Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

Hent management-CV

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Gianluigi Sergio Tassone

Rapportdato: 2023-03-22

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 8 972 245 og med ett samlet driftsresultat på 139 776. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Alliance Healthcare Norge AS Styrets leder 2021 - Aktiv 8 972 245 139 776

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Alliance Healthcare Norge Apotekdrift AS Styrets leder 2021 - 2023

Alliance Healthcare Norge Apotekdrift AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Alliance Healthcare Norge Apotekdrift AS - 982547822
Butikkhandel med apotekvarer
Lørenfaret 1, 0585 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 2023 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1516
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 330 624 000
Personalkostnader
786 810 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
611 853 000
Egenkapital
933 489 000
Gjeld
816 037 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 3 3
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 8
Resultatgrad 2 2 4
Kontantstrøm fra drift 5 5 5
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 2 4
Totalt 42 41 47
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 4 330 624 4 251 059 4 129 001
Driftsresultat 27 121 41 367 51 572
Resultat før skatt 29 418 35 078 59 092
Ordinært resultat 29 418 35 078 59 092
Årsresultat 29 418 35 078 59 092
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 611 853 624 336 613 656
Sum omløpsmidler 1 137 673 1 066 280 890 814
Sum eiendeler 1 749 526 1 690 616 1 504 469
Sum egenkapital 933 489 832 970 868 992
Sum langsiktig gjeld 85 670 90 990 90 009
Sum kortsiktig gjeld 730 367 766 656 545 468

Alliance Healthcare Norge AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Alliance Healthcare Norge AS - 912672719
Engroshandel med sykepleie- og apotekvarer
Snipetjernveien 10, 1405 Langhus
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
196
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 972 245 000
Personalkostnader
142 464 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
134 279 000
Egenkapital
593 219 000
Gjeld
1 550 537 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 6 7 3
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 4 4 2
Kontantstrøm fra drift 1 1 1
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 41 43 37
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 8 972 245 8 850 713 8 576 276
Driftsresultat 139 776 138 906 71 196
Resultat før skatt 108 237 106 091 49 683
Ordinært resultat 108 237 106 091 49 683
Årsresultat 108 237 106 091 49 683
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 134 279 121 265 132 301
Sum omløpsmidler 2 009 477 1 746 376 1 572 670
Sum eiendeler 2 143 756 1 867 641 1 704 971
Sum egenkapital 593 219 484 983 378 891
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 550 537 1 382 658 1 326 080