Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Nils Kristian Gauslaa

Rapportdato: 2021-07-27

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 834 028 og med ett samlet driftsresultat på 40 011. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 5 av virksomhetene driftsunderskudd, og 19 av virksomhetene driftsoverskudd. 19 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 21 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 35.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Gautefall Eierseksjonssameie Vara­medlem 2021 - Aktiv 838 82
Stoaveien 11 AS Styrets leder 2021 - Aktiv 0 0
- Adm. direktør 2021 - Aktiv 0 0
Vestregate 9 AS Styrets leder 2021 - Aktiv 0 0
- Adm. direktør 2021 - Aktiv 0 0
Stoaveien 13 AS Styrets leder 2021 - Aktiv 0 0
- Adm. direktør 2021 - Aktiv 0 0
AS Farsunds Aktiebogtrykkeri Styrets leder 2021 - Aktiv 28 975 888

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
AS Farsunds Aktiebogtrykkeri Styre­medlem 2020 - 2021
Vennesla Tidende AS Nestleder styre 2020 - 2021
Vennesla Tidende AS Styre­medlem 2002 - 2018
Lillesands-posten AS Nestleder styre 2020 - 2021
Lillesands-posten AS Styre­medlem 2005 - 2018
Lillesands-posten AS Styrets leder 2000** - 2013
Agp Eiendom AS Styrets leder 2020 - 2020
Agp Eiendom AS Adm. direktør 2020 - 2020

Gautefall Eierseksjonssameie

Foretaksinfo
(Aktiv) Gautefall Eierseksjonssameie - 990964319
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Numeris AS Mikkelsmyrveien 1, 4515 Mandal
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2021 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
838 000
Personalkostnader
26 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
396 000
Gjeld
17 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 12 0 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 1 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 10
Resultatgrad 14 0 12
Kontantstrøm fra drift 14 0 10
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 10 8 10
Totalt 71 11 61
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 838 1 193 820
Driftsresultat 82 -145 57
Resultat før skatt 82 -145 57
Ordinært resultat 82 -145 57
Årsresultat 82 -145 57
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 413 545 502
Sum eiendeler 413 545 502
Sum egenkapital 396 314 459
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 17 231 43

Stoaveien 11 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Stoaveien 11 AS - 927357488
Ikke tilgjengelig
Østre gate 3, 4836 Arendal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv < 1 år
Adm. direktør 2021 Aktiv < 1 år

Vestregate 9 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vestregate 9 AS - 827357502
Ikke tilgjengelig
Østre gate 3, 4836 Arendal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv < 1 år
Adm. direktør 2021 Aktiv < 1 år

Stoaveien 13 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Stoaveien 13 AS - 927357518
Ikke tilgjengelig
Østre gate 3, 4836 Arendal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv < 1 år
Adm. direktør 2021 Aktiv < 1 år

AS Farsunds Aktiebogtrykkeri

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Farsunds Aktiebogtrykkeri - 911592592
Utgivelse av aviser
Strandgaten 7, 4550 Farsund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv < 1 år
Styre­medlem 2020 2021 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
13
Styremedlemmer
0
Omsetning
28 975 000
Personalkostnader
7 320 000
Lederlønn
1 204 000
Anleggsmidler
1 590 000
Egenkapital
12 028 000
Gjeld
6 727 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 0 6
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 8
Resultatgrad 8 0 8
Kontantstrøm fra drift 3 0 7
Rentedekningsgrad 6 0 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 44 17 56
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 28 975 30 608 29 864
Driftsresultat 888 -1 439 1 396
Resultat før skatt 274 -3 625 1 141
Ordinært resultat 274 -3 625 1 141
Årsresultat 274 -3 625 1 141
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 590 2 836 5 488
Sum omløpsmidler 17 165 17 603 16 969
Sum eiendeler 18 755 20 439 22 458
Sum egenkapital 12 028 11 757 15 386
Sum langsiktig gjeld 416 701 466
Sum kortsiktig gjeld 6 311 7 981 6 606

