Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Jon Ketil Gjørtz

Rapportdato: 2019-05-19

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 788 435 og med ett samlet driftsresultat på 175 937. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 21 av virksomhetene driftsunderskudd, og 33 av virksomhetene driftsoverskudd. 33 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 34 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 70.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Jon Ketil Gjørtz Advokat Innehaver 2019 - Aktiv 345 40
Ålesund Byutvikling AS Kontakt­person 2019 - Aktiv 0 -445
- Styrets leder 2000** - Aktiv 0 -445
Bjorli Utvikling AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 0 0
Haakon Viis gate 98 AS Styrets leder 2019 - Aktiv 7 655 4 678
Sameiet Notenesgata 6 Styre­medlem 2019 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Jon Ketil Gjørtz Advokat Styrets leder 2000** - 2019
Sameiet Notenesgata 6 Vara­medlem 2017 - 2019
Hm54 Eiendom AS Styrets leder 2017 - 2017
Lillehammer Politibygg KS Styrets leder 2017 - 2018
Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS Styre­medlem 2016 - 2019
Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS Styrets leder 2016 - 2016

Jon Ketil Gjørtz Advokat

Foretaksinfo
(Aktiv) Jon Ketil Gjørtz Advokat - 971461845
Juridisk tjenesteyting
Kipervikgata 5, 6003 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2000 2019 18,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
345 000
Personalkostnader
86 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
50 000
Egenkapital
482 000
Gjeld
824 000
Driftscore
2013 2012 2011
Totalrentabilitet 3 15 15
Kapitalomsetningshastighet 2 8 8
Fordringsomsetningshastighet 0 3 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 16 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 2 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 10
Totalt 31 94 94
Resultatregnskap
2013 2012 2011
Driftsinntekter 345 1 815 1 847
Driftsresultat 40 1 112 1 030
Resultat før skatt -1 1 130 1 037
Ordinært resultat -1 1 130 1 037
Årsresultat -1 1 130 1 037
Balanseregnskap
2013 2012 2011
Sum anleggsmidler 50 25 25
Sum omløpsmidler 1 256 495 748
Sum eiendeler 1 306 520 773
Sum egenkapital 482 248 673
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 824 272 100

Ålesund Byutvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ålesund Byutvikling AS - 982212081
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Korsegata 4b, 6002 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2019 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2000 Aktiv 18,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
29 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
856 000
Gjeld
29 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 15 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 45 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -445 -57 -43
Resultat før skatt -441 1 993 -39
Ordinært resultat -441 1 993 -39
Årsresultat -441 1 993 -39
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 2 956
Sum omløpsmidler 885 1 326 901
Sum eiendeler 885 1 326 3 857
Sum egenkapital 856 1 297 3 829
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 29 29 29

Bjorli Utvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bjorli Utvikling AS - 922324719
Turistrelaterte tjenester ikke nevnt annet sted
C/o Aslak Enstad Gardsvegen 22, 2669 Bjorli
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år

Haakon Viis gate 98 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Haakon Viis gate 98 AS - 987933216
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 655 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
85 140 000
Egenkapital
20 043 000
Gjeld
67 996 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 6 2 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 4 6
Likviditetsgrad II 4 10 10
Totalt 65 58 63
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 7 655 7 327 6 815
Driftsresultat 4 678 2 290 3 251
Resultat før skatt 2 323 457 1 355
Ordinært resultat 2 323 457 1 355
Årsresultat 2 323 457 1 355
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 85 140 85 802 73 130
Sum omløpsmidler 2 899 2 219 7 154
Sum eiendeler 88 040 88 021 80 284
Sum egenkapital 20 043 19 320 20 538
Sum langsiktig gjeld 65 273 67 972 59 077
Sum kortsiktig gjeld 2 723 729 670

Sameiet Notenesgata 6

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Notenesgata 6 - 920035272
Ikke tilgjengelig
C/o Ålesund Parkering AS Korsegata 4b, 6002 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år
Vara­medlem 2017 2019 1,1 år

Kvartal 48 Næring AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kvartal 48 Næring AS - 921319509
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv < 1 år

Volstad Marled AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Volstad Marled AS - 921088264
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Postvegen 13, 6018 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv < 1 år

Volstad Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Volstad Invest AS - 921069170
Uoppgitt
Postvegen 13, 6018 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv < 1 år

Grønnegata 122 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Grønnegata 122 AS - 913013409
Eiendomsforvaltning
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
12 215 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
104 609 000
Egenkapital
17 940 000
Gjeld
86 811 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 6 6 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 1
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 6 2
Likviditetsgrad II 0 10 10
Totalt 67 73 59
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 12 215 11 769 2 206
Driftsresultat 7 447 6 494 892
Resultat før skatt 4 424 2 723 120
Ordinært resultat 4 424 2 723 120
Årsresultat 4 424 2 723 120
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 104 609 108 817 113 026
Sum omløpsmidler 143 3 658 10 497
Sum eiendeler 104 751 112 476 123 523
Sum egenkapital 17 940 13 516 10 793
Sum langsiktig gjeld 85 408 97 825 112 722
Sum kortsiktig gjeld 1 403 1 135 8

Tanux Shipping AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tanux Shipping AS - 990250537
Utenriks sjøfart med gods
Keiser Wilhelms gate 34, 6003 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 968 000
Egenkapital
-1 845 000
Gjeld
3 814 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 -15 0
Resultat før skatt -3 101 -831 -657
Ordinært resultat -3 101 -831 -657
Årsresultat -3 101 -831 -657
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 1 968 1 351 859
Sum omløpsmidler 0 0 0
Sum eiendeler 1 968 1 351 859
Sum egenkapital -1 845 -189 352
Sum langsiktig gjeld 3 797 1 524 506
Sum kortsiktig gjeld 17 17 2

Tanux Shipping KS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tanux Shipping KS - 990374074
Utenriks sjøfart med gods
Keiser Wilhelms gate 34, 6003 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 066 000
Personalkostnader
8 179 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
120 985 000
Egenkapital
-23 687 000
Gjeld
151 029 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 0 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 7 7
Rentedekningsgrad 0 0 2
Likviditetsgrad II 2 10 8
Totalt 5 21 25
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 5 066 44 752 84 108
Driftsresultat -32 544 -3 070 -5 174
Resultat før skatt -39 452 -9 885 -8 688
Ordinært resultat -39 452 -9 885 -8 688
Årsresultat -39 452 -9 885 -8 688
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 120 985 130 468 157 033
Sum omløpsmidler 6 356 41 698 35 925
Sum eiendeler 127 342 172 166 192 958
Sum egenkapital -23 687 -14 6 046
Sum langsiktig gjeld 142 464 166 365 172 126
Sum kortsiktig gjeld 8 565 5 816 14 786

Rosenkrantzgata 17 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Rosenkrantzgata 17 AS - 996296849
Eiendomsforvaltning
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
12 231 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
51 609 000
Egenkapital
34 128 000
Gjeld
19 512 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 13 12 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 10
Totalt 73 75 76
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 12 231 11 629 11 281
Driftsresultat 10 758 8 949 7 826
Resultat før skatt 8 036 6 532 1 549
Ordinært resultat 8 036 6 532 1 549
Årsresultat 8 036 6 532 1 549
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 51 609 52 234 52 758
Sum omløpsmidler 2 030 1 698 15 982
Sum eiendeler 53 639 53 932 68 740
Sum egenkapital 34 128 33 316 32 359
Sum langsiktig gjeld 9 769 13 015 34 831
Sum kortsiktig gjeld 9 743 7 601 1 550

