Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for John Kvadsheim

Rapportdato: 2022-12-03

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 012 120 og med ett samlet driftsresultat på 34 149. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 7 av virksomhetene driftsunderskudd, og 7 av virksomhetene driftsoverskudd. 12 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 6 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 77.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
AS Nationen Styrets leder 2022 - Aktiv 82 889 10 786
Tun Media AS Styrets leder 2022 - Aktiv 149 117 22 562
Amedia Trykk Lillestrøm AS Nestleder styre 2020 - Aktiv 149 308 27 803
Retriever Norge AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 152 395 -7 507
Mediearkivet No AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 47 281 1 663

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
AS Nationen Nestleder styre 2021 - 2022
Tun Media AS Nestleder styre 2021 - 2022
Amedia Trykk Lillestrøm AS Styrets leder 2014 - 2020
Amedia Distribusjon Viken AS Nestleder styre 2020 - 2021
Amedia Distribusjon Viken AS Styrets leder 2014 - 2020
Romerike Mediadistribusjon AS Nestleder styre 2020 - 2021
Romerike Mediadistribusjon AS Styrets leder 2017 - 2020

AS Nationen

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Nationen - 914531543
Utgivelse av aviser
Schweigaards gate 34 E, 0191 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2022 Aktiv < 1 år
Nestleder styre 2021 2022 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
33
Styremedlemmer
0
Omsetning
82 889 000
Personalkostnader
21 886 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
425 000
Egenkapital
82 310 000
Gjeld
27 532 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 7 7 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 6
Resultatgrad 18 16 8
Kontantstrøm fra drift 18 14 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 78 72 57
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 82 889 79 688 76 196
Driftsresultat 10 786 8 088 3 749
Resultat før skatt 9 842 7 455 5 257
Ordinært resultat 9 842 7 455 5 257
Årsresultat 9 842 7 455 5 257
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 425 539 771
Sum omløpsmidler 109 417 101 004 97 458
Sum eiendeler 109 842 101 543 98 229
Sum egenkapital 82 310 73 468 67 012
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 27 532 28 076 31 216

Tun Media AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tun Media AS - 982519985
Utgivelse av blader og tidsskrifter
Schweigaards gate 34 E, 0191 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2022 Aktiv < 1 år
Nestleder styre 2021 2022 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
39
Styremedlemmer
0
Omsetning
149 117 000
Personalkostnader
48 927 000
Lederlønn
1 807 000
Anleggsmidler
985 000
Egenkapital
93 386 000
Gjeld
62 048 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 12 7 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 18 16 12
Kontantstrøm fra drift 18 18 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 10 8
Totalt 81 76 66
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 149 117 142 614 135 991
Driftsresultat 22 562 16 591 10 721
Resultat før skatt 18 950 13 955 10 517
Ordinært resultat 18 950 13 955 10 517
Årsresultat 18 950 13 955 10 517
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 985 2 358 3 213
Sum omløpsmidler 154 449 155 048 139 612
Sum eiendeler 155 434 157 406 142 825
Sum egenkapital 93 386 107 187 93 233
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 62 048 50 219 49 592

Amedia Trykk Lillestrøm AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Amedia Trykk Lillestrøm AS - 939572058
Trykking av aviser
Roseveien 1, 2007 Kjeller
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2020 Aktiv 2 år
Styrets leder 2014 2020 6,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
76
Styremedlemmer
0
Omsetning
149 308 000
Personalkostnader
54 742 000
Lederlønn
1 287 000
Anleggsmidler
7 802 000
Egenkapital
29 800 000
Gjeld
41 701 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 18 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 6 6
Totalt 94 92 92
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 149 308 149 093 158 412
Driftsresultat 27 803 27 237 21 886
Resultat før skatt 21 730 21 350 17 326
Ordinært resultat 21 730 21 350 17 326
Årsresultat 21 730 21 350 17 326
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 7 802 11 020 15 661
Sum omløpsmidler 63 699 59 666 53 347
Sum eiendeler 71 502 70 686 69 008
Sum egenkapital 29 800 26 282 25 259
Sum langsiktig gjeld 3 241 4 133 5 467
Sum kortsiktig gjeld 38 460 40 270 38 281