Lindesnes AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lindesnes AS - 951377260
Utgivelse av aviser
Bryggegata 30, 4514 Mandal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
11
Styremedlemmer
0
Omsetning
30 925 000
Personalkostnader
6 941 000
Lederlønn
1 204 000
Anleggsmidler
622 000
Egenkapital
21 192 000
Gjeld
7 247 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 10 7 6
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 8
Resultatgrad 14 12 8
Kontantstrøm fra drift 14 10 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 77 64 59
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 30 925 30 662 28 710
Driftsresultat 3 033 1 964 1 300
Resultat før skatt 2 667 1 618 1 048
Ordinært resultat 2 667 1 618 1 048
Årsresultat 2 667 1 618 1 048
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 622 6 937 7 741
Sum omløpsmidler 27 816 19 827 16 935
Sum eiendeler 28 439 26 764 24 676
Sum egenkapital 21 192 18 527 16 925
Sum langsiktig gjeld 600 417 609
Sum kortsiktig gjeld 6 647 7 820 7 142

Strandgaten og Eilertsbakken Eiendomsselskap AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Strandgaten og Eilertsbakken Eiendomsselskap AS - 997104846
Kjøp og salg av egen fast eiendom
C/o Agderposten Østre gate 3, 4836 Arendal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
97 000
Egenkapital
-3 055 000
Gjeld
3 152 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 6 0 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 -1 107 -3 082
Resultat før skatt 365 -1 241 -2 407
Ordinært resultat 365 -1 241 -2 407
Årsresultat 365 -1 241 -2 407
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 97 0 1 117
Sum omløpsmidler 0 0 0
Sum eiendeler 97 0 1 117
Sum egenkapital -3 055 -4 369 -3 128
Sum langsiktig gjeld 3 152 3 848 3 957
Sum kortsiktig gjeld 0 521 289

Vennesla Tidende AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vennesla Tidende AS - 982926645
Trykking av aviser
Hunsfos Næringspark Hunsøya, 4700 Vennesla
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2020 2021 < 1 år
Styre­medlem 2002 2018 15,7 år
Styrets leder 2000 Aktiv 20,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 927 000
Personalkostnader
3 690 000
Lederlønn
818 000
Anleggsmidler
63 000
Egenkapital
2 771 000
Gjeld
1 892 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 17 17 17
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 7 927 7 844 7 505
Driftsresultat -305 -512 -726
Resultat før skatt -149 -329 -512
Ordinært resultat -149 -329 -512
Årsresultat -149 -329 -512
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 63 72 88
Sum omløpsmidler 4 600 7 520 5 000
Sum eiendeler 4 663 7 592 5 088
Sum egenkapital 2 771 2 758 2 752
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 892 4 834 2 336

Lillesands-posten AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lillesands-posten AS - 970913939
Utgivelse av aviser
Øvregate 8, 4790 Lillesand
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2020 2021 < 1 år
Styrets leder 2018 Aktiv 3,1 år
Styre­medlem 2005 2018 12,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
10 761 000
Personalkostnader
3 544 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 204 000
Egenkapital
17 019 000
Gjeld
2 808 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 7 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 10
Resultatgrad 14 16 12
Kontantstrøm fra drift 18 18 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 73 78 68
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 10 761 11 299 10 431
Driftsresultat 972 1 387 787
Resultat før skatt 1 068 1 276 801
Ordinært resultat 1 068 1 276 801
Årsresultat 1 068 1 276 801
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 6 204 6 080 8 002
Sum omløpsmidler 13 623 12 507 8 744
Sum eiendeler 19 827 18 587 16 746
Sum egenkapital 17 019 15 951 14 674
Sum langsiktig gjeld 28 67 88
Sum kortsiktig gjeld 2 780 2 569 1 984

