Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Sten Rune Pettersen

Rapportdato: 2020-08-06

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 177 068 og med ett samlet driftsresultat på 8 827. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 9 av virksomhetene driftsoverskudd. 13 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 6 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 30.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Lakselvdalen Holding AS Styrets leder 2020 - Aktiv 0 0
- Adm. direktør 2020 - Aktiv 0 0
Finnmark Event AS Styrets leder 2019 - Aktiv 563 24
Finnmark Festivalarrangør AS Styrets leder 2018 - Aktiv 7 083 -732
Srp Utvikling AS Styrets leder 2018 - Aktiv 9 218 151
- Kontakt­person 2018 - Aktiv 9 218 151
Rp Eiendom AS Styre­medlem 2012 - Aktiv 15 720 1 229
- Adm. direktør 2012 - Aktiv 15 720 1 229

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Valva Fitnodat AS Styrets leder 2019 - 2020
Wensbron AS Styrets leder 2019 - 2019
Finnmark Event AS Nestleder styre 2012 - 2019
Finnmark Festivalarrangør AS Nestleder styre 2017 - 2018
Finnmark Festivalarrangør AS Styre­medlem 2011 - 2017
Arctic Active AS Styre­medlem 2015 - 2018

Lakselvdalen Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lakselvdalen Holding AS - 924490985
Uoppgitt
Laatasveien 84, 9700 Lakselv
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv < 1 år
Adm. direktør 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 739 000
Egenkapital
716 000
Gjeld
1 729 000
Driftscore
2019
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 4
Totalt 6
Resultatregnskap
2019
Driftsinntekter 0
Driftsresultat 0
Resultat før skatt 7
Ordinært resultat 7
Årsresultat 7
Balanseregnskap
2019
Sum anleggsmidler 1 739
Sum omløpsmidler 706
Sum eiendeler 2 445
Sum egenkapital 716
Sum langsiktig gjeld 1 138
Sum kortsiktig gjeld 591

Finnmark Event AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Finnmark Event AS - 989760483
Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet
Sentrum, 9700 Lakselv
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 1,5 år
Nestleder styre 2012 2019 6,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
563 000
Personalkostnader
-2 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
449 000
Egenkapital
286 000
Gjeld
578 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 6
Resultatgrad 8 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 18 10
Rentedekningsgrad 2 0 0
Likviditetsgrad II 10 6 0
Totalt 57 37 23
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 563 585 668
Driftsresultat 24 -66 -55
Resultat før skatt -6 -86 -55
Ordinært resultat -6 -86 -55
Årsresultat -6 -86 -55
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 449 530 518
Sum omløpsmidler 415 199 136
Sum eiendeler 864 729 654
Sum egenkapital 286 291 378
Sum langsiktig gjeld 555 302 0
Sum kortsiktig gjeld 23 136 276

Finnmark Festivalarrangør AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Finnmark Festivalarrangør AS - 996766411
Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet
Sentrum, 9700 Lakselv
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 1,7 år
Nestleder styre 2017 2018 1,6 år
Styre­medlem 2011 2017 6,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 083 000
Personalkostnader
597 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
693 000
Egenkapital
387 000
Gjeld
2 021 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 0 8
Totalt 17 15 21
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 7 083 5 472 6 566
Driftsresultat -732 -1 448 -319
Resultat før skatt -759 -1 454 -320
Ordinært resultat -759 -1 454 -320
Årsresultat -759 -1 454 -320
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 693 621 597
Sum omløpsmidler 1 715 250 1 704
Sum eiendeler 2 408 872 2 301
Sum egenkapital 387 -33 1 421
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 021 904 880