Stangevegen 109 Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Stangevegen 109 Eiendom AS - 918844481
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 515 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
61 297 000
Egenkapital
2 917 000
Gjeld
60 304 000
Driftscore
2017
Totalrentabilitet 7
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4
Resultatgrad 20
Kontantstrøm fra drift 20
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 0
Totalt 61
Resultatregnskap
2017
Driftsinntekter 7 515
Driftsresultat 6 630
Resultat før skatt 3 908
Ordinært resultat 3 908
Årsresultat 3 908
Balanseregnskap
2017
Sum anleggsmidler 61 297
Sum omløpsmidler 1 923
Sum eiendeler 63 221
Sum egenkapital 2 917
Sum langsiktig gjeld 56 011
Sum kortsiktig gjeld 4 293

Aalesunds Fotballklubb

Foretaksinfo
(Aktiv) Aalesunds Fotballklubb - 942478844
Idrettslag og -klubber
Sjømannsvegen 14, 6008 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
37
Styremedlemmer
0
Omsetning
29 547 000
Personalkostnader
28 265 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 539 000
Egenkapital
9 136 000
Gjeld
9 815 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 3 2 0
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 1 2 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 0
Resultatgrad 4 4 0
Kontantstrøm fra drift 0 1 0
Rentedekningsgrad 2 6 0
Likviditetsgrad II 8 8 6
Totalt 24 31 17
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 29 547 30 750 31 491
Driftsresultat 624 393 -205
Resultat før skatt -17 191 -1 123
Ordinært resultat -17 191 -1 123
Årsresultat -17 191 -1 123
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 5 539 6 076 5 778
Sum omløpsmidler 13 412 12 048 10 068
Sum eiendeler 18 951 18 124 15 847
Sum egenkapital 9 136 9 154 8 963
Sum langsiktig gjeld 1 000 2 000 0
Sum kortsiktig gjeld 8 815 6 970 6 884

Hmv54 Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hmv54 Eiendom AS - 916249934
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Co/arctic Business Management AS Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
22 048 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
314 699 000
Egenkapital
23 650 000
Gjeld
296 265 000
Driftscore
2017 2016
Totalrentabilitet 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2
Resultatgrad 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 0
Rentedekningsgrad 4 6
Likviditetsgrad II 0 2
Totalt 54 16
Resultatregnskap
2017 2016
Driftsinntekter 22 048 0
Driftsresultat 16 400 -316
Resultat før skatt 4 046 5 174
Ordinært resultat 4 046 5 174
Årsresultat 4 046 5 174
Balanseregnskap
2017 2016
Sum anleggsmidler 314 699 317 592
Sum omløpsmidler 5 216 18 678
Sum eiendeler 319 915 336 270
Sum egenkapital 23 650 30 812
Sum langsiktig gjeld 285 000 285 002
Sum kortsiktig gjeld 11 265 20 456

Volstad Crewing International AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Volstad Crewing International AS - 918545077
Utleie av arbeidskraft
Postvegen 13, 6018 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,3 år
Kontakt­person 2017 Aktiv 2,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
26 388 000
Personalkostnader
23 714 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
29 000
Gjeld
328 000
Driftscore
2017
Totalrentabilitet 15
Kapitalomsetningshastighet 10
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 2
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 2
Likviditetsgrad II 4
Totalt 33
Resultatregnskap
2017
Driftsinntekter 26 388
Driftsresultat 114
Resultat før skatt -1
Ordinært resultat -1
Årsresultat -1
Balanseregnskap
2017
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 357
Sum eiendeler 357
Sum egenkapital 29
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 328

Arendal Eiendomsinvest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Arendal Eiendomsinvest AS - 996126390
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
10 852 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
134 863 000
Egenkapital
131 443 000
Gjeld
5 757 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 10 2 4
Likviditetsgrad II 0 10 0
Totalt 66 38 54
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 10 852 10 495 10 223
Driftsresultat 9 092 8 460 7 949
Resultat før skatt 7 064 -4 910 2 547
Ordinært resultat 7 064 -4 910 2 547
Årsresultat 7 064 -4 910 2 304
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 134 863 136 085 137 527
Sum omløpsmidler 2 337 399 1 142
Sum eiendeler 137 200 136 484 138 669
Sum egenkapital 131 443 124 379 28 889
Sum langsiktig gjeld 5 757 12 084 106 932
Sum kortsiktig gjeld 0 20 2 848

Ibsensgate 1 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ibsensgate 1 AS - 983723802
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 631 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
46 000 000
Egenkapital
31 454 000
Gjeld
16 046 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 12 10 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 8 6
Likviditetsgrad II 0 0 6
Totalt 70 66 65
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 8 631 8 337 8 113
Driftsresultat 7 591 7 031 6 115
Resultat før skatt 5 662 3 772 1 659
Ordinært resultat 5 662 3 772 1 659
Årsresultat 5 662 3 772 1 659
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 46 000 46 715 47 440
Sum omløpsmidler 1 499 440 3 643
Sum eiendeler 47 499 47 155 51 083
Sum egenkapital 31 454 30 879 18 711
Sum langsiktig gjeld 8 963 14 000 29 815
Sum kortsiktig gjeld 7 083 2 276 2 557

Unninvest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Unninvest AS - 951805033
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 214 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
35 394 000
Egenkapital
657 000
Gjeld
36 112 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 2 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 14 18 14
Rentedekningsgrad 4 4 2
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 52 60 54
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 6 214 5 967 5 827
Driftsresultat 5 454 4 888 4 701
Resultat før skatt 41 178 0
Ordinært resultat 41 178 0
Årsresultat 41 178 0
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 35 394 35 905 67 492
Sum omløpsmidler 1 374 383 2 497
Sum eiendeler 36 768 36 288 69 988
Sum egenkapital 657 655 96
Sum langsiktig gjeld 35 994 35 592 69 112
Sum kortsiktig gjeld 118 41 780

Unninvest II AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Unninvest II AS - 988139130
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
15 064 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
157 201 000
Egenkapital
158 178 000
Gjeld
435 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 7 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 10 2 4
Likviditetsgrad II 10 2 0
Totalt 77 30 52
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 15 064 14 650 14 334
Driftsresultat 12 839 12 539 12 200
Resultat før skatt 9 601 -18 147 1 274
Ordinært resultat 9 601 -18 147 1 274
Årsresultat 9 601 -18 147 1 274
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 157 201 161 346 167 916
Sum omløpsmidler 1 412 481 643
Sum eiendeler 158 613 161 827 168 559
Sum egenkapital 158 178 148 577 6 725
Sum langsiktig gjeld 0 12 740 154 730
Sum kortsiktig gjeld 435 510 7 105

Unninvest Iii AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Unninvest Iii AS - 992038969
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 940 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
76 786 000
Egenkapital
70 997 000
Gjeld
7 070 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 10 2 6
Likviditetsgrad II 10 10 4
Totalt 76 38 58
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 6 940 6 753 6 611
Driftsresultat 5 929 5 568 5 356
Resultat før skatt 4 473 -4 396 1 646
Ordinært resultat 4 473 -4 396 1 646
Årsresultat 4 473 -4 396 1 646
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 76 786 77 540 78 293
Sum omløpsmidler 1 282 601 1 052
Sum eiendeler 78 068 78 141 79 346
Sum egenkapital 70 997 66 524 20 921
Sum langsiktig gjeld 6 946 11 493 57 500
Sum kortsiktig gjeld 124 124 925

