Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

Hent management-CV

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Andreas Natvig Skolleborg

Rapportdato: 2023-03-22

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 800 og med ett samlet driftsresultat på 496. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 5 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 4.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
A-k Maskiner AS Styre­medlem 2022 - Aktiv 0 0
Skogstrandveien 5 AS Styrets leder 2021 - Aktiv 800 560
1798 Invest AS Styrets leder 2021 - Aktiv 0 0
Aremark Skogeierlag Styrets leder 2020 - Aktiv 0 0
Skolleborg Brug Innehaver 2019 - Aktiv 0 0
Arasjø Holding AS Styrets leder 2017 - Aktiv 0 -64
- Adm. direktør 2017 - Aktiv 0 -64

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Aremark Senterungdom Styre­medlem 2020 - 2022
Aremark Bondelag Nestleder styre 2019 - 2023
Aremark Bondelag Styre­medlem 2017 - 2019
Aremark Bondelag Styre­medlem 2017 - 2019

A-k Maskiner AS

Foretaksinfo
(Aktiv) A-k Maskiner AS - 946468037
Engroshandel med maskiner og utstyr til jordbruk og skogbruk
Dyrskuevegen 10, 2040 Kløfta
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2022 Aktiv 1 år

Skogstrandveien 5 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Skogstrandveien 5 AS - 925260304
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Vestsia 303, 1798 Aremark
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
800 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 201 000
Egenkapital
8 217 000
Gjeld
409 000
Driftscore
2021 2020
Totalrentabilitet 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10
Resultatgrad 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20
Rentedekningsgrad 10 8
Likviditetsgrad II 4 6
Totalt 70 75
Resultatregnskap
2021 2020
Driftsinntekter 800 713
Driftsresultat 560 457
Resultat før skatt 437 222
Ordinært resultat 437 222
Årsresultat 437 222
Balanseregnskap
2021 2020
Sum anleggsmidler 8 201 8 201
Sum omløpsmidler 425 771
Sum eiendeler 8 626 8 972
Sum egenkapital 8 217 8 457
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 409 515

1798 Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 1798 Invest AS - 927630869
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Vestsia 303, 1798 Aremark
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
11 040 000
Egenkapital
80 000
Gjeld
11 087 000
Driftscore
2021
Totalrentabilitet 2
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 2
Likviditetsgrad II 8
Totalt 12
Resultatregnskap
2021
Driftsinntekter 0
Driftsresultat 0
Resultat før skatt 0
Ordinært resultat 0
Årsresultat 0
Balanseregnskap
2021
Sum anleggsmidler 11 040
Sum omløpsmidler 128
Sum eiendeler 11 168
Sum egenkapital 80
Sum langsiktig gjeld 11 039
Sum kortsiktig gjeld 48

Aremark Skogeierlag

Foretaksinfo
(Aktiv) Aremark Skogeierlag - 976116550
Tjenester tilknyttet skogbruk
Storgata 55, 1870 Ørje
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 2,3 år

Skolleborg Brug

Foretaksinfo
(Aktiv) Skolleborg Brug - 922611718
Hold av verpehøner for konsumeggproduksjon
Vestsia 303, 1798 Aremark
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv 4 år

Arasjø Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Arasjø Holding AS - 818721382
Uoppgitt
Vestsia 303, 1798 Aremark
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 6 år
Adm. direktør 2017 Aktiv 6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 179 000
Egenkapital
5 350 000
Gjeld
2 645 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 12 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 42 8 8
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -64 -5 -5
Resultat før skatt 1 287 -5 -4
Ordinært resultat 1 287 -5 -4
Årsresultat 1 287 -5 -4
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 6 179 17 096 0
Sum omløpsmidler 1 816 28 29
Sum eiendeler 7 995 17 123 29
Sum egenkapital 5 350 17 107 16
Sum langsiktig gjeld 2 469 0 0
Sum kortsiktig gjeld 176 16 13

Aremark Senterungdom

Foretaksinfo
(Aktiv) Aremark Senterungdom - 823672942
Partipolitiske organisasjoner
Aremarkveien 2283, 1798 Aremark
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 2022 2,6 år

Aremark Bondelag

Foretaksinfo
(Aktiv) Aremark Bondelag - 919769459
Yrkessammenslutninger
C/o Eivind Eide Reime Aspernveien 442, 1798 Aremark
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2019 2023 3,6 år
Styre­medlem 2017 2019 1,5 år

Skolleborg Skogtjenester

Foretaksinfo
(Inaktiv) Skolleborg Skogtjenester - 915938353
Skogskjøtsel og andre skogbruksaktiviteter
Skolleborg Gård, 1798 Aremark
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2017 1,4 år