Østregate 3 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Østregate 3 AS - 925149020
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Østre gate 3, 4836 Arendal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 1,1 år
Adm. direktør 2020 Aktiv 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 712 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
28 880 000
Egenkapital
45 139 000
Gjeld
2 257 000
Driftscore
2020
Totalrentabilitet 6
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10
Resultatgrad 20
Kontantstrøm fra drift 20
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 10
Totalt 76
Resultatregnskap
2020
Driftsinntekter 6 712
Driftsresultat 3 638
Resultat før skatt 4 367
Ordinært resultat 4 367
Årsresultat 4 367
Balanseregnskap
2020
Sum anleggsmidler 28 880
Sum omløpsmidler 18 515
Sum eiendeler 47 395
Sum egenkapital 45 139
Sum langsiktig gjeld 1 468
Sum kortsiktig gjeld 789

Polaris Distribusjon-sør AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Polaris Distribusjon-sør AS - 980440052
Andre post- og budtjenester
Østre gate 3, 4836 Arendal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv 1,1 år
Adm. direktør 2009 2014 5 år
Styrets leder 2000 2020 19,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
54
Styremedlemmer
0
Omsetning
33 764 000
Personalkostnader
23 107 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
131 000
Egenkapital
3 581 000
Gjeld
6 053 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 12 7
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 6
Resultatgrad 4 8 4
Kontantstrøm fra drift 3 5 3
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 2 2
Totalt 53 60 47
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 33 764 33 622 31 017
Driftsresultat 810 1 496 798
Resultat før skatt 667 1 239 675
Ordinært resultat 667 1 239 675
Årsresultat 667 1 239 675
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 131 5 053 5 118
Sum omløpsmidler 9 504 4 400 3 981
Sum eiendeler 9 634 9 454 9 099
Sum egenkapital 3 581 3 586 3 563
Sum langsiktig gjeld 8 9 0
Sum kortsiktig gjeld 6 045 5 858 5 536

Polaris Trykk Arendal AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Polaris Trykk Arendal AS - 977298784
Trykking av aviser
Østre gate 3, 4836 Arendal
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2020 Aktiv 1,2 år
Styrets leder 2015 2020 4,8 år
Adm. direktør 2000 2014 13 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
39
Styremedlemmer
0
Omsetning
102 432 000
Personalkostnader
27 326 000
Lederlønn
1 115 000
Anleggsmidler
38 774 000
Egenkapital
24 764 000
Gjeld
35 891 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 7 7
Kapitalomsetningshastighet 6 6 4
Fordringsomsetningshastighet 4 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 10
Resultatgrad 2 12 12
Kontantstrøm fra drift 10 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 8 8
Totalt 44 74 72
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 102 432 119 310 108 505
Driftsresultat 441 6 031 5 429
Resultat før skatt 597 5 286 5 162
Ordinært resultat 597 5 286 5 162
Årsresultat 597 5 286 5 162
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 38 774 45 755 47 840
Sum omløpsmidler 21 882 28 084 26 674
Sum eiendeler 60 656 73 840 74 513
Sum egenkapital 24 764 52 537 54 321
Sum langsiktig gjeld 5 608 5 936 6 878
Sum kortsiktig gjeld 30 283 15 367 13 315

Polaris Media Sør AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Polaris Media Sør AS - 911783576
Uoppgitt
Østre gate 3, 4836 Arendal
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2020 Aktiv 1,4 år
Styrets leder 2013 2020 7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
71 101 000
Egenkapital
71 705 000
Gjeld
31 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 10 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -25 0 -1
Resultat før skatt -11 0 0
Ordinært resultat -11 0 0
Årsresultat -11 0 0
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 71 101 0 0
Sum omløpsmidler 636 157 157
Sum eiendeler 71 736 157 157
Sum egenkapital 71 705 155 154
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 31 2 3

Bergemoen Syd AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bergemoen Syd AS - 919584378
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Morholt 69, 4887 Grimstad
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv 1,4 år
Styrets leder 2017 2020 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
348 000
Egenkapital
14 000
Gjeld
380 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 2 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 1 0
Driftsresultat -2 -4 -3
Resultat før skatt -2 -4 -3
Ordinært resultat -2 -4 -3
Årsresultat -2 -4 -3
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 348 92 0
Sum omløpsmidler 46 0 19
Sum eiendeler 394 92 19
Sum egenkapital 14 16 19
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 380 76 0