Lillehammer Politibygg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lillehammer Politibygg AS - 988422193
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 581 000
Egenkapital
-56 000
Gjeld
5 638 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 6 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 8 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 16 0 2
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -8 -14 -89
Resultat før skatt 247 -728 -27
Ordinært resultat 247 -728 -27
Årsresultat 247 -728 -27
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 5 581 5 162 792
Sum omløpsmidler 0 0 2
Sum eiendeler 5 581 5 162 794
Sum egenkapital -56 -303 425
Sum langsiktig gjeld 398 390 0
Sum kortsiktig gjeld 5 240 5 076 369

Rasmus Rønnebergs gate 6 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Rasmus Rønnebergs gate 6 AS - 988907634
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Notenesgata 9, 6002 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
86 000
Gjeld
0
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -17 0 0
Resultat før skatt -17 0 0
Ordinært resultat -17 0 0
Årsresultat -17 0 0
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 86 103 103
Sum eiendeler 86 103 103
Sum egenkapital 86 103 103
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Offentlig Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Offentlig Eiendom AS - 914428467
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
148 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 129 148 000
Egenkapital
348 773 000
Gjeld
814 752 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 2 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 0
Likviditetsgrad II 10 10 0
Totalt 14 14 0
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -2 876 -1 859 -4
Resultat før skatt -3 999 231 -4
Ordinært resultat -3 999 231 -4
Årsresultat -3 999 231 -4
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 1 129 148 708 948 0
Sum omløpsmidler 34 378 13 623 21
Sum eiendeler 1 163 525 722 571 21
Sum egenkapital 348 773 244 765 21
Sum langsiktig gjeld 807 546 474 615 0
Sum kortsiktig gjeld 7 206 3 191 0

Hmv54 Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hmv54 Holding AS - 916068166
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Co/arctic Business Management AS Haakon Viis gt 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
120 605 000
Egenkapital
105 462 000
Gjeld
26 957 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 2 3 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 10 0
Likviditetsgrad II 8 8 0
Totalt 12 27 0
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -341 -26 0
Resultat før skatt 0 3 728 0
Ordinært resultat 0 3 728 0
Årsresultat 0 3 728 0
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 120 605 120 615 0
Sum omløpsmidler 11 814 13 788 30
Sum eiendeler 132 418 134 403 30
Sum egenkapital 105 462 105 462 30
Sum langsiktig gjeld 23 000 23 000 0
Sum kortsiktig gjeld 3 957 5 941 0

Hmv54 Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hmv54 Invest AS - 999328377
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Arctic Business Management AS Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
57 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
105 498 000
Egenkapital
99 361 000
Gjeld
10 444 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 3 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 0 10 0
Totalt 21 32 0
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -283 -177 0
Resultat før skatt 2 880 3 069 0
Ordinært resultat 2 880 3 069 0
Årsresultat 2 880 3 069 0
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 105 498 106 297 0
Sum omløpsmidler 4 308 6 214 30
Sum eiendeler 109 805 112 511 30
Sum egenkapital 99 361 112 481 30
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10 444 30 0

Rasmus Rønnebergsgate Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Rasmus Rønnebergsgate Holding AS - 917724385
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Notenesgata 9, 6002 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 758 000
Personalkostnader
103 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
190 234 000
Egenkapital
69 398 000
Gjeld
131 178 000
Driftscore
2017
Totalrentabilitet 2
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2
Resultatgrad 18
Kontantstrøm fra drift 18
Rentedekningsgrad 2
Likviditetsgrad II 2
Totalt 49
Resultatregnskap
2017
Driftsinntekter 7 758
Driftsresultat 1 026
Resultat før skatt -602
Ordinært resultat -602
Årsresultat -602
Balanseregnskap
2017
Sum anleggsmidler 190 234
Sum omløpsmidler 10 342
Sum eiendeler 200 577
Sum egenkapital 69 398
Sum langsiktig gjeld 120 083
Sum kortsiktig gjeld 11 095

Global Salmon AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Global Salmon AS - 995627787
Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr
Brunholmgata 1b, 6004 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 3,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
118 000
Personalkostnader
-4 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-12 860 000
Gjeld
18 509 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 10
Fordringsomsetningshastighet 0 0 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 2 2
Totalt 2 4 14
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 118 14 966 94 107
Driftsresultat -3 825 -5 452 -8 791
Resultat før skatt -4 551 -6 217 -10 781
Ordinært resultat -4 551 -6 217 -10 781
Årsresultat -4 551 -6 217 -10 781
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 0 0 439
Sum omløpsmidler 5 649 12 482 30 310
Sum eiendeler 5 649 12 482 30 749
Sum egenkapital -12 860 -8 309 -4 214
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 18 509 20 791 34 963

Bjorli-lesja Løypelag Sa

Foretaksinfo
(Aktiv) Bjorli-lesja Løypelag Sa - 996589099
Drift av idrettsanlegg
, 2669 Bjorli
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 Aktiv 4,5 år

Tryggestad Elegante AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tryggestad Elegante AS - 989945823
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
V/sparebank 1 Regnskapshuset Smn AS St Olavs Plass 1, 6002 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2014 Aktiv 4,6 år
Styrets leder 2013 Aktiv 6 år
Styre­medlem 2006 2013 6,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 325 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
13 249 000
Egenkapital
3 690 000
Gjeld
11 058 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 10 10 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 8
Likviditetsgrad II 2 0 2
Totalt 75 71 68
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 4 325 4 093 4 066
Driftsresultat 2 127 1 897 1 864
Resultat før skatt 1 315 1 065 916
Ordinært resultat 1 315 1 065 916
Årsresultat 1 315 1 065 916
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 13 249 14 088 14 778
Sum omløpsmidler 1 499 873 1 347
Sum eiendeler 14 748 14 962 16 126
Sum egenkapital 3 690 3 013 3 056
Sum langsiktig gjeld 8 407 10 085 11 377
Sum kortsiktig gjeld 2 651 1 864 1 693

Nmk Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nmk Eiendom AS - 995326906
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Borgundvegen 340, 6009 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 Aktiv 5,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
71 623 000
Personalkostnader
224 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
908 022 000
Egenkapital
252 761 000
Gjeld
691 245 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 3 6 3
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 6 2
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 66 71 57
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 71 623 58 061 52 489
Driftsresultat 35 917 32 012 24 827
Resultat før skatt 15 909 12 868 2 644
Ordinært resultat 15 909 12 868 2 644
Årsresultat 15 909 12 868 2 644
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 908 022 627 201 622 553
Sum omløpsmidler 35 983 17 992 24 505
Sum eiendeler 944 005 645 193 647 058
Sum egenkapital 252 761 249 172 236 305
Sum langsiktig gjeld 668 835 393 039 405 959
Sum kortsiktig gjeld 22 410 2 982 4 794

