Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Carsten Arnt-Jensen

Rapportdato: 2020-05-28

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 21 313 og med ett samlet driftsresultat på -3 876. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 25.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Norder i Viken AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 1 007 -5 394
Holli Mølle AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 18 988 634
Skåbu Eiendomsselskap AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 800 673
Slektsforeningen Sibbern Styre­medlem 2014 - Aktiv 0 0
Strandbakken Syd AS Kontakt­person 2009 - Aktiv 518 211
- Styrets leder 2002 - Aktiv 518 211

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Skåbu Eiendomsselskap DA Styre­medlem 2017 - 2018
Movar Iks Vara­medlem 2016 - 2020
Øko-kompaniet AS Styrets leder 2014 - 2014
Tronvikborg AS Styre­medlem 2012 - 2012
Tronvikborg AS Adm. direktør 2012 - 2012
Norsk Havreforening Styre­medlem 2010 - 2010
Norsk Havreforening Styrets leder 2009 - 2010

Norder i Viken AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norder i Viken AS - 993518336
Melkeproduksjon på storfe
Rammeveien 90, 1545 Hvitsten
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 007 000
Personalkostnader
2 625 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
980 000
Egenkapital
-3 113 000
Gjeld
5 353 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 6 4
Totalt 4 13 11
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 007 723 405
Driftsresultat -5 394 -3 120 -2 147
Resultat før skatt -5 387 -3 115 -2 146
Ordinært resultat -5 387 -3 115 -2 146
Årsresultat -5 387 -3 115 -2 146
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 980 633 752
Sum omløpsmidler 1 260 882 418
Sum eiendeler 2 240 1 516 1 170
Sum egenkapital -3 113 -22 726 -19 611
Sum langsiktig gjeld 3 301 23 653 20 536
Sum kortsiktig gjeld 2 052 589 246

Holli Mølle AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Holli Mølle AS - 995641445
Produksjon av kornvarer
Lyserenveien 566, 1821 Spydeberg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
26
Styremedlemmer
0
Omsetning
18 988 000
Personalkostnader
3 919 000
Lederlønn
594 000
Anleggsmidler
2 640 000
Egenkapital
2 030 000
Gjeld
7 972 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 10 10
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 8
Resultatgrad 8 12 12
Kontantstrøm fra drift 7 10 10
Rentedekningsgrad 4 8 8
Likviditetsgrad II 4 2 2
Totalt 49 61 63
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 18 988 14 795 12 847
Driftsresultat 634 972 825
Resultat før skatt 187 481 497
Ordinært resultat 187 481 497
Årsresultat 187 481 497
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 640 2 656 2 412
Sum omløpsmidler 7 362 5 500 3 658
Sum eiendeler 10 002 8 156 6 071
Sum egenkapital 2 030 1 843 1 361
Sum langsiktig gjeld 5 281 3 393 2 640
Sum kortsiktig gjeld 2 691 2 920 2 070

Skåbu Eiendomsselskap AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Skåbu Eiendomsselskap AS - 918624139
Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted
C/o Sven Sæther Skåbuvegen 2739, 2643 Skåbu
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 3,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
800 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
27 000
Egenkapital
159 000
Gjeld
877 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 15 15
Kapitalomsetningshastighet 4 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10
Resultatgrad 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20
Rentedekningsgrad 10 10
Likviditetsgrad II 4 8
Totalt 83 85
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 800 330
Driftsresultat 673 243
Resultat før skatt 518 186
Ordinært resultat 518 186
Årsresultat 518 186
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 27 27
Sum omløpsmidler 1 009 405
Sum eiendeler 1 036 432
Sum egenkapital 159 241
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 877 191

Slektsforeningen Sibbern

Foretaksinfo
(Aktiv) Slektsforeningen Sibbern - 914506387
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
C/o Chr. Sibbern Holmenveien 8b, 0374 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 Aktiv 5,5 år

Strandbakken Syd AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Strandbakken Syd AS - 967750298
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Stortingsgata 30, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 11,3 år
Styrets leder 2002 Aktiv 18,2 år
Vara­medlem 2000 2002 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
518 000
Personalkostnader
13 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 465 000
Egenkapital
996 000
Gjeld
7 545 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 2 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 7 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 0
Likviditetsgrad II 0 10 10
Totalt 40 14 12
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 518 207 53
Driftsresultat 211 -79 -255
Resultat før skatt -39 -267 -391
Ordinært resultat -39 -267 -391
Årsresultat -39 -267 -391
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 8 465 8 554 8 570
Sum omløpsmidler 76 301 574
Sum eiendeler 8 541 8 855 9 145
Sum egenkapital 996 1 035 1 301
Sum langsiktig gjeld 5 344 7 787 7 840
Sum kortsiktig gjeld 2 201 33 3