Retriever Norge AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Retriever Norge AS - 981076605
Databehandling, datalagring og tilknyttede tjenester
Langkaia 1, 0150 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
69
Styremedlemmer
0
Omsetning
152 395 000
Personalkostnader
54 266 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
25 596 000
Egenkapital
35 556 000
Gjeld
63 305 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 6
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 6
Resultatgrad 0 0 8
Kontantstrøm fra drift 0 0 7
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 4 6 6
Totalt 13 15 52
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 152 395 136 802 132 983
Driftsresultat -7 507 -6 575 5 805
Resultat før skatt -5 859 -4 651 4 924
Ordinært resultat -5 859 -4 651 4 924
Årsresultat -5 859 -4 651 4 924
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 25 596 21 662 20 525
Sum omløpsmidler 73 266 89 504 85 030
Sum eiendeler 98 861 111 166 105 555
Sum egenkapital 35 556 41 416 46 067
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 63 305 69 750 59 488

Mediearkivet No AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mediearkivet No AS - 981957059
Drift av web-portaler
Langkaia 1, 0150 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
47 281 000
Personalkostnader
1 942 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
551 000
Egenkapital
23 348 000
Gjeld
28 688 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 3 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 8 0 0
Kontantstrøm fra drift 5 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 43 15 15
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 47 281 44 984 43 502
Driftsresultat 1 663 -2 044 -2 748
Resultat før skatt 1 304 -1 083 -1 541
Ordinært resultat 1 304 -1 083 -1 541
Årsresultat 1 304 -1 083 -1 541
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 551 920 8
Sum omløpsmidler 51 484 50 057 53 592
Sum eiendeler 52 036 50 977 53 600
Sum egenkapital 23 348 22 044 23 127
Sum langsiktig gjeld 207 441 453
Sum kortsiktig gjeld 28 481 28 492 30 020

Norsk Telegrambyrå AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norsk Telegrambyrå AS - 914797497
Nyhetsbyråer
Skippergata 24, 0154 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 4,2 år
Nestleder styre 2013 2018 5,3 år
Styre­medlem 2011 2013 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
187
Styremedlemmer
0
Omsetning
282 952 000
Personalkostnader
166 460 000
Lederlønn
2 542 000
Anleggsmidler
196 400 000
Egenkapital
176 952 000
Gjeld
115 202 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 3 7 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 8
Resultatgrad 8 8 4
Kontantstrøm fra drift 10 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 52 66 65
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 282 952 258 598 251 104
Driftsresultat 10 930 10 768 6 787
Resultat før skatt 6 309 19 131 17 179
Ordinært resultat 6 309 19 131 17 179
Årsresultat 6 309 19 131 17 179
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 196 400 181 490 174 632
Sum omløpsmidler 95 753 82 435 79 415
Sum eiendeler 292 153 263 925 254 047
Sum egenkapital 176 952 171 260 152 431
Sum langsiktig gjeld 56 462 38 796 48 880
Sum kortsiktig gjeld 58 740 53 868 52 736

Amedia Trykk AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Amedia Trykk AS - 914765641
Trykking av aviser
Roseveien 1, 2007 Kjeller
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 7,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 734 000
Personalkostnader
62 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
164 571 000
Egenkapital
42 567 000
Gjeld
221 699 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 3 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 39 3 37
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 9 734 11 572 9 851
Driftsresultat -599 -3 842 -187
Resultat før skatt 12 044 -3 676 4 806
Ordinært resultat 12 044 -3 676 4 806
Årsresultat 12 044 -3 676 4 806
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 164 571 207 247 189 566
Sum omløpsmidler 99 696 32 647 32 034
Sum eiendeler 264 267 239 894 221 600
Sum egenkapital 42 567 1 976 5 495
Sum langsiktig gjeld 1 800 0 0
Sum kortsiktig gjeld 219 899 237 918 216 105