Tryggestad Elegante II AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tryggestad Elegante II AS - 992035781
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
V/sparebank 1 Regnskapshuset Smn AS St Olavs Plass 1, 6002 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 5,2 år
Kontakt­person 2014 Aktiv 5,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 292 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
19 616 000
Egenkapital
2 078 000
Gjeld
19 950 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 10 10 10
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 8
Likviditetsgrad II 4 8 10
Totalt 75 79 77
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 4 292 4 139 3 907
Driftsresultat 2 710 2 724 2 609
Resultat før skatt 1 520 1 391 1 349
Ordinært resultat 1 520 1 391 1 349
Årsresultat 1 520 1 391 1 349
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 19 616 20 219 20 769
Sum omløpsmidler 2 412 2 267 849
Sum eiendeler 22 028 22 485 21 617
Sum egenkapital 2 078 2 020 1 454
Sum langsiktig gjeld 17 761 19 085 19 903
Sum kortsiktig gjeld 2 189 1 380 260

Global Seafood AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Global Seafood AS - 812791052
Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr
Brunholmgata 1b, 6004 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 Aktiv 5,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
122 000
Egenkapital
-4 384 000
Gjeld
4 544 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 15 15 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 27 29 0
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 70 429 -911
Resultat før skatt 70 388 -6 996
Ordinært resultat 70 388 -6 996
Årsresultat 70 388 -6 996
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 122 156 0
Sum omløpsmidler 37 43 3
Sum eiendeler 159 199 3
Sum egenkapital -4 384 -4 454 -4 842
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4 544 4 653 4 845

Tryggestad Eiendom og Finans AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tryggestad Eiendom og Finans AS - 981185188
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
V/sparebank 1 Regnskapshuset Smn AS St Olavs Plass 1, 6002 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 Aktiv 6 år
Styre­medlem 2000 2013 12,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
100 000
Personalkostnader
257 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
126 202 000
Egenkapital
75 142 000
Gjeld
99 781 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 6 6 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 2 6 2
Likviditetsgrad II 8 8 10
Totalt 16 42 14
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 100 400 0
Driftsresultat -747 -535 -1 174
Resultat før skatt -434 4 969 -5 264
Ordinært resultat -434 4 969 -5 264
Årsresultat -434 4 969 -5 264
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 126 202 130 692 73 603
Sum omløpsmidler 48 720 46 434 52 721
Sum eiendeler 174 922 177 126 126 324
Sum egenkapital 75 142 76 445 71 536
Sum langsiktig gjeld 76 555 79 075 53 694
Sum kortsiktig gjeld 23 226 21 605 1 094

Trondheim Helsebygg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Trondheim Helsebygg AS - 996263088
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 Aktiv 6,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
19 247 000
Personalkostnader
80 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
256 068 000
Egenkapital
39 987 000
Gjeld
220 286 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 3 3 3
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 4 4 4
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 51 53 53
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 19 247 18 561 18 114
Driftsresultat 12 596 11 907 10 198
Resultat før skatt 2 836 2 332 1 775
Ordinært resultat 2 836 2 332 1 775
Årsresultat 2 836 2 332 1 775
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 256 068 262 079 268 090
Sum omløpsmidler 4 205 3 757 4 494
Sum eiendeler 260 273 265 836 272 584
Sum egenkapital 39 987 41 802 44 970
Sum langsiktig gjeld 214 178 217 715 221 332
Sum kortsiktig gjeld 6 108 6 320 6 282

Sagafjord Hotel Eiendom KS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sagafjord Hotel Eiendom KS - 997943937
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
, 6165 Sæbø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 Aktiv 7,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 160 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
28 141 000
Egenkapital
-7 800 000
Gjeld
36 120 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 4 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 2 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 35 22 22
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 2 160 1 980 1 650
Driftsresultat 27 -164 -728
Resultat før skatt -663 -865 -1 458
Ordinært resultat -663 -865 -1 458
Årsresultat -663 -865 -1 458
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 28 141 28 950 29 720
Sum omløpsmidler 179 72 82
Sum eiendeler 28 320 29 023 29 802
Sum egenkapital -7 800 -7 137 -6 272
Sum langsiktig gjeld 35 714 35 414 35 859
Sum kortsiktig gjeld 406 746 215

Sagafjord Hotel AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sagafjord Hotel AS - 997980433
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
, 6165 Sæbø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 Aktiv 7,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
995 000
Egenkapital
1 025 000
Gjeld
8 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 0 0
Totalt 10 0 0
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -9 -9 -11
Resultat før skatt 0 0 -1
Ordinært resultat 0 0 -1
Årsresultat 0 0 -1
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 995 995 995
Sum omløpsmidler 38 30 29
Sum eiendeler 1 033 1 024 1 024
Sum egenkapital 1 025 1 024 1 024
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8 0 0

Stiftelsen Kjell Holm

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen Kjell Holm - 971222727
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Molovegen 12, 6004 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Forretnings­fører 2011 Aktiv 7,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
501 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
44 743 000
Egenkapital
540 625 000
Gjeld
9 703 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 6 12 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 3 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 0 18 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 2
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 59 85 20
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 501 9 112 122
Driftsresultat -13 400 1 537 -7 846
Resultat før skatt 30 867 71 848 -15 243
Ordinært resultat 30 867 71 848 -15 243
Årsresultat 30 867 57 160 -29 804
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 44 743 45 217 46 106
Sum omløpsmidler 505 585 476 328 417 085
Sum eiendeler 550 328 521 545 463 191
Sum egenkapital 540 625 509 758 452 599
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9 703 11 786 10 592

Bjorli Fritidsbolig Forening

Foretaksinfo
(Aktiv) Bjorli Fritidsbolig Forening - 996610861
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
V/leif Sperre Storfarvegen 104, 6057 Ellingsøy
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 Aktiv 7,7 år

Lied Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lied Eiendom AS - 959238782
Kjøp og salg av egen fast eiendom
, 6240 Ørskog
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2010 Aktiv 8,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
974 000
Personalkostnader
441 000
Lederlønn
424 000
Anleggsmidler
2 974 000
Egenkapital
1 775 000
Gjeld
1 410 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 7 2 4
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 974 937 839
Driftsresultat -236 -450 -213
Resultat før skatt -231 -450 -204
Ordinært resultat -231 -450 -204
Årsresultat -231 -450 -204
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 2 974 3 005 2 785
Sum omløpsmidler 212 346 838
Sum eiendeler 3 185 3 351 3 623
Sum egenkapital 1 775 2 006 2 655
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 410 1 345 967

Ona Brygge AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ona Brygge AS - 894102632
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Notenesgata 9, 6002 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 Aktiv 10 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 989 000
Egenkapital
-1 239 000
Gjeld
3 229 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -86 -82 -117
Resultat før skatt -191 -189 -221
Ordinært resultat -191 -189 -221
Årsresultat -191 -189 -221
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 1 989 1 989 1 989
Sum omløpsmidler 0 25 4
Sum eiendeler 1 989 2 014 1 993
Sum egenkapital -1 239 -1 048 -859
Sum langsiktig gjeld 2 188 2 438 2 500
Sum kortsiktig gjeld 1 041 625 352

Duket AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Duket AS - 994038346
Butikkhandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy
Notenesgata 9, 6002 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 Aktiv 10 år