Polaris Distribusjon Sør AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Polaris Distribusjon Sør AS - 924528931
Andre post- og budtjenester
Rådhusgata 14a, 4611 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2020 Aktiv 1,4 år
Styre­medlem 2020 Aktiv 1,5 år

Morholt Eiendomsutvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Morholt Eiendomsutvikling AS - 912185648
Oppføring av bygninger
Morholt 69, 4887 Grimstad
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 3,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
146 000
Egenkapital
180 000
Gjeld
0
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -2 -2 -2
Resultat før skatt -2 -2 -2
Ordinært resultat -2 -2 -2
Årsresultat -2 -2 -2
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 146 120 96
Sum omløpsmidler 33 1 13
Sum eiendeler 180 122 109
Sum egenkapital 180 1 3
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 121 106

Storgaten 37-39 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Storgaten 37-39 AS - 819640262
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Storgaten 39, 4876 Grimstad
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 3,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
669 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
887 000
Egenkapital
1 113 000
Gjeld
376 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 13 15 13
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 10
Totalt 81 83 83
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 669 635 611
Driftsresultat 366 404 483
Resultat før skatt 289 326 374
Ordinært resultat 289 326 374
Årsresultat 289 326 374
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 887 811 871
Sum omløpsmidler 603 711 1 561
Sum eiendeler 1 489 1 522 2 433
Sum egenkapital 1 113 1 111 2 317
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 376 411 116

Agderposten AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Agderposten AS - 983225683
Utgivelse av aviser
Østre gate 3, 4836 Arendal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 6 år
Adm. direktør 2000 2013 12,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
28
Styremedlemmer
0
Omsetning
106 111 000
Personalkostnader
26 472 000
Lederlønn
1 520 000
Anleggsmidler
1 037 000
Egenkapital
7 562 000
Gjeld
19 753 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 10
Resultatgrad 14 12 12
Kontantstrøm fra drift 14 10 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 84 76 78
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 106 111 110 054 110 537
Driftsresultat 10 531 8 689 7 595
Resultat før skatt 8 556 7 024 6 380
Ordinært resultat 8 556 7 024 6 380
Årsresultat 8 556 7 024 6 380
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 037 1 384 2 710
Sum omløpsmidler 26 278 34 555 22 840
Sum eiendeler 27 315 35 939 25 549
Sum egenkapital 7 562 7 567 7 852
Sum langsiktig gjeld 1 440 1 511 391
Sum kortsiktig gjeld 18 313 26 861 17 306

Nils Kristian Gauslaa

Foretaksinfo
(Aktiv) Nils Kristian Gauslaa - 913368460
Dyrking av korn (unntatt ris), belgvekster og oljeholdige vekster
Morholt 51, 4887 Grimstad
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2014 Aktiv 7,4 år

AS Varden

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Varden - 917074372
Utgivelse av aviser
Klostergata 30, 3732 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 Aktiv 8,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
36
Styremedlemmer
0
Omsetning
91 502 000
Personalkostnader
33 020 000
Lederlønn
1 184 000
Anleggsmidler
1 158 000
Egenkapital
9 654 000
Gjeld
28 808 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 3 7
Kapitalomsetningshastighet 8 6 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 6
Resultatgrad 4 4 8
Kontantstrøm fra drift 3 5 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 4
Totalt 43 43 55
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 91 502 95 587 100 613
Driftsresultat 1 081 1 803 4 973
Resultat før skatt 1 343 1 785 4 062
Ordinært resultat 1 343 1 785 4 062
Årsresultat 1 343 1 785 4 062
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 158 1 424 2 020
Sum omløpsmidler 37 304 50 971 52 421
Sum eiendeler 38 462 52 394 54 441
Sum egenkapital 9 654 9 443 9 561
Sum langsiktig gjeld 759 1 241 507
Sum kortsiktig gjeld 28 049 41 710 44 373

