Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

Hent management-CV

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Johan Petter Rønne

Rapportdato: 2023-03-27

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 2 144 og med ett samlet driftsresultat på 834. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 6.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Experimental Aircraft Association Chapter 573 Norway Styre­medlem 2021 - Aktiv 0 0
Trondheim Flyklubb Styre­medlem 2021 - Aktiv 0 0
Ler Kortbane Styre­medlem 2020 - Aktiv 0 0
J & Jp Property AS Nestleder styre 2012 - Aktiv 40 -3
Atmos AS Styre­medlem 2006 - Aktiv 2 104 837
- Adm. direktør 2006 - Aktiv 2 104 837

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Aerocub Nordic AS Styre­medlem 2013 - 2021
Effect Bemanning AS Styre­medlem 2013 - 2015
Effect Bemanning AS Adm. direktør 2013 - 2015
Effect Bemanning AS Adm. direktør 2013 - 2015
Gorgeous London AS Vara­medlem 2009 - 2015
Lisbetsæter AS Styre­medlem 2003 - 2013

Experimental Aircraft Association Chapter 573 Norway

Foretaksinfo
(Aktiv) Experimental Aircraft Association Chapter 573 Norway - 984729383
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Eaa Småflyhavna, 2007 Kjeller
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv 1,4 år

Trondheim Flyklubb

Foretaksinfo
(Aktiv) Trondheim Flyklubb - 984192800
Idrettslag og -klubber
C/o Flottøra Sjøflybase Engelsåsvegen 32, 7057 Jonsvatnet
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv 1,9 år

Ler Kortbane

Foretaksinfo
(Aktiv) Ler Kortbane - 924518928
Andre tjenester tilknyttet lufttransport
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv 3,2 år

J & Jp Property AS

Foretaksinfo
(Aktiv) J & Jp Property AS - 998656931
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kjøpmannsgata 8, 7013 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2012 Aktiv 10,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
40 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 681 000
Egenkapital
1 692 000
Gjeld
4 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 18 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 70 10
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 40 40 40
Driftsresultat -3 6 -18
Resultat før skatt -3 6 -18
Ordinært resultat -3 6 -18
Årsresultat -3 6 -18
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 1 681 1 681 1 681
Sum omløpsmidler 15 19 13
Sum eiendeler 1 696 1 701 1 694
Sum egenkapital 1 692 1 696 1 690
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4 5 4

Atmos AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Atmos AS - 989831208
Byggeteknisk konsulentvirksomhet
Tempevegen 19, 7031 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 Aktiv 16,8 år
Adm. direktør 2006 Aktiv 16,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 104 000
Personalkostnader
303 000
Lederlønn
248 000
Anleggsmidler
6 618 000
Egenkapital
6 209 000
Gjeld
1 653 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 7 2 13
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 4 10
Resultatgrad 20 8 20
Kontantstrøm fra drift 20 5 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 10 8
Totalt 81 46 87
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 2 104 5 899 5 926
Driftsresultat 837 226 1 449
Resultat før skatt 669 155 1 813
Ordinært resultat 669 155 1 813
Årsresultat 669 155 1 813
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 6 618 5 397 5 039
Sum omløpsmidler 1 243 2 242 3 380
Sum eiendeler 7 861 7 639 8 418
Sum egenkapital 6 209 6 040 5 884
Sum langsiktig gjeld 900 900 900
Sum kortsiktig gjeld 753 700 1 634

Aerocub Nordic AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aerocub Nordic AS - 912069060
Agenturhandel med maskiner, produksjonsutstyr, båter og luftfartøyer
Nedre Alle 15, 7030 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2021 7,6 år

Effect Bemanning AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Effect Bemanning AS - 911986132
Utleie av arbeidskraft
Thomas Angells gate 22, 7011 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2015 1,6 år
Adm. direktør 2013 2015 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
211
Styremedlemmer
0
Omsetning
24 068 000
Personalkostnader
20 464 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 298 000
Egenkapital
1 213 000
Gjeld
6 927 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 3 10 2
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 2
Resultatgrad 4 8 2
Kontantstrøm fra drift 3 5 1
Rentedekningsgrad 10 10 2
Likviditetsgrad II 4 4 2
Totalt 42 58 25
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 24 068 26 385 25 518
Driftsresultat 303 1 018 106
Resultat før skatt 214 740 -33
Ordinært resultat 214 740 -33
Årsresultat 214 740 -33
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 1 298 499 2 078
Sum omløpsmidler 6 842 6 860 6 413
Sum eiendeler 8 140 7 359 8 491
Sum egenkapital 1 213 1 057 317
Sum langsiktig gjeld 876 107 852
Sum kortsiktig gjeld 6 051 6 195 7 321

Aterm AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aterm AS - 996124045
Byggeteknisk konsulentvirksomhet
Torvmyra 87, 7091 Tiller
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2021 10,5 år

Gorgeous London AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gorgeous London AS - 990059373
Frisering og annen skjønnhetspleie
C/o Abra Regnskap AS Stiklestadveien 3, 7041 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2009 2015 6,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 515 000
Personalkostnader
221 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
55 000
Egenkapital
-229 000
Gjeld
1 357 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 12 0 0
Kapitalomsetningshastighet 4 2 4
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 0
Resultatgrad 18 0 0
Kontantstrøm fra drift 18 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 68 7 9
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 1 515 1 330 1 236
Driftsresultat 206 -107 -97
Resultat før skatt 163 -18 -118
Ordinært resultat 163 -18 -118
Årsresultat 163 -18 -118
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 55 101 0
Sum omløpsmidler 1 074 1 355 1 556
Sum eiendeler 1 128 1 456 1 556
Sum egenkapital -229 -391 -374
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 357 1 847 1 929

Lisbetsæter AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lisbetsæter AS - 958569998
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Lisbetsæter, 7357 Skaun
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2013 10,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
125 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
168 000
Egenkapital
13 000
Gjeld
352 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 6 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 14 20 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 0 0
Totalt 25 28 0
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 125 163 101
Driftsresultat -28 -3 -96
Resultat før skatt -28 -3 -96
Ordinært resultat -28 -3 -96
Årsresultat -28 -3 -96
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 168 206 244
Sum omløpsmidler 197 129 108
Sum eiendeler 365 335 352
Sum egenkapital 13 41 44
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 352 294 308