Volstad Crewing AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Volstad Crewing AS - 993471690
Forsyning og andre sjøtransporttjenester for offshore
Postvegen 13, 6018 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 Aktiv 10,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7
Styremedlemmer
0
Omsetning
20 875 000
Personalkostnader
14 117 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
4 401 000
Gjeld
2 553 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 15 13 3
Kapitalomsetningshastighet 8 10 10
Fordringsomsetningshastighet 2 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 2
Resultatgrad 18 8 2
Kontantstrøm fra drift 18 7 1
Rentedekningsgrad 10 10 6
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 91 68 37
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 20 875 59 468 91 967
Driftsresultat 3 264 2 648 414
Resultat før skatt 2 782 2 608 222
Ordinært resultat 2 782 2 608 222
Årsresultat 2 782 2 608 222
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 6 953 11 639 14 545
Sum eiendeler 6 953 11 639 14 545
Sum egenkapital 4 401 3 147 627
Sum langsiktig gjeld 1 074 2 328 4 865
Sum kortsiktig gjeld 1 479 6 164 9 053

Apotekergaden 9 A + B KS

Foretaksinfo
(Aktiv) Apotekergaden 9 A + B KS - 993028339
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Notenesgata 9, 6002 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 Aktiv 10,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 893 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
52 641 000
Egenkapital
-5 703 000
Gjeld
59 419 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 3 7 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 0
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 4 6 2
Likviditetsgrad II 2 6 8
Totalt 56 68 41
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 4 893 5 793 5 429
Driftsresultat 2 071 3 072 2 862
Resultat før skatt 465 3 107 -5 663
Ordinært resultat 465 3 107 -5 663
Årsresultat 465 3 107 -5 663
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 52 641 53 754 54 208
Sum omløpsmidler 1 075 1 617 1 268
Sum eiendeler 53 716 55 371 55 476
Sum egenkapital -5 703 -6 168 -9 275
Sum langsiktig gjeld 58 247 60 450 63 963
Sum kortsiktig gjeld 1 172 1 089 788

Apotekergaden 9 A + 9 B AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Apotekergaden 9 A + 9 B AS - 993038601
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Notenesgata 9, 6002 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 Aktiv 10,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 444 000
Egenkapital
2 598 000
Gjeld
8 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 0
Totalt 22 22 12
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -10 -13 -12
Resultat før skatt -6 -77 127
Ordinært resultat -6 -77 127
Årsresultat -6 -77 127
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 1 444 1 475 1 567
Sum omløpsmidler 1 161 1 132 1 115
Sum eiendeler 2 606 2 607 2 682
Sum egenkapital 2 598 2 604 2 682
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8 3 0

Ålesund Fotball AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ålesund Fotball AS - 970976787
Idrettslag og -klubber
Sjømannsvegen 14, 6008 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 Aktiv 10,7 år
Styrets leder 2000 2008 7,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
14
Styremedlemmer
0
Omsetning
56 665 000
Personalkostnader
7 573 000
Lederlønn
1 065 000
Anleggsmidler
20 354 000
Egenkapital
3 056 000
Gjeld
23 526 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 3 0
Kapitalomsetningshastighet 8 8 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 4 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 3 0
Rentedekningsgrad 0 4 0
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 13 27 13
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 56 665 54 975 52 081
Driftsresultat -1 675 -2 358 -4 883
Resultat før skatt -1 615 125 -2 368
Ordinært resultat -1 615 125 -2 368
Årsresultat -1 615 125 -2 368
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 20 354 19 885 18 079
Sum omløpsmidler 6 228 5 435 9 550
Sum eiendeler 26 582 25 320 27 629
Sum egenkapital 3 056 4 672 4 547
Sum langsiktig gjeld 5 251 5 484 5 685
Sum kortsiktig gjeld 18 275 15 164 17 398

Aafk Sponsorservice AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aafk Sponsorservice AS - 887454752
Idrettslag og -klubber
Sjømannsvegen 14, 6008 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 Aktiv 10,7 år
Styrets leder 2004 2008 3,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
32 638 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
463 000
Egenkapital
208 000
Gjeld
2 928 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 6 7 10
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 6
Resultatgrad 2 2 2
Kontantstrøm fra drift 1 1 1
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 4 4
Totalt 40 45 48
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 32 638 24 182 25 656
Driftsresultat 184 104 39
Resultat før skatt 157 103 109
Ordinært resultat 157 103 109
Årsresultat 157 103 109
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 463 23 50
Sum omløpsmidler 2 674 1 131 1 009
Sum eiendeler 3 137 1 153 1 059
Sum egenkapital 208 148 158
Sum langsiktig gjeld 4 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 924 1 006 901

Smibakken 3 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Smibakken 3 AS - 990482675
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Notenesgata 9, 6002 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 Aktiv 11,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 263 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
107 365 000
Egenkapital
4 158 000
Gjeld
103 598 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 6 6 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 0
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 6 6 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 59 59 30
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 9 263 8 863 8 678
Driftsresultat 5 692 5 211 5 364
Resultat før skatt 1 561 2 384 -6 628
Ordinært resultat 1 561 2 384 -6 628
Årsresultat 1 561 2 384 -6 628
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 107 365 109 022 111 009
Sum omløpsmidler 390 468 304
Sum eiendeler 107 756 109 490 111 313
Sum egenkapital 4 158 2 597 -17 888
Sum langsiktig gjeld 96 557 100 991 124 420
Sum kortsiktig gjeld 7 041 5 902 4 781

Gjørtz Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gjørtz Invest AS - 990305781
Grafisk og visuell kommunikasjonsdesign
Bøgata 13a, 6008 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 Aktiv 12,6 år
Adm. direktør 2006 Aktiv 12,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
10 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 632 000
Egenkapital
-1 240 000
Gjeld
6 874 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 2
Likviditetsgrad II 0 8 2
Totalt 0 8 31
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 10 12 259
Driftsresultat -53 -79 159
Resultat før skatt -1 475 -1 447 -2 014
Ordinært resultat -1 475 -1 447 -2 014
Årsresultat -1 475 -1 447 -2 014
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 5 632 6 406 5 758
Sum omløpsmidler 2 46 10
Sum eiendeler 5 634 6 452 5 768
Sum egenkapital -1 240 235 1 682
Sum langsiktig gjeld 6 565 6 198 4 075
Sum kortsiktig gjeld 309 19 11

R-jos Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) R-jos Holding AS - 989248022
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Skåthaugen 50, 6010 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 Aktiv 13,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 060 000
Egenkapital
4 746 000
Gjeld
664 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 13 13 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 10 2
Totalt 41 43 37
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -33 -28 -18
Resultat før skatt 944 808 870
Ordinært resultat 944 808 870
Årsresultat 944 808 870
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 4 060 3 779 3 661
Sum omløpsmidler 1 350 962 320
Sum eiendeler 5 410 4 742 3 981
Sum egenkapital 4 746 4 452 3 644
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 664 290 337

Storgt. 25 Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Storgt. 25 Holding AS - 989247956
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
C/o Jan Ove Steffensen Skåthaugen 50, 6010 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 Aktiv 13,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 060 000
Egenkapital
4 236 000
Gjeld
313 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 4 2
Totalt 43 39 37
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -36 -23 -20
Resultat før skatt 941 811 841
Ordinært resultat 941 811 841
Årsresultat 941 811 841
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 4 060 3 779 3 661
Sum omløpsmidler 489 317 170
Sum eiendeler 4 550 4 096 3 830
Sum egenkapital 4 236 3 806 3 505
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 313 291 326

