Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Robert James Pogue

Rapportdato: 2021-12-04

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 223 og med ett samlet driftsresultat på 138. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 3 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 6 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 4 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Sameiet Gnr 203 Bnr 1840 i Flekkefjord Styre­medlem 2020 - Aktiv 619 -20
- Kontakt­person 2020 - Aktiv 619 -20
Adapt Aqua AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 172 -361
- Adm. direktør 2020 - Aktiv 172 -361
Maritim Coating AS Styrets leder 2009 - Aktiv 0 -4
- Adm. direktør 2000** - Aktiv 0 -4
Adapt Lister AS Styrets leder 2009 - Aktiv 432 208
- Adm. direktør 2009 - Aktiv 432 208
Eierskapet AS Styrets leder 2006 - Aktiv 0 315
- Adm. direktør 2006 - Aktiv 0 315

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Maritim Coating AS Styre­medlem 2000** - 2009
Pwc Appartements AS Vara­medlem 2006 - 2013
Pwc Appartements AS Adm. direktør 2006 - 2013

Sameiet Gnr 203 Bnr 1840 i Flekkefjord

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Gnr 203 Bnr 1840 i Flekkefjord - 999277594
Ikke tilgjengelig
C/o Ludvig Egeland Lasta 4, 4405 Flekkefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv 1,4 år
Kontakt­person 2020 Aktiv 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
619 000
Personalkostnader
62 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
43 000
Egenkapital
488 000
Gjeld
158 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 7
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 10
Resultatgrad 0 0 14
Kontantstrøm fra drift 1 5 18
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 10 8 10
Totalt 15 17 74
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 619 599 570
Driftsresultat -20 -1 55
Resultat før skatt -20 -1 55
Ordinært resultat -20 -1 55
Årsresultat -20 -1 55
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 43 63 84
Sum omløpsmidler 603 798 515
Sum eiendeler 645 862 598
Sum egenkapital 488 508 507
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 158 354 91

Adapt Aqua AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Adapt Aqua AS - 825303022
Overflatebehandling av metaller
Grønnes 24, 4407 Flekkefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv 1,4 år
Adm. direktør 2020 Aktiv 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
172 000
Personalkostnader
138 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
820 000
Egenkapital
320 000
Gjeld
865 000
Driftscore
2020
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 2
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 0
Totalt 2
Resultatregnskap
2020
Driftsinntekter 172
Driftsresultat -361
Resultat før skatt -375
Ordinært resultat -375
Årsresultat -375
Balanseregnskap
2020
Sum anleggsmidler 820
Sum omløpsmidler 365
Sum eiendeler 1 185
Sum egenkapital 320
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 865

Maritim Coating AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Maritim Coating AS - 981976428
Overflatebehandling av metaller
Grønnes 51, 4407 Flekkefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 Aktiv 12,8 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 20,9 år
Styre­medlem 2000 2009 8,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-272 000
Gjeld
292 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 2 2 2
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -4 -4 -5
Resultat før skatt -4 -4 -5
Ordinært resultat -4 -4 -5
Årsresultat -4 -4 -5
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 20 20 24
Sum eiendeler 20 20 24
Sum egenkapital -272 -268 -264
Sum langsiktig gjeld 264 260 259
Sum kortsiktig gjeld 28 28 28

Adapt Lister AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Adapt Lister AS - 993607177
Malerarbeid
Grønnes 51, 4407 Flekkefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 Aktiv 12,8 år
Adm. direktør 2009 Aktiv 12,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
432 000
Personalkostnader
-43 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
200 000
Gjeld
270 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 10 7
Kapitalomsetningshastighet 2 8 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 3
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 6
Resultatgrad 20 12 18
Kontantstrøm fra drift 20 18 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 2 0
Totalt 90 73 66
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 432 1 201 419
Driftsresultat 208 81 57
Resultat før skatt 201 81 56
Ordinært resultat 201 81 56
Årsresultat 201 81 56
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 311 225
Sum omløpsmidler 471 348 299
Sum eiendeler 471 659 525
Sum egenkapital 200 -1 -82
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 270 660 607

Eierskapet AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Eierskapet AS - 989257145
Malerarbeid
Grønnes 51, 4407 Flekkefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 Aktiv 15,9 år
Adm. direktør 2006 Aktiv 15,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
282 000
Egenkapital
316 000
Gjeld
0
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 0 2 6
Totalt 25 2 6
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 315 -6 -3
Resultat før skatt 315 -6 -3
Ordinært resultat 315 -6 -3
Årsresultat 315 -6 -3
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 282 2 2
Sum omløpsmidler 35 35 35
Sum eiendeler 316 36 36
Sum egenkapital 316 1 7
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 35 29

Pwc Appartements AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Pwc Appartements AS - 990560188
Innrednings- og installasjonsarbeid utført på skip over 100 br.tonn
Gardsveien 22, 4404 Flekkefjord
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 2013 7 år
Adm. direktør 2006 2013 7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
272 000
Personalkostnader
133 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 801 000
Egenkapital
278 000
Gjeld
1 947 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 2
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 0 4 6
Likviditetsgrad II 10 0 0
Totalt 10 52 54
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 272 360 377
Driftsresultat -7 169 233
Resultat før skatt -95 33 87
Ordinært resultat -95 33 87
Årsresultat -95 33 87
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 1 801 2 972 3 017
Sum omløpsmidler 425 372 6
Sum eiendeler 2 226 3 344 3 023
Sum egenkapital 278 373 385
Sum langsiktig gjeld 1 891 1 988 1 997
Sum kortsiktig gjeld 56 983 641