Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Jørgen Solberg

Rapportdato: 2020-06-02

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 358 og med ett samlet driftsresultat på -4 437. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 4.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Decisions AS Styre­medlem 2016 - Aktiv 1 358 -4 422
- Adm. direktør 2016 - Aktiv 1 358 -4 422
Excutio AS Styrets leder 2013 - Aktiv 0 -15
- Adm. direktør 2013 - Aktiv 0 -15
High Five ANS Adm. direktør 2000** - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Visolit Norway 96 AS Styre­medlem 2019 - 2019
Visolit Norway 96 AS Styre­medlem 2019 - 2019
Decisions AS Styrets leder 2016 - 2016
Gsgroup AS Styre­medlem 2014 - 2019

Visolit Norway 96 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Visolit Norway 96 AS - 994836196
Databehandling, datalagring og tilknyttede tjenester
5 Etg. Odds Plass 3, 3722 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 2019 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
32
Styremedlemmer
0
Omsetning
67 463 000
Personalkostnader
28 413 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
35 917 000
Egenkapital
32 435 000
Gjeld
28 260 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 12 13
Kapitalomsetningshastighet 4 6 8
Fordringsomsetningshastighet 2 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 14 18 16
Kontantstrøm fra drift 20 20 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 6 6
Totalt 73 82 81
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 67 463 52 484 47 717
Driftsresultat 6 248 6 982 5 547
Resultat før skatt 5 202 5 032 3 728
Ordinært resultat 5 202 5 032 3 728
Årsresultat 5 202 5 032 3 728
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 35 917 16 465 12 364
Sum omløpsmidler 24 778 18 724 15 305
Sum eiendeler 60 695 35 189 27 669
Sum egenkapital 32 435 11 730 9 542
Sum langsiktig gjeld 13 911 9 896 7 400
Sum kortsiktig gjeld 14 349 13 563 10 726

Netscenario Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Netscenario Holding AS - 988480681
Databehandling, datalagring og tilknyttede tjenester
5 Etg. Odds Plass 3, 3722 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2019 1,4 år

Gsgroup AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gsgroup AS - 963299850
Programmeringstjenester
Nordre Kullerød 5b, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2019 5,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
77
Styremedlemmer
0
Omsetning
213 822 000
Personalkostnader
113 730 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
215 428 000
Egenkapital
59 831 000
Gjeld
226 942 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 6 2
Kapitalomsetningshastighet 2 4 4
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 4
Resultatgrad 8 12 0
Kontantstrøm fra drift 7 10 7
Rentedekningsgrad 2 10 2
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 29 52 25
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 213 822 193 099 178 586
Driftsresultat 8 172 10 890 -1 316
Resultat før skatt -6 379 1 591 -5 644
Ordinært resultat -6 379 1 591 -5 644
Årsresultat -6 379 1 591 -5 644
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 215 428 119 417 106 957
Sum omløpsmidler 71 345 56 273 67 307
Sum eiendeler 286 773 175 690 174 264
Sum egenkapital 59 831 63 706 64 531
Sum langsiktig gjeld 99 762 14 123 18 331
Sum kortsiktig gjeld 127 180 97 860 91 402

Decisions AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Decisions AS - 916584075
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Gaustadalléen 21, 0349 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 3,7 år
Adm. direktør 2016 Aktiv 4,4 år
Styrets leder 2016 2016 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 358 000
Personalkostnader
2 864 000
Lederlønn
570 000
Anleggsmidler
2 153 000
Egenkapital
12 579 000
Gjeld
1 471 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 14 17 12
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 358 520 92
Driftsresultat -4 422 -2 870 -1 328
Resultat før skatt -3 344 -2 117 -1 009
Ordinært resultat -3 344 -2 117 -1 009
Årsresultat -3 344 -2 117 -1 009
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 153 1 081 318
Sum omløpsmidler 11 896 4 298 1 954
Sum eiendeler 14 049 5 380 2 272
Sum egenkapital 12 579 4 723 2 191
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 471 657 80

Excutio AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Excutio AS - 912798666
Programmeringstjenester
Rundhaugveien 12a, 0495 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 Aktiv 6,5 år
Adm. direktør 2013 Aktiv 6,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 313 000
Egenkapital
1 356 000
Gjeld
121 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 6 8 0
Totalt 6 8 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -15 -29 -9
Resultat før skatt -12 -22 -7
Ordinært resultat -12 -22 -7
Årsresultat -12 -22 -7
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 313 1 210 1 203
Sum omløpsmidler 165 279 308
Sum eiendeler 1 477 1 489 1 511
Sum egenkapital 1 356 1 369 1 511
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 121 120 0

High Five ANS

Foretaksinfo
(Aktiv) High Five ANS - 981511719
Postordre-/internetthandel med annet spesialisert vareutvalg
Rundhaugveien 12, 0495 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2000 Aktiv 19,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
0
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0
Ordinært resultat 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0
Sum eiendeler 0 0 0
Sum egenkapital 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0