Pm Grafisk Sør AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Pm Grafisk Sør AS - 999337481
Ferdiggjøring før trykking og publisering
Østre gate 3, 4836 Arendal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 Aktiv 8,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
23
Styremedlemmer
0
Omsetning
11 087 000
Personalkostnader
8 135 000
Lederlønn
1 018 000
Anleggsmidler
108 000
Egenkapital
810 000
Gjeld
2 228 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 13 13 12
Kapitalomsetningshastighet 10 10 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 6
Resultatgrad 12 12 8
Kontantstrøm fra drift 7 7 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 0 0
Totalt 71 65 56
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 11 087 10 802 10 821
Driftsresultat 703 564 513
Resultat før skatt 579 477 439
Ordinært resultat 579 477 439
Årsresultat 579 477 439
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 108 2 614 2 786
Sum omløpsmidler 2 930 456 528
Sum eiendeler 3 037 3 070 3 314
Sum egenkapital 810 799 826
Sum langsiktig gjeld 261 457 641
Sum kortsiktig gjeld 1 967 1 814 1 846

Pecunia Et Begonia

Foretaksinfo
(Aktiv) Pecunia Et Begonia - 998656893
Uoppgitt
C/o Agderposten Medier AS Østre gate 3, 4836 Arendal
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2012 Aktiv 9 år

Polaris Markedstjenester AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Polaris Markedstjenester AS - 995801957
Utgivelse av aviser
Rådhusgata 14a, 4611 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2012 2016 4 år
Styrets leder 2010 Aktiv 11 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
47
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 119 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
161 000
Egenkapital
18 000
Gjeld
2 277 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 10 8 6
Fordringsomsetningshastighet 3 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 1 1 1
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 18 16 14
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 9 119 14 720 19 342
Driftsresultat -5 -20 -58
Resultat før skatt 0 0 -15
Ordinært resultat 0 0 -15
Årsresultat 0 0 -15
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 161 202 252
Sum omløpsmidler 2 134 3 255 6 834
Sum eiendeler 2 295 3 457 7 086
Sum egenkapital 18 18 18
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 277 3 439 7 069

Klingremoheia Vel

Foretaksinfo
(Aktiv) Klingremoheia Vel - 991844821
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
C/o Nils K. Gauslaa Klingremoheia 7, 4877 Grimstad
Verv
Fra Til Varighet
Forretnings­fører 2011 Aktiv 9,7 år
Styre­medlem 2007 Aktiv 13,8 år

Glitne Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Glitne Holding AS - 988888745
Utgivelse av aviser
Østre gate 3, 4836 Arendal
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 12 år
Styrets leder 2009 Aktiv 12,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 671 000
Egenkapital
2 669 000
Gjeld
2 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 2 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 10
Totalt 22 22 45
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0
Resultat før skatt 31 30 2 479
Ordinært resultat 31 30 2 479
Årsresultat 31 30 2 479
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 2 671 2 672 0
Sum omløpsmidler 0 0 2 677
Sum eiendeler 2 671 2 672 2 677
Sum egenkapital 2 669 2 668 2 668
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 4 10

Ncg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ncg AS - 935820340
Kabelbasert telekommunikasjon
Øvregate 8, 4790 Lillesand
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 12,4 år
Styrets leder 2000 Aktiv 20,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
298 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 147 000
Egenkapital
2 613 000
Gjeld
101 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 3 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 73 78 78
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 298 294 284
Driftsresultat 76 188 170
Resultat før skatt 73 146 138
Ordinært resultat 73 146 138
Årsresultat 73 146 138
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 1 147 1 001 1 046
Sum omløpsmidler 1 567 1 682 1 510
Sum eiendeler 2 714 2 683 2 556
Sum egenkapital 2 613 2 550 2 428
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 101 133 128