Wmr Design AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Wmr Design AS - 987621443
Grafisk og visuell kommunikasjonsdesign
Keiser Wilhelmsgate 45, 6003 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 Aktiv 14,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
366 000
Personalkostnader
3 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 180 000
Egenkapital
-536 000
Gjeld
1 780 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 7 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 4 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 0
Resultatgrad 20 20 4
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 8 6 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 70 63 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 366 300 204
Driftsresultat 205 133 5
Resultat før skatt 133 61 -82
Ordinært resultat 133 61 -82
Årsresultat 133 61 -82
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 180 1 214 1 276
Sum omløpsmidler 64 76 13
Sum eiendeler 1 244 1 290 1 290
Sum egenkapital -536 -670 -731
Sum langsiktig gjeld 1 427 1 545 1 658
Sum kortsiktig gjeld 353 415 362

Ålesund Fotballstadion AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ålesund Fotballstadion AS - 987151099
Drift av idrettsanlegg
C/o Ålesund Fotball AS Sjømannsvegen 14, 6008 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 Aktiv 14,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 500 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 714 000
Egenkapital
-552 000
Gjeld
10 000 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 7 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 4
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 2 2 2
Likviditetsgrad II 0 10 10
Totalt 58 62 66
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 1 500 1 500 1 500
Driftsresultat 507 452 521
Resultat før skatt -88 -88 -445
Ordinært resultat -88 -88 -445
Årsresultat -88 -88 -445
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 4 714 5 650 6 515
Sum omløpsmidler 4 734 3 893 3 144
Sum eiendeler 9 448 9 543 9 659
Sum egenkapital -552 -464 -376
Sum langsiktig gjeld 10 000 10 000 10 000
Sum kortsiktig gjeld 0 6 36

Ålesund Stadion KS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ålesund Stadion KS - 986890920
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Sjømannsvegen 14, 6008 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 Aktiv 14,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
15 788 000
Personalkostnader
46 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
107 771 000
Egenkapital
38 958 000
Gjeld
74 394 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 3 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 2
Resultatgrad 20 20 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 4 2 2
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 68 63 59
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 15 788 14 005 14 061
Driftsresultat 3 660 3 268 2 373
Resultat før skatt 885 -348 -1 341
Ordinært resultat 885 -348 -1 341
Årsresultat 885 -348 -1 341
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 107 771 111 591 115 492
Sum omløpsmidler 5 581 3 511 3 938
Sum eiendeler 113 352 115 101 119 430
Sum egenkapital 38 958 38 073 38 421
Sum langsiktig gjeld 73 341 76 319 79 297
Sum kortsiktig gjeld 1 053 709 1 711

Ålesund Stadion AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ålesund Stadion AS - 986890904
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Sjømannsvegen 14, 6008 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 Aktiv 15 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 896 000
Egenkapital
5 723 000
Gjeld
0
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 12 0 0
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -16 -23 -24
Resultat før skatt 85 -46 -132
Ordinært resultat 85 -46 -132
Årsresultat 85 -46 -132
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 3 896 3 807 3 842
Sum omløpsmidler 1 827 1 830 1 841
Sum eiendeler 5 723 5 638 5 683
Sum egenkapital 5 723 5 638 5 683
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Volstad Shipping AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Volstad Shipping AS - 986357157
Forsyning og andre sjøtransporttjenester for offshore
Postvegen 13, 6018 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 Aktiv 15,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
187 361 000
Personalkostnader
71 529 000
Lederlønn
1 415 000
Anleggsmidler
246 117 000
Egenkapital
-253 887 000
Gjeld
602 239 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 7 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 18 0 0
Kontantstrøm fra drift 18 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 0
Likviditetsgrad II 8 6 8
Totalt 62 12 15
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 187 361 234 756 354 439
Driftsresultat 25 369 -217 250 -360 834
Resultat før skatt 5 991 -241 656 -450 427
Ordinært resultat 5 991 -241 656 -450 427
Årsresultat 5 991 -241 656 -450 427
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 246 117 835 839 1 432 590
Sum omløpsmidler 102 235 111 505 128 592
Sum eiendeler 348 352 947 344 1 561 182
Sum egenkapital -253 887 -314 878 -194 221
Sum langsiktig gjeld 563 784 1 194 974 1 698 640
Sum kortsiktig gjeld 38 455 67 249 56 763

Handelshuset Rønneberg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Handelshuset Rønneberg AS - 984320310
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Notenesgata 9, 6002 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2002 Aktiv 17,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 322 000
Personalkostnader
2 597 000
Lederlønn
876 000
Anleggsmidler
36 684 000
Egenkapital
5 461 000
Gjeld
33 920 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 3 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 5 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 0
Resultatgrad 0 4 0
Kontantstrøm fra drift 0 3 0
Rentedekningsgrad 2 4 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 12 20 3
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 4 322 3 663 2 035
Driftsresultat -838 62 -733
Resultat før skatt -173 4 -12 532
Ordinært resultat -173 4 -12 532
Årsresultat -173 4 -12 532
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 36 684 36 997 39 026
Sum omløpsmidler 2 696 5 228 2 109
Sum eiendeler 39 380 42 225 41 135
Sum egenkapital 5 461 5 634 5 330
Sum langsiktig gjeld 25 358 22 443 20 937
Sum kortsiktig gjeld 8 562 14 149 14 868

Brosundet Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Brosundet Eiendom AS - 957454283
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Notenesgata 9, 6002 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 18,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 125 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
59 998 000
Egenkapital
15 448 000
Gjeld
49 419 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 6 10 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 0
Resultatgrad 18 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 4 6 2
Likviditetsgrad II 10 10 4
Totalt 65 75 34
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 3 125 15 264 1 744
Driftsresultat 538 7 112 603
Resultat før skatt 1 705 2 444 -5 116
Ordinært resultat 1 705 2 444 -5 116
Årsresultat 1 705 2 444 -5 116
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 59 998 47 351 36 188
Sum omløpsmidler 4 869 20 820 3 517
Sum eiendeler 64 867 68 172 39 705
Sum egenkapital 15 448 13 743 11 299
Sum langsiktig gjeld 48 208 48 056 25 422
Sum kortsiktig gjeld 1 211 6 372 2 984

Asbjørn H Giørtz Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Asbjørn H Giørtz Eiendom AS - 979687982
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Buholmgata 1, 6003 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 18,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 539 000
Personalkostnader
95 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 926 000
Egenkapital
381 000
Gjeld
3 055 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 2 0
Resultatgrad 20 12 0
Kontantstrøm fra drift 20 5 0
Rentedekningsgrad 10 4 0
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 86 40 15
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 539 1 515 1 321
Driftsresultat 982 84 -360
Resultat før skatt 678 -3 -251
Ordinært resultat 678 -3 -251
Årsresultat 678 -3 -251
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 926 2 021 2 078
Sum omløpsmidler 1 508 1 261 579
Sum eiendeler 3 434 3 282 2 658
Sum egenkapital 381 303 531
Sum langsiktig gjeld 2 235 2 657 2 094
Sum kortsiktig gjeld 820 322 33

Ålesund Storhall AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ålesund Storhall AS - 976593634
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Sjømannsvegen 16, 6008 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 18,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
14
Styremedlemmer
0
Omsetning
12 798 000
Personalkostnader
4 534 000
Lederlønn
783 000
Anleggsmidler
19 242 000
Egenkapital
11 989 000
Gjeld
9 656 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 7 7 1
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 8 6
Totalt 26 26 16
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 12 798 10 682 9 925
Driftsresultat -72 -201 -691
Resultat før skatt -82 -236 -758
Ordinært resultat -82 -236 -758
Årsresultat -82 -236 -758
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 19 242 19 978 21 370
Sum omløpsmidler 2 404 2 813 2 071
Sum eiendeler 21 645 22 791 23 442
Sum egenkapital 11 989 12 071 12 307
Sum langsiktig gjeld 8 456 9 092 9 688
Sum kortsiktig gjeld 1 200 1 628 1 447