Papirkjøp AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Papirkjøp AS - 966620188
Engroshandel med papir og papp
C/o Mediebedriftenes Landsforening Skippergata 24, 0154 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 7,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
40 562 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
4 925 000
Gjeld
2 809 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 7 2 6
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 2 6
Resultatgrad 4 2 2
Kontantstrøm fra drift 1 1 1
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 51 40 48
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 40 562 55 325 69 776
Driftsresultat 690 190 589
Resultat før skatt 523 133 523
Ordinært resultat 523 133 523
Årsresultat 523 133 523
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 7 734 8 243 8 407
Sum eiendeler 7 734 8 243 8 407
Sum egenkapital 4 925 4 403 4 269
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 809 3 841 4 138

Amedia Distribusjon AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Amedia Distribusjon AS - 995377934
Transportformidling ellers
Roseveien 1, 2007 Kjeller
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
40
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 341 000
Personalkostnader
8 694 000
Lederlønn
1 461 000
Anleggsmidler
82 818 000
Egenkapital
71 559 000
Gjeld
57 970 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 2
Resultatgrad 0 0 8
Kontantstrøm fra drift 0 0 7
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 2 4 8
Totalt 3 6 44
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 2 341 54 474 46 981
Driftsresultat -22 239 -9 600 1 621
Resultat før skatt -19 455 -7 298 1 941
Ordinært resultat -19 455 -7 298 1 941
Årsresultat -19 455 -7 298 1 941
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 82 818 71 554 53 730
Sum omløpsmidler 46 711 34 290 60 018
Sum eiendeler 129 529 105 844 113 748
Sum egenkapital 71 559 74 173 74 164
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 57 970 31 671 39 584

Amedia Trykk og Distribusjon AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Amedia Trykk og Distribusjon AS - 987184094
Andre post- og budtjenester
Roseveien 1, 2007 Kjeller
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2014 Aktiv 8 år
Styre­medlem 2005 Aktiv 17,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
10
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
5 925 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
191 580 000
Egenkapital
362 367 000
Gjeld
50 642 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 10 10
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -8 002 -7 977 -11 808
Resultat før skatt -6 633 -6 836 -10 317
Ordinært resultat -6 633 -6 836 -10 317
Årsresultat -6 633 -6 836 -10 317
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 191 580 191 379 191 153
Sum omløpsmidler 221 429 221 687 241 323
Sum eiendeler 413 009 413 066 432 476
Sum egenkapital 362 367 362 215 362 042
Sum langsiktig gjeld 478 434 384
Sum kortsiktig gjeld 50 164 50 418 70 050

Amedia Eastern Europe AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Amedia Eastern Europe AS - 879972132
Utgivelse av aviser
Roseveien 1, 2007 Kjeller
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2012 Aktiv 10,9 år
Styrets leder 2010 2012 1,1 år
Styre­medlem 2010 Aktiv 12,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
1 000 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
43 938 000
Egenkapital
163 896 000
Gjeld
87 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 10 6 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 40 36 37
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -1 170 -2 536 -1 157
Resultat før skatt 19 427 9 327 14 053
Ordinært resultat 19 427 9 327 14 053
Årsresultat 19 427 9 327 14 053
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 43 938 43 978 56 371
Sum omløpsmidler 120 045 99 820 80 955
Sum eiendeler 163 983 143 798 137 326
Sum egenkapital 163 896 143 711 133 544
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 87 87 3 781

