Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Karin Grefsrud Bruun

Rapportdato: 2021-10-27

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 31 498 og med ett samlet driftsresultat på -1 160. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 6 av virksomhetene driftsunderskudd, og 5 av virksomhetene driftsoverskudd. 5 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 8 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Progressum Oslo AS Styre­medlem 2021 - Aktiv 5 486 198
Progressum Eiendom AS Styre­medlem 2021 - Aktiv 1 451 -257
Progressum Follo AS Styre­medlem 2021 - Aktiv 167 -324
Progressum Drammen AS Styre­medlem 2021 - Aktiv 5 019 -1 813
Progressum Rådgivning AS Styre­medlem 2021 - Aktiv 1 339 -214

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Progressum Fri AS Adm. direktør 2018 - 2020
Skårertoppen 1 Borettslag Styre­medlem 2008 - 2010

Progressum Oslo AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Progressum Oslo AS - 989217178
Regnskap og bokføring
Schweigaards gate 10, 0185 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 486 000
Personalkostnader
2 830 000
Lederlønn
337 000
Anleggsmidler
233 000
Egenkapital
100 000
Gjeld
649 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 13 15 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 8
Fordringsomsetningshastighet 5 4 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 0
Resultatgrad 8 12 0
Kontantstrøm fra drift 5 7 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 61 70 12
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 5 486 4 683 4 443
Driftsresultat 198 264 -265
Resultat før skatt 115 240 -319
Ordinært resultat 115 240 -319
Årsresultat 115 240 -319
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 233 97 58
Sum omløpsmidler 516 583 1 162
Sum eiendeler 749 680 1 221
Sum egenkapital 100 21 -219
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 649 659 1 440

Progressum Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Progressum Eiendom AS - 913778928
Eiendomsforvaltning
Schweigaards gate 10, 0185 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 451 000
Personalkostnader
426 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
38 000
Gjeld
232 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 2 2
Kapitalomsetningshastighet 8 6 6
Fordringsomsetningshastighet 5 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 1 1
Rentedekningsgrad 0 2 4
Likviditetsgrad II 6 6 4
Totalt 19 23 24
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 1 451 1 507 1 402
Driftsresultat -257 -176 -129
Resultat før skatt -164 0 1
Ordinært resultat -164 0 1
Årsresultat -164 0 1
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 122 129
Sum omløpsmidler 270 593 616
Sum eiendeler 270 715 745
Sum egenkapital 38 202 202
Sum langsiktig gjeld 23 23 23
Sum kortsiktig gjeld 209 490 520

Progressum Follo AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Progressum Follo AS - 919766379
Regnskap og bokføring
Anolitveien 4, 1400 Ski
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
167 000
Personalkostnader
370 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
40 000
Gjeld
415 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 2 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 4 0 8
Totalt 8 0 8
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 167 0 0
Driftsresultat -324 -6 -22
Resultat før skatt -256 -6 -22
Ordinært resultat -256 -6 -22
Årsresultat -256 -6 -22
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 41 41
Sum omløpsmidler 455 5 11
Sum eiendeler 455 46 52
Sum egenkapital 40 0 48
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 415 45 4

Progressum Drammen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Progressum Drammen AS - 976030699
Regnskap og bokføring
Bjørnstjerne Bjørnsons gate 110, 3044 Drammen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 019 000
Personalkostnader
4 804 000
Lederlønn
948 000
Anleggsmidler
208 000
Egenkapital
91 000
Gjeld
2 412 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 2 3
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 6 4 8
Totalt 19 14 19
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 5 019 6 115 6 274
Driftsresultat -1 813 -374 -163
Resultat før skatt -1 435 -371 -168
Ordinært resultat -1 435 -371 -168
Årsresultat -1 435 -371 -168
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 208 180 105
Sum omløpsmidler 2 295 1 682 2 123
Sum eiendeler 2 503 1 862 2 228
Sum egenkapital 91 73 444
Sum langsiktig gjeld 547 350 490
Sum kortsiktig gjeld 1 865 1 440 1 294

Progressum Rådgivning AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Progressum Rådgivning AS - 918441042
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Schweigaards gate 10, 0185 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 339 000
Personalkostnader
1 194 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 000
Egenkapital
-156 000
Gjeld
912 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 15
Kapitalomsetningshastighet 10 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 6 0 10
Totalt 17 2 87
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 1 339 32 143
Driftsresultat -214 -435 63
Resultat før skatt -214 -433 47
Ordinært resultat -214 -433 47
Årsresultat -214 -433 47
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 10 19 29
Sum omløpsmidler 747 41 138
Sum eiendeler 757 61 167
Sum egenkapital -156 -280 153
Sum langsiktig gjeld 350 0 1
Sum kortsiktig gjeld 562 341 12

Progressum Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Progressum Holding AS - 923494448
Uoppgitt
Schweigaards gate 10, 0185 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 400 000
Egenkapital
4 424 000
Gjeld
0
Driftscore
2020 2019
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 0 0
Totalt 0 0
Resultatregnskap
2020 2019
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat 0 0
Resultat før skatt 0 0
Ordinært resultat 0 0
Årsresultat 0 0
Balanseregnskap
2020 2019
Sum anleggsmidler 4 400 4 400
Sum omløpsmidler 24 25
Sum eiendeler 4 424 4 425
Sum egenkapital 4 424 4 425
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0

