Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Pål Kloster

Rapportdato: 2020-08-08

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 4 526 og med ett samlet driftsresultat på -4 993. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 4 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 4 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 6 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 9.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Norsk Solenergiforening Styre­medlem 2019 - Aktiv 0 0
Minimeis AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 2 049 -2 750
Catch Solar AS Styrets leder 2017 - Aktiv 893 -1 708
- Kontakt­person 2017 - Aktiv 893 -1 708
Tec Integrate AS Styre­medlem 2015 - Aktiv 371 18
- Adm. direktør 2014 - Aktiv 371 18
Isolve AS Styre­medlem 2015 - Aktiv 580 -792
Tec Venture AS Kontakt­person 2009 - Aktiv 633 251
- Styrets leder 2006 - Aktiv 633 251
Sherpa Business Consulting AS Vara­medlem 2006 - Aktiv 0 -12

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Catch Solar Holding AS Styrets leder 2016 - 2018
Catch Solar Holding AS Styre­medlem 2015 - 2016
Home Control AS Styrets leder 2015 - 2017
Tec Integrate AS Styrets leder 2014 - 2014
Catch Solar Energy AS Styre­medlem 2015 - 2017
Next Move Clinic AS Vara­medlem 2009 - 2010

Norsk Solenergiforening

Foretaksinfo
(Aktiv) Norsk Solenergiforening - 981034368
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
C/o Bjørn-yngve Kinzler Eriksen Ekebergveien 187f, 1177 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år

Minimeis AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Minimeis AS - 912456951
Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet
Øvre gate 7, 0551 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
9
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 049 000
Personalkostnader
654 000
Lederlønn
500 000
Anleggsmidler
2 273 000
Egenkapital
1 212 000
Gjeld
3 997 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 8 8
Fordringsomsetningshastighet 2 1 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 6 11 13
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 049 2 832 1 739
Driftsresultat -2 750 -626 -838
Resultat før skatt -2 261 -338 -859
Ordinært resultat -2 261 -338 -859
Årsresultat -2 261 -338 -859
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 273 1 145 22
Sum omløpsmidler 2 935 1 229 203
Sum eiendeler 5 208 2 374 225
Sum egenkapital 1 212 -1 550 -1 549
Sum langsiktig gjeld 1 846 1 849 0
Sum kortsiktig gjeld 2 151 2 076 1 773

Catch Solar AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Catch Solar AS - 917597871
Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet
Gamle Ringeriksvei 56c, 1357 Bekkestua
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 3,1 år
Kontakt­person 2017 Aktiv 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
893 000
Personalkostnader
44 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 574 000
Egenkapital
-27 000
Gjeld
2 040 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 2 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 8
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 0 4 10
Totalt 7 8 73
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 893 1 604 667
Driftsresultat -1 708 -1 608 135
Resultat før skatt -1 710 -1 592 128
Ordinært resultat -1 710 -1 592 128
Årsresultat -1 710 -1 592 128
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 574 1 541 627
Sum omløpsmidler 438 1 202 3 057
Sum eiendeler 2 012 2 743 3 684
Sum egenkapital -27 1 682 3 274
Sum langsiktig gjeld 1 276 406 133
Sum kortsiktig gjeld 764 655 278

Tec Integrate AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tec Integrate AS - 914237300
Byggeteknisk konsulentvirksomhet
Vestre Hals 27, 1397 Nesøya
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 5,2 år
Adm. direktør 2014 Aktiv 5,9 år
Styrets leder 2014 2014 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
371 000
Personalkostnader
173 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
105 000
Egenkapital
868 000
Gjeld
46 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 0 13
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 8 0 20
Kontantstrøm fra drift 10 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 2
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 44 13 48
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 371 522 631
Driftsresultat 18 -184 278
Resultat før skatt -23 -221 -161
Ordinært resultat -23 -221 -161
Årsresultat -23 -221 -161
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 105 205 111
Sum omløpsmidler 808 961 1 191
Sum eiendeler 913 1 165 1 302
Sum egenkapital 868 891 1 113
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 46 274 189

Isolve AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Isolve AS - 979389698
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Mohagasvingen 1, 2770 Jaren
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 5,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
580 000
Personalkostnader
908 000
Lederlønn
758 000
Anleggsmidler
0
Egenkapital
234 000
Gjeld
321 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 4 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 14 10 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 580 50 0
Driftsresultat -792 -1 632 -619
Resultat før skatt -795 -1 635 -623
Ordinært resultat -795 -1 635 -623
Årsresultat -795 -1 635 -623
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 554 1 465 919
Sum eiendeler 554 1 465 919
Sum egenkapital 234 1 029 664
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 321 436 255