Amedia Russia AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Amedia Russia AS - 989531212
Trykking av aviser
Roseveien 1, 2007 Kjeller
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2011 Aktiv 11,2 år
Styrets leder 2011 Aktiv 11,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
866 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
2 085 000
Gjeld
165 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 8 4
Totalt 10 8 4
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -1 072 -1 192 -1 418
Resultat før skatt -839 -996 -1 130
Ordinært resultat -839 -996 -1 130
Årsresultat -839 -996 -1 130
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 2 250 3 281 1 802
Sum eiendeler 2 250 3 281 1 802
Sum egenkapital 2 085 2 085 285
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 165 1 196 1 517

Amedia Russian Media AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Amedia Russian Media AS - 981952413
Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen litteratur
Akersgata 47/49, 0180 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2011 Aktiv 11,2 år
Styrets leder 2011 Aktiv 11,8 år
Styre­medlem 2007 2011 3,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 266 000
Egenkapital
1 956 000
Gjeld
3 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 0
Totalt 10 10 0
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -149 -152 -180
Resultat før skatt -115 -117 -136
Ordinært resultat -115 -117 -136
Årsresultat -115 -117 -136
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 1 266 1 267 1 267
Sum omløpsmidler 693 691 684
Sum eiendeler 1 959 1 957 1 951
Sum egenkapital 1 956 1 954 1 951
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 3 0

Distribution Innovation AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Distribution Innovation AS - 983784038
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Akersgata 55, 0180 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 Aktiv 18,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
50
Styremedlemmer
0
Omsetning
95 541 000
Personalkostnader
44 598 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
37 154 000
Egenkapital
26 464 000
Gjeld
44 622 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 6 2 7
Kapitalomsetningshastighet 4 0 0
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 2 4 12
Kontantstrøm fra drift 14 10 18
Rentedekningsgrad 8 4 10
Likviditetsgrad II 8 8 2
Totalt 52 38 59
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 95 541 95 201 82 032
Driftsresultat 453 1 078 5 200
Resultat før skatt 2 296 531 3 842
Ordinært resultat 2 296 531 3 842
Årsresultat 2 296 531 3 842
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 37 154 35 416 50 965
Sum omløpsmidler 33 931 27 868 20 812
Sum eiendeler 71 086 63 284 71 777
Sum egenkapital 26 464 24 200 23 727
Sum langsiktig gjeld 27 969 26 435 23 804
Sum kortsiktig gjeld 16 653 12 650 24 246

Amedia Distribusjon Viken AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Amedia Distribusjon Viken AS - 979300166
Andre post- og budtjenester
Stensarmen 16, 3112 Tønsberg
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2020 2021 1,6 år
Styrets leder 2014 2020 5,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
420
Styremedlemmer
0
Omsetning
210 829 000
Personalkostnader
171 899 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
11 791 000
Egenkapital
-18 350 000
Gjeld
64 416 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 17 17 17
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 210 829 206 325 207 178
Driftsresultat -17 077 -8 244 -3 667
Resultat før skatt -17 130 -8 208 -3 551
Ordinært resultat -17 130 -8 208 -3 551
Årsresultat -17 130 -8 208 -3 551
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 11 791 157 188
Sum omløpsmidler 34 275 44 821 34 365
Sum eiendeler 46 067 44 978 34 553
Sum egenkapital -18 350 -1 278 -8 033
Sum langsiktig gjeld 13 623 1 242 326
Sum kortsiktig gjeld 50 793 45 014 42 260

Romerike Mediadistribusjon AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Romerike Mediadistribusjon AS - 986234187
Andre post- og budtjenester
Roseveien 1, 2007 Kjeller
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2020 2021 1,7 år
Styrets leder 2017 2020 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
149
Styremedlemmer
0
Omsetning
84 887 000
Personalkostnader
64 598 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 795 000
Egenkapital
-15 799 000
Gjeld
47 066 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 17 17 17
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 84 887 80 603 76 095
Driftsresultat -1 399 -2 255 -3 073
Resultat før skatt -1 773 -2 569 -3 233
Ordinært resultat -1 773 -2 569 -3 233
Årsresultat -1 773 -2 569 -3 233
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 6 795 1 187 1 245
Sum omløpsmidler 24 471 19 485 18 042
Sum eiendeler 31 266 20 672 19 286
Sum egenkapital -15 799 -14 026 -11 457
Sum langsiktig gjeld 9 584 0 0
Sum kortsiktig gjeld 37 482 34 698 30 743