Østregate 5 Glitne AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Østregate 5 Glitne AS - 883507142
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Østre gate 3, 4836 Arendal
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 12,4 år
Styrets leder 2007 Aktiv 14,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
998 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 046 000
Egenkapital
4 711 000
Gjeld
3 384 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 3 3 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 6
Resultatgrad 20 20 2
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 8 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 61 57 32
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 998 986 1 135
Driftsresultat 361 267 3
Resultat før skatt 284 151 -39
Ordinært resultat 284 151 -39
Årsresultat 284 151 -39
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 8 046 8 620 9 225
Sum omløpsmidler 49 3 146
Sum eiendeler 8 096 8 623 9 371
Sum egenkapital 4 711 4 428 4 604
Sum langsiktig gjeld 3 000 3 963 4 355
Sum kortsiktig gjeld 384 232 412

AS Grimstad Adressetidende

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Grimstad Adressetidende - 912092070
Utgivelse av aviser
Storgaten 39, 4876 Grimstad
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 Aktiv 14 år
Styre­medlem 2000 2021 20,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7
Styremedlemmer
0
Omsetning
22 119 000
Personalkostnader
8 691 000
Lederlønn
921 000
Anleggsmidler
151 000
Egenkapital
380 000
Gjeld
7 181 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 13 12 13
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 8
Resultatgrad 12 12 12
Kontantstrøm fra drift 7 7 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 8 6
Totalt 65 70 69
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 22 119 22 790 23 701
Driftsresultat 1 462 1 532 1 656
Resultat før skatt 1 280 1 263 1 348
Ordinært resultat 1 280 1 263 1 348
Årsresultat 1 280 1 263 1 348
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 151 92 144
Sum omløpsmidler 7 410 8 155 8 500
Sum eiendeler 7 561 8 247 8 644
Sum egenkapital 380 3 105 1 842
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7 181 5 142 6 803

Pm Teknologi Sør AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Pm Teknologi Sør AS - 982182778
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Østre gate 3, 4836 Arendal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 Aktiv 15,8 år
Adm. direktør 2000 2005 4,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 791 000
Personalkostnader
6 531 000
Lederlønn
1 114 000
Anleggsmidler
322 000
Egenkapital
161 000
Gjeld
1 496 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 15 15
Kapitalomsetningshastighet 4 6 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 8
Resultatgrad 4 12 12
Kontantstrøm fra drift 3 7 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 4
Totalt 41 65 69
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 8 791 8 944 7 923
Driftsresultat 120 635 485
Resultat før skatt 111 495 370
Ordinært resultat 111 495 370
Årsresultat 111 495 370
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 322 400 0
Sum omløpsmidler 1 336 1 142 1 101
Sum eiendeler 1 658 1 542 1 101
Sum egenkapital 161 179 100
Sum langsiktig gjeld 19 24 0
Sum kortsiktig gjeld 1 477 1 339 1 001

Pm Tjenestesenter AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Pm Tjenestesenter AS - 948481073
Utgivelse av aviser
Østre gate 3, 4836 Arendal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 Aktiv 16,4 år
Styre­medlem 2000 2005 4,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
24
Styremedlemmer
0
Omsetning
24 665 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
777 000
Egenkapital
837 000
Gjeld
34 126 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 0 6
Kapitalomsetningshastighet 4 0 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 4
Resultatgrad 4 0 20
Kontantstrøm fra drift 1 0 20
Rentedekningsgrad 8 0 10
Likviditetsgrad II 6 0 8
Totalt 32 0 70
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 24 665 0 70
Driftsresultat 248 -19 67
Resultat før skatt 226 0 59
Ordinært resultat 226 0 59
Årsresultat 226 0 59
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 777 0 0
Sum omløpsmidler 34 186 668 1 335
Sum eiendeler 34 963 668 1 335
Sum egenkapital 837 668 668
Sum langsiktig gjeld 6 511 0 0
Sum kortsiktig gjeld 27 615 0 667