Tec Venture AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tec Venture AS - 989262467
Byggeteknisk konsulentvirksomhet
Vestre Hals 27, 1397 Nesøya
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 11,5 år
Styrets leder 2006 Aktiv 14,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
633 000
Personalkostnader
25 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 723 000
Egenkapital
16 752 000
Gjeld
396 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 20 0 8
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 2
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 34 10 22
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 633 216 328
Driftsresultat 251 -111 14
Resultat før skatt -652 -2 710 -1 181
Ordinært resultat -652 -2 710 -1 181
Årsresultat -652 -2 710 -1 181
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 7 723 7 494 8 021
Sum omløpsmidler 9 425 10 192 12 366
Sum eiendeler 17 148 17 686 20 388
Sum egenkapital 16 752 17 654 20 364
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 396 32 23

Sherpa Business Consulting AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sherpa Business Consulting AS - 989180606
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Kalkbrennerveien 30b, 1362 Hosle
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 Aktiv 14,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
487 000
Egenkapital
2 477 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 6 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 2 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 12 28 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 117 0
Driftsresultat -12 94 -40
Resultat før skatt 13 -278 -302
Ordinært resultat 13 -278 -302
Årsresultat 13 -278 -302
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 487 237 611
Sum omløpsmidler 1 990 2 228 2 132
Sum eiendeler 2 477 2 465 2 743
Sum egenkapital 2 477 2 465 2 743
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Catch Solar Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Catch Solar Holding AS - 913004205
Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk
Gamle Ringeriksvei 56, 1357 Bekkestua
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 2018 2,4 år
Styre­medlem 2015 2016 1,3 år

Home Control AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Home Control AS - 985439419
Produksjon av annet elektrisk utstyr
Dronning Mauds gate 15, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2017 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
10
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 256 000
Personalkostnader
6 441 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 851 000
Egenkapital
32 648 000
Gjeld
10 886 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 15 17 17
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 2 256 4 770 2 988
Driftsresultat -28 006 -29 190 -17 194
Resultat før skatt -28 345 -29 798 -17 366
Ordinært resultat -28 345 -29 798 -17 366
Årsresultat -28 345 -29 798 -17 366
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 851 2 021 3 797
Sum omløpsmidler 40 684 30 642 27 127
Sum eiendeler 43 535 32 664 30 924
Sum egenkapital 32 648 29 783 27 758
Sum langsiktig gjeld 8 000 217 325
Sum kortsiktig gjeld 2 886 2 664 2 841

Catch Solar Energy AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Catch Solar Energy AS - 995255588
Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk
Ramstadsletta 18, 1363 Høvik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2017 2,6 år

Next Move Clinic AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Next Move Clinic AS - 994264230
Rehabilitering- og opptreningsinstitusjoner
Kalkbrennerveien 30 B, 1362 Hosle
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2009 2010 < 1 år

Al Harald AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Al Harald AS - 989262432
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Lønnåskollen 12, 1362 Hosle
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 2014 8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 250 000
Egenkapital
15 575 000
Gjeld
14 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 6
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 8
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 2 10
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 34 14 32
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -95 -77 -61
Resultat før skatt 386 -156 1 009
Ordinært resultat 386 -156 1 009
Årsresultat 386 -156 1 009
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 3 250 3 552 7 171
Sum omløpsmidler 12 339 11 655 12 432
Sum eiendeler 15 589 15 207 19 603
Sum egenkapital 15 575 15 189 15 346
Sum langsiktig gjeld 7 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7 17 4 257

Techouse AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Techouse AS - 984207565
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Koppholen 20, 4313 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2002 2016 13,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
64
Styremedlemmer
0
Omsetning
362 120 000
Personalkostnader
62 962 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
35 473 000
Egenkapital
62 448 000
Gjeld
102 751 000
Driftscore
2019
Totalrentabilitet 10
Kapitalomsetningshastighet 8
Fordringsomsetningshastighet 2
Gjeldsbetjeningsgrad 6
Resultatgrad 12
Kontantstrøm fra drift 7
Rentedekningsgrad 8
Likviditetsgrad II 8
Totalt 61
Resultatregnskap
2019
Driftsinntekter 362 120
Driftsresultat 24 352
Resultat før skatt 12 834
Ordinært resultat 12 834
Årsresultat 14 564
Balanseregnskap
2019
Sum anleggsmidler 35 473
Sum omløpsmidler 129 725
Sum eiendeler 165 198
Sum egenkapital 62 448
Sum langsiktig gjeld 29 506
Sum kortsiktig gjeld 73 245

Kloster Consult

Foretaksinfo
(Inaktiv) Kloster Consult - 984431821
Grafisk og visuell kommunikasjonsdesign
Bankveien 28, 1362 Hosle
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2002 2019 16,9 år