Srp Utvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Srp Utvikling AS - 921221193
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Laatasveien 84, 9700 Lakselv
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 2 år
Kontakt­person 2018 Aktiv 2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 218 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 016 000
Egenkapital
432 000
Gjeld
2 367 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 6 0
Kapitalomsetningshastighet 8 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 4 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 2 0
Likviditetsgrad II 0 0
Totalt 20 0
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 9 218 20
Driftsresultat 151 -178
Resultat før skatt -101 -238
Ordinært resultat -101 -238
Årsresultat -101 -238
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 1 016 992
Sum omløpsmidler 1 784 4 783
Sum eiendeler 2 799 5 774
Sum egenkapital 432 153
Sum langsiktig gjeld 776 794
Sum kortsiktig gjeld 1 591 4 828

Rp Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Rp Eiendom AS - 987573945
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Laatasveien 84, 9700 Lakselv
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 Aktiv 8 år
Adm. direktør 2012 Aktiv 8 år
Styrets leder 2004 2012 7,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
15 720 000
Personalkostnader
952 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
23 493 000
Egenkapital
10 384 000
Gjeld
15 895 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 6 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 3 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 4
Resultatgrad 12 18 8
Kontantstrøm fra drift 18 20 18
Rentedekningsgrad 6 8 2
Likviditetsgrad II 8 8 2
Totalt 60 71 43
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 15 720 17 415 13 618
Driftsresultat 1 229 2 494 410
Resultat før skatt 598 1 233 -414
Ordinært resultat 598 1 233 -414
Årsresultat 598 1 233 -414
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 23 493 29 871 32 883
Sum omløpsmidler 2 786 3 391 1 641
Sum eiendeler 26 279 33 262 34 524
Sum egenkapital 10 384 10 136 8 903
Sum langsiktig gjeld 14 436 21 309 23 478
Sum kortsiktig gjeld 1 459 1 817 2 143

Arctic Entreprenør AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Arctic Entreprenør AS - 993825743
Oppføring av bygninger
Laatasveien 84, 9700 Lakselv
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 Aktiv 8,6 år
Adm. direktør 2011 2020 8,6 år
Styre­medlem 2009 2011 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
17
Styremedlemmer
0
Omsetning
28 748 000
Personalkostnader
9 488 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 270 000
Egenkapital
2 318 000
Gjeld
7 999 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 10 2
Kapitalomsetningshastighet 10 10 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 2
Resultatgrad 12 8 4
Kontantstrøm fra drift 10 5 3
Rentedekningsgrad 10 8 4
Likviditetsgrad II 4 2 0
Totalt 71 54 28
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 28 748 28 991 13 720
Driftsresultat 1 922 1 042 209
Resultat før skatt 1 360 580 87
Ordinært resultat 1 360 580 87
Årsresultat 1 360 580 87
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 270 933 348
Sum omløpsmidler 9 047 6 748 8 931
Sum eiendeler 10 317 7 681 9 279
Sum egenkapital 2 318 1 332 752
Sum langsiktig gjeld 2 789 2 786 2 536
Sum kortsiktig gjeld 5 210 3 562 5 991

Betek Norge AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Betek Norge AS - 980832481
Engroshandel med maskiner og utstyr til kraftproduksjon og installasjon
Juraveien 34, 4656 Hamresanden
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 Aktiv 9,7 år
Vara­medlem 2009 2013 4,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
13
Styremedlemmer
0
Omsetning
39 260 000
Personalkostnader
5 130 000
Lederlønn
1 140 000
Anleggsmidler
7 188 000
Egenkapital
5 237 000
Gjeld
27 898 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 2 2
Kapitalomsetningshastighet 4 6 4
Fordringsomsetningshastighet 5 2 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 2
Resultatgrad 8 4 2
Kontantstrøm fra drift 10 5 3
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 49 35 30
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 39 260 33 286 27 011
Driftsresultat 1 674 431 123
Resultat før skatt 1 318 488 123
Ordinært resultat 1 318 488 123
Årsresultat 1 318 488 123
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 7 188 2 369 2 792
Sum omløpsmidler 25 947 20 610 18 040
Sum eiendeler 33 135 22 979 20 833
Sum egenkapital 5 237 3 918 3 430
Sum langsiktig gjeld 4 443 4 443 4 443
Sum kortsiktig gjeld 23 455 14 618 12 959

