
Kabelbasert telekommunikasjon
Bjørklysvingen 3, 9152 Sørkjosen
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2018 Aktiv 1,2 år

Akebakkens Venner

Foretaksinfo
(Aktiv) Akebakkens Venner - 917229791
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
C/o Jim Bratland Nessevegen 9, 9152 Sørkjosen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 3,7 år

Kunnskapsparken Storslett AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kunnskapsparken Storslett AS - 992484195
Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler
Lyngsmark 2, 9151 Storslett
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2009 2013 3,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 354 000
Personalkostnader
100 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
9 058 000
Egenkapital
2 194 000
Gjeld
8 722 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 7 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 8
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 69 76 72
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 354 2 555 2 569
Driftsresultat 922 1 229 1 210
Resultat før skatt 474 695 642
Ordinært resultat 474 695 642
Årsresultat 474 695 642
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 9 058 9 333 9 625
Sum omløpsmidler 1 859 2 016 2 475
Sum eiendeler 10 917 11 350 12 100
Sum egenkapital 2 194 1 721 1 025
Sum langsiktig gjeld 8 458 8 966 9 473
Sum kortsiktig gjeld 264 663 1 602

Stranda Barnehage Sa

Foretaksinfo
(Inaktiv) Stranda Barnehage Sa - 959860963
Barnehager
Skogly 12, 9152 Sørkjosen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2015 6,5 år

Ymber Produksjon AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ymber Produksjon AS - 914678412
Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
Bjørklysvingen 3, 9152 Sørkjosen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 2010 3,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
244 819 000
Personalkostnader
40 680 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 431 274 000
Egenkapital
701 923 000
Gjeld
834 665 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 3 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 4 3
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 4 8 8
Totalt 66 73 72
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 244 819 260 367 193 212
Driftsresultat 51 382 78 628 51 319
Resultat før skatt 25 036 40 467 60 721
Ordinært resultat 25 036 40 467 60 721
Årsresultat 24 087 31 453 56 412
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 431 274 1 456 890 1 460 591
Sum omløpsmidler 105 316 165 067 127 424
Sum eiendeler 1 536 590 1 621 957 1 588 015
Sum egenkapital 701 923 692 614 670 787
Sum langsiktig gjeld 741 592 826 644 861 982
Sum kortsiktig gjeld 93 073 102 700 55 246

Sameiet Breigata 19-23/ Motzfeldtsgt 5

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Breigata 19-23/ Motzfeldtsgt 5 - 975800962
Lønnet arbeid i private husholdninger
V/obos Eiendomsforvaltning AS Hammersborg Torg 1, 0179 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2002 2003 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 781 000
Personalkostnader
78 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-3 663 000
Gjeld
4 923 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 0
Resultatgrad 18 16 0
Kontantstrøm fra drift 14 10 0
Rentedekningsgrad 8 6 0
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 67 57 13
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 781 3 318 3 150
Driftsresultat 504 344 -4 201
Resultat før skatt 367 199 -4 286
Ordinært resultat 367 199 -4 286
Årsresultat 367 199 -4 286
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1 260 1 172 1 375
Sum eiendeler 1 260 1 172 1 375
Sum egenkapital -3 663 -4 030 -4 229
Sum langsiktig gjeld 4 337 4 522 4 702
Sum kortsiktig gjeld 586 680 902