Moe Eiendom Elverum AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Moe Eiendom Elverum AS - 978639399
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Hamarvegen 13, 2406 Elverum
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 2021 2,2 år
Styre­medlem 2017 2019 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 265 000
Personalkostnader
264 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 395 000
Egenkapital
2 914 000
Gjeld
6 359 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 8 6
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 71 77 73
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 2 265 2 098 2 340
Driftsresultat 545 739 641
Resultat før skatt 248 496 387
Ordinært resultat 248 496 387
Årsresultat 248 496 387
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 8 395 8 623 8 851
Sum omløpsmidler 877 992 795
Sum eiendeler 9 272 9 615 9 646
Sum egenkapital 2 914 2 866 2 720
Sum langsiktig gjeld 5 843 6 463 6 670
Sum kortsiktig gjeld 516 286 256

Morgenlevering AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Morgenlevering AS - 920333478
Postordre-/internetthandel med annet spesialisert vareutvalg
Akersgata 55, 0180 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 2019 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
46
Styremedlemmer
0
Omsetning
341 772 000
Personalkostnader
20 245 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 727 000
Egenkapital
30 820 000
Gjeld
49 198 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 15 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 12 14 0
Kontantstrøm fra drift 7 14 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 75 84 21
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 341 772 226 303 86 274
Driftsresultat 21 152 21 588 -12 332
Resultat før skatt 16 715 16 595 -10 093
Ordinært resultat 16 715 16 595 -10 093
Årsresultat 16 715 16 595 -10 093
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 5 727 5 465 12 705
Sum omløpsmidler 74 291 45 629 13 915
Sum eiendeler 80 018 51 094 26 620
Sum egenkapital 30 820 16 624 -6 085
Sum langsiktig gjeld 0 2 21 821
Sum kortsiktig gjeld 49 198 34 468 10 883

Nr1 Trykk Larvik AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nr1 Trykk Larvik AS - 980151042
Trykking av aviser
Borgejordet 23, 3269 Larvik
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2020 3,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
23
Styremedlemmer
0
Omsetning
55 593 000
Personalkostnader
15 578 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 829 000
Egenkapital
8 317 000
Gjeld
26 874 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 6 4 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 4 4
Totalt 92 88 90
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 55 593 59 147 75 934
Driftsresultat 21 264 21 686 27 972
Resultat før skatt 16 610 17 027 22 095
Ordinært resultat 16 610 17 027 22 095
Årsresultat 16 610 17 027 22 095
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 1 829 3 371 5 624
Sum omløpsmidler 33 362 33 733 39 040
Sum eiendeler 35 190 37 104 44 665
Sum egenkapital 8 317 8 452 9 918
Sum langsiktig gjeld 1 013 1 450 1 119
Sum kortsiktig gjeld 25 861 27 202 33 627

Amedia Trykk Innlandet AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Amedia Trykk Innlandet AS - 914765668
Trykking av aviser
Fautvegen 20, 2836 Biri
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 2020 4,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
21
Styremedlemmer
0
Omsetning
63 210 000
Personalkostnader
17 133 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
20 949 000
Egenkapital
46 037 000
Gjeld
23 044 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 13 12 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 88 87 85
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 63 210 56 091 62 531
Driftsresultat 15 587 11 598 10 471
Resultat før skatt 12 189 9 147 8 430
Ordinært resultat 12 189 9 147 8 430
Årsresultat 12 189 9 147 8 430
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 20 949 24 166 25 914
Sum omløpsmidler 48 132 39 219 41 819
Sum eiendeler 69 080 63 385 67 732
Sum egenkapital 46 037 45 795 45 724
Sum langsiktig gjeld 1 601 1 389 1 505
Sum kortsiktig gjeld 21 443 16 201 20 503

