Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Erling Alfred Skipnes

Rapportdato: 2021-06-19

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 295 470 og med ett samlet driftsresultat på 15 865. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 5 av virksomhetene driftsoverskudd. 8 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 3.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
ANS Strandvold Industribygg Adm. direktør 2007 - Aktiv 417 344
Skipnes Eiendomsutvikling AS Styrets leder 2004 - Aktiv 112 220 6 183
Byggmester Erling Skipnes AS Styrets leder 2000** - Aktiv 180 753 8 576
- Adm. direktør 2000** - Aktiv 180 753 8 576
Erling Skipnes AS Styrets leder 2000** - Aktiv 1 937 728
- Adm. direktør 2000** - Aktiv 1 937 728
Nordstrandveien 51 AS Styrets leder 2000** - Aktiv 143 34
- Adm. direktør 2000** - Aktiv 143 34

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Salten Tomteselskap AS Styre­medlem 2000** - 2006
Mesterhus Bodø Al Styre­medlem 2000** - 2006
Mesterhus Bodø Al Styre­medlem 2000** - 2006

ANS Strandvold Industribygg

Foretaksinfo
(Aktiv) ANS Strandvold Industribygg - 946777021
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Jernbaneveien 51, 8012 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2007 Aktiv 13,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
417 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 762 000
Egenkapital
1 608 000
Gjeld
155 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 13 10 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 73 70 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 417 397 365
Driftsresultat 344 199 -200
Resultat før skatt 350 200 -207
Ordinært resultat 350 200 -207
Årsresultat 350 200 -207
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 762 1 428 1 349
Sum omløpsmidler 0 0 0
Sum eiendeler 1 762 1 428 1 349
Sum egenkapital 1 608 1 258 1 058
Sum langsiktig gjeld 155 150 0
Sum kortsiktig gjeld 0 20 291

Skipnes Eiendomsutvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Skipnes Eiendomsutvikling AS - 986384340
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Notveien 5, 8013 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 Aktiv 17,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
112 220 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
31 044 000
Gjeld
26 905 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 2 7
Kapitalomsetningshastighet 4 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 2 6
Resultatgrad 12 20 20
Kontantstrøm fra drift 5 18 20
Rentedekningsgrad 8 6 10
Likviditetsgrad II 6 0 2
Totalt 48 50 67
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 112 220 6 346 19 192
Driftsresultat 6 183 2 340 5 392
Resultat før skatt 3 130 749 3 549
Ordinært resultat 3 130 749 3 549
Årsresultat 3 130 749 3 549
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 65
Sum omløpsmidler 57 949 95 591 57 384
Sum eiendeler 57 949 95 591 57 449
Sum egenkapital 31 044 27 914 26 941
Sum langsiktig gjeld 14 670 35 217 24 882
Sum kortsiktig gjeld 12 235 32 460 5 626

Byggmester Erling Skipnes AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Byggmester Erling Skipnes AS - 877044122
Oppføring av bygninger
Jensvoll Notveien 5a, 8013 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 20,5 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 20,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
27
Styremedlemmer
0
Omsetning
180 753 000
Personalkostnader
15 571 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
24 730 000
Egenkapital
54 955 000
Gjeld
72 734 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 2 6
Kapitalomsetningshastighet 4 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 2 1
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 6
Resultatgrad 8 4 16
Kontantstrøm fra drift 5 1 18
Rentedekningsgrad 8 2 10
Likviditetsgrad II 8 0 6
Totalt 46 15 65
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 180 753 74 643 74 072
Driftsresultat 8 576 1 630 8 882
Resultat før skatt 4 456 -276 7 693
Ordinært resultat 4 456 -276 7 693
Årsresultat 4 456 -276 7 693
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 24 730 25 545 25 624
Sum omløpsmidler 102 959 115 893 106 824
Sum eiendeler 127 689 141 439 132 448
Sum egenkapital 54 955 54 499 58 775
Sum langsiktig gjeld 42 403 36 430 35 282
Sum kortsiktig gjeld 30 331 50 510 38 392

Erling Skipnes AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Erling Skipnes AS - 933377865
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Leilighet H0301 Trålveien 21, 8013 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 20,5 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 20,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 937 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
67 099 000
Egenkapital
51 749 000
Gjeld
17 879 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 3 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 77 69 74
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 937 1 713 2 220
Driftsresultat 728 443 805
Resultat før skatt 2 976 2 681 3 721
Ordinært resultat 2 976 2 681 3 721
Årsresultat 2 976 2 681 3 721
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 67 099 59 468 59 850
Sum omløpsmidler 2 528 7 532 5 057
Sum eiendeler 69 627 67 000 64 907
Sum egenkapital 51 749 48 773 46 091
Sum langsiktig gjeld 17 240 17 524 18 075
Sum kortsiktig gjeld 639 702 741

Nordstrandveien 51 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nordstrandveien 51 AS - 934734424
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Notv 5, 8013 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 20,5 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 20,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
143 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 759 000
Egenkapital
1 719 000
Gjeld
58 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 3 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 4 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 7 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 32 44 60
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 143 155 149
Driftsresultat 34 49 39
Resultat før skatt -10 7 19
Ordinært resultat -10 7 19
Årsresultat -10 7 19
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 759 1 794 1 758
Sum omløpsmidler 18 12 0
Sum eiendeler 1 777 1 806 1 758
Sum egenkapital 1 719 1 729 1 722
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 58 76 36

Salten Tomteselskap AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Salten Tomteselskap AS - 952683993
Ikke tilgjengelig
Sandg 5 B, 8001 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Mesterhus Bodø Al

Foretaksinfo
(Inaktiv) Mesterhus Bodø Al - 847772352
Ikke tilgjengelig
Pålsv 4, 8008 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Bodø Tomteselskap AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bodø Tomteselskap AS - 967787620
Ikke tilgjengelig
Sløyfa 10, 8013 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år