Økonomistyring Nord AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Økonomistyring Nord AS - 995127032
Regnskap og bokføring
Banak Senteret Torgveien 3, 9700 Lakselv
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 Aktiv 10,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 054 000
Personalkostnader
3 216 000
Lederlønn
877 000
Anleggsmidler
90 000
Egenkapital
836 000
Gjeld
846 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 7 12
Kapitalomsetningshastighet 10 10 8
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 10
Resultatgrad 16 4 12
Kontantstrøm fra drift 14 7 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 87 58 78
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 5 054 4 421 3 440
Driftsresultat 546 125 255
Resultat før skatt 396 82 184
Ordinært resultat 396 82 184
Årsresultat 396 82 184
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 90 175 201
Sum omløpsmidler 1 593 1 188 1 180
Sum eiendeler 1 682 1 363 1 381
Sum egenkapital 836 566 709
Sum langsiktig gjeld 0 50 100
Sum kortsiktig gjeld 846 747 572

Srp Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Srp Holding AS - 994264346
Oppføring av bygninger
Øvre Smørstad, 9700 Lakselv
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 Aktiv 11,1 år
Adm. direktør 2009 Aktiv 11,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 203 000
Personalkostnader
209 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 494 000
Egenkapital
1 430 000
Gjeld
3 979 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 3 10
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 8 8
Resultatgrad 0 0 12
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 2 4 6
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 40 50 71
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 203 1 085 1 921
Driftsresultat -49 -88 119
Resultat før skatt -110 67 294
Ordinært resultat -110 67 294
Årsresultat -110 67 294
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 494 1 344 1 583
Sum omløpsmidler 3 915 2 402 2 231
Sum eiendeler 5 409 3 747 3 814
Sum egenkapital 1 430 2 140 2 074
Sum langsiktig gjeld 2 986 1 237 1 310
Sum kortsiktig gjeld 993 369 430

Op Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Op Eiendom AS - 992922478
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Laatasveien 84, 9711 Lakselv
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 11,5 år
Styrets leder 2008 Aktiv 12 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 058 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
15 307 000
Egenkapital
2 008 000
Gjeld
13 689 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 3 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 2
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 18
Rentedekningsgrad 6 8 0
Likviditetsgrad II 4 0 10
Totalt 60 58 30
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 2 058 1 287 830
Driftsresultat 1 174 782 -41
Resultat før skatt 526 396 -138
Ordinært resultat 526 396 -138
Årsresultat 526 396 -138
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 15 307 15 295 4 736
Sum omløpsmidler 391 446 333
Sum eiendeler 15 698 15 741 5 069
Sum egenkapital 2 008 1 482 1 086
Sum langsiktig gjeld 13 349 11 337 3 933
Sum kortsiktig gjeld 340 2 922 50

Smart Shop ANS

Foretaksinfo
(Aktiv) Smart Shop ANS - 979499302
Butikkhandel ikke nevnt annet sted
C/o Sten Rune Pettersen Holmenbru, 9700 Lakselv
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 19,6 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 19,6 år

Opdahl og Pettersen Elektro AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Opdahl og Pettersen Elektro AS - 981112784
Elektrisk installasjonsarbeid
Laatasveien 84, 9700 Lakselv
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 19,6 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 19,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
36
Styremedlemmer
0
Omsetning
68 161 000
Personalkostnader
19 886 000
Lederlønn
1 282 000
Anleggsmidler
4 552 000
Egenkapital
7 885 000
Gjeld
15 596 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 2 3
Kapitalomsetningshastighet 10 4 4
Fordringsomsetningshastighet 3 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 6 2 4
Resultatgrad 8 0 4
Kontantstrøm fra drift 5 1 5
Rentedekningsgrad 10 2 10
Likviditetsgrad II 6 8 8
Totalt 58 21 40
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 68 161 17 859 23 974
Driftsresultat 2 888 -27 636
Resultat før skatt 2 024 -172 498
Ordinært resultat 2 024 -172 498
Årsresultat 2 024 -172 498
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 4 552 4 643 4 765
Sum omløpsmidler 18 928 10 338 10 752
Sum eiendeler 23 481 14 980 15 517
Sum egenkapital 7 885 7 061 7 233
Sum langsiktig gjeld 3 220 3 206 3 315
Sum kortsiktig gjeld 12 376 4 713 4 969