ANS Storgaten 25 Ålesund

Foretaksinfo
(Aktiv) ANS Storgaten 25 Ålesund - 958653107
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Storgata 25, 6002 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 18,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 934 000
Personalkostnader
460 000
Lederlønn
318 000
Anleggsmidler
8 776 000
Egenkapital
7 748 000
Gjeld
5 295 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 13 12 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 4 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 10
Totalt 87 83 86
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 4 934 5 081 4 772
Driftsresultat 2 692 2 385 2 534
Resultat før skatt 2 571 2 239 2 387
Ordinært resultat 2 571 2 239 2 387
Årsresultat 2 571 2 239 2 387
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 8 776 9 071 9 275
Sum omløpsmidler 4 267 4 386 3 926
Sum eiendeler 13 043 13 457 13 201
Sum egenkapital 7 748 7 177 6 937
Sum langsiktig gjeld 4 160 4 746 5 332
Sum kortsiktig gjeld 1 135 1 534 931

Volstad AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Volstad AS - 979913281
Hav- og kystfiske
Postvegen 13, 6018 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 18,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
150 549 000
Personalkostnader
40 492 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
603 924 000
Egenkapital
89 434 000
Gjeld
603 413 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 6 7 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 1
Rentedekningsgrad 6 8 2
Likviditetsgrad II 8 8 6
Totalt 71 74 45
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 150 549 132 786 138 347
Driftsresultat 46 254 37 340 36 533
Resultat før skatt 21 488 21 179 -12 952
Ordinært resultat 21 488 21 179 -12 952
Årsresultat 21 488 21 179 -12 952
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 603 924 355 326 369 526
Sum omløpsmidler 88 924 95 951 66 378
Sum eiendeler 692 847 451 277 435 904
Sum egenkapital 89 434 67 947 46 768
Sum langsiktig gjeld 571 031 352 025 359 676
Sum kortsiktig gjeld 32 382 31 305 29 460

Hm54 Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Hm54 Eiendom AS - 817380352
Uoppgitt
Co/arctic Business Management AS Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2017 < 1 år

Lillehammer Politibygg KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Lillehammer Politibygg KS - 988422126
Eiendomsforvaltning
C/o Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2018 1,3 år

Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS - 916611455
Juridisk tjenesteyting
Julsundvegen 4, 6412 Molde
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2019 2,7 år
Styrets leder 2016 2016 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
34
Styremedlemmer
0
Omsetning
53 872 000
Personalkostnader
30 803 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 973 000
Egenkapital
10 424 000
Gjeld
13 603 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 1 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 6
Resultatgrad 18 20 20
Kontantstrøm fra drift 1 3 5
Rentedekningsgrad 4 4 4
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 57 63 67
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 53 872 54 643 49 428
Driftsresultat 9 790 14 964 10 074
Resultat før skatt 0 700 975
Ordinært resultat 0 700 975
Årsresultat 0 700 975
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 973 1 854 2 288
Sum omløpsmidler 21 055 22 815 20 696
Sum eiendeler 24 027 24 669 22 984
Sum egenkapital 10 424 11 978 7 272
Sum langsiktig gjeld 3 042 1 692 2 213
Sum kortsiktig gjeld 10 561 10 999 13 499

Nmk Eiendom 2 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nmk Eiendom 2 AS - 998534577
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Keiser Wilhelms gate 22, 6003 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2017 1 år

B Rongve Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) B Rongve Eiendom AS - 933870006
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Notenesgata 9, 6002 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 2017 < 1 år

Etatbygg Holding II AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Etatbygg Holding II AS - 984602189
Investeringsselskaper/-fond åpne for allmennheten
C/o Obligo Investment Management AS Bolette Brygge 1, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2017 2,5 år

Volstad Deepwater AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Volstad Deepwater AS - 913037219
Forsyning og andre sjøtransporttjenester for offshore
5.etasje Keiser Wilhelms gate 23, 6003 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 2018 4 år

Gullhaug Torg 4 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Gullhaug Torg 4 AS - 981460030
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Azets Insight AS Dronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2017 3,3 år

Gullhaug Torg 4 Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Gullhaug Torg 4 Eiendom AS - 898906582
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Nrp Business Management AS Haakon Viis gate 1, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2017 3,3 år

Nydalen Kontorbygg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nydalen Kontorbygg AS - 999204341
Kjøp og salg av egen fast eiendom
C/o Newsec Basale AS Beddingen 10, 7042 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2017 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
26 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
726 944 000
Egenkapital
162 739 000
Gjeld
660 921 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 8 6 2
Likviditetsgrad II 8 10 6
Totalt 26 24 14
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -364 -1 398 -541
Resultat før skatt 32 851 17 905 -20 526
Ordinært resultat 32 851 17 905 -20 526
Årsresultat 32 851 17 905 -20 526
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 726 944 727 437 727 378
Sum omløpsmidler 96 717 53 249 78 621
Sum eiendeler 823 661 780 686 805 999
Sum egenkapital 162 739 157 267 81 119
Sum langsiktig gjeld 621 188 620 123 660 400
Sum kortsiktig gjeld 39 733 3 296 64 480

Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz DA

Foretaksinfo
(Inaktiv) Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz DA - 992359021
Juridisk tjenesteyting
Julsundvegen 4, 6412 Molde
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2017 4 år

Sannergaten 2 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sannergaten 2 AS - 830354972
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Pareto Business Managament Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 2015 2,1 år

AS Werring & Werring

Foretaksinfo
(Inaktiv) AS Werring & Werring - 917309094
Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr
Tollbugata 8, 6002 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 2014 1,2 år

Klostergata Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Klostergata Holding AS - 992067497
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2013 1,1 år

Oslo Kontorbygg II AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Oslo Kontorbygg II AS - 996284808
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Tullins gate 2, 0166 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 2015 2,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
43 543 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
661 332 000
Egenkapital
526 302 000
Gjeld
243 312 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 3 3 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 0
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 2
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 71 71 35
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 43 543 42 416 41 271
Driftsresultat 26 991 26 124 31 786
Resultat før skatt 21 613 20 769 -20 090
Ordinært resultat 21 613 20 769 -20 090
Årsresultat 21 613 20 769 -20 090
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 661 332 674 443 687 554
Sum omløpsmidler 108 281 38 655 29 658
Sum eiendeler 769 613 713 098 717 212
Sum egenkapital 526 302 476 470 484 282
Sum langsiktig gjeld 229 237 231 884 232 037
Sum kortsiktig gjeld 14 075 4 744 893

Stranda Hotel AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Stranda Hotel AS - 884250072
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
Allmenningen 16, 6200 Stranda
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2014 2,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
63
Styremedlemmer
0
Omsetning
23 265 000
Personalkostnader
10 143 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
19 627 000
Egenkapital
590 000
Gjeld
21 747 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 6 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 11 15 15
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 23 265 19 797 18 564
Driftsresultat -1 002 -546 -2 404
Resultat før skatt -1 771 -602 -2 437
Ordinært resultat -1 771 -602 -2 437
Årsresultat -1 771 -602 -2 437
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 19 627 375 368
Sum omløpsmidler 2 710 2 848 2 165
Sum eiendeler 22 337 3 223 2 533
Sum egenkapital 590 -1 535 -932
Sum langsiktig gjeld 17 806 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 941 4 758 3 465

