Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Per Aarsund

Rapportdato: 2021-07-24

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 887 og med ett samlet driftsresultat på 215. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 2.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Aarsund Per Innehaver 2019 - Aktiv 0 0
3 Bygg AS Styrets leder 2000** - Aktiv 1 887 215
- Adm. direktør 2000** - Aktiv 1 887 215

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Aarsund Per Styrets leder 2000** - 2019
Aarsund Per Styrets leder 2000** - 2019

Aarsund Per

Foretaksinfo
(Aktiv) Aarsund Per - 971598298
Sauehold
Årsundøya 4, 6674 Kvisvik
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv 2,2 år
Styrets leder 2000 2019 18,4 år

3 Bygg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3 Bygg AS - 948132516
Snekkerarbeid
, 6670 Øydegard
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 20,6 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 20,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 887 000
Personalkostnader
970 000
Lederlønn
436 000
Anleggsmidler
956 000
Egenkapital
329 000
Gjeld
2 527 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 7 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 0
Resultatgrad 16 16 0
Kontantstrøm fra drift 10 14 0
Rentedekningsgrad 6 8 0
Likviditetsgrad II 8 0 0
Totalt 57 58 7
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 887 1 844 2 130
Driftsresultat 215 215 -180
Resultat før skatt 85 139 -305
Ordinært resultat 85 139 -305
Årsresultat 85 139 -305
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 956 1 883 1 878
Sum omløpsmidler 1 900 126 290
Sum eiendeler 2 857 2 009 2 168
Sum egenkapital 329 244 106
Sum langsiktig gjeld 1 276 1 249 1 275
Sum kortsiktig gjeld 1 251 515 788

Byggfirma Øyvind Dahle A/S

Foretaksinfo
(Inaktiv) Byggfirma Øyvind Dahle A/S - 946305979
Ikke tilgjengelig
Høyeggen 58, 7224 Melhus
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år