Valva Fitnodat AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Valva Fitnodat AS - 924284919
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Laatasveien 84, 9700 Lakselv
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 2020 < 1 år

Wensbron AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Wensbron AS - 923151605
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Erling Skjalgssons gate 26, 0267 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 2019 < 1 år

Arctic Active AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Arctic Active AS - 916283938
Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet
Gjestgiveribakken, 9700 Lakselv
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2018 2,2 år

Karasjok Byggevare AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Karasjok Byggevare AS - 913966724
Butikkhandel med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer
Markangeaidnu 3, 9730 Karasjok
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 2018 3,5 år

Porsanger Entreprenør AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Porsanger Entreprenør AS - 912154483
Oppføring av bygninger
Laatasveien 84, 9700 Lakselv
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2017 3,9 år

El-akademiet AS

Foretaksinfo
(Aktiv) El-akademiet AS - 999054986
Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen scenekunst
C/o El-proffen AS Juraveien 34, 4656 Hamresanden
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2016 3,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 000
Egenkapital
26 000
Gjeld
13 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 10 8
Totalt 8 10 8
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -12 -12 -13
Resultat før skatt -9 -9 -10
Ordinært resultat -9 -9 -10
Årsresultat -9 -9 -10
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 5 3 0
Sum omløpsmidler 34 34 90
Sum eiendeler 39 37 90
Sum egenkapital 26 36 45
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 13 1 45

Ep Contracting AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ep Contracting AS - 998210135
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Juraveien 34, 4656 Hamresanden
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2016 4,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
26 924 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
36 000
Egenkapital
1 127 000
Gjeld
6 302 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 3 3
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 2 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 4 4 4
Kontantstrøm fra drift 1 1 1
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 36 36 36
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 26 924 29 225 20 575
Driftsresultat 333 373 291
Resultat før skatt 256 285 219
Ordinært resultat 256 285 219
Årsresultat 256 285 219
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 36 32 16
Sum omløpsmidler 7 392 8 540 7 308
Sum eiendeler 7 428 8 572 7 325
Sum egenkapital 1 127 870 586
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6 302 7 702 6 739

Rind AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Rind AS - 992968753
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Dr. Nedlers vei 6, 9900 Kirkenes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2012 < 1 år
Styrets leder 2008 2012 3,4 år

Porsanger i Utvikling Kf

Foretaksinfo
(Inaktiv) Porsanger i Utvikling Kf - 994486268
Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked
Rådhuset, 9712 Lakselv
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2018 7,4 år

Ep Engros AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ep Engros AS - 892014922
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Juraveien 34, 4656 Hamresanden
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2016 5,6 år
Vara­medlem 2009 2011 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 211 019 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
13 232 000
Egenkapital
69 474 000
Gjeld
230 110 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 3 3
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 4 2 4
Kontantstrøm fra drift 1 1 1
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 4
Totalt 40 37 37
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 211 019 1 124 032 1 021 707
Driftsresultat 13 121 11 029 10 650
Resultat før skatt 10 021 8 291 7 746
Ordinært resultat 10 021 8 291 7 746
Årsresultat 10 021 8 291 7 746
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 13 232 13 001 12 670
Sum omløpsmidler 286 352 262 859 235 853
Sum eiendeler 299 584 275 860 248 523
Sum egenkapital 69 474 59 453 51 162
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 230 110 216 407 197 361

