Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Lars Helge Øvreflo Kveen

Rapportdato: 2020-02-18

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 84 147 og med ett samlet driftsresultat på 12 605. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 5 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 7.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Lars Helge Øvre-flo Kveen Innehaver 2019 - Aktiv 0 0
360world AS Vara­medlem 2015 - Aktiv 0 -8
Hegrevegen 15 AS Vara­medlem 2013 - Aktiv 441 434
Lhk Holding AS Styrets leder 2013 - Aktiv 0 -38
- Kontakt­person 2013 - Aktiv 0 -38
Glomnes Kraft AS Nestleder styre 2007 - Aktiv 807 254
Kveen AS Styre­medlem 2004 - Aktiv 82 899 11 963

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Lars Helge Øvre-flo Kveen Styrets leder 2000** - 2019
Lars Helge Øvre-flo Kveen Styrets leder 2000** - 2019
Fjord Helikopter AS Adm. direktør 2011 - 2013
Fjord Helikopter AS Styre­medlem 2005 - 2016
Fjord Helikopter AS Vara­medlem 2000** - 2004
Glomnes Kraft AS Styrets leder 2005 - 2007
Glomnes Kraft AS Styre­medlem 2000** - 2005

Lars Helge Øvre-flo Kveen

Foretaksinfo
(Aktiv) Lars Helge Øvre-flo Kveen - 969837994
Sauehold
Glomnes, 6798 Hjelledalen
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2000 2019 18,4 år

360world AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 360world AS - 912062899
Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer
Hegrevegen 15, 6783 Stryn
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2015 Aktiv 4,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-131 000
Gjeld
163 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 15 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 35 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -8 99 -253
Resultat før skatt -8 99 -253
Ordinært resultat -8 99 -253
Årsresultat -8 99 -253
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 32 40 65
Sum eiendeler 32 40 65
Sum egenkapital -131 -123 -223
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 163 163 288

Hegrevegen 15 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hegrevegen 15 AS - 911876655
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Hegrevegen 15, 6783 Stryn
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2013 Aktiv 6,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
441 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 126 000
Egenkapital
865 000
Gjeld
4 317 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 7 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 6
Likviditetsgrad II 2 0 0
Totalt 61 57 55
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 441 434 422
Driftsresultat 434 428 422
Resultat før skatt 216 205 189
Ordinært resultat 216 205 189
Årsresultat 216 205 189
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 5 126 5 126 5 126
Sum omløpsmidler 56 42 24
Sum eiendeler 5 182 5 168 5 150
Sum egenkapital 865 648 443
Sum langsiktig gjeld 4 215 4 413 4 602
Sum kortsiktig gjeld 102 107 105

Lhk Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lhk Holding AS - 911843161
Eiendomsforvaltning
C/o Lars Helge Kveen Glomnes, 6798 Hjelledalen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 Aktiv 6,8 år
Kontakt­person 2013 Aktiv 6,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 930 000
Egenkapital
7 940 000
Gjeld
3 744 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 2 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 35 14 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -38 -5 -6
Resultat før skatt 4 955 80 -1
Ordinært resultat 4 955 80 -1
Årsresultat 4 955 80 -1
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 930 0 1
Sum omløpsmidler 7 754 9 540 10 251
Sum eiendeler 11 684 9 540 10 252
Sum egenkapital 7 940 3 985 3 905
Sum langsiktig gjeld 5 982 6 375 6 417
Sum kortsiktig gjeld -2 238 -819 -70

Glomnes Kraft AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Glomnes Kraft AS - 982669073
Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
, 6798 Hjelledalen
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2007 Aktiv 12,9 år
Styrets leder 2005 2007 1,7 år
Styre­medlem 2000 2005 4,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
807 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 609 000
Egenkapital
1 060 000
Gjeld
1 153 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 7 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 8
Totalt 78 74 75
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 807 614 537
Driftsresultat 254 254 225
Resultat før skatt 175 168 141
Ordinært resultat 175 168 141
Årsresultat 175 168 141
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 609 1 667 1 725
Sum omløpsmidler 604 732 668
Sum eiendeler 2 213 2 399 2 393
Sum egenkapital 1 060 1 085 1 018
Sum langsiktig gjeld 682 815 942
Sum kortsiktig gjeld 471 499 433

Kveen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kveen AS - 929485467
Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet
Hegrevegen 15, 6783 Stryn
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 Aktiv 15,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
38
Styremedlemmer
0
Omsetning
82 899 000
Personalkostnader
14 491 000
Lederlønn
1 344 000
Anleggsmidler
8 580 000
Egenkapital
19 710 000
Gjeld
24 504 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 6 6
Kapitalomsetningshastighet 6 4 4
Fordringsomsetningshastighet 3 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 6 6
Resultatgrad 18 8 4
Kontantstrøm fra drift 18 7 10
Rentedekningsgrad 10 8 8
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 88 50 48
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 82 899 60 733 70 484
Driftsresultat 11 963 1 922 1 972
Resultat før skatt 9 294 1 009 1 838
Ordinært resultat 9 294 1 009 1 838
Årsresultat 9 294 1 009 1 838
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 8 580 9 874 21 913
Sum omløpsmidler 35 634 27 867 31 123
Sum eiendeler 44 213 37 740 53 036
Sum egenkapital 19 710 20 417 19 408
Sum langsiktig gjeld 6 638 5 657 19 368
Sum kortsiktig gjeld 17 866 11 667 14 260

Hut AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Hut AS - 999277632
Utleie og leasing av lufttransportmateriell
, 6781 Stryn
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2013 1 år

Fjord Helikopter AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fjord Helikopter AS - 983587631
Lufttransport med passasjerer
Langesethøgda, 6783 Stryn
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2011 2013 2,4 år
Styre­medlem 2005 2016 11,1 år
Vara­medlem 2000 2004 3,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 293 000
Personalkostnader
467 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
12 846 000
Egenkapital
1 694 000
Gjeld
16 461 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 7 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 0
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 0 8 0
Likviditetsgrad II 4 8 2
Totalt 11 76 11
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 293 6 879 4 587
Driftsresultat -2 171 1 719 -1 658
Resultat før skatt -2 091 914 -1 213
Ordinært resultat -2 091 914 -1 213
Årsresultat -2 091 914 -1 213
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 12 846 12 298 928
Sum omløpsmidler 5 309 2 656 1 071
Sum eiendeler 18 155 14 954 1 999
Sum egenkapital 1 694 1 571 658
Sum langsiktig gjeld 11 326 11 685 0
Sum kortsiktig gjeld 5 135 1 698 1 342