Progressum AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Progressum AS - 918313540
Regnskap og bokføring
Bibliotekgata 30, 1473 Lørenskog
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 3,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 337 000
Personalkostnader
2 456 000
Lederlønn
859 000
Anleggsmidler
14 151 000
Egenkapital
8 393 000
Gjeld
7 641 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 4 8
Totalt 4 10 14
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 4 337 3 522 2 426
Driftsresultat -906 -256 -47
Resultat før skatt -607 -214 -70
Ordinært resultat -607 -214 -70
Årsresultat -607 -214 -70
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 14 151 8 861 8 811
Sum omløpsmidler 1 883 849 1 124
Sum eiendeler 16 034 9 710 9 934
Sum egenkapital 8 393 8 999 9 214
Sum langsiktig gjeld 3 650 0 191
Sum kortsiktig gjeld 3 991 710 530

Progressum Fri AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Progressum Fri AS - 939752390
Regnskap og bokføring
Schweigaards gate 10, 0185 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2018 2020 2 år
Styre­medlem 2014 Aktiv 7,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
177 000
Gjeld
310 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 10
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 0 2
Totalt 10 2 17
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 7 10 2 815
Driftsresultat -20 -40 -99
Resultat før skatt -20 -40 -103
Ordinært resultat -20 -40 -103
Årsresultat -20 -40 -103
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 5 5
Sum omløpsmidler 487 14 423
Sum eiendeler 487 19 428
Sum egenkapital 177 -289 -248
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 310 308 677

Progressum Lørenskog AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Progressum Lørenskog AS - 889380802
Regnskap og bokføring
Bibliotekgata 30, 1473 Lørenskog
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2017 Aktiv 4,3 år
Styre­medlem 2006 Aktiv 15,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 556 000
Personalkostnader
4 262 000
Lederlønn
872 000
Anleggsmidler
3 190 000
Egenkapital
885 000
Gjeld
3 125 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 8 8 10
Fordringsomsetningshastighet 5 4 3
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 10
Resultatgrad 18 18 18
Kontantstrøm fra drift 18 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 8 8
Totalt 82 89 92
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 7 556 6 792 6 158
Driftsresultat 1 206 917 884
Resultat før skatt 915 687 659
Ordinært resultat 915 687 659
Årsresultat 915 687 659
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 3 190 140 172
Sum omløpsmidler 821 2 567 2 087
Sum eiendeler 4 011 2 707 2 260
Sum egenkapital 885 748 703
Sum langsiktig gjeld 0 340 480
Sum kortsiktig gjeld 3 125 1 619 1 077

Kgbruun Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kgbruun Invest AS - 912677346
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Nordlifaret 24, 1473 Lørenskog
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 Aktiv 8 år
Adm. direktør 2013 Aktiv 8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 009 000
Egenkapital
1 056 000
Gjeld
956 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 35
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 -1 0
Resultat før skatt 0 -1 914
Ordinært resultat 0 -1 914
Årsresultat 0 -1 914
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 2 009 1 949 1 648
Sum omløpsmidler 3 3 3
Sum eiendeler 2 012 1 951 1 650
Sum egenkapital 1 056 1 056 1 057
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 956 895 593

Metro Trafikkskole Kalbakken AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Metro Trafikkskole Kalbakken AS - 993419176
Trafikkskoleundervisning
Bergensveien 2e, 0963 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 Aktiv 11,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 136 000
Personalkostnader
3 186 000
Lederlønn
513 000
Anleggsmidler
1 508 000
Egenkapital
1 475 000
Gjeld
2 685 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 13 15 7
Kapitalomsetningshastighet 6 8 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 18 18 8
Kontantstrøm fra drift 20 20 18
Rentedekningsgrad 10 10 8
Likviditetsgrad II 8 8 4
Totalt 90 94 64
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 6 136 6 020 6 242
Driftsresultat 970 1 002 299
Resultat før skatt 735 737 167
Ordinært resultat 735 737 167
Årsresultat 735 737 167
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 1 508 1 253 1 812
Sum omløpsmidler 2 653 1 629 950
Sum eiendeler 4 161 2 882 2 762
Sum egenkapital 1 475 740 4
Sum langsiktig gjeld 1 165 1 070 1 841
Sum kortsiktig gjeld 1 520 1 071 917

Skårertoppen 1 Borettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Skårertoppen 1 Borettslag - 950465468
Borettslag
Alexander Kiellands gate 2b, 2000 Lillestrøm
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2010 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 438 000
Personalkostnader
165 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 002 000
Egenkapital
-14 207 000
Gjeld
24 585 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 0 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 2
Resultatgrad 4 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 2 0 8
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 23 15 71
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 5 438 3 642 3 665
Driftsresultat 92 -13 787 835
Resultat før skatt -380 -14 216 603
Ordinært resultat -380 -14 216 603
Årsresultat -380 -14 216 603
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 8 002 8 006 8 011
Sum omløpsmidler 2 376 3 528 6 084
Sum eiendeler 10 378 11 534 14 094
Sum egenkapital -14 207 -13 827 389
Sum langsiktig gjeld 24 514 25 082 13 524
Sum kortsiktig gjeld 71 280 182