Skåbu Eiendomsselskap DA

Foretaksinfo
(Inaktiv) Skåbu Eiendomsselskap DA - 874397792
Eiendomsforvaltning
C/o Sven Sæther, 2643 Skåbu
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2018 < 1 år

Movar Iks

Foretaksinfo
(Aktiv) Movar Iks - 959272204
Innsamling av ikke-farlig avfall
Kjellerødveien 30, 1580 Rygge
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2016 2020 4,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
158
Styremedlemmer
0
Omsetning
254 910 000
Personalkostnader
99 805 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
477 983 000
Egenkapital
163 028 000
Gjeld
371 558 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 4 4 4
Kontantstrøm fra drift 18 18 18
Rentedekningsgrad 2 2 2
Likviditetsgrad II 6 6 8
Totalt 43 43 45
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 254 910 244 576 224 297
Driftsresultat 5 803 3 829 2 895
Resultat før skatt -2 850 -3 964 -4 972
Ordinært resultat -2 850 -3 964 -4 972
Årsresultat -2 850 -3 964 -4 972
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 477 983 490 135 484 086
Sum omløpsmidler 56 603 72 730 63 779
Sum eiendeler 534 586 562 865 547 865
Sum egenkapital 163 028 165 879 169 843
Sum langsiktig gjeld 332 185 345 777 349 004
Sum kortsiktig gjeld 39 373 51 209 29 018

Øko-kompaniet AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Øko-kompaniet AS - 980301478
Engroshandel med frukt og grønnsaker
Gjellebekkstubben 10, 3420 Lierskogen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 2014 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
10
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 871 000
Personalkostnader
2 658 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
282 000
Egenkapital
-3 228 000
Gjeld
3 995 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 15 15 15
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 7 871 8 304 11 520
Driftsresultat -2 236 -1 360 -837
Resultat før skatt -2 275 -1 646 -893
Ordinært resultat -2 275 -1 646 -893
Årsresultat -2 275 -1 646 -893
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 282 172 1 280
Sum omløpsmidler 486 523 901
Sum eiendeler 768 695 2 181
Sum egenkapital -3 228 -4 103 -2 476
Sum langsiktig gjeld 1 348 2 426 2 405
Sum kortsiktig gjeld 2 647 2 372 2 251

Tronvikborg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tronvikborg AS - 932623242
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Kortbølgen 25, 1519 Moss
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2012 < 1 år
Adm. direktør 2012 2012 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
15 363 000
Gjeld
756 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 6 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 2 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 14 36 65
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 30
Driftsresultat -42 -240 -161
Resultat før skatt -444 1 910 22 349
Ordinært resultat -444 1 910 22 349
Årsresultat -444 1 910 22 349
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 118 202
Sum omløpsmidler 16 120 32 410 30 304
Sum eiendeler 16 120 32 528 30 507
Sum egenkapital 15 363 31 831 30 322
Sum langsiktig gjeld 51 94 0
Sum kortsiktig gjeld 705 602 185

Norsk Havreforening

Foretaksinfo
(Aktiv) Norsk Havreforening - 992842067
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
, 0134 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2010 < 1 år
Styrets leder 2009 2010 1 år

International Wine & Food Society, Oslo Branch

Foretaksinfo
(Aktiv) International Wine & Food Society, Oslo Branch - 992208066
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
C/o Ole Gudmund Rønning Skogholtveien 10b, 1178 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2018 9,2 år

Taste Of Light Scandinavia AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Taste Of Light Scandinavia AS - 990330794
Porteføljeinvesteringsselskaper
Stortingsgata 30, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2010 3,6 år
Adm. direktør 2006 2010 3,2 år