El Proffen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) El Proffen AS - 982129729
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Juraveien 34, 4656 Hamresanden
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2016 5,9 år
Vara­medlem 2009 2010 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
12
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 278 028 000
Personalkostnader
20 976 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 957 000
Egenkapital
83 044 000
Gjeld
259 119 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 4 4 4
Kontantstrøm fra drift 1 1 1
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 45 44 44
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 278 028 1 191 377 1 077 126
Driftsresultat 20 524 15 911 15 340
Resultat før skatt 15 498 12 368 11 534
Ordinært resultat 15 498 12 368 11 534
Årsresultat 15 498 12 368 11 534
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 8 957 4 376 3 814
Sum omløpsmidler 333 206 307 918 278 219
Sum eiendeler 342 163 312 294 282 033
Sum egenkapital 83 044 71 011 61 570
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 259 119 241 284 220 463

Arbeidsmarkedet Norge AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Arbeidsmarkedet Norge AS - 891656262
Utleie av arbeidskraft
Tyttebærveien 2, 9514 Alta
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2010 2,3 år

Sentrum Kiosk og Kro AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sentrum Kiosk og Kro AS - 977390869
Drift av restauranter og kafeer
Meieriveien 1 A, 9700 Lakselv
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2008 2009 1,2 år
Styrets leder 2000 2010 9,6 år

Srp Consult Sten Rune Pettersen

Foretaksinfo
(Inaktiv) Srp Consult Sten Rune Pettersen - 992062576
Engroshandel med elektronikkutstyr og telekommunikasjonsutstyr samt deler
Laatasveien 83, 9700 Lakselv
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2010 2,5 år

Markan Guovddas AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Markan Guovddas AS - 982452651
Ikke tilgjengelig
Laatasveien 84, 9700 Lakselv
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2009 2,3 år

AB Elektroentreprenør AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) AB Elektroentreprenør AS - 984280793
Ikke tilgjengelig
Laatasveien 84, 9700 Lakselv
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2009 3,2 år

Sport 1 Karasjok AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sport 1 Karasjok AS - 988492280
Butikkhandel med sportsutstyr
Storgata 1, 9730 Karasjok
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 2013 7,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
10
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 191 000
Personalkostnader
1 433 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
23 000
Egenkapital
988 000
Gjeld
1 419 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 6 3
Kapitalomsetningshastighet 10 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 2
Resultatgrad 4 4 4
Kontantstrøm fra drift 1 1 1
Rentedekningsgrad 10 10 8
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 40 38 31
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 7 191 5 789 5 603
Driftsresultat 128 112 80
Resultat før skatt 80 71 36
Ordinært resultat 80 71 36
Årsresultat 80 71 36
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 23 10 17
Sum omløpsmidler 2 383 2 068 1 913
Sum eiendeler 2 407 2 078 1 930
Sum egenkapital 988 908 837
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 419 1 170 1 093

Teletun AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Teletun AS - 983825397
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Meieriveien 1, 9700 Lakselv
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2012 8,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
640 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 159 000
Egenkapital
1 068 000
Gjeld
1 311 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 6 7
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 18 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 8 10
Likviditetsgrad II 6 8 10
Totalt 66 73 78
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 640 662 783
Driftsresultat 95 140 291
Resultat før skatt 18 54 171
Ordinært resultat 18 54 171
Årsresultat 18 54 171
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 159 2 266 2 377
Sum omløpsmidler 221 134 307
Sum eiendeler 2 380 2 400 2 684
Sum egenkapital 1 068 1 050 995
Sum langsiktig gjeld 1 162 1 265 1 589
Sum kortsiktig gjeld 149 85 99

Karasjok Forretningsbygg AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Karasjok Forretningsbygg AS - 977352517
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Storgata 1, 9730 Karasjok
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2011 8,9 år