Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Pål Kloster

Rapportdato: 2019-11-18

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 4 858 og med ett samlet driftsresultat på -5 935. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 5 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 6 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 9.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Minimeis AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 2 049 -2 750
Catch Solar AS Styrets leder 2017 - Aktiv 1 604 -1 608
- Kontakt­person 2017 - Aktiv 1 604 -1 608
Tec Integrate AS Styre­medlem 2015 - Aktiv 522 -184
- Adm. direktør 2014 - Aktiv 522 -184
Isolve AS Styre­medlem 2015 - Aktiv 50 -1 632
Tec Venture AS Kontakt­person 2009 - Aktiv 633 251
- Styrets leder 2006 - Aktiv 633 251
Sherpa Business Consulting AS Vara­medlem 2006 - Aktiv 0 -12

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Catch Solar Holding AS Styrets leder 2016 - 2018
Catch Solar Holding AS Styre­medlem 2015 - 2016
Home Control AS Styrets leder 2015 - 2017
Tec Integrate AS Styrets leder 2014 - 2014
Catch Solar Energy AS Styre­medlem 2015 - 2017
Next Move Clinic AS Vara­medlem 2009 - 2010

Minimeis AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Minimeis AS - 912456951
Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet
Øvre gate 7, 0551 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 049 000
Personalkostnader
654 000
Lederlønn
500 000
Anleggsmidler
2 273 000
Egenkapital
1 212 000
Gjeld
3 997 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 8 8
Fordringsomsetningshastighet 2 1 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 6 11 13
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 049 2 832 1 739
Driftsresultat -2 750 -626 -838
Resultat før skatt -2 261 -338 -859
Ordinært resultat -2 261 -338 -859
Årsresultat -2 261 -338 -859
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 273 1 145 22
Sum omløpsmidler 2 935 1 229 203
Sum eiendeler 5 208 2 374 225
Sum egenkapital 1 212 -1 550 -1 549
Sum langsiktig gjeld 1 846 1 849 0
Sum kortsiktig gjeld 2 151 2 076 1 773

Catch Solar AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Catch Solar AS - 917597871
Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet
Gamle Ringeriksvei 56c, 1357 Bekkestua
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,4 år
Kontakt­person 2017 Aktiv 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 604 000
Personalkostnader
19 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 541 000
Egenkapital
1 682 000
Gjeld
1 061 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 3 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 8 0
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 4 10 10
Totalt 8 73 12
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 604 667 50
Driftsresultat -1 608 135 -99
Resultat før skatt -1 592 128 -99
Ordinært resultat -1 592 128 -99
Årsresultat -1 592 128 -99
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 541 627 0
Sum omløpsmidler 1 202 3 057 1 082
Sum eiendeler 2 743 3 684 1 082
Sum egenkapital 1 682 3 274 896
Sum langsiktig gjeld 406 133 0
Sum kortsiktig gjeld 655 278 186

Tec Integrate AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tec Integrate AS - 914237300
Byggeteknisk konsulentvirksomhet
Vestre Hals 27, 1397 Nesøya
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 4,4 år
Adm. direktør 2014 Aktiv 5,1 år
Styrets leder 2014 2014 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
522 000
Personalkostnader
428 000
Lederlønn
358 000
Anleggsmidler
205 000
Egenkapital
891 000
Gjeld
274 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 13 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 1 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 2 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 13 48 79
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 522 631 381
Driftsresultat -184 278 160
Resultat før skatt -221 -161 142
Ordinært resultat -221 -161 142
Årsresultat -221 -161 142
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 205 111 500
Sum omløpsmidler 961 1 191 964
Sum eiendeler 1 165 1 302 1 464
Sum egenkapital 891 1 113 1 354
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 274 189 110

Isolve AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Isolve AS - 979389698
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Mohagasvingen 1, 2770 Jaren
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 4,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
50 000
Personalkostnader
864 000
Lederlønn
750 000
Anleggsmidler
0
Egenkapital
1 029 000
Gjeld
436 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 2
Totalt 10 10 2
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 50 0 0
Driftsresultat -1 632 -619 -202
Resultat før skatt -1 635 -623 -1 441
Ordinært resultat -1 635 -623 -1 441
Årsresultat -1 635 -623 -1 441
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1 465 919 224
Sum eiendeler 1 465 919 224
Sum egenkapital 1 029 664 -22
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 436 255 246