Mediehuset Nettavisen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mediehuset Nettavisen AS - 981958373
Utgivelse av aviser
Akersgata 34, 0180 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2018 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
115
Styremedlemmer
0
Omsetning
171 257 000
Personalkostnader
77 533 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 649 000
Egenkapital
45 458 000
Gjeld
55 852 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 12 3
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 6
Resultatgrad 18 16 4
Kontantstrøm fra drift 20 14 3
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 10
Totalt 92 79 47
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 171 257 137 843 113 926
Driftsresultat 34 062 14 573 2 126
Resultat før skatt 26 576 11 496 1 817
Ordinært resultat 26 576 11 496 1 817
Årsresultat 26 576 11 496 1 817
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 2 649 1 919 13 335
Sum omløpsmidler 98 661 87 023 58 057
Sum eiendeler 101 310 88 942 71 392
Sum egenkapital 45 458 45 390 55 349
Sum langsiktig gjeld 760 760 1 520
Sum kortsiktig gjeld 55 092 42 792 14 523

Digitale Medier 1881 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Digitale Medier 1881 AS - 995955334
Drift av web-portaler
Rolf Wickstrøms vei 15, 0484 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2014 < 1 år
Styrets leder 2013 2014 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
68
Styremedlemmer
0
Omsetning
130 345 000
Personalkostnader
63 076 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
39 187 000
Egenkapital
77 251 000
Gjeld
186 992 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 13 10
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 8
Resultatgrad 16 18 16
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 2 2
Totalt 83 77 72
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 130 345 131 372 149 554
Driftsresultat 13 499 22 076 15 256
Resultat før skatt 253 571 29 810 19 352
Ordinært resultat 253 571 29 810 19 352
Årsresultat 253 571 29 810 19 352
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 39 187 63 637 74 306
Sum omløpsmidler 225 055 74 918 63 311
Sum eiendeler 264 242 138 556 137 617
Sum egenkapital 77 251 17 152 12 254
Sum langsiktig gjeld 1 710 5 834 2 242
Sum kortsiktig gjeld 185 282 115 570 123 121

Mynewsdesk AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mynewsdesk AS - 979775377
Programmeringstjenester
Christian Krohgs gate 16, 0186 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2014 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
19 211 000
Personalkostnader
9 334 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
86 000
Egenkapital
5 548 000
Gjeld
5 238 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 10 10 7
Kapitalomsetningshastighet 6 8 6
Fordringsomsetningshastighet 5 4 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 10
Resultatgrad 12 12 12
Kontantstrøm fra drift 10 10 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 69 70 73
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 19 211 21 816 14 617
Driftsresultat 1 490 1 684 998
Resultat før skatt 1 162 1 343 825
Ordinært resultat 1 162 1 343 825
Årsresultat 1 162 1 343 825
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 86 114 146
Sum omløpsmidler 10 700 11 619 8 738
Sum eiendeler 10 786 11 733 8 884
Sum egenkapital 5 548 5 477 4 928
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5 238 6 256 3 956

Innholdsutvikling AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Innholdsutvikling AS - 986790500
Nyhetsbyråer
Christian Krohgs gate 16, 0186 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2014 < 1 år

Sportmedia AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sportmedia AS - 944684638
Utgivelse av blader og tidsskrifter
Sandakerveien 24c, 0473 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2013 2014 1 år