Egget Eigedom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Egget Eigedom AS - 888784802
Kjøp og salg av egen fast eiendom
C/o Sparebank 1 Regnskapshuset Smn Gymnasvegen 2, 6102 Volda
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2013 4,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
11 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-1 000
Gjeld
772 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 6 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 22 2 2
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 41 -18 -9
Resultat før skatt 45 -14 -2
Ordinært resultat 45 -14 -2
Årsresultat 45 -14 -2
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 771 1 078 1 096
Sum eiendeler 771 1 078 1 096
Sum egenkapital -1 -46 -31
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 772 1 123 1 128

Bjørkhaug Maritim AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bjørkhaug Maritim AS - 993935115
Utenriks sjøfart med gods
Strandveien 91, 9180 Skjervøy
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2015 5,9 år

Volstad Survey i KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Volstad Survey i KS - 993461814
Forsyning og andre sjøtransporttjenester for offshore
St. Olavs Plass 1, 6002 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2010 1,7 år

Volstad Paerangi II AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Volstad Paerangi II AS - 992685085
Ikke tilgjengelig
St Olavs Plass 1, 6002 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2009 < 1 år

Skiinfo AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Skiinfo AS - 976036859
Programmeringstjenester
Dronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2012 4,3 år
Styre­medlem 2006 2007 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
12 440 000
Egenkapital
-477 000
Gjeld
15 823 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 6 0
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 4 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 2 6 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 14 48 17
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 16 1 882
Driftsresultat -225 -226 -1 576
Resultat før skatt -2 890 575 -3 957
Ordinært resultat -2 890 575 -3 957
Årsresultat -2 890 575 -3 957
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 12 440 14 661 14 801
Sum omløpsmidler 2 906 1 732 1 783
Sum eiendeler 15 346 16 392 16 583
Sum egenkapital -477 2 413 1 838
Sum langsiktig gjeld 15 539 13 774 14 464
Sum kortsiktig gjeld 284 205 281

Bingen AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bingen AS - 970987398
Ikke tilgjengelig
Asdalstrand 171, 3960 Stathelle
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2007 2008 < 1 år

Nordic Yachtcharter ANS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nordic Yachtcharter ANS - 990213089
Kysttrafikk ellers med passasjerer
Notenesgata 9, 6002 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2018 11,8 år

Volstad Pacific AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Volstad Pacific AS - 990206864
Ikke tilgjengelig
St. Olavs Plass 1, 6002 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2007 < 1 år

Skarbøvik Enterprises AS Utleiebyg

Foretaksinfo
(Inaktiv) Skarbøvik Enterprises AS Utleiebyg - 982078075
Ikke tilgjengelig
Skarbøvik, 6006 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2007 < 1 år

Skarbøvik Enterprises AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Skarbøvik Enterprises AS - 911231204
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Sorenskriver Bulls gate 9, 6002 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2009 3,5 år
Styre­medlem 2000 2006 5,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 549 000
Personalkostnader
933 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
16 472 000
Egenkapital
4 226 000
Gjeld
13 615 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 3 7 7
Kapitalomsetningshastighet 2 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 8 2 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 55 29 65
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 2 549 2 356 2 473
Driftsresultat 643 1 700 1 816
Resultat før skatt 328 -2 143 1 472
Ordinært resultat 328 -2 143 1 472
Årsresultat 328 -2 143 1 472
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 16 472 16 621 18 848
Sum omløpsmidler 1 369 608 1 012
Sum eiendeler 17 840 17 228 19 860
Sum egenkapital 4 226 4 299 6 857
Sum langsiktig gjeld 614 651 706
Sum kortsiktig gjeld 13 001 12 278 12 297

Skamek AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Skamek AS - 932419076
Reparasjon og vedlikehold av skip og båter
Sorenskriver Bulls gate 9, 6002 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2009 3,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
61 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
14 000
Egenkapital
1 567 000
Gjeld
50 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 12 12 10
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 61 61 61
Driftsresultat -85 -81 -254
Resultat før skatt -70 -66 -192
Ordinært resultat -70 -66 -192
Årsresultat -70 -66 -192
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 14 16 23
Sum omløpsmidler 1 602 1 593 1 787
Sum eiendeler 1 616 1 609 1 810
Sum egenkapital 1 567 1 574 1 559
Sum langsiktig gjeld 35 0 0
Sum kortsiktig gjeld 15 35 251

Gjørtz Kontordrift ANS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Gjørtz Kontordrift ANS - 988938475
Juridisk tjenesteyting
Kipervikgata 5, 6003 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 2014 8,1 år

Bjørkhaug Trål AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bjørkhaug Trål AS - 986476865
Hav- og kystfiske
Apotekergata 9 B, 6004 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2006 1,1 år

Fortuna Holding Group AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Fortuna Holding Group AS - 983193900
Ikke tilgjengelig
Nedre Strandgate 38 C/o Økopartner AS, 6005 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2006 1,1 år
Vara­medlem 2004 2005 1,6 år

Ship Com AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ship Com AS - 988305553
Trådløs telekommunikasjon
Borgundfjordvegen 116, 6017 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2011 6,1 år

Ship Equip International AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ship Equip International AS - 988244198
Fjernsynskringkasting
Borgundfjordvegen 116, 6017 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2011 6,1 år

Paerangi Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Paerangi Holding AS - 988118362
Ikke tilgjengelig
Klaus Nilsens gate 4, 6003 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 2009 3,7 år

Rederiaktieselskapet Bjørkhaug

Foretaksinfo
(Inaktiv) Rederiaktieselskapet Bjørkhaug - 823297572
Hav- og kystfiske
Tollbugata 8, 6002 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2016 11,2 år

Paerangi AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Paerangi AS - 986357203
Ikke tilgjengelig
Klaus Nilsensgate 4, 6003 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2007 3,1 år

Scandinavian Resort Design AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Scandinavian Resort Design AS - 982071844
Ikke tilgjengelig
Skarsnuten Fjellandsby, 3560 Hemsedal
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2003 2006 2,3 år
Styre­medlem 2002 2003 1,1 år

Salmar Sales AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Salmar Sales AS - 985921180
Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr
, 7266 Kverva
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2010 6,3 år

Misundfisk AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Misundfisk AS - 924336994
Frysing av fisk, fiskefileter, skalldyr og bløtdyr
, 6475 Midsund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2004 1 år

Hovedstadion i Ålesund AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Hovedstadion i Ålesund AS - 985783802
Ikke tilgjengelig
Sjømannsveien 14, 6008 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2006 3,2 år

Skarsnuten Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Skarsnuten Eiendom AS - 980894002
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Skarsnuten, 3560 Hemsedal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2004 1,2 år
Styrets leder 2000 2003 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
132 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
12 307 000
Egenkapital
4 165 000
Gjeld
40 758 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 10
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 2
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 6
Likviditetsgrad II 10 6 0
Totalt 36 6 60
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 132 120 2 637
Driftsresultat -113 -66 2 311
Resultat før skatt 6 625 -995 1 081
Ordinært resultat 6 625 -995 1 081
Årsresultat 6 625 -995 1 081
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 12 307 12 065 16 435
Sum omløpsmidler 32 616 78 14