Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Karl Thomas Brinch

Rapportdato: 2020-06-02

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 2 183 og med ett samlet driftsresultat på 231. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Lege Karl Thomas Brinch Mdnlf Innehaver 2019 - Aktiv 0 0
7 Fjell Legesenter AS Styrets leder 2015 - Aktiv 1 912 69
Cyberit Systems AS Vara­medlem 2009 - Aktiv 271 162

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Lege Karl Thomas Brinch Mdnlf Styrets leder 2006 - 2019

Lege Karl Thomas Brinch Mdnlf

Foretaksinfo
(Aktiv) Lege Karl Thomas Brinch Mdnlf - 990484163
Allmenn legetjeneste
Solheimsgaten 23b, 5054 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv 1,1 år
Styrets leder 2006 2019 12,5 år

7 Fjell Legesenter AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 7 Fjell Legesenter AS - 914827671
Allmenn legetjeneste
Solheimsgaten 23, 5054 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 5,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 912 000
Personalkostnader
865 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
14 000
Gjeld
309 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 13 3 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 2 2
Resultatgrad 8 2 0
Kontantstrøm fra drift 5 1 1
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 4 2 2
Totalt 48 20 5
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 912 1 912 1 798
Driftsresultat 69 9 -17
Resultat før skatt 63 10 -16
Ordinært resultat 63 10 -16
Årsresultat 63 10 -16
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 323 279 255
Sum eiendeler 323 279 255
Sum egenkapital 14 -49 -58
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 309 328 313

Cyberit Systems AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Cyberit Systems AS - 993563137
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Stemmeveien 48, 5009 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2009 Aktiv 11,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
271 000
Personalkostnader
53 000
Lederlønn
4 000
Anleggsmidler
162 000
Egenkapital
301 000
Gjeld
133 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 12 0
Kapitalomsetningshastighet 2 4 0
Fordringsomsetningshastighet 0 4 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 20 18 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 10 10 0
Totalt 87 88 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 271 650 0
Driftsresultat 162 127 -316
Resultat før skatt 119 310 -339
Ordinært resultat 119 310 -339
Årsresultat 119 310 -339
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 162 208 464
Sum omløpsmidler 273 486 6
Sum eiendeler 435 694 470
Sum egenkapital 301 182 -128
Sum langsiktig gjeld 113 487 162
Sum kortsiktig gjeld 20 24 436