Infomedia Norge AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Infomedia Norge AS - 977349850
Utgivelse av annen programvare
Universitetsgata 24, 0162 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 2014 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
48
Styremedlemmer
0
Omsetning
40 700 000
Personalkostnader
16 333 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 362 000
Egenkapital
7 638 000
Gjeld
11 373 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 12 12 0
Kapitalomsetningshastighet 8 10 6
Fordringsomsetningshastighet 5 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 4 0
Resultatgrad 12 8 0
Kontantstrøm fra drift 14 5 0
Rentedekningsgrad 10 8 0
Likviditetsgrad II 8 2 2
Totalt 77 53 12
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 40 700 36 147 37 020
Driftsresultat 3 044 1 461 -21 865
Resultat før skatt 2 386 945 -24 380
Ordinært resultat 2 386 945 -24 380
Årsresultat 2 386 945 -24 380
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 1 362 380 714
Sum omløpsmidler 17 649 9 964 8 321
Sum eiendeler 19 011 10 344 9 035
Sum egenkapital 7 638 -969 -1 914
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11 373 11 313 10 950

A-pressen Innholdssalg AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) A-pressen Innholdssalg AS - 895899232
Medieformidlingstjenester
Hieronimus Heyerdalsgate 1, 0160 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 2011 < 1 år

Hamar Media AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hamar Media AS - 912300692
Utgivelse av aviser
Grønnegata 64, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2013 3,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
31
Styremedlemmer
0
Omsetning
232 910 000
Personalkostnader
119 552 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
188 147 000
Egenkapital
176 224 000
Gjeld
149 009 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 7 0 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 0 8
Resultatgrad 12 0 4
Kontantstrøm fra drift 20 0 14
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 6 4 6
Totalt 70 11 52
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 232 910 200 343 221 193
Driftsresultat 17 156 -32 734 5 995
Resultat før skatt 33 284 -26 710 7 459
Ordinært resultat 33 284 -26 710 7 459
Årsresultat 33 284 -26 710 7 459
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 188 147 126 443 139 202
Sum omløpsmidler 137 086 83 726 106 291
Sum eiendeler 325 233 210 170 245 493
Sum egenkapital 176 224 135 792 168 992
Sum langsiktig gjeld 51 788 890 4 365
Sum kortsiktig gjeld 97 221 73 488 72 136

Lokomotivmedia AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lokomotivmedia AS - 974698005
Reklamebyråer
Hulda Garborgs veg 6, 4344 Bryne
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2013 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 123 000
Personalkostnader
1 375 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 000
Egenkapital
105 000
Gjeld
1 518 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 18 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 8
Likviditetsgrad II 4 0 0
Totalt 92 88 84
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 6 123 5 772 4 673
Driftsresultat 1 169 1 104 907
Resultat før skatt 1 298 1 117 702
Ordinært resultat 1 298 1 117 702
Årsresultat 1 298 1 117 702
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 10 17 24
Sum omløpsmidler 1 613 1 004 368
Sum eiendeler 1 623 1 021 392
Sum egenkapital 105 -1 032 -2 012
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 518 2 053 2 404

Jærradiogruppen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Jærradiogruppen AS - 985195234
Radiokringkasting
Strandgata 119b, 4307 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2011 1,7 år
Vara­medlem 2004 2010 6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 951 000
Personalkostnader
1 928 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 444 000
Egenkapital
9 131 000
Gjeld
8 839 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 10 7 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 3
Gjeldsbetjeningsgrad 6 10 8
Resultatgrad 18 20 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 18
Rentedekningsgrad 6 10 6
Likviditetsgrad II 4 10 8
Totalt 71 84 70
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 6 951 6 549 6 680
Driftsresultat 1 180 1 463 952
Resultat før skatt 1 006 877 283
Ordinært resultat 1 006 877 283
Årsresultat 1 006 877 283
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 8 444 8 118 7 974
Sum omløpsmidler 9 526 7 820 8 752
Sum eiendeler 17 969 15 938 16 726
Sum egenkapital 9 131 14 370 13 493
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8 839 1 567 3 233

Fiskeribladet AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fiskeribladet AS - 911650924
Utgivelse av aviser
Sandbrogaten 5, 5003 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2010 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
17
Styremedlemmer
0
Omsetning
43 408 000
Personalkostnader
27 516 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 077 000
Egenkapital
31 273 000
Gjeld
17 292 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 3 7