Fjelltun Borettslag Nesodden

Foretaksinfo
(Aktiv) Fjelltun Borettslag Nesodden - 989997211
Borettslag
C/o Follo Boligbyggelag Idrettsveien 9, 1400 Ski
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 2008 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 538 000
Personalkostnader
26 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
23 374 000
Egenkapital
4 610 000
Gjeld
19 097 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 3 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 6 6
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 66 65 64
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 538 1 538 1 538
Driftsresultat 993 1 160 1 076
Resultat før skatt 531 666 566
Ordinært resultat 531 666 566
Årsresultat 531 666 566
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 23 374 23 290 23 290
Sum omløpsmidler 333 416 702
Sum eiendeler 23 707 23 706 23 992
Sum egenkapital 4 610 4 079 3 413
Sum langsiktig gjeld 19 011 19 621 20 213
Sum kortsiktig gjeld 86 6 366

Ventures AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ventures AS - 989855042
Ikke tilgjengelig
Parkveien 57, 0256 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2006 < 1 år
Adm. direktør 2006 2006 < 1 år

Stiftelsen Norsk Kulturarv

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen Norsk Kulturarv - 968678086
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Edvard Storms veg 4, 2680 Vågå
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2007 1,6 år
Vara­medlem 2004 2006 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
10 475 000
Personalkostnader
3 072 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
322 000
Egenkapital
4 028 000
Gjeld
4 351 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 6
Kapitalomsetningshastighet 4 6 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 6
Resultatgrad 4 0 8
Kontantstrøm fra drift 5 3 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 42 36 57
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 10 475 10 830 8 136
Driftsresultat 190 -1 355
Resultat før skatt 239 30 372
Ordinært resultat 239 30 372
Årsresultat 239 30 372
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 322 456 612
Sum omløpsmidler 8 056 7 266 6 093
Sum eiendeler 8 379 7 723 6 705
Sum egenkapital 4 028 3 789 3 759
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4 351 3 934 2 947

Stanges Gårdsprodukter AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Stanges Gårdsprodukter AS - 970939598
Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer
Basbergveien 56, 3114 Tønsberg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2008 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
43
Styremedlemmer
0
Omsetning
144 661 000
Personalkostnader
18 479 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
13 056 000
Egenkapital
6 112 000
Gjeld
19 417 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 7
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 8
Resultatgrad 0 0 8
Kontantstrøm fra drift 0 0 7
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 0 2 2
Totalt 15 17 56
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 144 661 150 895 132 356
Driftsresultat -8 108 -4 049 5 485
Resultat før skatt -6 612 -3 337 4 025
Ordinært resultat -6 612 -3 337 4 025
Årsresultat -6 612 -3 337 4 025
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 13 056 15 934 14 747
Sum omløpsmidler 12 473 25 387 31 396
Sum eiendeler 25 529 41 321 46 143
Sum egenkapital 6 112 12 724 16 060
Sum langsiktig gjeld 4 316 7 649 8 783
Sum kortsiktig gjeld 15 101 20 948 21 300

Seafood 4 You AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Seafood 4 You AS - 982190665
Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr
Olav Ingstadsveie 12, 1309 Rud
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2003 2,7 år

Hysjulien Gård Carsten Arnt Jensen

Foretaksinfo
(Inaktiv) Hysjulien Gård Carsten Arnt Jensen - 951388475
Ikke tilgjengelig
Stortingsgaten 30, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2008 7,3 år
Adm. direktør 2000 2008 7,3 år

Skåbu Fjellgrend AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Skåbu Fjellgrend AS - 974278766
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Skåbuvegen 2660, 2643 Skåbu
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2000 2008 8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 165 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
190 000
Egenkapital
6 597 000
Gjeld
588 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 7 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 1 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 87 78 85
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 5 165 1 700 5 531
Driftsresultat 2 166 476 2 936
Resultat før skatt 1 831 388 2 332
Ordinært resultat 1 831 388 2 332
Årsresultat 1 831 388 2 332
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 190 50 50
Sum omløpsmidler 6 994 5 212 6 891
Sum eiendeler 7 185 5 262 6 941
Sum egenkapital 6 597 4 767 4 379
Sum langsiktig gjeld 0 0 720
Sum kortsiktig gjeld 588 495 1 841

Grafico Partner ANS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Grafico Partner ANS - 963943431
Ikke tilgjengelig
Peder Claussøns g 3, 0130 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Plus Board AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Plus Board AS - 957260276
Ikke tilgjengelig
Stortinggaten 30, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,7 år
Adm. direktør 2000 2005 4,7 år

Heimstulen AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Heimstulen AS - 982990076
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
C/o Advokatfirmaet Selmer DA Støperigata 2, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2003 2,9 år