Agderposten Medier AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Agderposten Medier AS - 810094532
Utgivelse av aviser
Østre gate 3, 4836 Arendal
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2000 Aktiv 20,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
336 335 000
Personalkostnader
157 700 000
Lederlønn
1 534 000
Anleggsmidler
89 766 000
Egenkapital
156 540 000
Gjeld
96 483 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 7 7
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 8 12 12
Kontantstrøm fra drift 10 14 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 6
Totalt 58 67 65
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 336 335 367 599 360 791
Driftsresultat 15 538 20 272 23 839
Resultat før skatt 12 949 18 110 20 857
Ordinært resultat 12 949 18 110 20 857
Årsresultat 12 949 17 915 20 834
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 89 766 99 587 112 003
Sum omløpsmidler 163 257 158 178 143 148
Sum eiendeler 253 023 257 765 255 151
Sum egenkapital 156 540 149 018 147 882
Sum langsiktig gjeld 10 893 12 854 13 344
Sum kortsiktig gjeld 85 590 95 893 93 925

Agp Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Agp Eiendom AS - 925148962
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Østre gate 3, 4836 Arendal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 2020 < 1 år
Adm. direktør 2020 2020 < 1 år

Polaris Media Vest Agder AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Polaris Media Vest Agder AS - 922308020
Uoppgitt
Ferjemannsveien 10, 7042 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 2020 < 1 år

Mediebedriftenes Landsforening

Foretaksinfo
(Aktiv) Mediebedriftenes Landsforening - 981391209
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Skippergata 24, 0154 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2020 4,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
15
Styremedlemmer
0
Omsetning
121 200 000
Personalkostnader
18 208 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
240 000
Egenkapital
33 731 000
Gjeld
38 923 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 6 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 2
Resultatgrad 2 2 2
Kontantstrøm fra drift 1 1 1
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 36 40 38
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 121 200 135 562 150 138
Driftsresultat 544 1 052 576
Resultat før skatt 1 178 1 709 736
Ordinært resultat 1 178 1 709 736
Årsresultat 1 178 1 709 736
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 240 234 176
Sum omløpsmidler 72 414 64 481 68 765
Sum eiendeler 72 654 64 715 68 941
Sum egenkapital 33 731 32 553 30 844
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 38 923 32 162 38 096

Cleanworld AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Cleanworld AS - 993034339
Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted
Haakon Viis gate 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2016 2018 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
15
Styremedlemmer
0
Omsetning
28 520 000
Personalkostnader
22 761 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 479 000
Egenkapital
7 939 000
Gjeld
10 130 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 10 15 15
Kapitalomsetningshastighet 4 6 8
Fordringsomsetningshastighet 2 1 2
Gjeldsbetjeningsgrad 6 10 10
Resultatgrad 8 20 20
Kontantstrøm fra drift 10 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 56 88 91
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 28 520 37 391 34 114
Driftsresultat 1 279 9 158 11 578
Resultat før skatt 1 657 8 028 8 978
Ordinært resultat 1 657 8 028 8 978
Årsresultat 1 657 8 028 8 978
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 3 479 3 006 1 967
Sum omløpsmidler 14 590 21 025 14 776
Sum eiendeler 18 069 24 031 16 743
Sum egenkapital 7 939 7 824 4 796
Sum langsiktig gjeld 25 125 225
Sum kortsiktig gjeld 10 105 16 081 11 722

AS Demokraten

Foretaksinfo
(Inaktiv) AS Demokraten - 934297113
Utgivelse av aviser
Nygaardsgata 36-38, 1607 Fredrikstad
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 2019 6,4 år

Papirkjøp AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Papirkjøp AS - 966620188
Engroshandel med papir og papp
C/o Mediebedriftenes Landsforening Skippergata 24, 0154 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2019 7,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
55 325 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
4 403 000
Gjeld
3 841 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 6 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 6 0
Resultatgrad 2 2 0
Kontantstrøm fra drift 1 1 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 40 48 23
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 55 325 69 776 83 646
Driftsresultat 190 589 -340
Resultat før skatt 133 523 -360
Ordinært resultat 133 523 -360
Årsresultat 133 523 -360
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 8 243 8 407 8 530