Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Asle Ingmar Johnsen

Rapportdato: 2020-02-19

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 14 538 og med ett samlet driftsresultat på 2 361. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 6 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 2.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Aiwell Water AS Styrets leder 2016 - Aktiv 74 -210
- Adm. direktør 2016 - Aktiv 74 -210
Aiwell Eiendom AS Styrets leder 2012 - Aktiv 304 296
- Adm. direktør 2012 - Aktiv 304 296
Aiwell Holding AS Styrets leder 2005 - Aktiv 1 250 707
- Adm. direktør 2005 - Aktiv 1 250 707
Aiwell AS Styrets leder 2000** - Aktiv 12 910 1 568
- Adm. direktør 2000** - Aktiv 12 910 1 568

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Aiwell Asle Johnsen Styrets leder 2000** - 2019
Aiwell Asle Johnsen Styrets leder 2000** - 2019

Aiwell Water AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aiwell Water AS - 917352801
Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet
Bjellandveien 14, 3172 Vear
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 3,7 år
Adm. direktør 2016 Aktiv 3,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
74 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
30 000
Gjeld
424 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 7 0
Kapitalomsetningshastighet 2 8 4
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 4 0
Resultatgrad 0 12 0
Kontantstrøm fra drift 0 7 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 8 2 0
Totalt 10 50 4
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 74 513 98
Driftsresultat -210 31 -118
Resultat før skatt -165 23 -88
Ordinært resultat -165 23 -88
Årsresultat -165 23 -88
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 22 30
Sum omløpsmidler 454 287 55
Sum eiendeler 454 309 85
Sum egenkapital 30 -42 -65
Sum langsiktig gjeld 225 0 0
Sum kortsiktig gjeld 199 351 150

Aiwell Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aiwell Eiendom AS - 998782783
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Bjellandveien 14, 3172 Vear
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 Aktiv 7,5 år
Adm. direktør 2012 Aktiv 7,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
304 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 551 000
Egenkapital
577 000
Gjeld
4 225 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 4 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 10 8
Totalt 73 72 66
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 304 304 304
Driftsresultat 296 298 297
Resultat før skatt 228 227 223
Ordinært resultat 228 227 223
Årsresultat 228 227 223
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 4 551 4 551 4 551
Sum omløpsmidler 251 642 584
Sum eiendeler 4 802 5 194 5 135
Sum egenkapital 577 349 123
Sum langsiktig gjeld 4 123 4 723 4 723
Sum kortsiktig gjeld 102 122 290

Aiwell Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aiwell Holding AS - 989084267
Produksjon av annet elektrisk utstyr
Bjellandveien 14, 3172 Vear
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 Aktiv 14,2 år
Adm. direktør 2005 Aktiv 14,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 250 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 386 000
Egenkapital
9 755 000
Gjeld
534 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 7 13
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 3 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 78 82 83
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 250 1 150 1 150
Driftsresultat 707 779 204
Resultat før skatt 557 601 1 451
Ordinært resultat 557 601 1 451
Årsresultat 557 601 1 451
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 4 386 4 886 4 886
Sum omløpsmidler 5 902 4 786 4 721
Sum eiendeler 10 289 9 673 9 608
Sum egenkapital 9 755 9 199 8 597
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 534 474 1 010

Aiwell AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aiwell AS - 979511876
Produksjon av annet elektrisk utstyr
Bjellandveien 14, 3172 Vear
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 19,1 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 19,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
9
Styremedlemmer
0
Omsetning
12 910 000
Personalkostnader
3 743 000
Lederlønn
897 000
Anleggsmidler
210 000
Egenkapital
6 811 000
Gjeld
3 250 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 13 13
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 16 18 18
Kontantstrøm fra drift 18 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 82 85 83
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 12 910 12 195 12 233
Driftsresultat 1 568 1 704 1 786
Resultat før skatt 1 353 1 374 1 416
Ordinært resultat 1 353 1 374 1 416
Årsresultat 1 353 1 374 1 416
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 210 112 147
Sum omløpsmidler 9 851 7 431 8 056
Sum eiendeler 10 061 7 543 8 202
Sum egenkapital 6 811 5 692 4 318
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 250 1 851 3 884

Aiwell Asle Johnsen

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aiwell Asle Johnsen - 964906270
Produksjon av annet elektrisk utstyr
Bjørsonsv 13, 3117 Tønsberg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2019 18,3 år
Adm. direktør 2000 2004 3,1 år