Tec Venture AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tec Venture AS - 989262467
Byggeteknisk konsulentvirksomhet
Vestre Hals 27, 1397 Nesøya
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 10,7 år
Styrets leder 2006 Aktiv 13,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
633 000
Personalkostnader
25 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 723 000
Egenkapital
16 752 000
Gjeld
396 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 20 0 8
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 2
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 34 10 22
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 633 216 328
Driftsresultat 251 -111 14
Resultat før skatt -652 -2 710 -1 181
Ordinært resultat -652 -2 710 -1 181
Årsresultat -652 -2 710 -1 181
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 7 723 7 494 8 021
Sum omløpsmidler 9 425 10 192 12 366
Sum eiendeler 17 148 17 686 20 388
Sum egenkapital 16 752 17 654 20 364
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 396 32 23

Sherpa Business Consulting AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sherpa Business Consulting AS - 989180606
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Kalkbrennerveien 30 B, 1362 Hosle
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 Aktiv 13,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
487 000
Egenkapital
2 477 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 6 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 2 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 12 28 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 117 0
Driftsresultat -12 94 -40
Resultat før skatt 13 -278 -302
Ordinært resultat 13 -278 -302
Årsresultat 13 -278 -302
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 487 237 611
Sum omløpsmidler 1 990 2 228 2 132
Sum eiendeler 2 477 2 465 2 743
Sum egenkapital 2 477 2 465 2 743
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Catch Solar Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Catch Solar Holding AS - 913004205
Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk
Gamle Ringeriksvei 56, 1357 Bekkestua
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 2018 2,4 år
Styre­medlem 2015 2016 1,3 år

Home Control AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Home Control AS - 985439419
Produksjon av annet elektrisk utstyr
Dronning Mauds gate 15, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2017 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 770 000
Personalkostnader
8 186 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 021 000
Egenkapital
29 783 000
Gjeld
2 881 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 6
Totalt 17 17 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 4 770 2 988 5 464
Driftsresultat -29 190 -17 194 -8 644
Resultat før skatt -29 798 -17 366 -8 680
Ordinært resultat -29 798 -17 366 -8 680
Årsresultat -29 798 -17 366 -8 680
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 021 3 797 6 486
Sum omløpsmidler 30 642 27 127 4 909
Sum eiendeler 32 664 30 924 11 396
Sum egenkapital 29 783 27 758 8 200
Sum langsiktig gjeld 217 325 825
Sum kortsiktig gjeld 2 664 2 841 2 371

Catch Solar Energy AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Catch Solar Energy AS - 995255588
Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk
Ramstadsletta 18, 1363 Høvik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2017 2,6 år

Next Move Clinic AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Next Move Clinic AS - 994264230
Rehabilitering- og opptreningsinstitusjoner
Kalkbrennerveien 30 B, 1362 Hosle
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2009 2010 < 1 år

Al Harald AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Al Harald AS - 989262432
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Lønnåskollen 12, 1362 Hosle
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 2014 8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 552 000
Egenkapital
15 189 000
Gjeld
17 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 6 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 8 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 0
Totalt 14 32 12
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -77 -61 -65
Resultat før skatt -156 1 009 522
Ordinært resultat -156 1 009 522
Årsresultat -156 1 009 522
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 552 7 171 7 683
Sum omløpsmidler 11 655 12 432 10 853
Sum eiendeler 15 207 19 603 18 537
Sum egenkapital 15 189 15 346 18 537
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 17 4 257 0

Techouse AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Techouse AS - 984207565
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Koppholen 20, 4313 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2002 2016 13,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
64
Styremedlemmer
0
Omsetning
288 222 000
Personalkostnader
39 926 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
33 352 000
Egenkapital
56 221 000
Gjeld
82 657 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 2 0
Kapitalomsetningshastighet 8 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 0
Resultatgrad 12 2 0
Kontantstrøm fra drift 7 0 0
Rentedekningsgrad 10 2 0
Likviditetsgrad II 6 2 2
Totalt 62 11 5
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 288 222 67 563 38 533
Driftsresultat 16 320 251 -10 307
Resultat før skatt 11 205 -1 334 -8 927
Ordinært resultat 11 205 -1 334 -8 927
Årsresultat 11 205 -1 334 -8 927
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 33 352 34 122 15 144
Sum omløpsmidler 105 526 38 804 31 326
Sum eiendeler 138 878 72 925 46 470
Sum egenkapital 56 221 9 328 10 662
Sum langsiktig gjeld 10 837 0 0
Sum kortsiktig gjeld 71 820 63 597 35 808

Kloster Consult

Foretaksinfo
(Inaktiv) Kloster Consult - 984431821
Grafisk og visuell kommunikasjonsdesign
Bankveien 28, 1362 Hosle
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2002 2019 16,9 år